د ډیمو حالت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۱۳
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۲۶
خریداری کول
2
1.18343
1.16341
ګټه
-4 172.59 USD
EURUSD
سودا
#149821651
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18343
ګټنه
-148.59 USD
ټوله
-4 004.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.16341
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
-4 172.59 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۲۹
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۰۸
خریداری کول
1
1.18617
1.18337
ګټه
-319.71 USD
EURUSD
سودا
#149747839
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18617
ګټنه
-29.71 USD
ټوله
-280.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18337
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-319.71 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۵۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۶
خریداری کول
1
1.17357
1.18567
ګټه
1 170.28 USD
EURUSD
سودا
#149235844
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17357
ګټنه
-29.72 USD
ټوله
1 210.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18567
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
1 170.28 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۲۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۴۲
خرڅول
6
1.17549
1.17356
ګټه
1 121.18 USD
EURUSD
سودا
#149145563
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17549
ګټنه
23.18 USD
ټوله
1 158.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۴۲
د سوداګرۍ حجم
6
بهر(وتل)
1.17356
د کمیشن لګښتونه
-60.00 USD
ګټه
1 121.18 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۴۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۶
خریداری کول
4
1.17974
1.17594
ګټه
-1 589.71 USD
EURUSD
سودا
#149025640
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17974
ګټنه
-29.71 USD
ټوله
-1 520.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.17594
د کمیشن لګښتونه
-40.00 USD
ګټه
-1 589.71 USD
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۱۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
خرڅول
1
1.17915
1.17973
ګټه
-65.42 USD
EURUSD
سودا
#148843528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17915
ګټنه
2.58 USD
ټوله
-58.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.17973
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-65.42 USD
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۱
خرڅول
1
1.17916
1.1797
ګټه
-61.42 USD
EURUSD
سودا
#148843532
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17916
ګټنه
2.58 USD
ټوله
-54.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.1797
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-61.42 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۲۹
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۸
خرڅول
1
1.17666
1.17922
ګټه
-264.71 USD
EURUSD
سودا
#148733426
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17666
ګټنه
1.29 USD
ټوله
-256.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.17922
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-264.71 USD
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۱۷
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۵۵
خریداری کول
4
1.17261
1.17762
ګټه
1 934.29 USD
EURUSD
سودا
#148305276
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17261
ګټنه
-29.71 USD
ټوله
2 004.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.17762
د کمیشن لګښتونه
-40.00 USD
ګټه
1 934.29 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۴۷
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۰۴
خریداری کول
2
1.17454
1.17251
ګټه
-440.86 USD
EURUSD
سودا
#148276610
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17454
ګټنه
-14.86 USD
ټوله
-406.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.17251
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
-440.86 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۰۶
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۳۶
خرڅول
1
1.17146
1.17454
ګټه
-314.14 USD
EURUSD
سودا
#148120372
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17146
ګټنه
3.86 USD
ټوله
-308.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.17454
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-314.14 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۲۹
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۴۹
خریداری کول
6
1.17045
1.17143
ګټه
483.43 USD
EURUSD
سودا
#147950993
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17045
ګټنه
-44.57 USD
ټوله
588.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
6
بهر(وتل)
1.17143
د کمیشن لګښتونه
-60.00 USD
ګټه
483.43 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۰۷
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۱۵
خرڅول
4
1.16431
1.1704
ګټه
-2 470.85 USD
EURUSD
سودا
#147814871
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16431
ګټنه
5.15 USD
ټوله
-2 436.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.1704
د کمیشن لګښتونه
-40.00 USD
ګټه
-2 470.85 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۱۲
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۳
خرڅول
2
1.16158
1.16433
ګټه
-567.42 USD
EURUSD
سودا
#147747581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16158
ګټنه
2.58 USD
ټوله
-550.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.16433
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
-567.42 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۱۶
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۵۶
خریداری کول
1
1.1715
1.16145
ګټه
-1 052.14 USD
EURUSD
سودا
#147459469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1715
ګټنه
-37.14 USD
ټوله
-1 005.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.16145
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-1 052.14 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۲:۳۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۰۲
خرڅول
4
1.17654
1.17149
ګټه
1 980.00 USD
EURUSD
سودا
#147343142
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۲:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2 020.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.17149
د کمیشن لګښتونه
-40.00 USD
ګټه
1 980.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۱
خرڅول
2
1.18036
1.18349
ګټه
-640.84 USD
EURUSD
سودا
#147123406
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18036
ګټنه
5.16 USD
ټوله
-626.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18349
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
-640.84 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۵۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۹
خریداری کول
1
1.18476
1.18034
ګټه
-481.71 USD
EURUSD
سودا
#146975647
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18476
ګټنه
-29.71 USD
ټوله
-442.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18034
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-481.71 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۲۷
خرڅول
1
1.18718
1.18476
ګټه
233.29 USD
EURUSD
سودا
#146822257
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18718
ګټنه
1.29 USD
ټوله
242.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18476
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
233.29 USD
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۱۲
خریداری کول
2
1.18549
1.18753
ګټه
373.14 USD
EURUSD
سودا
#146698886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18549
ګټنه
-14.86 USD
ټوله
408.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18753
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
373.14 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۹
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۲
خرڅول
1
1.18117
1.18545
ګټه
-436.71 USD
EURUSD
سودا
#146656445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18117
ګټنه
1.29 USD
ټوله
-428.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18545
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-436.71 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۴۸
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۰۹
خریداری کول
2
1.17969
1.18117
ګټه
216.57 USD
EURUSD
سودا
#146301370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17969
ګټنه
-59.43 USD
ټوله
296.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18117
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
216.57 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۲
خریداری کول
1
1.18223
1.17969
ګټه
-271.43 USD
EURUSD
سودا
#146165746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18223
ګټنه
-7.43 USD
ټوله
-254.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.17969
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
-271.43 USD
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۳۴
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۴
خریداری کول
1
1.17903
1.1823
ګټه
309.57 USD
EURUSD
سودا
#146059971
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17903
ګټنه
-7.43 USD
ټوله
327.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.1823
د کمیشن لګښتونه
-10.00 USD
ګټه
309.57 USD
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۲۳
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۱۳
خرڅول
4
1.18479
1.17917
ګټه
2 208.00 USD
EURUSD
سودا
#146042800
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18479
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2 248.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.17917
د کمیشن لګښتونه
-40.00 USD
ګټه
2 208.00 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۹
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۱۱
خرڅول
2
1.18282
1.18474
ګټه
-401.42 USD
EURUSD
سودا
#145919945
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18282
ګټنه
2.58 USD
ټوله
-384.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18474
د کمیشن لګښتونه
-20.00 USD
ګټه
-401.42 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۴۱
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۸:۰۷
کاپی
-2.52%
35.76%
ګټه
927.22 USD
DL-RED
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۴۱
د ننوتلو ځای
-2.52%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۸:۰۷
بهر(وتل)
35.76%
ګټه
927.22 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۵۳
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۲:۵۶
کاپی
-20.79%
-2.52%
ګټه
3 103.24 USD
DL-RED
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۵۳
د ننوتلو ځای
-20.79%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۲:۵۶
بهر(وتل)
-2.52%
ګټه
3 103.24 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۴۸
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۱۲
کاپی
10.13%
-44.49%
ګټه
111.80 USD
DL-RED
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۴۸
د ننوتلو ځای
10.13%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۱۲
بهر(وتل)
-44.49%
ګټه
111.80 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۵:۳۲
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۲۸
کاپی
-69.47%
10.13%
ګټه
-2 996.62 USD
DL-RED
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۵:۳۲
د ننوتلو ځای
-69.47%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۲۸
بهر(وتل)
10.13%
ګټه
-2 996.62 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۱۳
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۵:۵۹
کاپی
87.16%
-69.47%
ګټه
-1 915.91 USD
DL-RED
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۱۳
د ننوتلو ځای
87.16%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۵:۵۹
بهر(وتل)
-69.47%
ګټه
-1 915.91 USD
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۶:۰۷
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۴۳
کاپی
159.94%
160%
ګټه
-3.57 USD
DL-YELLOW
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۶:۰۷
د ننوتلو ځای
159.94%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۴۳
بهر(وتل)
160%
ګټه
-3.57 USD
۲۸.۰۶.۲۰۱۷ ۱۲:۰۵:۴۵
۱۹.۱۰.۲۰۱۷ ۰۳:۱۷:۱۶
کاپی
0%
0%
ګټه
4 306.61 USD
SoLoMoN
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۱۷ ۱۲:۰۵:۴۵
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۱۷ ۰۳:۱۷:۱۶
بهر(وتل)
0%
ګټه
4 306.61 USD