Chế độ demo
Mua
0.03
16.05.2024 14:23:37
1.08691
1.08537
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-5.37 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 14:23:37
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08691
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.08537
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
15.05.2024 22:21:43
1.08819
1.08537
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-6.65 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 22:21:43
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08819
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.65 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.08537
Chốt lời
0.00000
Bán
0.58
15.05.2024 17:11:40
1.08442
1.08549
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-58.23 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 17:11:40
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08442
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-58.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.58
Giá hiện tại
1.08549
Chốt lời
0.00000
Bán
0.41
14.05.2024 18:48:19
1.08193
1.08549
0.00000
1.08093
Lợi nhuận
-142.81 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 18:48:19
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08193
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-142.81 USD
Khối lượng giao dịch
0.41
Giá hiện tại
1.08549
Chốt lời
1.08093
Bán
0.27
14.05.2024 15:37:42
1.07943
1.08549
0.00000
1.07843
Lợi nhuận
-161.53 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 15:37:42
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07943
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-161.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.27
Giá hiện tại
1.08549
Chốt lời
1.07843
Bán
0.18
09.05.2024 18:55:00
1.07692
1.08549
0.00000
1.07592
Lợi nhuận
-152.27 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 18:55:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.07692
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-152.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.18
Giá hiện tại
1.08549
Chốt lời
1.07592
Sao chép
6 286.97 USD
27.02.2024 08:24:58
133.20%
187.83%
0.00
0.00
Lợi nhuận
174.92 USD
vietnamtrader10
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2024 08:24:58
Kiểu
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
174.92 USD
Khối lượng giao dịch
6 286.97 USD
Chốt lời
0.00