ซื้อ
0.08
12.06.2024 23:45:22
1.08102
1.08036
0.00000
1.08202
กำไร
-7.30 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 23:45:22
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08102
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.30 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.08036
รับกำไร (Take profit)
1.08202
ขาย
0.05
12.06.2024 21:53:02
1.08073
1.08048
0.00000
1.07971
กำไร
1.42 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 21:53:02
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08073
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.42 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.08048
รับกำไร (Take profit)
1.07971
ซื้อ
0.05
12.06.2024 16:29:47
1.08355
1.08036
0.00000
0.00000
กำไร
-17.21 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 16:29:47
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08355
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.21 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.08036
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
11.06.2024 22:40:00
1.07446
1.08048
0.00000
0.00000
กำไร
-17.93 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2024 22:40:00
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07446
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.93 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.08048
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
11.06.2024 14:18:32
1.07248
1.08048
0.00000
0.00000
กำไร
-15.91 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2024 14:18:32
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07248
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.91 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08048
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.03
04.06.2024 14:40:00
1.08694
1.08036
0.00000
0.00000
กำไร
-22.51 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2024 14:40:00
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08694
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-22.51 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.08036
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
6 286.97 USD
27.02.2024 08:24:58
133.20%
191.77%
0.00
0.00
กำไร
174.92 USD
vietnamtrader10
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 08:24:58
ประเภท
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
174.92 USD
ปริมาณเทรด
6 286.97 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00