#TSLA
142.00
Kotirovka
-17.71%
O'zgartirish (1oy)
#INTC
34.38
Kotirovka
-16.57%
O'zgartirish (1oy)
#AGNC
9.19
Kotirovka
-6.70%
O'zgartirish (1oy)
#GOOG
157.92
Kotirovka
5.51%
O'zgartirish (1oy)
#AAPL
165.83
Kotirovka
-2.53%
O'zgartirish (1oy)
#PYPL
63.17
Kotirovka
-3.72%
O'zgartirish (1oy)
#AMZN
177.13
Kotirovka
-1.21%
O'zgartirish (1oy)
#LCID
2.37
Kotirovka
-27.74%
O'zgartirish (1oy)
#META
481.50
Kotirovka
-4.33%
O'zgartirish (1oy)
#NVDA
794.80
Kotirovka
-16.78%
O'zgartirish (1oy)
#EBAY
50.95
Kotirovka
-1.30%
O'zgartirish (1oy)
#AVGO
1223.51
Kotirovka
-9.00%
O'zgartirish (1oy)
#MDLZ
69.41
Kotirovka
-3.30%
O'zgartirish (1oy)
#MSFT
401.01
Kotirovka
-5.24%
O'zgartirish (1oy)
#MRNA
104.43
Kotirovka
-3.50%
O'zgartirish (1oy)
#PDD
124.15
Kotirovka
3.08%
O'zgartirish (1oy)
#ZM
59.53
Kotirovka
-9.47%
O'zgartirish (1oy)
#CSCO
48.13
Kotirovka
-2.53%
O'zgartirish (1oy)
#DOCU
55.83
Kotirovka
-3.82%
O'zgartirish (1oy)
#OKTA
93.13
Kotirovka
-11.77%
O'zgartirish (1oy)
#SBUX
88.12
Kotirovka
-2.97%
O'zgartirish (1oy)
#INO
10.03
Kotirovka
-15.64%
O'zgartirish (1oy)
#GILD
66.91
Kotirovka
-7.81%
O'zgartirish (1oy)
#PLUG
2.49
Kotirovka
-28.03%
O'zgartirish (1oy)
#QCOM
160.18
Kotirovka
-4.08%
O'zgartirish (1oy)
#AMD
148.57
Kotirovka
-16.00%
O'zgartirish (1oy)
#EXPE
131.56
Kotirovka
-4.54%
O'zgartirish (1oy)
#NFLX
554.38
Kotirovka
-11.45%
O'zgartirish (1oy)
#PEP
176.42
Kotirovka
2.05%
O'zgartirish (1oy)
#POOL
365.65
Kotirovka
-11.60%
O'zgartirish (1oy)
#AAL
14.53
Kotirovka
-99.25%
O'zgartirish (1oy)
#ABNB
156.63
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ADBE
466.51
Kotirovka
-7.22%
O'zgartirish (1oy)
#ADI
186.26
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ADP
246.18
Kotirovka
0.14%
O'zgartirish (1oy)
#ADSK
217.18
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#AEP
84.90
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#AKAM
100.87
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ALGN
300.58
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#AMAT
189.36
Kotirovka
-9.26%
O'zgartirish (1oy)
#AMGN
271.94
Kotirovka
-1.57%
O'zgartirish (1oy)
#ATVI
0.00
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#AUPH
5.04
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BGNE
130.44
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BIDU
97.22
Kotirovka
-5.36%
O'zgartirish (1oy)
#BIIB
194.14
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BILI
11.74
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BKNG
3460.44
Kotirovka
-3.57%
O'zgartirish (1oy)
#BLDP
2.58
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BLNK
2.29
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BMBL
10.35
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BMRN
89.49
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BNGO
0.75
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BNTX
87.97
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#BYND
6.15
Kotirovka
-23.22%
O'zgartirish (1oy)
#BYON
22.65
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CBOE
180.46
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CDNS
285.20
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CHKP
158.72
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CHTR
264.95
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CMCSA
40.59
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CME
215.38
Kotirovka
0.23%
O'zgartirish (1oy)
#COIN
225.86
Kotirovka
-17.09%
O'zgartirish (1oy)
#COST
715.21
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CRON
2.36
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CTAS
664.57
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CTSH
68.18
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#CVAC
2.54
Kotirovka
-18.85%
O'zgartirish (1oy)
#DBX
23.32
Kotirovka
-4.47%
O'zgartirish (1oy)
#DDOG
122.12
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#DKNG
40.48
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#DLTR
121.62
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#DXCM
131.48
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#EA
127.09
Kotirovka
-2.68%
O'zgartirish (1oy)
#EQIX
754.42
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#FAST
67.46
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#FCX
48.96
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#FITB
36.55
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#FOSL
0.84
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#FOXA
31.39
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#FSLR
176.22
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#FTNT
63.63
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#GEVO
0.69
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#GPRO
1.69
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#GRPN
9.59
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#GT
11.89
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#HBAN
13.52
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#HON
195.53
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#HST
18.99
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#HTHT
37.71
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#IAC
48.43
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#IDXX
479.40
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#INCY
51.88
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#INTU
609.66
Kotirovka
-3.81%
O'zgartirish (1oy)
#IOVA
11.32
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#IQ
4.30
Kotirovka
6.44%
O'zgartirish (1oy)
#ISRG
368.81
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#JD
27.00
Kotirovka
0.48%
O'zgartirish (1oy)
#KDP
31.76
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#KHC
38.14
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#KLAC
633.41
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#LAZR
1.28
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#LBTYK
17.02
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#LI
24.88
Kotirovka
-19.69%
O'zgartirish (1oy)
#LRCX
867.89
Kotirovka
-10.21%
O'zgartirish (1oy)
#LYFT
16.75
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MARA
17.55
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MCHP
83.52
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MELI
1367.10
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MNST
53.57
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MOMO
5.71
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MRVL
62.91
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MTCH
31.98
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#MU
109.11
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#NCLH
18.53
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#NKLA
0.62
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#NTAP
97.81
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#NTES
94.88
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#NVAX
4.07
Kotirovka
-14.85%
O'zgartirish (1oy)
#NWS
25.18
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#NXPI
218.76
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ORLY
1090.16
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#PENN
16.94
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#QRTEA
0.96
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#REGN
899.71
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#RIOT
11.25
Kotirovka
-7.25%
O'zgartirish (1oy)
#ROKU
58.57
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ROST
133.77
Kotirovka
-7.97%
O'zgartirish (1oy)
#SAVE
3.90
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SIRI
3.12
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SNPS
515.42
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SWKS
98.14
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#SYMC
20.48
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#TCOM
49.32
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#TEAM
194.12
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#TMUS
162.31
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#TRIP
25.56
Kotirovka
-9.97%
O'zgartirish (1oy)
#TTD
77.74
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#TTWO
139.80
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#TXN
163.36
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#UAL
53.93
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ULTA
417.57
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#VIRT
21.07
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#VRTX
399.81
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#VTRS
11.23
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#WB
8.08
Kotirovka
-8.39%
O'zgartirish (1oy)
#WDC
66.82
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#WISH
5.86
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#WKHS
0.15
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#WYNN
97.48
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#YY
32.71
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)
#ZBRA
271.56
Kotirovka
0.00%
O'zgartirish (1oy)