26.02.2024 06:16:29
10.05.2024 13:40:05
คัดลอก
141.83%
-64.64%
กำไร
-4 261.64 USD
K_FOREX
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2024 06:16:29
จุดเริ่มต้น
141.83%
ประเภท
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2024 13:40:05
ออก
-64.64%
กำไร
-4 261.64 USD
02.01.2024 17:06:42
15.04.2024 16:36:01
ซื้อ
200
75.69
71.3
กำไร
-878.00 USD
#BABA
ดีล
#113449863
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2024 17:06:42
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
75.69
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-878.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2024 16:36:01
ปริมาณเทรด
200
ออก
71.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-878.00 USD
06.03.2024 17:21:19
15.04.2024 16:36:01
ซื้อ
100
175.8
168.05
กำไร
-775.00 USD
#TSLA
ดีล
#114905030
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2024 17:21:19
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
175.8
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-775.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2024 16:36:01
ปริมาณเทรด
100
ออก
168.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-775.00 USD
23.01.2024 18:50:18
15.04.2024 16:36:01
ซื้อ
100
213.63
169.66
กำไร
-4 397.00 USD
#BA
ดีล
#113964773
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2024 18:50:18
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
213.63
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4 397.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2024 16:36:01
ปริมาณเทรด
100
ออก
169.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4 397.00 USD
12.01.2024 18:38:23
15.04.2024 16:36:01
ซื้อ
100
220
168.05
กำไร
-5 195.00 USD
#TSLA
ดีล
#113738456
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2024 18:38:23
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
220
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5 195.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2024 16:36:01
ปริมาณเทรด
100
ออก
168.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5 195.00 USD
19.01.2024 17:07:12
15.04.2024 16:36:01
ซื้อ
100
210
168.05
กำไร
-4 195.00 USD
#TSLA
ดีล
#113900392
วันและเวลาเปิดทำการ
19.01.2024 17:07:12
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
210
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4 195.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2024 16:36:01
ปริมาณเทรด
100
ออก
168.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4 195.00 USD
07.09.2023 16:44:44
15.04.2024 16:36:01
ซื้อ
100
90.52
71.3
กำไร
-1 922.00 USD
#BABA
ดีล
#109912448
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 16:44:44
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
90.52
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 922.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2024 16:36:01
ปริมาณเทรด
100
ออก
71.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 922.00 USD
27.02.2024 16:44:09
15.04.2024 16:36:01
ขาย
100
774.46
884.69
กำไร
-11 023.00 USD
#NVDA
ดีล
#114700059
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 16:44:09
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
774.46
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-11 023.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2024 16:36:01
ปริมาณเทรด
100
ออก
884.69
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-11 023.00 USD
09.04.2024 06:35:57
12.04.2024 05:03:23
ขาย
5
151.861
153.087
กำไร
-4 004.26 USD
USDJPY
ดีล
#115608402
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2024 06:35:57
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.861
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4 004.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2024 05:03:23
ปริมาณเทรด
5
ออก
153.087
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4 004.26 USD
09.04.2024 10:14:59
12.04.2024 05:03:23
ขาย
5
2355
2393.31
กำไร
-19 155.00 USD
XAUUSD
ดีล
#115608393
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2024 10:14:59
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2355
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-19 155.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2024 05:03:23
ปริมาณเทรด
5
ออก
2393.31
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-19 155.00 USD
09.04.2024 06:34:33
12.04.2024 05:03:23
ขาย
5
2343.71
2393.31
กำไร
-24 800.00 USD
XAUUSD
ดีล
#115608379
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2024 06:34:33
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2343.71
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-24 800.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2024 05:03:23
ปริมาณเทรด
5
ออก
2393.31
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-24 800.00 USD
11.04.2024 04:54:00
12.04.2024 05:03:23
ขาย
5
152.82
153.087
กำไร
-872.05 USD
USDJPY
ดีล
#115673221
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 04:54:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
152.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-872.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2024 05:03:23
ปริมาณเทรด
5
ออก
153.087
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-872.05 USD
09.04.2024 06:36:38
12.04.2024 05:03:23
ขาย
5
192.163
192.222
กำไร
-192.71 USD
GBPJPY
ดีล
#115608407
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2024 06:36:38
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
192.163
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-192.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2024 05:03:23
ปริมาณเทรด
5
ออก
192.222
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-192.71 USD
27.02.2024 15:45:15
28.03.2024 12:22:49
ขาย
10
56934.6
70483.52
กำไร
-135 489.20 USD
BTCUSD
ดีล
#114698035
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 15:45:15
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
56934.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-135 489.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.03.2024 12:22:49
ปริมาณเทรด
10
ออก
70483.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-135 489.20 USD
10.01.2024 10:08:06
28.03.2024 12:22:49
ขาย
10
184.118
190.82
กำไร
-44 265.97 USD
GBPJPY
ดีล
#113648425
วันและเวลาเปิดทำการ
10.01.2024 10:08:06
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
184.118
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-44 265.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.03.2024 12:22:49
ปริมาณเทรด
10
ออก
190.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-44 265.97 USD
27.02.2024 03:04:07
28.03.2024 12:22:49
ขาย
10
54530.18
70483.52
กำไร
-159 533.40 USD
BTCUSD
ดีล
#114683829
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 03:04:07
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
54530.18
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-159 533.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.03.2024 12:22:49
ปริมาณเทรด
10
ออก
70483.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-159 533.40 USD
27.03.2024 02:15:53
28.03.2024 12:22:49
ขาย
20
2178.51
2206.64
กำไร
-56 260.00 USD
XAUUSD
ดีล
#115341089
วันและเวลาเปิดทำการ
27.03.2024 02:15:53
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2178.51
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-56 260.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.03.2024 12:22:49
ปริมาณเทรด
20
ออก
2206.64
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-56 260.00 USD
06.03.2024 17:21:09
28.03.2024 12:22:49
ขาย
10
2141.03
2206.64
กำไร
-65 610.00 USD
XAUUSD
ดีล
#114905025
วันและเวลาเปิดทำการ
06.03.2024 17:21:09
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2141.03
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-65 610.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.03.2024 12:22:49
ปริมาณเทรด
10
ออก
2206.64
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-65 610.00 USD
04.03.2024 17:06:23
28.03.2024 12:22:49
ขาย
10
2099.57
2206.64
กำไร
-107 070.00 USD
XAUUSD
ดีล
#114841680
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2024 17:06:23
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2099.57
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-107 070.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.03.2024 12:22:49
ปริมาณเทรด
10
ออก
2206.64
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-107 070.00 USD
04.03.2024 01:35:15
28.03.2024 12:22:49
ขาย
10
2085.37
2206.64
กำไร
-121 270.00 USD
XAUUSD
ดีล
#114820141
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2024 01:35:15
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2085.37
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-121 270.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.03.2024 12:22:49
ปริมาณเทรด
10
ออก
2206.64
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-121 270.00 USD
29.02.2024 17:45:55
28.03.2024 12:22:49
ขาย
10
62922.01
70483.52
กำไร
-75 615.10 USD
BTCUSD
ดีล
#114768122
วันและเวลาเปิดทำการ
29.02.2024 17:45:55
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
62922.01
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-75 615.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.03.2024 12:22:49
ปริมาณเทรด
10
ออก
70483.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-75 615.10 USD
08.02.2024 07:11:56
28.03.2024 12:22:49
ขาย
10
187.613
190.82
กำไร
-21 181.88 USD
GBPJPY
ดีล
#114325182
วันและเวลาเปิดทำการ
08.02.2024 07:11:56
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
187.613
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-21 181.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.03.2024 12:22:49
ปริมาณเทรด
10
ออก
190.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-21 181.88 USD
14.03.2024 17:40:27
27.03.2024 15:57:53
ซื้อ
100
182.66
189.86
กำไร
720.00 USD
#BA
ดีล
#115090793
วันและเวลาเปิดทำการ
14.03.2024 17:40:27
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
182.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
720.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2024 15:57:53
ปริมาณเทรด
100
ออก
189.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
720.00 USD
14.03.2024 17:40:35
27.03.2024 15:57:39
ซื้อ
100
163.71
177.08
กำไร
1 337.00 USD
#TSLA
ดีล
#115090805
วันและเวลาเปิดทำการ
14.03.2024 17:40:35
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
163.71
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1 337.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.03.2024 15:57:39
ปริมาณเทรด
100
ออก
177.08
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 337.00 USD
22.03.2024 19:17:05
25.03.2024 06:05:49
ขาย
5
39573.6
39409.3
กำไร
8 215.00 USD
US30
ดีล
#115283522
วันและเวลาเปิดทำการ
22.03.2024 19:17:05
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
39573.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8 215.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.03.2024 06:05:49
ปริมาณเทรด
5
ออก
39409.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8 215.00 USD
19.03.2024 08:47:37
22.03.2024 09:35:23
ขาย
10
191.15
190.793
กำไร
2 358.96 USD
GBPJPY
ดีล
#115166596
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2024 08:47:37
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
191.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2 358.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.03.2024 09:35:23
ปริมาณเทรด
10
ออก
190.793
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2 358.96 USD
20.03.2024 02:21:00
22.03.2024 09:35:21
ขาย
10
164.271
163.798
กำไร
3 125.48 USD
EURJPY
ดีล
#115190740
วันและเวลาเปิดทำการ
20.03.2024 02:21:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
164.271
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3 125.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.03.2024 09:35:21
ปริมาณเทรด
10
ออก
163.798
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3 125.48 USD
20.03.2024 02:20:51
21.03.2024 04:58:13
ขาย
10
151.251
150.477
กำไร
5 143.64 USD
USDJPY
ดีล
#115190735
วันและเวลาเปิดทำการ
20.03.2024 02:20:51
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
151.251
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5 143.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.03.2024 04:58:13
ปริมาณเทรด
10
ออก
150.477
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5 143.64 USD
08.03.2024 16:43:56
08.03.2024 18:42:14
ขาย
200
954.9
912.5
กำไร
8 480.00 USD
#NVDA
ดีล
#114966677
วันและเวลาเปิดทำการ
08.03.2024 16:43:56
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
954.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8 480.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.03.2024 18:42:14
ปริมาณเทรด
200
ออก
912.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8 480.00 USD
04.03.2024 17:44:31
05.03.2024 09:58:37
ขาย
10
190.994
190.708
กำไร
1 900.92 USD
GBPJPY
ดีล
#114842941
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2024 17:44:31
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
190.994
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1 900.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2024 09:58:37
ปริมาณเทรด
10
ออก
190.708
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 900.92 USD
20.02.2024 04:07:40
05.03.2024 09:05:03
คัดลอก
852.28%
18.9%
กำไร
-8 780.67 USD
TranVanHoa
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 04:07:40
จุดเริ่มต้น
852.28%
ประเภท
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
05.03.2024 09:05:03
ออก
18.9%
กำไร
-8 780.67 USD
01.03.2024 17:26:22
04.03.2024 16:01:34
ขาย
5
39000
38891.2
กำไร
5 440.00 USD
US30
ดีล
#114798914
วันและเวลาเปิดทำการ
01.03.2024 17:26:22
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
39000
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5 440.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.03.2024 16:01:34
ปริมาณเทรด
5
ออก
38891.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5 440.00 USD
28.12.2023 10:23:43
01.03.2024 18:56:21
ซื้อ
6
2080.34
2081.13
กำไร
474.00 USD
XAUUSD
ดีล
#113359371
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2023 10:23:43
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2080.34
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
474.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.03.2024 18:56:21
ปริมาณเทรด
6
ออก
2081.13
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
474.00 USD
02.01.2024 17:09:46
01.03.2024 17:52:59
ซื้อ
6
2067.83
2070
กำไร
1 302.00 USD
XAUUSD
ดีล
#113450018
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2024 17:09:46
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2067.83
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1 302.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.03.2024 17:52:59
ปริมาณเทรด
6
ออก
2070
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 302.00 USD
21.02.2024 21:28:43
29.02.2024 17:05:54
ขาย
10
189.694
189.285
กำไร
2 739.71 USD
GBPJPY
ดีล
#114590166
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2024 21:28:43
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
189.694
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2 739.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.02.2024 17:05:54
ปริมาณเทรด
10
ออก
189.285
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2 739.71 USD
21.02.2024 09:37:55
29.02.2024 17:05:51
ขาย
10
170.34
169.83
กำไร
3 416.21 USD
CHFJPY
ดีล
#114575138
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2024 09:37:55
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
170.34
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3 416.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.02.2024 17:05:51
ปริมาณเทรด
10
ออก
169.83
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3 416.21 USD
22.02.2024 15:23:13
28.02.2024 16:36:55
ขาย
5
38797.6
38773.1
กำไร
1 225.00 USD
US30
ดีล
#114612161
วันและเวลาเปิดทำการ
22.02.2024 15:23:13
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
38797.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1 225.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.02.2024 16:36:55
ปริมาณเทรด
5
ออก
38773.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 225.00 USD
28.02.2024 05:30:32
28.02.2024 15:32:42
ซื้อ
10
2031.38
2034.63
กำไร
3 250.00 USD
XAUUSD
ดีล
#114713568
วันและเวลาเปิดทำการ
28.02.2024 05:30:32
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2031.38
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3 250.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.02.2024 15:32:42
ปริมาณเทรด
10
ออก
2034.63
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3 250.00 USD
23.02.2024 01:50:59
27.02.2024 16:32:14
ขาย
5
39077.3
39005.8
กำไร
3 575.00 USD
US30
ดีล
#114625236
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2024 01:50:59
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
39077.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3 575.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2024 16:32:14
ปริมาณเทรด
5
ออก
39005.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3 575.00 USD
26.02.2024 11:21:56
27.02.2024 15:44:54
ขาย
10
163.224
163.035
กำไร
1 257.46 USD
EURJPY
ดีล
#114666420
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2024 11:21:56
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
163.224
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1 257.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2024 15:44:54
ปริมาณเทรด
10
ออก
163.035
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 257.46 USD
26.02.2024 11:21:46
27.02.2024 10:33:51
ขาย
10
150.609
150.225
กำไร
2 556.17 USD
USDJPY
ดีล
#114666412
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2024 11:21:46
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
150.609
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2 556.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2024 10:33:51
ปริมาณเทรด
10
ออก
150.225
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2 556.17 USD
22.02.2024 05:02:32
26.02.2024 03:12:53
ขาย
10
162.808
162.602
กำไร
1 370.10 USD
EURJPY
ดีล
#114596735
วันและเวลาเปิดทำการ
22.02.2024 05:02:32
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
162.808
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1 370.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2024 03:12:53
ปริมาณเทรด
10
ออก
162.602
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 370.10 USD
22.02.2024 16:38:45
26.02.2024 03:12:50
ขาย
10
150.576
150.368
กำไร
1 383.27 USD
USDJPY
ดีล
#114616232
วันและเวลาเปิดทำการ
22.02.2024 16:38:45
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
150.576
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1 383.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2024 03:12:50
ปริมาณเทรด
10
ออก
150.368
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 383.27 USD
22.02.2024 05:02:36
26.02.2024 03:12:44
ขาย
10
111.52
111.236
กำไร
1 888.89 USD
CADJPY
ดีล
#114596742
วันและเวลาเปิดทำการ
22.02.2024 05:02:36
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
111.52
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1 888.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.02.2024 03:12:44
ปริมาณเทรด
10
ออก
111.236
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 888.89 USD
22.02.2024 18:07:03
23.02.2024 18:03:19
ซื้อ
10
2023.71
2031.4
กำไร
7 690.00 USD
XAUUSD
ดีล
#114620753
วันและเวลาเปิดทำการ
22.02.2024 18:07:03
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2023.71
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7 690.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.02.2024 18:03:19
ปริมาณเทรด
10
ออก
2031.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7 690.00 USD
22.02.2024 16:57:57
22.02.2024 17:13:26
ขาย
5
38968.9
38899.3
กำไร
3 480.00 USD
US30
ดีล
#114617354
วันและเวลาเปิดทำการ
22.02.2024 16:57:57
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
38968.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3 480.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.02.2024 17:13:26
ปริมาณเทรด
5
ออก
38899.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3 480.00 USD
22.02.2024 10:10:05
22.02.2024 11:27:26
ขาย
5
38777.9
38673.6
กำไร
5 215.00 USD
US30
ดีล
#114543039
วันและเวลาเปิดทำการ
22.02.2024 10:10:05
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
38777.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5 215.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.02.2024 11:27:26
ปริมาณเทรด
5
ออก
38673.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5 215.00 USD
21.02.2024 18:02:07
22.02.2024 03:39:00
ซื้อ
10
2024.6
2027.76
กำไร
3 160.00 USD
XAUUSD
ดีล
#114586801
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2024 18:02:07
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2024.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3 160.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.02.2024 03:39:00
ปริมาณเทรด
10
ออก
2027.76
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3 160.00 USD
21.02.2024 01:16:21
21.02.2024 03:35:18
ขาย
10
52467.13
52149.04
กำไร
3 180.90 USD
BTCUSD
ดีล
#114567945
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2024 01:16:21
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
52467.13
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3 180.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.02.2024 03:35:18
ปริมาณเทรด
10
ออก
52149.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3 180.90 USD
08.02.2024 16:40:47
20.02.2024 16:41:11
ขาย
100
702.22
691.31
กำไร
1 091.00 USD
#NVDA
ดีล
#114342805
วันและเวลาเปิดทำการ
08.02.2024 16:40:47
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
702.22
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1 091.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 16:41:11
ปริมาณเทรด
100
ออก
691.31
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1 091.00 USD