د ډیمو حالت
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۴:۰۹
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
خرڅول
100
774.46
884.69
ګټه
‪-11 023.00 USD‬
#NVDA
سودا
#114700059
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۴:۰۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
774.46
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-11 023.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
884.69
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-11 023.00 USD‬
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۴۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
خریداری کول
200
75.69
71.3
ګټه
‪-878.00 USD‬
#BABA
سودا
#113449863
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۴۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
75.69
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-878.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
200
بهر(وتل)
71.3
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-878.00 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۲۱:۱۹
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
خریداری کول
100
175.8
168.05
ګټه
‪-775.00 USD‬
#TSLA
سودا
#114905030
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۲۱:۱۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
175.8
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-775.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
168.05
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-775.00 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۵۰:۱۸
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
خریداری کول
100
213.63
169.66
ګټه
‪-4 397.00 USD‬
#BA
سودا
#113964773
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۵۰:۱۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
213.63
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-4 397.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
169.66
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-4 397.00 USD‬
۱۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۳۸:۲۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
خریداری کول
100
220
168.05
ګټه
‪-5 195.00 USD‬
#TSLA
سودا
#113738456
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۸:۳۸:۲۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
220
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-5 195.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
168.05
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-5 195.00 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۷:۱۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
خریداری کول
100
210
168.05
ګټه
‪-4 195.00 USD‬
#TSLA
سودا
#113900392
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۷:۱۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
210
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-4 195.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
168.05
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-4 195.00 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۴۴:۴۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
خریداری کول
100
90.52
71.3
ګټه
‪-1 922.00 USD‬
#BABA
سودا
#109912448
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۴۴:۴۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
90.52
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-1 922.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
71.3
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-1 922.00 USD‬
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۵۴:۰۰
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
خرڅول
5
152.82
153.087
ګټه
‪-872.05 USD‬
USDJPY
سودا
#115673221
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۵۴:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.82
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-872.05 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
153.087
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-872.05 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۶:۳۸
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
خرڅول
5
192.163
192.222
ګټه
‪-192.71 USD‬
GBPJPY
سودا
#115608407
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۶:۳۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
192.163
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-192.71 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
192.222
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-192.71 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۵:۵۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
خرڅول
5
151.861
153.087
ګټه
‪-4 004.26 USD‬
USDJPY
سودا
#115608402
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۵:۵۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
151.861
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-4 004.26 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
153.087
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-4 004.26 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۱۴:۵۹
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
خرڅول
5
2355
2393.31
ګټه
‪-19 155.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#115608393
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۱۴:۵۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2355
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-19 155.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
2393.31
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-19 155.00 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۴:۳۳
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
خرڅول
5
2343.71
2393.31
ګټه
‪-24 800.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#115608379
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۶:۳۴:۳۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2343.71
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-24 800.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
2393.31
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-24 800.00 USD‬
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۵۵
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
خرڅول
10
62922.01
70483.52
ګټه
‪-75 615.10 USD‬
BTCUSD
سودا
#114768122
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۴۵:۵۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
62922.01
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-75 615.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
70483.52
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-75 615.10 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۱۱:۵۶
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
خرڅول
10
187.613
190.82
ګټه
‪-21 181.88 USD‬
GBPJPY
سودا
#114325182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۱۱:۵۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
187.613
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-21 181.88 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
190.82
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-21 181.88 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۱۵
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
خرڅول
10
56934.6
70483.52
ګټه
‪-135 489.20 USD‬
BTCUSD
سودا
#114698035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۱۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
56934.6
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-135 489.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
70483.52
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-135 489.20 USD‬
۱۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۰۸:۰۶
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
خرڅول
10
184.118
190.82
ګټه
‪-44 265.97 USD‬
GBPJPY
سودا
#113648425
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۴ ۱۰:۰۸:۰۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
184.118
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-44 265.97 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
190.82
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-44 265.97 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۰۴:۰۷
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
خرڅول
10
54530.18
70483.52
ګټه
‪-159 533.40 USD‬
BTCUSD
سودا
#114683829
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۰۴:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
54530.18
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-159 533.40 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
70483.52
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-159 533.40 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۴ ۰۲:۱۵:۵۳
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
خرڅول
20
2178.51
2206.64
ګټه
‪-56 260.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#115341089
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۴ ۰۲:۱۵:۵۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2178.51
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-56 260.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
20
بهر(وتل)
2206.64
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-56 260.00 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۲۱:۰۹
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
خرڅول
10
2141.03
2206.64
ګټه
‪-65 610.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#114905025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۲۱:۰۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2141.03
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-65 610.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
2206.64
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-65 610.00 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۲۳
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
خرڅول
10
2099.57
2206.64
ګټه
‪-107 070.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#114841680
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۲۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2099.57
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-107 070.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
2206.64
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-107 070.00 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۰۱:۳۵:۱۵
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
خرڅول
10
2085.37
2206.64
ګټه
‪-121 270.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#114820141
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۰۱:۳۵:۱۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2085.37
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-121 270.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۲:۲۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
2206.64
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-121 270.00 USD‬
۱۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۲۷
۲۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۵۷:۵۳
خریداری کول
100
182.66
189.86
ګټه
‪720.00 USD‬
#BA
سودا
#115090793
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۲۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
182.66
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪720.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۵۷:۵۳
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
189.86
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪720.00 USD‬
۱۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۳۵
۲۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۵۷:۳۹
خریداری کول
100
163.71
177.08
ګټه
‪1 337.00 USD‬
#TSLA
سودا
#115090805
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۴۰:۳۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
163.71
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1 337.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۵۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
177.08
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1 337.00 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۱۹:۱۷:۰۵
۲۵.۰۳.۲۰۲۴ ۰۶:۰۵:۴۹
خرڅول
5
39573.6
39409.3
ګټه
‪8 215.00 USD‬
US30
سودا
#115283522
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۱۹:۱۷:۰۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
39573.6
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪8 215.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۴ ۰۶:۰۵:۴۹
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
39409.3
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪8 215.00 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۴ ۰۸:۴۷:۳۷
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۳۵:۲۳
خرڅول
10
191.15
190.793
ګټه
‪2 358.96 USD‬
GBPJPY
سودا
#115166596
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۴ ۰۸:۴۷:۳۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
191.15
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2 358.96 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۳۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
190.793
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪2 358.96 USD‬
۲۰.۰۳.۲۰۲۴ ۰۲:۲۱:۰۰
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۳۵:۲۱
خرڅول
10
164.271
163.798
ګټه
‪3 125.48 USD‬
EURJPY
سودا
#115190740
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۴ ۰۲:۲۱:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
164.271
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪3 125.48 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۳۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
163.798
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪3 125.48 USD‬
۲۰.۰۳.۲۰۲۴ ۰۲:۲۰:۵۱
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۴:۵۸:۱۳
خرڅول
10
151.251
150.477
ګټه
‪5 143.64 USD‬
USDJPY
سودا
#115190735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۴ ۰۲:۲۰:۵۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
151.251
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪5 143.64 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۴:۵۸:۱۳
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
150.477
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪5 143.64 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۴۳:۵۶
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۸:۴۲:۱۴
خرڅول
200
954.9
912.5
ګټه
‪8 480.00 USD‬
#NVDA
سودا
#114966677
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۴۳:۵۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
954.9
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪8 480.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۴ ۱۸:۴۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
200
بهر(وتل)
912.5
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪8 480.00 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۴۴:۳۱
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۵۸:۳۷
خرڅول
10
190.994
190.708
ګټه
‪1 900.92 USD‬
GBPJPY
سودا
#114842941
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۴۴:۳۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
190.994
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1 900.92 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۵۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
190.708
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1 900.92 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۰۷:۴۰
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۰۵:۰۳
کاپی
‪852.28%‪
‪18.9%‪
ګټه
‪-8 780.67 USD‬
TranVanHoa
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۰۷:۴۰
د ننوتلو ځای
‪852.28%‪
ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۰۵:۰۳
بهر(وتل)
‪18.9%‪
ګټه
‪-8 780.67 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۲۶:۲۲
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۰۱:۳۴
خرڅول
5
39000
38891.2
ګټه
‪5 440.00 USD‬
US30
سودا
#114798914
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۲۶:۲۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
39000
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪5 440.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۰۱:۳۴
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
38891.2
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪5 440.00 USD‬
۲۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۲۳:۴۳
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۸:۵۶:۲۱
خریداری کول
6
2080.34
2081.13
ګټه
‪474.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#113359371
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۲۳:۴۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2080.34
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪474.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۸:۵۶:۲۱
د سوداګرۍ حجم
6
بهر(وتل)
2081.13
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪474.00 USD‬
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۹:۴۶
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۵۲:۵۹
خریداری کول
6
2067.83
2070
ګټه
‪1 302.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#113450018
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۲۴ ۱۷:۰۹:۴۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2067.83
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1 302.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۵۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
6
بهر(وتل)
2070
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1 302.00 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۲۸:۴۳
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۴
خرڅول
10
189.694
189.285
ګټه
‪2 739.71 USD‬
GBPJPY
سودا
#114590166
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۲۸:۴۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
189.694
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2 739.71 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۴
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
189.285
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪2 739.71 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۷:۵۵
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۱
خرڅول
10
170.34
169.83
ګټه
‪3 416.21 USD‬
CHFJPY
سودا
#114575138
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۷:۵۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
170.34
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪3 416.21 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
169.83
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪3 416.21 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۲۳:۱۳
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۵۵
خرڅول
5
38797.6
38773.1
ګټه
‪1 225.00 USD‬
US30
سودا
#114612161
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۲۳:۱۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
38797.6
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1 225.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۵۵
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
38773.1
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1 225.00 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۳۰:۳۲
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۴۲
خریداری کول
10
2031.38
2034.63
ګټه
‪3 250.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#114713568
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۳۰:۳۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2031.38
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪3 250.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
2034.63
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪3 250.00 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۰:۵۹
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۱۴
خرڅول
5
39077.3
39005.8
ګټه
‪3 575.00 USD‬
US30
سودا
#114625236
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۵۰:۵۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
39077.3
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪3 575.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
39005.8
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪3 575.00 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۵۶
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۴:۵۴
خرڅول
10
163.224
163.035
ګټه
‪1 257.46 USD‬
EURJPY
سودا
#114666420
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۵۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
163.224
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1 257.46 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۴:۵۴
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
163.035
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1 257.46 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۴۶
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۵۱
خرڅول
10
150.609
150.225
ګټه
‪2 556.17 USD‬
USDJPY
سودا
#114666412
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۲۱:۴۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
150.609
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2 556.17 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۳۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
150.225
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪2 556.17 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۲:۳۲
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۲:۵۳
خرڅول
10
162.808
162.602
ګټه
‪1 370.10 USD‬
EURJPY
سودا
#114596735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۲:۳۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
162.808
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1 370.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۲:۵۳
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
162.602
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1 370.10 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۸:۴۵
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۲:۵۰
خرڅول
10
150.576
150.368
ګټه
‪1 383.27 USD‬
USDJPY
سودا
#114616232
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۸:۴۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
150.576
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1 383.27 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۲:۵۰
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
150.368
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1 383.27 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۲:۳۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۲:۴۴
خرڅول
10
111.52
111.236
ګټه
‪1 888.89 USD‬
CADJPY
سودا
#114596742
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۲:۳۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.52
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1 888.89 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
111.236
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1 888.89 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۷:۰۳
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۳:۱۹
خریداری کول
10
2023.71
2031.4
ګټه
‪7 690.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#114620753
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۷:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2023.71
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪7 690.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۳:۱۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
2031.4
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪7 690.00 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۷:۵۷
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۱۳:۲۶
خرڅول
5
38968.9
38899.3
ګټه
‪3 480.00 USD‬
US30
سودا
#114617354
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۷:۵۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
38968.9
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪3 480.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
38899.3
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪3 480.00 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۰۵
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۲۷:۲۶
خرڅول
5
38777.9
38673.6
ګټه
‪5 215.00 USD‬
US30
سودا
#114543039
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۰:۰۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
38777.9
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪5 215.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۲۷:۲۶
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
38673.6
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪5 215.00 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۲:۰۷
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۳۹:۰۰
خریداری کول
10
2024.6
2027.76
ګټه
‪3 160.00 USD‬
XAUUSD
سودا
#114586801
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۲:۰۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2024.6
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪3 160.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۳۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
2027.76
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪3 160.00 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۱۶:۲۱
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۳۵:۱۸
خرڅول
10
52467.13
52149.04
ګټه
‪3 180.90 USD‬
BTCUSD
سودا
#114567945
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۱۶:۲۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
52467.13
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪3 180.90 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۳۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
52149.04
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪3 180.90 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۰:۴۷
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۱
خرڅول
100
702.22
691.31
ګټه
‪1 091.00 USD‬
#NVDA
سودا
#114342805
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۰:۴۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
702.22
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1 091.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
691.31
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1 091.00 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۱۳:۳۲
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۳۶
خرڅول
200
737.64
714.27
ګټه
‪4 674.00 USD‬
#NVDA
سودا
#114512036
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۱۳:۳۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
737.64
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪4 674.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
200
بهر(وتل)
714.27
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪4 674.00 USD‬