ขาย
0.08
17.04.2024 22:23:29
1.06674
1.06678
0.00000
1.06574
กำไร
-0.06 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2024 22:23:29
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06674
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.06 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.06678
รับกำไร (Take profit)
1.06574
ขาย
0.05
17.04.2024 19:11:55
1.06423
1.06678
0.00000
1.06321
กำไร
-12.58 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2024 19:11:55
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06423
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.58 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.06678
รับกำไร (Take profit)
1.06321
ขาย
0.03
16.04.2024 11:37:40
1.06170
1.06678
0.00000
0.00000
กำไร
-15.11 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 11:37:40
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06170
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.11 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.06678
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
16.04.2024 09:29:50
1.06046
1.06678
0.00000
0.00000
กำไร
-12.55 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 09:29:50
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06046
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.55 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06678
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.18
12.04.2024 14:25:01
1.06571
1.06666
0.00000
0.00000
กำไร
8.03 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 14:25:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06571
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
8.03 USD
ปริมาณเทรด
0.18
ราคาปัจจุบัน
1.06666
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.12
11.04.2024 20:54:17
1.07293
1.06666
0.00000
1.07393
กำไร
-82.30 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 20:54:17
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07293
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-82.30 USD
ปริมาณเทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.06666
รับกำไร (Take profit)
1.07393
ซื้อ
0.08
10.04.2024 20:31:39
1.07544
1.06666
0.00000
1.07644
กำไร
-76.96 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 20:31:39
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07544
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-76.96 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.06666
รับกำไร (Take profit)
1.07644
ซื้อ
0.05
10.04.2024 15:30:18
1.08147
1.06666
0.00000
1.08229
กำไร
-78.25 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 15:30:18
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08147
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-78.25 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.06666
รับกำไร (Take profit)
1.08229
คัดลอก
5 078.46 USD
27.02.2024 08:24:58
133.20%
165.77%
0.00
0.00
กำไร
174.92 USD
vietnamtrader10
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 08:24:58
ประเภท
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
174.92 USD
ปริมาณเทรด
5 078.46 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00