حالت آزمایشی
خرید
0.08
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۲۲
1.08102
1.08057
0.00000
1.08202
سود
‪-5.62 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۳:۴۵:۲۲
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08102
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.62 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.08057
Take profit
1.08202
فروش
0.05
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۳:۰۲
1.08073
1.08069
0.00000
1.07971
سود
‪0.37 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۳:۰۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.08073
Stop loss
0.00000
سود
‪0.37 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08069
Take profit
1.07971
خرید
0.05
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۲۹:۴۷
1.08355
1.08057
0.00000
0.00000
سود
‪-16.16 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۲۹:۴۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08355
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.16 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.08057
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۴۰:۰۰
1.07446
1.08069
0.00000
0.00000
سود
‪-18.56 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۴۰:۰۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07446
Stop loss
0.00000
سود
‪-18.56 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.08069
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۸:۳۲
1.07248
1.08069
0.00000
0.00000
سود
‪-16.33 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۱۸:۳۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07248
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.33 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.08069
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۰:۰۰
1.08694
1.08057
0.00000
0.00000
سود
‪-21.88 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۰:۰۰
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08694
Stop loss
0.00000
سود
‪-21.88 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.08057
Take profit
0.00000
کپی
‪6 286.97 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۸:۲۴:۵۸
‪133.20%‪
‪191.77%‪
0.00
0.00
سود
‪174.92 USD‬
vietnamtrader10
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۸:۲۴:۵۸
نوع
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪174.92 USD‬
حجم معامله
‪6 286.97 USD‬
Take profit
0.00