حالت آزمایشی
USCRUDE
72.783
قیمت
‪-3.93%‪
Changing (1m)
XAUUSD
1961.10
قیمت
‪7.92%‪
Changing (1m)
UKBRENT
77.475
قیمت
‪-5.33%‪
Changing (1m)
XAGUSD
23.097
قیمت
‪11.99%‪
Changing (1m)
XPDUSD
1402.90
قیمت
‪-1.05%‪
Changing (1m)
XNGUSD
2.273
قیمت
‪-17.16%‪
Changing (1m)
XPTUSD
976.01
قیمت
‪4.05%‪
Changing (1m)