YM
39990.3
Kotirovka
5.83%
O'zgartirish (1oy)
NQ
18554.5
Kotirovka
6.68%
O'zgartirish (1oy)
SPX
5307.0
Kotirovka
5.87%
O'zgartirish (1oy)
HK50
19709.0
Kotirovka
20.59%
O'zgartirish (1oy)
SX5E
5070.5
Kotirovka
2.76%
O'zgartirish (1oy)
FDAX
18727.5
Kotirovka
5.19%
O'zgartirish (1oy)
CAC
8179.9
Kotirovka
1.95%
O'zgartirish (1oy)
ASX200
7846.8
Kotirovka
3.39%
O'zgartirish (1oy)
CSI
3648.37
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
FTSE
8424.5
Kotirovka
7.14%
O'zgartirish (1oy)
IBEX35
11348.28
Kotirovka
6.15%
O'zgartirish (1oy)
NI225
38664.90
Kotirovka
2.39%
O'zgartirish (1oy)
RUT
2096.02
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
SING
312.28
Kotirovka
7.42%
O'zgartirish (1oy)
USDX
104.33
Kotirovka
-1.55%
O'zgartirish (1oy)
USTEC
18554.6
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
VIX
12.790
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
VIX75
172210.05
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)