حالت آزمایشی
فروش
0.12
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۲۲:۵۷
1.07047
1.07254
0.00000
1.06947
سود
‪-0.25 USD‬
EURUSDf
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۲۲:۵۷
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07047
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.25 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.07254
Take profit
1.06947
فروش
0.08
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۳
1.06795
1.07246
0.00000
1.06695
سود
‪-0.36 USD‬
EURUSDf
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۳
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.06795
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.36 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.07246
Take profit
1.06695
فروش
0.05
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۰۲
1.06459
1.07246
0.00000
1.06359
سود
‪-0.39 USD‬
EURUSDf
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۰۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.06459
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.39 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07246
Take profit
1.06359
فروش
0.03
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۰۳
1.06175
1.07246
0.00000
0.00000
سود
‪-0.32 USD‬
EURUSDf
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۰۳
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.06175
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.32 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.07246
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۱۶:۰۱
1.06064
1.07246
0.00000
0.00000
سود
‪-0.23 USD‬
EURUSDf
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۱۶:۰۱
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.06064
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.23 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07246
Take profit
0.00000
خرید
0.18
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۵:۰۱
1.06829
1.07242
0.00000
0.00000
سود
‪0.55 USD‬
EURUSDf
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۵:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.06829
Stop loss
0.00000
سود
‪0.55 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1.07242
Take profit
0.00000
خرید
0.12
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۰:۴۲
1.07292
1.07242
0.00000
1.07392
سود
‪-0.20 USD‬
EURUSDf
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۰:۴۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07292
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.20 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.07242
Take profit
1.07392
خرید
0.08
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۱:۴۲
1.07543
1.07242
0.00000
1.07643
سود
‪-0.36 USD‬
EURUSDf
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۱:۴۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07543
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.36 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.07242
Take profit
1.07643
کپی
‪143 750.43 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۳:۵۳:۲۵
‪0.05%‪
‪4.04%‪
0.00
0.00
سود
‪773.08 USD‬
Golden_Knight
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۳:۵۳:۲۵
نوع
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪773.08 USD‬
حجم معامله
‪143 750.43 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪0.00 USD‬
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۴۴:۴۶
‪59.35%‪
‪222.00%‪
0.00
0.00
سود
‪0.01 USD‬
vietnamtrader10
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۴۴:۴۶
نوع
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
‪0.00 USD‬
Take profit
0.00