Chế độ demo
07.09.2023 16:44:44
15.04.2024 16:36:01
Mua
100
90.52
71.3
Lợi nhuận
-1 922.00 USD
#BABA
Thỏa thuận
#109912448
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2023 16:44:44
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
90.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 922.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2024 16:36:01
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
71.3
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1 922.00 USD
27.02.2024 16:44:09
15.04.2024 16:36:01
Bán
100
774.46
884.69
Lợi nhuận
-11 023.00 USD
#NVDA
Thỏa thuận
#114700059
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2024 16:44:09
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
774.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11 023.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2024 16:36:01
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
884.69
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-11 023.00 USD
02.01.2024 17:06:42
15.04.2024 16:36:01
Mua
200
75.69
71.3
Lợi nhuận
-878.00 USD
#BABA
Thỏa thuận
#113449863
Ngày và giờ mở cửa
02.01.2024 17:06:42
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
75.69
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-878.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2024 16:36:01
Khối lượng giao dịch
200
Thoát
71.3
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-878.00 USD
06.03.2024 17:21:19
15.04.2024 16:36:01
Mua
100
175.8
168.05
Lợi nhuận
-775.00 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#114905030
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2024 17:21:19
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
175.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-775.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2024 16:36:01
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
168.05
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-775.00 USD
23.01.2024 18:50:18
15.04.2024 16:36:01
Mua
100
213.63
169.66
Lợi nhuận
-4 397.00 USD
#BA
Thỏa thuận
#113964773
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2024 18:50:18
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
213.63
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4 397.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2024 16:36:01
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
169.66
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4 397.00 USD
12.01.2024 18:38:23
15.04.2024 16:36:01
Mua
100
220
168.05
Lợi nhuận
-5 195.00 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#113738456
Ngày và giờ mở cửa
12.01.2024 18:38:23
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
220
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5 195.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2024 16:36:01
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
168.05
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5 195.00 USD
19.01.2024 17:07:12
15.04.2024 16:36:01
Mua
100
210
168.05
Lợi nhuận
-4 195.00 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#113900392
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2024 17:07:12
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
210
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4 195.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2024 16:36:01
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
168.05
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4 195.00 USD
11.04.2024 04:54:00
12.04.2024 05:03:23
Bán
5
152.82
153.087
Lợi nhuận
-872.05 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#115673221
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2024 04:54:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
152.82
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-872.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2024 05:03:23
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
153.087
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-872.05 USD
09.04.2024 06:36:38
12.04.2024 05:03:23
Bán
5
192.163
192.222
Lợi nhuận
-192.71 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#115608407
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2024 06:36:38
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
192.163
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-192.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2024 05:03:23
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
192.222
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-192.71 USD
09.04.2024 06:35:57
12.04.2024 05:03:23
Bán
5
151.861
153.087
Lợi nhuận
-4 004.26 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#115608402
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2024 06:35:57
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
151.861
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4 004.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2024 05:03:23
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
153.087
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4 004.26 USD
09.04.2024 10:14:59
12.04.2024 05:03:23
Bán
5
2355
2393.31
Lợi nhuận
-19 155.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#115608393
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2024 10:14:59
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2355
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-19 155.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2024 05:03:23
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
2393.31
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-19 155.00 USD
09.04.2024 06:34:33
12.04.2024 05:03:23
Bán
5
2343.71
2393.31
Lợi nhuận
-24 800.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#115608379
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2024 06:34:33
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2343.71
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-24 800.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2024 05:03:23
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
2393.31
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-24 800.00 USD
04.03.2024 17:06:23
28.03.2024 12:22:49
Bán
10
2099.57
2206.64
Lợi nhuận
-107 070.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114841680
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2024 17:06:23
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2099.57
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-107 070.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2024 12:22:49
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
2206.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-107 070.00 USD
04.03.2024 01:35:15
28.03.2024 12:22:49
Bán
10
2085.37
2206.64
Lợi nhuận
-121 270.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114820141
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2024 01:35:15
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2085.37
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-121 270.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2024 12:22:49
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
2206.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-121 270.00 USD
29.02.2024 17:45:55
28.03.2024 12:22:49
Bán
10
62922.01
70483.52
Lợi nhuận
-75 615.10 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#114768122
Ngày và giờ mở cửa
29.02.2024 17:45:55
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
62922.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-75 615.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2024 12:22:49
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
70483.52
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-75 615.10 USD
08.02.2024 07:11:56
28.03.2024 12:22:49
Bán
10
187.613
190.82
Lợi nhuận
-21 181.88 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#114325182
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2024 07:11:56
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
187.613
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-21 181.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2024 12:22:49
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
190.82
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-21 181.88 USD
27.02.2024 15:45:15
28.03.2024 12:22:49
Bán
10
56934.6
70483.52
Lợi nhuận
-135 489.20 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#114698035
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2024 15:45:15
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
56934.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-135 489.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2024 12:22:49
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
70483.52
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-135 489.20 USD
10.01.2024 10:08:06
28.03.2024 12:22:49
Bán
10
184.118
190.82
Lợi nhuận
-44 265.97 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#113648425
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2024 10:08:06
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
184.118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-44 265.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2024 12:22:49
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
190.82
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-44 265.97 USD
27.02.2024 03:04:07
28.03.2024 12:22:49
Bán
10
54530.18
70483.52
Lợi nhuận
-159 533.40 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#114683829
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2024 03:04:07
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
54530.18
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-159 533.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2024 12:22:49
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
70483.52
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-159 533.40 USD
27.03.2024 02:15:53
28.03.2024 12:22:49
Bán
20
2178.51
2206.64
Lợi nhuận
-56 260.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#115341089
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2024 02:15:53
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2178.51
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-56 260.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2024 12:22:49
Khối lượng giao dịch
20
Thoát
2206.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-56 260.00 USD
06.03.2024 17:21:09
28.03.2024 12:22:49
Bán
10
2141.03
2206.64
Lợi nhuận
-65 610.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114905025
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2024 17:21:09
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2141.03
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-65 610.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2024 12:22:49
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
2206.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-65 610.00 USD
14.03.2024 17:40:27
27.03.2024 15:57:53
Mua
100
182.66
189.86
Lợi nhuận
720.00 USD
#BA
Thỏa thuận
#115090793
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2024 17:40:27
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
182.66
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
720.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2024 15:57:53
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
189.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
720.00 USD
14.03.2024 17:40:35
27.03.2024 15:57:39
Mua
100
163.71
177.08
Lợi nhuận
1 337.00 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#115090805
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2024 17:40:35
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
163.71
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 337.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2024 15:57:39
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
177.08
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 337.00 USD
22.03.2024 19:17:05
25.03.2024 06:05:49
Bán
5
39573.6
39409.3
Lợi nhuận
8 215.00 USD
US30
Thỏa thuận
#115283522
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2024 19:17:05
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
39573.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8 215.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2024 06:05:49
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
39409.3
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8 215.00 USD
19.03.2024 08:47:37
22.03.2024 09:35:23
Bán
10
191.15
190.793
Lợi nhuận
2 358.96 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#115166596
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2024 08:47:37
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
191.15
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2 358.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2024 09:35:23
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
190.793
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2 358.96 USD
20.03.2024 02:21:00
22.03.2024 09:35:21
Bán
10
164.271
163.798
Lợi nhuận
3 125.48 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#115190740
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2024 02:21:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
164.271
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3 125.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2024 09:35:21
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
163.798
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3 125.48 USD
20.03.2024 02:20:51
21.03.2024 04:58:13
Bán
10
151.251
150.477
Lợi nhuận
5 143.64 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#115190735
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2024 02:20:51
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
151.251
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5 143.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.03.2024 04:58:13
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
150.477
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5 143.64 USD
08.03.2024 16:43:56
08.03.2024 18:42:14
Bán
200
954.9
912.5
Lợi nhuận
8 480.00 USD
#NVDA
Thỏa thuận
#114966677
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2024 16:43:56
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
954.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8 480.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2024 18:42:14
Khối lượng giao dịch
200
Thoát
912.5
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8 480.00 USD
04.03.2024 17:44:31
05.03.2024 09:58:37
Bán
10
190.994
190.708
Lợi nhuận
1 900.92 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#114842941
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2024 17:44:31
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
190.994
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 900.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2024 09:58:37
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
190.708
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 900.92 USD
20.02.2024 04:07:40
05.03.2024 09:05:03
Sao chép
852.28%
18.9%
Lợi nhuận
-8 780.67 USD
TranVanHoa
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2024 04:07:40
Điểm vào lệnh
852.28%
Kiểu
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2024 09:05:03
Thoát
18.9%
Lợi nhuận
-8 780.67 USD
01.03.2024 17:26:22
04.03.2024 16:01:34
Bán
5
39000
38891.2
Lợi nhuận
5 440.00 USD
US30
Thỏa thuận
#114798914
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2024 17:26:22
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
39000
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5 440.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2024 16:01:34
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
38891.2
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5 440.00 USD
28.12.2023 10:23:43
01.03.2024 18:56:21
Mua
6
2080.34
2081.13
Lợi nhuận
474.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113359371
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2023 10:23:43
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2080.34
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
474.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2024 18:56:21
Khối lượng giao dịch
6
Thoát
2081.13
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
474.00 USD
02.01.2024 17:09:46
01.03.2024 17:52:59
Mua
6
2067.83
2070
Lợi nhuận
1 302.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113450018
Ngày và giờ mở cửa
02.01.2024 17:09:46
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2067.83
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 302.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2024 17:52:59
Khối lượng giao dịch
6
Thoát
2070
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 302.00 USD
21.02.2024 21:28:43
29.02.2024 17:05:54
Bán
10
189.694
189.285
Lợi nhuận
2 739.71 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#114590166
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2024 21:28:43
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
189.694
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2 739.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.02.2024 17:05:54
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
189.285
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2 739.71 USD
21.02.2024 09:37:55
29.02.2024 17:05:51
Bán
10
170.34
169.83
Lợi nhuận
3 416.21 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#114575138
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2024 09:37:55
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
170.34
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3 416.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.02.2024 17:05:51
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
169.83
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3 416.21 USD
22.02.2024 15:23:13
28.02.2024 16:36:55
Bán
5
38797.6
38773.1
Lợi nhuận
1 225.00 USD
US30
Thỏa thuận
#114612161
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2024 15:23:13
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
38797.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 225.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2024 16:36:55
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
38773.1
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 225.00 USD
28.02.2024 05:30:32
28.02.2024 15:32:42
Mua
10
2031.38
2034.63
Lợi nhuận
3 250.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114713568
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2024 05:30:32
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2031.38
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3 250.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2024 15:32:42
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
2034.63
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3 250.00 USD
23.02.2024 01:50:59
27.02.2024 16:32:14
Bán
5
39077.3
39005.8
Lợi nhuận
3 575.00 USD
US30
Thỏa thuận
#114625236
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 01:50:59
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
39077.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3 575.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2024 16:32:14
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
39005.8
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3 575.00 USD
26.02.2024 11:21:56
27.02.2024 15:44:54
Bán
10
163.224
163.035
Lợi nhuận
1 257.46 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#114666420
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2024 11:21:56
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
163.224
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 257.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2024 15:44:54
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
163.035
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 257.46 USD
26.02.2024 11:21:46
27.02.2024 10:33:51
Bán
10
150.609
150.225
Lợi nhuận
2 556.17 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#114666412
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2024 11:21:46
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
150.609
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2 556.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2024 10:33:51
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
150.225
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2 556.17 USD
22.02.2024 05:02:32
26.02.2024 03:12:53
Bán
10
162.808
162.602
Lợi nhuận
1 370.10 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#114596735
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2024 05:02:32
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
162.808
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 370.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2024 03:12:53
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
162.602
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 370.10 USD
22.02.2024 16:38:45
26.02.2024 03:12:50
Bán
10
150.576
150.368
Lợi nhuận
1 383.27 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#114616232
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2024 16:38:45
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
150.576
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 383.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2024 03:12:50
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
150.368
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 383.27 USD
22.02.2024 05:02:36
26.02.2024 03:12:44
Bán
10
111.52
111.236
Lợi nhuận
1 888.89 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#114596742
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2024 05:02:36
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
111.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 888.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2024 03:12:44
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
111.236
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 888.89 USD
22.02.2024 18:07:03
23.02.2024 18:03:19
Mua
10
2023.71
2031.4
Lợi nhuận
7 690.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114620753
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2024 18:07:03
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2023.71
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7 690.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 18:03:19
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
2031.4
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7 690.00 USD
22.02.2024 16:57:57
22.02.2024 17:13:26
Bán
5
38968.9
38899.3
Lợi nhuận
3 480.00 USD
US30
Thỏa thuận
#114617354
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2024 16:57:57
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
38968.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3 480.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.02.2024 17:13:26
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
38899.3
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3 480.00 USD
22.02.2024 10:10:05
22.02.2024 11:27:26
Bán
5
38777.9
38673.6
Lợi nhuận
5 215.00 USD
US30
Thỏa thuận
#114543039
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2024 10:10:05
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
38777.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5 215.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.02.2024 11:27:26
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
38673.6
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5 215.00 USD
21.02.2024 18:02:07
22.02.2024 03:39:00
Mua
10
2024.6
2027.76
Lợi nhuận
3 160.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114586801
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2024 18:02:07
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2024.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3 160.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.02.2024 03:39:00
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
2027.76
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3 160.00 USD
21.02.2024 01:16:21
21.02.2024 03:35:18
Bán
10
52467.13
52149.04
Lợi nhuận
3 180.90 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#114567945
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2024 01:16:21
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
52467.13
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3 180.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2024 03:35:18
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
52149.04
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3 180.90 USD
08.02.2024 16:40:47
20.02.2024 16:41:11
Bán
100
702.22
691.31
Lợi nhuận
1 091.00 USD
#NVDA
Thỏa thuận
#114342805
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2024 16:40:47
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
702.22
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 091.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2024 16:41:11
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
691.31
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 091.00 USD
16.02.2024 19:13:32
20.02.2024 16:35:36
Bán
200
737.64
714.27
Lợi nhuận
4 674.00 USD
#NVDA
Thỏa thuận
#114512036
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2024 19:13:32
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
737.64
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4 674.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2024 16:35:36
Khối lượng giao dịch
200
Thoát
714.27
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4 674.00 USD