15.07.2024 11:18:35
15.07.2024 13:21:21
ซื้อ
0.01
1.09056
1.09178
กำไร
1.22 USD
EURUSD
ดีล
#117513919
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2024 11:18:35
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.09056
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2024 13:21:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.09178
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.22 USD
15.07.2024 03:00:01
15.07.2024 11:18:34
ซื้อ
0.02
1.08863
1.09043
กำไร
3.60 USD
EURUSD
ดีล
#117508394
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2024 03:00:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08863
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2024 11:18:34
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09043
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.60 USD
12.07.2024 17:34:13
15.07.2024 11:18:34
ซื้อ
0.01
1.09037
1.09042
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#117499330
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2024 17:34:13
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.09037
สวอป (Swap)
-0.07 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2024 11:18:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.09042
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
12.07.2024 19:00:01
15.07.2024 00:06:25
ขาย
0.58
1.09006
1.08866
กำไร
83.02 USD
EURUSD
ดีล
#117501768
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2024 19:00:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09006
สวอป (Swap)
1.82 USD
ทั้งหมด
81.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2024 00:06:25
ปริมาณเทรด
0.58
ออก
1.08866
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
83.02 USD
02.07.2024 17:05:00
15.07.2024 00:06:25
ขาย
0.05
1.07345
1.08866
กำไร
-74.59 USD
EURUSD
ดีล
#117299020
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2024 17:05:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07345
สวอป (Swap)
1.46 USD
ทั้งหมด
-76.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.07.2024 00:06:25
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08866
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-74.59 USD
11.07.2024 15:43:01
12.07.2024 17:34:13
ซื้อ
0.02
1.08968
1.09025
กำไร
1.00 USD
EURUSD
ดีล
#117468398
วันและเวลาเปิดทำการ
11.07.2024 15:43:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08968
สวอป (Swap)
-0.14 USD
ทั้งหมด
1.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2024 17:34:13
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09025
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
11.07.2024 16:26:58
12.07.2024 17:34:12
ซื้อ
0.03
1.08842
1.09021
กำไร
5.16 USD
EURUSD
ดีล
#117472387
วันและเวลาเปิดทำการ
11.07.2024 16:26:58
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08842
สวอป (Swap)
-0.21 USD
ทั้งหมด
5.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.07.2024 17:34:12
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.09021
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.16 USD
11.07.2024 15:30:13
11.07.2024 15:43:01
ซื้อ
0.02
1.08831
1.08957
กำไร
2.52 USD
EURUSD
ดีล
#117466968
วันและเวลาเปิดทำการ
11.07.2024 15:30:13
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08831
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.07.2024 15:43:01
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.08957
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.52 USD
11.07.2024 12:05:58
11.07.2024 15:30:08
ซื้อ
0.01
1.08528
1.0869
กำไร
1.62 USD
EURUSD
ดีล
#117463409
วันและเวลาเปิดทำการ
11.07.2024 12:05:58
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08528
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.07.2024 15:30:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0869
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.62 USD
12.06.2024 16:29:47
11.07.2024 12:05:58
ซื้อ
0.05
1.08355
1.08516
กำไร
-4.63 USD
EURUSD
ดีล
#116928963
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 16:29:47
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08355
สวอป (Swap)
-12.68 USD
ทั้งหมด
8.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.07.2024 12:05:58
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08516
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.63 USD
05.07.2024 06:02:36
11.07.2024 12:05:57
ซื้อ
0.08
1.08223
1.08518
กำไร
20.09 USD
EURUSD
ดีล
#117358009
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2024 06:02:36
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08223
สวอป (Swap)
-3.51 USD
ทั้งหมด
23.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.07.2024 12:05:57
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.08518
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
20.09 USD
08.07.2024 17:25:01
08.07.2024 19:17:42
ขาย
0.27
1.084
1.083
กำไร
27.00 USD
EURUSD
ดีล
#117410121
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2024 17:25:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.084
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
27.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2024 19:17:42
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.083
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
27.00 USD
08.07.2024 12:50:01
08.07.2024 13:41:58
ขาย
0.27
1.08376
1.08243
กำไร
35.91 USD
EURUSD
ดีล
#117403540
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2024 12:50:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08376
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
35.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2024 13:41:58
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.08243
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
35.91 USD
28.06.2024 17:46:18
08.07.2024 13:41:58
ขาย
0.03
1.07041
1.08243
กำไร
-35.81 USD
EURUSD
ดีล
#117238508
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2024 17:46:18
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07041
สวอป (Swap)
0.25 USD
ทั้งหมด
-36.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2024 13:41:58
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.08243
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-35.81 USD
26.06.2024 16:55:34
08.07.2024 00:06:05
ขาย
0.02
1.0679
1.08085
กำไร
-25.64 USD
EURUSD
ดีล
#117188012
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2024 16:55:34
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0679
สวอป (Swap)
0.26 USD
ทั้งหมด
-25.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2024 00:06:05
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.08085
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-25.64 USD
05.07.2024 23:50:14
08.07.2024 00:06:04
ขาย
0.27
1.08381
1.08088
กำไร
79.41 USD
EURUSD
ดีล
#117383498
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2024 23:50:14
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08381
สวอป (Swap)
0.30 USD
ทั้งหมด
79.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2024 00:06:04
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.08088
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
79.41 USD
12.06.2024 23:45:22
05.07.2024 06:02:32
ซื้อ
0.08
1.08102
1.08202
กำไร
-8.79 USD
EURUSD
ดีล
#116941148
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 23:45:22
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08102
สวอป (Swap)
-16.79 USD
ทั้งหมด
8.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2024 06:02:32
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.08202
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.79 USD
03.07.2024 22:10:04
04.07.2024 03:00:46
ซื้อ
0.12
1.07823
1.07922
กำไร
8.86 USD
EURUSD
ดีล
#117336236
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2024 22:10:04
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07823
สวอป (Swap)
-3.02 USD
ทั้งหมด
11.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.07.2024 03:00:46
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
1.07922
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.86 USD
26.06.2024 16:32:35
03.07.2024 20:11:08
ขาย
0.01
1.06656
1.07876
กำไร
-12.13 USD
EURUSD
ดีล
#117187091
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2024 16:32:35
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.06656
สวอป (Swap)
0.07 USD
ทั้งหมด
-12.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2024 20:11:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07876
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-12.13 USD
03.07.2024 18:35:01
03.07.2024 20:11:08
ขาย
0.12
1.07979
1.07875
กำไร
12.48 USD
EURUSD
ดีล
#117332442
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2024 18:35:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07979
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2024 20:11:08
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
1.07875
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
12.48 USD
01.07.2024 09:24:34
03.07.2024 16:39:41
ซื้อ
0.12
1.07754
1.07855
กำไร
10.10 USD
EURUSD
ดีล
#117257823
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2024 09:24:34
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07754
สวอป (Swap)
-2.02 USD
ทั้งหมด
12.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2024 16:39:41
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
1.07855
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.10 USD
01.07.2024 17:11:22
03.07.2024 10:56:24
ซื้อ
0.18
1.075
1.07602
กำไร
15.34 USD
EURUSD
ดีล
#117270697
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2024 17:11:22
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.075
สวอป (Swap)
-3.02 USD
ทั้งหมด
18.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.07.2024 10:56:24
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.07602
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
15.34 USD
02.07.2024 11:55:03
02.07.2024 15:16:21
ซื้อ
0.27
1.07216
1.07316
กำไร
27.00 USD
EURUSD
ดีล
#117288817
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2024 11:55:03
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07216
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
27.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2024 15:16:21
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.07316
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
27.00 USD
01.07.2024 19:12:46
02.07.2024 10:19:11
ขาย
0.05
1.07293
1.07193
กำไร
5.06 USD
EURUSD
ดีล
#117275200
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2024 19:12:46
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07293
สวอป (Swap)
0.06 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.07.2024 10:19:11
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.07193
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.06 USD
01.07.2024 02:05:04
01.07.2024 18:03:36
ขาย
0.05
1.07369
1.0727
กำไร
4.95 USD
EURUSD
ดีล
#117249415
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2024 02:05:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07369
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2024 18:03:36
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.0727
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.95 USD
01.07.2024 15:00:03
01.07.2024 16:59:59
ซื้อ
0.18
1.07495
1.07594
กำไร
17.82 USD
EURUSD
ดีล
#117266938
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2024 15:00:03
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07495
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
17.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2024 16:59:59
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.07594
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
17.82 USD
01.07.2024 11:27:10
01.07.2024 13:09:30
ขาย
0.08
1.07621
1.0752
กำไร
8.08 USD
EURUSD
ดีล
#117261753
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2024 11:27:10
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07621
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2024 13:09:30
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.0752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.08 USD
01.07.2024 10:20:00
01.07.2024 10:54:23
ขาย
0.08
1.07622
1.0752
กำไร
8.16 USD
EURUSD
ดีล
#117260031
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2024 10:20:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07622
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2024 10:54:23
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.0752
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.16 USD
01.07.2024 09:02:18
01.07.2024 09:24:32
ซื้อ
0.12
1.07648
1.07744
กำไร
11.52 USD
EURUSD
ดีล
#117257367
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2024 09:02:18
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07648
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2024 09:24:32
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
1.07744
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.52 USD
18.06.2024 17:19:37
01.07.2024 09:02:18
ซื้อ
0.12
1.07533
1.0763
กำไร
-1.47 USD
EURUSD
ดีล
#117043765
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2024 17:19:37
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07533
สวอป (Swap)
-13.11 USD
ทั้งหมด
11.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2024 09:02:18
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
1.0763
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.47 USD
25.06.2024 11:23:42
01.07.2024 00:06:00
ซื้อ
0.18
1.07282
1.07382
กำไร
8.93 USD
EURUSD
ดีล
#117150532
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2024 11:23:42
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07282
สวอป (Swap)
-9.07 USD
ทั้งหมด
18.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.07.2024 00:06:00
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.07382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.93 USD
28.06.2024 15:41:10
28.06.2024 17:51:01
ซื้อ
0.27
1.07034
1.07132
กำไร
26.46 USD
EURUSD
ดีล
#117233807
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2024 15:41:10
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07034
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
26.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2024 17:51:01
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.07132
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
26.46 USD
28.06.2024 17:14:06
28.06.2024 17:40:08
ขาย
0.03
1.07041
1.06941
กำไร
3.00 USD
EURUSD
ดีล
#117237662
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2024 17:14:06
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07041
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2024 17:40:08
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.06941
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.00 USD
28.06.2024 15:08:38
28.06.2024 16:33:48
ขาย
0.03
1.07041
1.06941
กำไร
3.00 USD
EURUSD
ดีล
#117232927
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2024 15:08:38
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07041
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2024 16:33:48
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.06941
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.00 USD
27.06.2024 21:01:01
28.06.2024 15:30:16
ซื้อ
0.27
1.07032
1.07132
กำไร
24.73 USD
EURUSD
ดีล
#117215855
วันและเวลาเปิดทำการ
27.06.2024 21:01:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07032
สวอป (Swap)
-2.27 USD
ทั้งหมด
27.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2024 15:30:16
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.07132
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
24.73 USD
27.06.2024 18:33:30
28.06.2024 04:13:58
ขาย
0.03
1.07041
1.06941
กำไร
3.03 USD
EURUSD
ดีล
#117214174
วันและเวลาเปิดทำการ
27.06.2024 18:33:30
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07041
สวอป (Swap)
0.03 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.06.2024 04:13:58
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.06941
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.03 USD
27.06.2024 17:25:00
27.06.2024 18:28:06
ขาย
0.03
1.07121
1.07021
กำไร
3.00 USD
EURUSD
ดีล
#117212208
วันและเวลาเปิดทำการ
27.06.2024 17:25:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07121
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.06.2024 18:28:06
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.07021
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.00 USD
27.06.2024 15:30:23
27.06.2024 15:37:37
ซื้อ
0.27
1.07063
1.07112
กำไร
13.23 USD
EURUSD
ดีล
#117206808
วันและเวลาเปิดทำการ
27.06.2024 15:30:23
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07063
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.06.2024 15:37:37
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.07112
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
13.23 USD
26.06.2024 10:55:00
27.06.2024 15:30:07
ซื้อ
0.27
1.06959
1.07059
กำไร
20.20 USD
EURUSD
ดีล
#117176368
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2024 10:55:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06959
สวอป (Swap)
-6.80 USD
ทั้งหมด
27.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.06.2024 15:30:07
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.07059
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
20.20 USD
14.06.2024 17:53:17
26.06.2024 16:32:34
ขาย
0.03
1.06826
1.06668
กำไร
5.05 USD
EURUSD
ดีล
#116996898
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 17:53:17
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.06826
สวอป (Swap)
0.31 USD
ทั้งหมด
4.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.06.2024 16:32:34
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.06668
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.05 USD
14.06.2024 16:31:57
26.06.2024 16:32:34
ขาย
0.02
1.06704
1.06668
กำไร
0.93 USD
EURUSD
ดีล
#116993866
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 16:31:57
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.06704
สวอป (Swap)
0.21 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.06.2024 16:32:34
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.06668
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.93 USD
25.06.2024 20:07:50
26.06.2024 09:42:26
ขาย
0.05
1.07077
1.06977
กำไร
5.06 USD
EURUSD
ดีล
#117165130
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2024 20:07:50
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07077
สวอป (Swap)
0.06 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.06.2024 09:42:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.06977
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.06 USD
25.06.2024 17:45:00
25.06.2024 20:26:16
ซื้อ
0.27
1.06995
1.07095
กำไร
27.00 USD
EURUSD
ดีล
#117161517
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2024 17:45:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06995
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
27.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2024 20:26:16
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.07095
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
27.00 USD
25.06.2024 16:01:52
25.06.2024 17:03:39
ขาย
0.05
1.07077
1.06977
กำไร
5.00 USD
EURUSD
ดีล
#117157912
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2024 16:01:52
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07077
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2024 17:03:39
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.06977
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.00 USD
25.06.2024 14:22:40
25.06.2024 15:49:16
ขาย
0.05
1.07157
1.07057
กำไร
5.00 USD
EURUSD
ดีล
#117153968
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2024 14:22:40
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07157
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2024 15:49:16
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.07057
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.00 USD
24.06.2024 14:40:00
25.06.2024 14:22:39
ขาย
0.05
1.07268
1.07168
กำไร
5.06 USD
EURUSD
ดีล
#117133453
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2024 14:40:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07268
สวอป (Swap)
0.06 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2024 14:22:39
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.07168
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.06 USD
24.06.2024 19:42:33
25.06.2024 06:10:38
ซื้อ
0.18
1.07283
1.07382
กำไร
16.31 USD
EURUSD
ดีล
#117141323
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2024 19:42:33
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07283
สวอป (Swap)
-1.51 USD
ทั้งหมด
17.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2024 06:10:38
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.07382
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
16.31 USD
24.06.2024 15:16:00
24.06.2024 16:04:26
ซื้อ
0.18
1.07285
1.07381
กำไร
17.28 USD
EURUSD
ดีล
#117134734
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2024 15:16:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07285
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
17.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2024 16:04:26
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.07381
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
17.28 USD
20.06.2024 12:15:02
24.06.2024 14:59:40
ซื้อ
0.18
1.07246
1.07346
กำไร
14.98 USD
EURUSD
ดีล
#117078542
วันและเวลาเปิดทำการ
20.06.2024 12:15:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07246
สวอป (Swap)
-3.02 USD
ทั้งหมด
18.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2024 14:59:40
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.07346
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
14.98 USD
21.06.2024 11:45:00
24.06.2024 09:24:39
ซื้อ
0.27
1.06955
1.07053
กำไร
24.19 USD
EURUSD
ดีล
#117104270
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2024 11:45:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06955
สวอป (Swap)
-2.27 USD
ทั้งหมด
26.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.06.2024 09:24:39
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.07053
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
24.19 USD