Демо горим
23.01.2024 18:50:18
15.04.2024 16:36:01
Авах
100
213.63
169.66
Ашиг
-4 397.00 USD
#BA
Гэрээ
#113964773
Нээх огноо цаг
23.01.2024 18:50:18
Төрөл
Авах
Орох цэг
213.63
Солих
0.00 USD
Нийт
-4 397.00 USD
Хаах огноо цаг
15.04.2024 16:36:01
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
169.66
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-4 397.00 USD
12.01.2024 18:38:23
15.04.2024 16:36:01
Авах
100
220
168.05
Ашиг
-5 195.00 USD
#TSLA
Гэрээ
#113738456
Нээх огноо цаг
12.01.2024 18:38:23
Төрөл
Авах
Орох цэг
220
Солих
0.00 USD
Нийт
-5 195.00 USD
Хаах огноо цаг
15.04.2024 16:36:01
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
168.05
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-5 195.00 USD
19.01.2024 17:07:12
15.04.2024 16:36:01
Авах
100
210
168.05
Ашиг
-4 195.00 USD
#TSLA
Гэрээ
#113900392
Нээх огноо цаг
19.01.2024 17:07:12
Төрөл
Авах
Орох цэг
210
Солих
0.00 USD
Нийт
-4 195.00 USD
Хаах огноо цаг
15.04.2024 16:36:01
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
168.05
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-4 195.00 USD
07.09.2023 16:44:44
15.04.2024 16:36:01
Авах
100
90.52
71.3
Ашиг
-1 922.00 USD
#BABA
Гэрээ
#109912448
Нээх огноо цаг
07.09.2023 16:44:44
Төрөл
Авах
Орох цэг
90.52
Солих
0.00 USD
Нийт
-1 922.00 USD
Хаах огноо цаг
15.04.2024 16:36:01
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
71.3
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-1 922.00 USD
27.02.2024 16:44:09
15.04.2024 16:36:01
Зарах
100
774.46
884.69
Ашиг
-11 023.00 USD
#NVDA
Гэрээ
#114700059
Нээх огноо цаг
27.02.2024 16:44:09
Төрөл
Зарах
Орох цэг
774.46
Солих
0.00 USD
Нийт
-11 023.00 USD
Хаах огноо цаг
15.04.2024 16:36:01
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
884.69
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-11 023.00 USD
02.01.2024 17:06:42
15.04.2024 16:36:01
Авах
200
75.69
71.3
Ашиг
-878.00 USD
#BABA
Гэрээ
#113449863
Нээх огноо цаг
02.01.2024 17:06:42
Төрөл
Авах
Орох цэг
75.69
Солих
0.00 USD
Нийт
-878.00 USD
Хаах огноо цаг
15.04.2024 16:36:01
Арилжааны хэмжээ
200
Гарах
71.3
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-878.00 USD
06.03.2024 17:21:19
15.04.2024 16:36:01
Авах
100
175.8
168.05
Ашиг
-775.00 USD
#TSLA
Гэрээ
#114905030
Нээх огноо цаг
06.03.2024 17:21:19
Төрөл
Авах
Орох цэг
175.8
Солих
0.00 USD
Нийт
-775.00 USD
Хаах огноо цаг
15.04.2024 16:36:01
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
168.05
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-775.00 USD
09.04.2024 06:34:33
12.04.2024 05:03:23
Зарах
5
2343.71
2393.31
Ашиг
-24 800.00 USD
XAUUSD
Гэрээ
#115608379
Нээх огноо цаг
09.04.2024 06:34:33
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2343.71
Солих
0.00 USD
Нийт
-24 800.00 USD
Хаах огноо цаг
12.04.2024 05:03:23
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
2393.31
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-24 800.00 USD
11.04.2024 04:54:00
12.04.2024 05:03:23
Зарах
5
152.82
153.087
Ашиг
-872.05 USD
USDJPY
Гэрээ
#115673221
Нээх огноо цаг
11.04.2024 04:54:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
152.82
Солих
0.00 USD
Нийт
-872.05 USD
Хаах огноо цаг
12.04.2024 05:03:23
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
153.087
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-872.05 USD
09.04.2024 06:36:38
12.04.2024 05:03:23
Зарах
5
192.163
192.222
Ашиг
-192.71 USD
GBPJPY
Гэрээ
#115608407
Нээх огноо цаг
09.04.2024 06:36:38
Төрөл
Зарах
Орох цэг
192.163
Солих
0.00 USD
Нийт
-192.71 USD
Хаах огноо цаг
12.04.2024 05:03:23
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
192.222
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-192.71 USD
09.04.2024 06:35:57
12.04.2024 05:03:23
Зарах
5
151.861
153.087
Ашиг
-4 004.26 USD
USDJPY
Гэрээ
#115608402
Нээх огноо цаг
09.04.2024 06:35:57
Төрөл
Зарах
Орох цэг
151.861
Солих
0.00 USD
Нийт
-4 004.26 USD
Хаах огноо цаг
12.04.2024 05:03:23
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
153.087
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-4 004.26 USD
09.04.2024 10:14:59
12.04.2024 05:03:23
Зарах
5
2355
2393.31
Ашиг
-19 155.00 USD
XAUUSD
Гэрээ
#115608393
Нээх огноо цаг
09.04.2024 10:14:59
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2355
Солих
0.00 USD
Нийт
-19 155.00 USD
Хаах огноо цаг
12.04.2024 05:03:23
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
2393.31
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-19 155.00 USD
27.03.2024 02:15:53
28.03.2024 12:22:49
Зарах
20
2178.51
2206.64
Ашиг
-56 260.00 USD
XAUUSD
Гэрээ
#115341089
Нээх огноо цаг
27.03.2024 02:15:53
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2178.51
Солих
0.00 USD
Нийт
-56 260.00 USD
Хаах огноо цаг
28.03.2024 12:22:49
Арилжааны хэмжээ
20
Гарах
2206.64
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-56 260.00 USD
06.03.2024 17:21:09
28.03.2024 12:22:49
Зарах
10
2141.03
2206.64
Ашиг
-65 610.00 USD
XAUUSD
Гэрээ
#114905025
Нээх огноо цаг
06.03.2024 17:21:09
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2141.03
Солих
0.00 USD
Нийт
-65 610.00 USD
Хаах огноо цаг
28.03.2024 12:22:49
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
2206.64
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-65 610.00 USD
04.03.2024 17:06:23
28.03.2024 12:22:49
Зарах
10
2099.57
2206.64
Ашиг
-107 070.00 USD
XAUUSD
Гэрээ
#114841680
Нээх огноо цаг
04.03.2024 17:06:23
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2099.57
Солих
0.00 USD
Нийт
-107 070.00 USD
Хаах огноо цаг
28.03.2024 12:22:49
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
2206.64
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-107 070.00 USD
04.03.2024 01:35:15
28.03.2024 12:22:49
Зарах
10
2085.37
2206.64
Ашиг
-121 270.00 USD
XAUUSD
Гэрээ
#114820141
Нээх огноо цаг
04.03.2024 01:35:15
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2085.37
Солих
0.00 USD
Нийт
-121 270.00 USD
Хаах огноо цаг
28.03.2024 12:22:49
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
2206.64
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-121 270.00 USD
29.02.2024 17:45:55
28.03.2024 12:22:49
Зарах
10
62922.01
70483.52
Ашиг
-75 615.10 USD
BTCUSD
Гэрээ
#114768122
Нээх огноо цаг
29.02.2024 17:45:55
Төрөл
Зарах
Орох цэг
62922.01
Солих
0.00 USD
Нийт
-75 615.10 USD
Хаах огноо цаг
28.03.2024 12:22:49
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
70483.52
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-75 615.10 USD
08.02.2024 07:11:56
28.03.2024 12:22:49
Зарах
10
187.613
190.82
Ашиг
-21 181.88 USD
GBPJPY
Гэрээ
#114325182
Нээх огноо цаг
08.02.2024 07:11:56
Төрөл
Зарах
Орох цэг
187.613
Солих
0.00 USD
Нийт
-21 181.88 USD
Хаах огноо цаг
28.03.2024 12:22:49
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
190.82
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-21 181.88 USD
27.02.2024 15:45:15
28.03.2024 12:22:49
Зарах
10
56934.6
70483.52
Ашиг
-135 489.20 USD
BTCUSD
Гэрээ
#114698035
Нээх огноо цаг
27.02.2024 15:45:15
Төрөл
Зарах
Орох цэг
56934.6
Солих
0.00 USD
Нийт
-135 489.20 USD
Хаах огноо цаг
28.03.2024 12:22:49
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
70483.52
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-135 489.20 USD
10.01.2024 10:08:06
28.03.2024 12:22:49
Зарах
10
184.118
190.82
Ашиг
-44 265.97 USD
GBPJPY
Гэрээ
#113648425
Нээх огноо цаг
10.01.2024 10:08:06
Төрөл
Зарах
Орох цэг
184.118
Солих
0.00 USD
Нийт
-44 265.97 USD
Хаах огноо цаг
28.03.2024 12:22:49
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
190.82
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-44 265.97 USD
27.02.2024 03:04:07
28.03.2024 12:22:49
Зарах
10
54530.18
70483.52
Ашиг
-159 533.40 USD
BTCUSD
Гэрээ
#114683829
Нээх огноо цаг
27.02.2024 03:04:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
54530.18
Солих
0.00 USD
Нийт
-159 533.40 USD
Хаах огноо цаг
28.03.2024 12:22:49
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
70483.52
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-159 533.40 USD
14.03.2024 17:40:27
27.03.2024 15:57:53
Авах
100
182.66
189.86
Ашиг
720.00 USD
#BA
Гэрээ
#115090793
Нээх огноо цаг
14.03.2024 17:40:27
Төрөл
Авах
Орох цэг
182.66
Солих
0.00 USD
Нийт
720.00 USD
Хаах огноо цаг
27.03.2024 15:57:53
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
189.86
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
720.00 USD
14.03.2024 17:40:35
27.03.2024 15:57:39
Авах
100
163.71
177.08
Ашиг
1 337.00 USD
#TSLA
Гэрээ
#115090805
Нээх огноо цаг
14.03.2024 17:40:35
Төрөл
Авах
Орох цэг
163.71
Солих
0.00 USD
Нийт
1 337.00 USD
Хаах огноо цаг
27.03.2024 15:57:39
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
177.08
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1 337.00 USD
22.03.2024 19:17:05
25.03.2024 06:05:49
Зарах
5
39573.6
39409.3
Ашиг
8 215.00 USD
US30
Гэрээ
#115283522
Нээх огноо цаг
22.03.2024 19:17:05
Төрөл
Зарах
Орох цэг
39573.6
Солих
0.00 USD
Нийт
8 215.00 USD
Хаах огноо цаг
25.03.2024 06:05:49
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
39409.3
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8 215.00 USD
19.03.2024 08:47:37
22.03.2024 09:35:23
Зарах
10
191.15
190.793
Ашиг
2 358.96 USD
GBPJPY
Гэрээ
#115166596
Нээх огноо цаг
19.03.2024 08:47:37
Төрөл
Зарах
Орох цэг
191.15
Солих
0.00 USD
Нийт
2 358.96 USD
Хаах огноо цаг
22.03.2024 09:35:23
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
190.793
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2 358.96 USD
20.03.2024 02:21:00
22.03.2024 09:35:21
Зарах
10
164.271
163.798
Ашиг
3 125.48 USD
EURJPY
Гэрээ
#115190740
Нээх огноо цаг
20.03.2024 02:21:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
164.271
Солих
0.00 USD
Нийт
3 125.48 USD
Хаах огноо цаг
22.03.2024 09:35:21
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
163.798
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3 125.48 USD
20.03.2024 02:20:51
21.03.2024 04:58:13
Зарах
10
151.251
150.477
Ашиг
5 143.64 USD
USDJPY
Гэрээ
#115190735
Нээх огноо цаг
20.03.2024 02:20:51
Төрөл
Зарах
Орох цэг
151.251
Солих
0.00 USD
Нийт
5 143.64 USD
Хаах огноо цаг
21.03.2024 04:58:13
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
150.477
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5 143.64 USD
08.03.2024 16:43:56
08.03.2024 18:42:14
Зарах
200
954.9
912.5
Ашиг
8 480.00 USD
#NVDA
Гэрээ
#114966677
Нээх огноо цаг
08.03.2024 16:43:56
Төрөл
Зарах
Орох цэг
954.9
Солих
0.00 USD
Нийт
8 480.00 USD
Хаах огноо цаг
08.03.2024 18:42:14
Арилжааны хэмжээ
200
Гарах
912.5
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8 480.00 USD
04.03.2024 17:44:31
05.03.2024 09:58:37
Зарах
10
190.994
190.708
Ашиг
1 900.92 USD
GBPJPY
Гэрээ
#114842941
Нээх огноо цаг
04.03.2024 17:44:31
Төрөл
Зарах
Орох цэг
190.994
Солих
0.00 USD
Нийт
1 900.92 USD
Хаах огноо цаг
05.03.2024 09:58:37
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
190.708
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1 900.92 USD
20.02.2024 04:07:40
05.03.2024 09:05:03
Копи
852.28%
18.9%
Ашиг
-8 780.67 USD
TranVanHoa
Нээх огноо цаг
20.02.2024 04:07:40
Орох цэг
852.28%
Төрөл
Копи
Хаах огноо цаг
05.03.2024 09:05:03
Гарах
18.9%
Ашиг
-8 780.67 USD
01.03.2024 17:26:22
04.03.2024 16:01:34
Зарах
5
39000
38891.2
Ашиг
5 440.00 USD
US30
Гэрээ
#114798914
Нээх огноо цаг
01.03.2024 17:26:22
Төрөл
Зарах
Орох цэг
39000
Солих
0.00 USD
Нийт
5 440.00 USD
Хаах огноо цаг
04.03.2024 16:01:34
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
38891.2
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5 440.00 USD
28.12.2023 10:23:43
01.03.2024 18:56:21
Авах
6
2080.34
2081.13
Ашиг
474.00 USD
XAUUSD
Гэрээ
#113359371
Нээх огноо цаг
28.12.2023 10:23:43
Төрөл
Авах
Орох цэг
2080.34
Солих
0.00 USD
Нийт
474.00 USD
Хаах огноо цаг
01.03.2024 18:56:21
Арилжааны хэмжээ
6
Гарах
2081.13
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
474.00 USD
02.01.2024 17:09:46
01.03.2024 17:52:59
Авах
6
2067.83
2070
Ашиг
1 302.00 USD
XAUUSD
Гэрээ
#113450018
Нээх огноо цаг
02.01.2024 17:09:46
Төрөл
Авах
Орох цэг
2067.83
Солих
0.00 USD
Нийт
1 302.00 USD
Хаах огноо цаг
01.03.2024 17:52:59
Арилжааны хэмжээ
6
Гарах
2070
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1 302.00 USD
21.02.2024 21:28:43
29.02.2024 17:05:54
Зарах
10
189.694
189.285
Ашиг
2 739.71 USD
GBPJPY
Гэрээ
#114590166
Нээх огноо цаг
21.02.2024 21:28:43
Төрөл
Зарах
Орох цэг
189.694
Солих
0.00 USD
Нийт
2 739.71 USD
Хаах огноо цаг
29.02.2024 17:05:54
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
189.285
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2 739.71 USD
21.02.2024 09:37:55
29.02.2024 17:05:51
Зарах
10
170.34
169.83
Ашиг
3 416.21 USD
CHFJPY
Гэрээ
#114575138
Нээх огноо цаг
21.02.2024 09:37:55
Төрөл
Зарах
Орох цэг
170.34
Солих
0.00 USD
Нийт
3 416.21 USD
Хаах огноо цаг
29.02.2024 17:05:51
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
169.83
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3 416.21 USD
22.02.2024 15:23:13
28.02.2024 16:36:55
Зарах
5
38797.6
38773.1
Ашиг
1 225.00 USD
US30
Гэрээ
#114612161
Нээх огноо цаг
22.02.2024 15:23:13
Төрөл
Зарах
Орох цэг
38797.6
Солих
0.00 USD
Нийт
1 225.00 USD
Хаах огноо цаг
28.02.2024 16:36:55
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
38773.1
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1 225.00 USD
28.02.2024 05:30:32
28.02.2024 15:32:42
Авах
10
2031.38
2034.63
Ашиг
3 250.00 USD
XAUUSD
Гэрээ
#114713568
Нээх огноо цаг
28.02.2024 05:30:32
Төрөл
Авах
Орох цэг
2031.38
Солих
0.00 USD
Нийт
3 250.00 USD
Хаах огноо цаг
28.02.2024 15:32:42
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
2034.63
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3 250.00 USD
23.02.2024 01:50:59
27.02.2024 16:32:14
Зарах
5
39077.3
39005.8
Ашиг
3 575.00 USD
US30
Гэрээ
#114625236
Нээх огноо цаг
23.02.2024 01:50:59
Төрөл
Зарах
Орох цэг
39077.3
Солих
0.00 USD
Нийт
3 575.00 USD
Хаах огноо цаг
27.02.2024 16:32:14
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
39005.8
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3 575.00 USD
26.02.2024 11:21:56
27.02.2024 15:44:54
Зарах
10
163.224
163.035
Ашиг
1 257.46 USD
EURJPY
Гэрээ
#114666420
Нээх огноо цаг
26.02.2024 11:21:56
Төрөл
Зарах
Орох цэг
163.224
Солих
0.00 USD
Нийт
1 257.46 USD
Хаах огноо цаг
27.02.2024 15:44:54
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
163.035
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1 257.46 USD
26.02.2024 11:21:46
27.02.2024 10:33:51
Зарах
10
150.609
150.225
Ашиг
2 556.17 USD
USDJPY
Гэрээ
#114666412
Нээх огноо цаг
26.02.2024 11:21:46
Төрөл
Зарах
Орох цэг
150.609
Солих
0.00 USD
Нийт
2 556.17 USD
Хаах огноо цаг
27.02.2024 10:33:51
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
150.225
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2 556.17 USD
22.02.2024 05:02:32
26.02.2024 03:12:53
Зарах
10
162.808
162.602
Ашиг
1 370.10 USD
EURJPY
Гэрээ
#114596735
Нээх огноо цаг
22.02.2024 05:02:32
Төрөл
Зарах
Орох цэг
162.808
Солих
0.00 USD
Нийт
1 370.10 USD
Хаах огноо цаг
26.02.2024 03:12:53
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
162.602
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1 370.10 USD
22.02.2024 16:38:45
26.02.2024 03:12:50
Зарах
10
150.576
150.368
Ашиг
1 383.27 USD
USDJPY
Гэрээ
#114616232
Нээх огноо цаг
22.02.2024 16:38:45
Төрөл
Зарах
Орох цэг
150.576
Солих
0.00 USD
Нийт
1 383.27 USD
Хаах огноо цаг
26.02.2024 03:12:50
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
150.368
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1 383.27 USD
22.02.2024 05:02:36
26.02.2024 03:12:44
Зарах
10
111.52
111.236
Ашиг
1 888.89 USD
CADJPY
Гэрээ
#114596742
Нээх огноо цаг
22.02.2024 05:02:36
Төрөл
Зарах
Орох цэг
111.52
Солих
0.00 USD
Нийт
1 888.89 USD
Хаах огноо цаг
26.02.2024 03:12:44
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
111.236
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1 888.89 USD
22.02.2024 18:07:03
23.02.2024 18:03:19
Авах
10
2023.71
2031.4
Ашиг
7 690.00 USD
XAUUSD
Гэрээ
#114620753
Нээх огноо цаг
22.02.2024 18:07:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
2023.71
Солих
0.00 USD
Нийт
7 690.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 18:03:19
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
2031.4
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
7 690.00 USD
22.02.2024 16:57:57
22.02.2024 17:13:26
Зарах
5
38968.9
38899.3
Ашиг
3 480.00 USD
US30
Гэрээ
#114617354
Нээх огноо цаг
22.02.2024 16:57:57
Төрөл
Зарах
Орох цэг
38968.9
Солих
0.00 USD
Нийт
3 480.00 USD
Хаах огноо цаг
22.02.2024 17:13:26
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
38899.3
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3 480.00 USD
22.02.2024 10:10:05
22.02.2024 11:27:26
Зарах
5
38777.9
38673.6
Ашиг
5 215.00 USD
US30
Гэрээ
#114543039
Нээх огноо цаг
22.02.2024 10:10:05
Төрөл
Зарах
Орох цэг
38777.9
Солих
0.00 USD
Нийт
5 215.00 USD
Хаах огноо цаг
22.02.2024 11:27:26
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
38673.6
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5 215.00 USD
21.02.2024 18:02:07
22.02.2024 03:39:00
Авах
10
2024.6
2027.76
Ашиг
3 160.00 USD
XAUUSD
Гэрээ
#114586801
Нээх огноо цаг
21.02.2024 18:02:07
Төрөл
Авах
Орох цэг
2024.6
Солих
0.00 USD
Нийт
3 160.00 USD
Хаах огноо цаг
22.02.2024 03:39:00
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
2027.76
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3 160.00 USD
21.02.2024 01:16:21
21.02.2024 03:35:18
Зарах
10
52467.13
52149.04
Ашиг
3 180.90 USD
BTCUSD
Гэрээ
#114567945
Нээх огноо цаг
21.02.2024 01:16:21
Төрөл
Зарах
Орох цэг
52467.13
Солих
0.00 USD
Нийт
3 180.90 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2024 03:35:18
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
52149.04
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3 180.90 USD
08.02.2024 16:40:47
20.02.2024 16:41:11
Зарах
100
702.22
691.31
Ашиг
1 091.00 USD
#NVDA
Гэрээ
#114342805
Нээх огноо цаг
08.02.2024 16:40:47
Төрөл
Зарах
Орох цэг
702.22
Солих
0.00 USD
Нийт
1 091.00 USD
Хаах огноо цаг
20.02.2024 16:41:11
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
691.31
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1 091.00 USD
16.02.2024 19:13:32
20.02.2024 16:35:36
Зарах
200
737.64
714.27
Ашиг
4 674.00 USD
#NVDA
Гэрээ
#114512036
Нээх огноо цаг
16.02.2024 19:13:32
Төрөл
Зарах
Орох цэг
737.64
Солих
0.00 USD
Нийт
4 674.00 USD
Хаах огноо цаг
20.02.2024 16:35:36
Арилжааны хэмжээ
200
Гарах
714.27
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
4 674.00 USD