Chế độ demo
23.10.2020 11:09:13
04.11.2020 09:40:26
Mua
2
1.18343
1.16341
Lợi nhuận
-4 172.59 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149821651
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 11:09:13
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.18343
Phí qua đêm
-148.59 USD
Tổng cộng
-4 004.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2020 09:40:26
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.16341
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
-4 172.59 USD
21.10.2020 22:37:29
23.10.2020 11:09:08
Mua
1
1.18617
1.18337
Lợi nhuận
-319.71 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149747839
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 22:37:29
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.18617
Phí qua đêm
-29.71 USD
Tổng cộng
-280.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 11:09:08
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.18337
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-319.71 USD
15.10.2020 10:58:52
21.10.2020 10:41:56
Mua
1
1.17357
1.18567
Lợi nhuận
1 170.28 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149235844
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 10:58:52
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.17357
Phí qua đêm
-29.72 USD
Tổng cộng
1 210.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 10:41:56
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.18567
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
1 170.28 USD
14.10.2020 16:37:29
15.10.2020 10:58:42
Bán
6
1.17549
1.17356
Lợi nhuận
1 121.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149145563
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2020 16:37:29
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.17549
Phí qua đêm
23.18 USD
Tổng cộng
1 158.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 10:58:42
Khối lượng giao dịch
6
Thoát
1.17356
Phí hoa hồng
-60.00 USD
Lợi nhuận
1 121.18 USD
13.10.2020 11:38:41
14.10.2020 16:07:46
Mua
4
1.17974
1.17594
Lợi nhuận
-1 589.71 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149025640
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 11:38:41
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.17974
Phí qua đêm
-29.71 USD
Tổng cộng
-1 520.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2020 16:07:46
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.17594
Phí hoa hồng
-40.00 USD
Lợi nhuận
-1 589.71 USD
09.10.2020 11:11:13
13.10.2020 11:38:33
Bán
1
1.17915
1.17973
Lợi nhuận
-65.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148843528
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2020 11:11:13
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.17915
Phí qua đêm
2.58 USD
Tổng cộng
-58.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 11:38:33
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.17973
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-65.42 USD
09.10.2020 11:11:20
13.10.2020 11:38:31
Bán
1
1.17916
1.1797
Lợi nhuận
-61.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148843532
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2020 11:11:20
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.17916
Phí qua đêm
2.58 USD
Tổng cộng
-54.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 11:38:31
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.1797
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-61.42 USD
08.10.2020 03:34:29
09.10.2020 11:10:58
Bán
1
1.17666
1.17922
Lợi nhuận
-264.71 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148733426
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2020 03:34:29
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.17666
Phí qua đêm
1.29 USD
Tổng cộng
-256.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 11:10:58
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.17922
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-264.71 USD
02.10.2020 09:09:17
05.10.2020 21:03:55
Mua
4
1.17261
1.17762
Lợi nhuận
1 934.29 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148305276
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2020 09:09:17
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.17261
Phí qua đêm
-29.71 USD
Tổng cộng
2 004.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.10.2020 21:03:55
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.17762
Phí hoa hồng
-40.00 USD
Lợi nhuận
1 934.29 USD
01.10.2020 23:43:47
02.10.2020 09:09:04
Mua
2
1.17454
1.17251
Lợi nhuận
-440.86 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148276610
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2020 23:43:47
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.17454
Phí qua đêm
-14.86 USD
Tổng cộng
-406.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2020 09:09:04
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.17251
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
-440.86 USD
30.09.2020 19:12:06
01.10.2020 23:43:36
Bán
1
1.17146
1.17454
Lợi nhuận
-314.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148120372
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2020 19:12:06
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.17146
Phí qua đêm
3.86 USD
Tổng cộng
-308.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2020 23:43:36
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.17454
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-314.14 USD
29.09.2020 14:07:29
30.09.2020 19:11:49
Mua
6
1.17045
1.17143
Lợi nhuận
483.43 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#147950993
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2020 14:07:29
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.17045
Phí qua đêm
-44.57 USD
Tổng cộng
588.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2020 19:11:49
Khối lượng giao dịch
6
Thoát
1.17143
Phí hoa hồng
-60.00 USD
Lợi nhuận
483.43 USD
28.09.2020 12:04:07
29.09.2020 14:07:15
Bán
4
1.16431
1.1704
Lợi nhuận
-2 470.85 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#147814871
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 12:04:07
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.16431
Phí qua đêm
5.15 USD
Tổng cộng
-2 436.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2020 14:07:15
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.1704
Phí hoa hồng
-40.00 USD
Lợi nhuận
-2 470.85 USD
25.09.2020 18:11:12
28.09.2020 12:03:53
Bán
2
1.16158
1.16433
Lợi nhuận
-567.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#147747581
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 18:11:12
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.16158
Phí qua đêm
2.58 USD
Tổng cộng
-550.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 12:03:53
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.16433
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
-567.42 USD
22.09.2020 21:28:16
25.09.2020 18:10:56
Mua
1
1.1715
1.16145
Lợi nhuận
-1 052.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#147459469
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 21:28:16
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.1715
Phí qua đêm
-37.14 USD
Tổng cộng
-1 005.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 18:10:56
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.16145
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-1 052.14 USD
22.09.2020 01:52:36
22.09.2020 21:28:02
Bán
4
1.17654
1.17149
Lợi nhuận
1 980.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#147343142
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 01:52:36
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.17654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2 020.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 21:28:02
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.17149
Phí hoa hồng
-40.00 USD
Lợi nhuận
1 980.00 USD
17.09.2020 12:04:59
21.09.2020 10:57:21
Bán
2
1.18036
1.18349
Lợi nhuận
-640.84 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#147123406
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 12:04:59
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.18036
Phí qua đêm
5.16 USD
Tổng cộng
-626.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 10:57:21
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.18349
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
-640.84 USD
15.09.2020 23:25:53
17.09.2020 12:05:09
Mua
1
1.18476
1.18034
Lợi nhuận
-481.71 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#146975647
Ngày và giờ mở cửa
15.09.2020 23:25:53
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.18476
Phí qua đêm
-29.71 USD
Tổng cộng
-442.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 12:05:09
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.18034
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-481.71 USD
14.09.2020 15:07:04
15.09.2020 23:25:27
Bán
1
1.18718
1.18476
Lợi nhuận
233.29 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#146822257
Ngày và giờ mở cửa
14.09.2020 15:07:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.18718
Phí qua đêm
1.29 USD
Tổng cộng
242.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.09.2020 23:25:27
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.18476
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
233.29 USD
11.09.2020 11:46:59
14.09.2020 13:59:12
Mua
2
1.18549
1.18753
Lợi nhuận
373.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#146698886
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2020 11:46:59
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.18549
Phí qua đêm
-14.86 USD
Tổng cộng
408.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.09.2020 13:59:12
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.18753
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
373.14 USD
10.09.2020 23:28:19
11.09.2020 11:46:52
Bán
1
1.18117
1.18545
Lợi nhuận
-436.71 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#146656445
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2020 23:28:19
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.18117
Phí qua đêm
1.29 USD
Tổng cộng
-428.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2020 11:46:52
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.18545
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-436.71 USD
08.09.2020 18:10:48
10.09.2020 23:28:09
Mua
2
1.17969
1.18117
Lợi nhuận
216.57 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#146301370
Ngày và giờ mở cửa
08.09.2020 18:10:48
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.17969
Phí qua đêm
-59.43 USD
Tổng cộng
296.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2020 23:28:09
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.18117
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
216.57 USD
07.09.2020 17:18:02
08.09.2020 18:10:32
Mua
1
1.18223
1.17969
Lợi nhuận
-271.43 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#146165746
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2020 17:18:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.18223
Phí qua đêm
-7.43 USD
Tổng cộng
-254.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 18:10:32
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.17969
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-271.43 USD
04.09.2020 18:03:34
07.09.2020 16:23:54
Mua
1
1.17903
1.1823
Lợi nhuận
309.57 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#146059971
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2020 18:03:34
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.17903
Phí qua đêm
-7.43 USD
Tổng cộng
327.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 16:23:54
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.1823
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
309.57 USD
04.09.2020 14:52:23
04.09.2020 18:03:13
Bán
4
1.18479
1.17917
Lợi nhuận
2 208.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#146042800
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2020 14:52:23
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.18479
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2 248.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2020 18:03:13
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.17917
Phí hoa hồng
-40.00 USD
Lợi nhuận
2 208.00 USD
03.09.2020 17:21:59
04.09.2020 14:52:11
Bán
2
1.18282
1.18474
Lợi nhuận
-401.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#145919945
Ngày và giờ mở cửa
03.09.2020 17:21:59
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.18282
Phí qua đêm
2.58 USD
Tổng cộng
-384.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2020 14:52:11
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.18474
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
-401.42 USD
04.11.2019 12:04:41
18.11.2019 00:18:07
Sao chép
-2.52%
35.76%
Lợi nhuận
927.22 USD
DL-RED
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 12:04:41
Điểm vào lệnh
-2.52%
Kiểu
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
18.11.2019 00:18:07
Thoát
35.76%
Lợi nhuận
927.22 USD
04.11.2019 10:11:53
04.11.2019 11:52:56
Sao chép
-20.79%
-2.52%
Lợi nhuận
3 103.24 USD
DL-RED
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 10:11:53
Điểm vào lệnh
-20.79%
Kiểu
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2019 11:52:56
Thoát
-2.52%
Lợi nhuận
3 103.24 USD
01.11.2019 12:34:48
01.11.2019 15:50:12
Sao chép
10.13%
-44.49%
Lợi nhuận
111.80 USD
DL-RED
Ngày và giờ mở cửa
01.11.2019 12:34:48
Điểm vào lệnh
10.13%
Kiểu
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
01.11.2019 15:50:12
Thoát
-44.49%
Lợi nhuận
111.80 USD
31.10.2019 09:35:32
01.11.2019 12:30:28
Sao chép
-69.47%
10.13%
Lợi nhuận
-2 996.62 USD
DL-RED
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 09:35:32
Điểm vào lệnh
-69.47%
Kiểu
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
01.11.2019 12:30:28
Thoát
10.13%
Lợi nhuận
-2 996.62 USD
17.10.2019 16:23:13
31.10.2019 09:05:59
Sao chép
87.16%
-69.47%
Lợi nhuận
-1 915.91 USD
DL-RED
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 16:23:13
Điểm vào lệnh
87.16%
Kiểu
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
31.10.2019 09:05:59
Thoát
-69.47%
Lợi nhuận
-1 915.91 USD
14.02.2019 13:06:07
14.02.2019 13:11:43
Sao chép
159.94%
160%
Lợi nhuận
-3.57 USD
DL-YELLOW
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2019 13:06:07
Điểm vào lệnh
159.94%
Kiểu
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2019 13:11:43
Thoát
160%
Lợi nhuận
-3.57 USD
28.06.2017 12:05:45
19.10.2017 03:17:16
Sao chép
0%
0%
Lợi nhuận
4 306.61 USD
SoLoMoN
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2017 12:05:45
Điểm vào lệnh
0%
Kiểu
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2017 03:17:16
Thoát
0%
Lợi nhuận
4 306.61 USD