حالت آزمایشی
USCRUDE
89.825
قیمت
‪10.85%‪
Changing (1m)
XAUUSD
1848.18
قیمت
‪-4.59%‪
Changing (1m)
WHEAT
540.00
قیمت
‪-5.18%‪
Changing (1m)
UKBRENT
91.818
قیمت
‪8.06%‪
Changing (1m)
XAGUSD
22.176
قیمت
‪-10.29%‪
Changing (1m)
XNGUSD
3.032
قیمت
‪8.52%‪
Changing (1m)
XAUEUR
1748.53
قیمت
‪-1.80%‪
Changing (1m)
COCOA
3418.50
قیمت
‪-4.10%‪
Changing (1m)
XPTUSD
919.55
قیمت
‪-5.90%‪
Changing (1m)
COFFEE
144.88
قیمت
‪-6.01%‪
Changing (1m)
CORN
475.15
قیمت
‪1.44%‪
Changing (1m)
SOYBEAN
1273.97
قیمت
‪-7.58%‪
Changing (1m)
XPDUSD
1255.91
قیمت
‪1.00%‪
Changing (1m)