Демо горим
Зарах
0.06
22.05.2024 20:30:00
2389.32
2387.81
0.00
0.00
Ашиг
9.06 USD
XAUUSD.
Нээх огноо цаг
22.05.2024 20:30:00
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
2389.32
Stop loss
0.00
Ашиг
9.06 USD
Арилжааны хэмжээ
0.06
Одоогийн үнэ
2387.81
Take profit
0.00
Авах
0.05
22.05.2024 17:00:02
2411.91
2387.59
0.00
0.00
Ашиг
-121.60 USD
XAUUSD.
Нээх огноо цаг
22.05.2024 17:00:02
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2411.91
Stop loss
0.00
Ашиг
-121.60 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
2387.59
Take profit
0.00
Авах
0.04
22.05.2024 15:30:00
2414.87
2387.59
0.00
0.00
Ашиг
-109.12 USD
XAUUSD.
Нээх огноо цаг
22.05.2024 15:30:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2414.87
Stop loss
0.00
Ашиг
-109.12 USD
Арилжааны хэмжээ
0.04
Одоогийн үнэ
2387.59
Take profit
0.00
Авах
0.05
22.05.2024 13:00:01
2417.57
2387.59
0.00
0.00
Ашиг
-149.90 USD
XAUUSD.
Нээх огноо цаг
22.05.2024 13:00:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2417.57
Stop loss
0.00
Ашиг
-149.90 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
2387.59
Take profit
0.00
Авах
0.04
22.05.2024 12:45:00
2415.80
2387.59
0.00
0.00
Ашиг
-112.84 USD
XAUUSD.
Нээх огноо цаг
22.05.2024 12:45:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2415.80
Stop loss
0.00
Ашиг
-112.84 USD
Арилжааны хэмжээ
0.04
Одоогийн үнэ
2387.59
Take profit
0.00
Авах
0.02
22.05.2024 11:45:01
2416.21
2387.59
0.00
0.00
Ашиг
-57.24 USD
XAUUSD.
Нээх огноо цаг
22.05.2024 11:45:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2416.21
Stop loss
0.00
Ашиг
-57.24 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
2387.59
Take profit
0.00
Авах
0.02
22.05.2024 10:45:02
2416.69
2387.59
0.00
0.00
Ашиг
-58.20 USD
XAUUSD.
Нээх огноо цаг
22.05.2024 10:45:02
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2416.69
Stop loss
0.00
Ашиг
-58.20 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
2387.59
Take profit
0.00
Авах
0.02
22.05.2024 09:45:00
2416.08
2387.59
0.00
0.00
Ашиг
-56.98 USD
XAUUSD.
Нээх огноо цаг
22.05.2024 09:45:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2416.08
Stop loss
0.00
Ашиг
-56.98 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
2387.59
Take profit
0.00
Авах
0.01
22.05.2024 09:00:00
2417.37
2387.59
0.00
0.00
Ашиг
-29.78 USD
XAUUSD.
Нээх огноо цаг
22.05.2024 09:00:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2417.37
Stop loss
0.00
Ашиг
-29.78 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
2387.59
Take profit
0.00
Авах
0.09
22.05.2024 05:15:00
2425.71
2387.59
0.00
0.00
Ашиг
-343.08 USD
XAUUSD.
Нээх огноо цаг
22.05.2024 05:15:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2425.71
Stop loss
0.00
Ашиг
-343.08 USD
Арилжааны хэмжээ
0.09
Одоогийн үнэ
2387.59
Take profit
0.00
Копи
56 011.30 USD
10.05.2024 13:34:34
94.72%
112.10%
0.00
0.00
Ашиг
9 128.30 USD
Trading24h
Нээх огноо цаг
10.05.2024 13:34:34
Төрөл
Копи
Stop loss
0.00
Ашиг
9 128.30 USD
Арилжааны хэмжээ
56 011.30 USD
Take profit
0.00