Демо горим
Авах
0.03
16.05.2024 14:23:37
1.08691
1.08465
0.00000
0.00000
Ашиг
-7.53 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
16.05.2024 14:23:37
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08691
Stop loss
0.00000
Ашиг
-7.53 USD
Арилжааны хэмжээ
0.03
Одоогийн үнэ
1.08465
Take profit
0.00000
Авах
0.02
15.05.2024 22:21:43
1.08819
1.08465
0.00000
0.00000
Ашиг
-8.09 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
15.05.2024 22:21:43
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08819
Stop loss
0.00000
Ашиг
-8.09 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.08465
Take profit
0.00000
Зарах
0.58
15.05.2024 17:11:40
1.08442
1.08477
0.00000
0.00000
Ашиг
-16.47 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
15.05.2024 17:11:40
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08442
Stop loss
0.00000
Ашиг
-16.47 USD
Арилжааны хэмжээ
0.58
Одоогийн үнэ
1.08477
Take profit
0.00000
Зарах
0.41
14.05.2024 18:48:19
1.08193
1.08477
0.00000
1.08093
Ашиг
-113.29 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
14.05.2024 18:48:19
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08193
Stop loss
0.00000
Ашиг
-113.29 USD
Арилжааны хэмжээ
0.41
Одоогийн үнэ
1.08477
Take profit
1.08093
Зарах
0.27
14.05.2024 15:37:42
1.07943
1.08477
0.00000
1.07843
Ашиг
-142.09 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
14.05.2024 15:37:42
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07943
Stop loss
0.00000
Ашиг
-142.09 USD
Арилжааны хэмжээ
0.27
Одоогийн үнэ
1.08477
Take profit
1.07843
Зарах
0.18
09.05.2024 18:55:00
1.07692
1.08477
0.00000
1.07592
Ашиг
-139.31 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
09.05.2024 18:55:00
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07692
Stop loss
0.00000
Ашиг
-139.31 USD
Арилжааны хэмжээ
0.18
Одоогийн үнэ
1.08477
Take profit
1.07592
Копи
6 286.97 USD
27.02.2024 08:24:58
133.20%
193.48%
0.00
0.00
Ашиг
174.92 USD
vietnamtrader10
Нээх огноо цаг
27.02.2024 08:24:58
Төрөл
Копи
Stop loss
0.00
Ашиг
174.92 USD
Арилжааны хэмжээ
6 286.97 USD
Take profit
0.00