Демо горим
23.10.2020 11:09:13
04.11.2020 09:40:26
Авах
2
1.18343
1.16341
Ашиг
-4 172.59 USD
EURUSD
Гэрээ
#149821651
Нээх огноо цаг
23.10.2020 11:09:13
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.18343
Солих
-148.59 USD
Нийт
-4 004.00 USD
Хаах огноо цаг
04.11.2020 09:40:26
Арилжааны хэмжээ
2
Гарах
1.16341
Шимтгэл
-20.00 USD
Ашиг
-4 172.59 USD
21.10.2020 22:37:29
23.10.2020 11:09:08
Авах
1
1.18617
1.18337
Ашиг
-319.71 USD
EURUSD
Гэрээ
#149747839
Нээх огноо цаг
21.10.2020 22:37:29
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.18617
Солих
-29.71 USD
Нийт
-280.00 USD
Хаах огноо цаг
23.10.2020 11:09:08
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
1.18337
Шимтгэл
-10.00 USD
Ашиг
-319.71 USD
15.10.2020 10:58:52
21.10.2020 10:41:56
Авах
1
1.17357
1.18567
Ашиг
1 170.28 USD
EURUSD
Гэрээ
#149235844
Нээх огноо цаг
15.10.2020 10:58:52
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.17357
Солих
-29.72 USD
Нийт
1 210.00 USD
Хаах огноо цаг
21.10.2020 10:41:56
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
1.18567
Шимтгэл
-10.00 USD
Ашиг
1 170.28 USD
14.10.2020 16:37:29
15.10.2020 10:58:42
Зарах
6
1.17549
1.17356
Ашиг
1 121.18 USD
EURUSD
Гэрээ
#149145563
Нээх огноо цаг
14.10.2020 16:37:29
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.17549
Солих
23.18 USD
Нийт
1 158.00 USD
Хаах огноо цаг
15.10.2020 10:58:42
Арилжааны хэмжээ
6
Гарах
1.17356
Шимтгэл
-60.00 USD
Ашиг
1 121.18 USD
13.10.2020 11:38:41
14.10.2020 16:07:46
Авах
4
1.17974
1.17594
Ашиг
-1 589.71 USD
EURUSD
Гэрээ
#149025640
Нээх огноо цаг
13.10.2020 11:38:41
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.17974
Солих
-29.71 USD
Нийт
-1 520.00 USD
Хаах огноо цаг
14.10.2020 16:07:46
Арилжааны хэмжээ
4
Гарах
1.17594
Шимтгэл
-40.00 USD
Ашиг
-1 589.71 USD
09.10.2020 11:11:13
13.10.2020 11:38:33
Зарах
1
1.17915
1.17973
Ашиг
-65.42 USD
EURUSD
Гэрээ
#148843528
Нээх огноо цаг
09.10.2020 11:11:13
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.17915
Солих
2.58 USD
Нийт
-58.00 USD
Хаах огноо цаг
13.10.2020 11:38:33
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
1.17973
Шимтгэл
-10.00 USD
Ашиг
-65.42 USD
09.10.2020 11:11:20
13.10.2020 11:38:31
Зарах
1
1.17916
1.1797
Ашиг
-61.42 USD
EURUSD
Гэрээ
#148843532
Нээх огноо цаг
09.10.2020 11:11:20
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.17916
Солих
2.58 USD
Нийт
-54.00 USD
Хаах огноо цаг
13.10.2020 11:38:31
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
1.1797
Шимтгэл
-10.00 USD
Ашиг
-61.42 USD
08.10.2020 03:34:29
09.10.2020 11:10:58
Зарах
1
1.17666
1.17922
Ашиг
-264.71 USD
EURUSD
Гэрээ
#148733426
Нээх огноо цаг
08.10.2020 03:34:29
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.17666
Солих
1.29 USD
Нийт
-256.00 USD
Хаах огноо цаг
09.10.2020 11:10:58
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
1.17922
Шимтгэл
-10.00 USD
Ашиг
-264.71 USD
02.10.2020 09:09:17
05.10.2020 21:03:55
Авах
4
1.17261
1.17762
Ашиг
1 934.29 USD
EURUSD
Гэрээ
#148305276
Нээх огноо цаг
02.10.2020 09:09:17
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.17261
Солих
-29.71 USD
Нийт
2 004.00 USD
Хаах огноо цаг
05.10.2020 21:03:55
Арилжааны хэмжээ
4
Гарах
1.17762
Шимтгэл
-40.00 USD
Ашиг
1 934.29 USD
01.10.2020 23:43:47
02.10.2020 09:09:04
Авах
2
1.17454
1.17251
Ашиг
-440.86 USD
EURUSD
Гэрээ
#148276610
Нээх огноо цаг
01.10.2020 23:43:47
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.17454
Солих
-14.86 USD
Нийт
-406.00 USD
Хаах огноо цаг
02.10.2020 09:09:04
Арилжааны хэмжээ
2
Гарах
1.17251
Шимтгэл
-20.00 USD
Ашиг
-440.86 USD
30.09.2020 19:12:06
01.10.2020 23:43:36
Зарах
1
1.17146
1.17454
Ашиг
-314.14 USD
EURUSD
Гэрээ
#148120372
Нээх огноо цаг
30.09.2020 19:12:06
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.17146
Солих
3.86 USD
Нийт
-308.00 USD
Хаах огноо цаг
01.10.2020 23:43:36
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
1.17454
Шимтгэл
-10.00 USD
Ашиг
-314.14 USD
29.09.2020 14:07:29
30.09.2020 19:11:49
Авах
6
1.17045
1.17143
Ашиг
483.43 USD
EURUSD
Гэрээ
#147950993
Нээх огноо цаг
29.09.2020 14:07:29
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.17045
Солих
-44.57 USD
Нийт
588.00 USD
Хаах огноо цаг
30.09.2020 19:11:49
Арилжааны хэмжээ
6
Гарах
1.17143
Шимтгэл
-60.00 USD
Ашиг
483.43 USD
28.09.2020 12:04:07
29.09.2020 14:07:15
Зарах
4
1.16431
1.1704
Ашиг
-2 470.85 USD
EURUSD
Гэрээ
#147814871
Нээх огноо цаг
28.09.2020 12:04:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.16431
Солих
5.15 USD
Нийт
-2 436.00 USD
Хаах огноо цаг
29.09.2020 14:07:15
Арилжааны хэмжээ
4
Гарах
1.1704
Шимтгэл
-40.00 USD
Ашиг
-2 470.85 USD
25.09.2020 18:11:12
28.09.2020 12:03:53
Зарах
2
1.16158
1.16433
Ашиг
-567.42 USD
EURUSD
Гэрээ
#147747581
Нээх огноо цаг
25.09.2020 18:11:12
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.16158
Солих
2.58 USD
Нийт
-550.00 USD
Хаах огноо цаг
28.09.2020 12:03:53
Арилжааны хэмжээ
2
Гарах
1.16433
Шимтгэл
-20.00 USD
Ашиг
-567.42 USD
22.09.2020 21:28:16
25.09.2020 18:10:56
Авах
1
1.1715
1.16145
Ашиг
-1 052.14 USD
EURUSD
Гэрээ
#147459469
Нээх огноо цаг
22.09.2020 21:28:16
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.1715
Солих
-37.14 USD
Нийт
-1 005.00 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2020 18:10:56
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
1.16145
Шимтгэл
-10.00 USD
Ашиг
-1 052.14 USD
22.09.2020 01:52:36
22.09.2020 21:28:02
Зарах
4
1.17654
1.17149
Ашиг
1 980.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#147343142
Нээх огноо цаг
22.09.2020 01:52:36
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.17654
Солих
0.00 USD
Нийт
2 020.00 USD
Хаах огноо цаг
22.09.2020 21:28:02
Арилжааны хэмжээ
4
Гарах
1.17149
Шимтгэл
-40.00 USD
Ашиг
1 980.00 USD
17.09.2020 12:04:59
21.09.2020 10:57:21
Зарах
2
1.18036
1.18349
Ашиг
-640.84 USD
EURUSD
Гэрээ
#147123406
Нээх огноо цаг
17.09.2020 12:04:59
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.18036
Солих
5.16 USD
Нийт
-626.00 USD
Хаах огноо цаг
21.09.2020 10:57:21
Арилжааны хэмжээ
2
Гарах
1.18349
Шимтгэл
-20.00 USD
Ашиг
-640.84 USD
15.09.2020 23:25:53
17.09.2020 12:05:09
Авах
1
1.18476
1.18034
Ашиг
-481.71 USD
EURUSD
Гэрээ
#146975647
Нээх огноо цаг
15.09.2020 23:25:53
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.18476
Солих
-29.71 USD
Нийт
-442.00 USD
Хаах огноо цаг
17.09.2020 12:05:09
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
1.18034
Шимтгэл
-10.00 USD
Ашиг
-481.71 USD
14.09.2020 15:07:04
15.09.2020 23:25:27
Зарах
1
1.18718
1.18476
Ашиг
233.29 USD
EURUSD
Гэрээ
#146822257
Нээх огноо цаг
14.09.2020 15:07:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.18718
Солих
1.29 USD
Нийт
242.00 USD
Хаах огноо цаг
15.09.2020 23:25:27
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
1.18476
Шимтгэл
-10.00 USD
Ашиг
233.29 USD
11.09.2020 11:46:59
14.09.2020 13:59:12
Авах
2
1.18549
1.18753
Ашиг
373.14 USD
EURUSD
Гэрээ
#146698886
Нээх огноо цаг
11.09.2020 11:46:59
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.18549
Солих
-14.86 USD
Нийт
408.00 USD
Хаах огноо цаг
14.09.2020 13:59:12
Арилжааны хэмжээ
2
Гарах
1.18753
Шимтгэл
-20.00 USD
Ашиг
373.14 USD
10.09.2020 23:28:19
11.09.2020 11:46:52
Зарах
1
1.18117
1.18545
Ашиг
-436.71 USD
EURUSD
Гэрээ
#146656445
Нээх огноо цаг
10.09.2020 23:28:19
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.18117
Солих
1.29 USD
Нийт
-428.00 USD
Хаах огноо цаг
11.09.2020 11:46:52
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
1.18545
Шимтгэл
-10.00 USD
Ашиг
-436.71 USD
08.09.2020 18:10:48
10.09.2020 23:28:09
Авах
2
1.17969
1.18117
Ашиг
216.57 USD
EURUSD
Гэрээ
#146301370
Нээх огноо цаг
08.09.2020 18:10:48
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.17969
Солих
-59.43 USD
Нийт
296.00 USD
Хаах огноо цаг
10.09.2020 23:28:09
Арилжааны хэмжээ
2
Гарах
1.18117
Шимтгэл
-20.00 USD
Ашиг
216.57 USD
07.09.2020 17:18:02
08.09.2020 18:10:32
Авах
1
1.18223
1.17969
Ашиг
-271.43 USD
EURUSD
Гэрээ
#146165746
Нээх огноо цаг
07.09.2020 17:18:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.18223
Солих
-7.43 USD
Нийт
-254.00 USD
Хаах огноо цаг
08.09.2020 18:10:32
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
1.17969
Шимтгэл
-10.00 USD
Ашиг
-271.43 USD
04.09.2020 18:03:34
07.09.2020 16:23:54
Авах
1
1.17903
1.1823
Ашиг
309.57 USD
EURUSD
Гэрээ
#146059971
Нээх огноо цаг
04.09.2020 18:03:34
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.17903
Солих
-7.43 USD
Нийт
327.00 USD
Хаах огноо цаг
07.09.2020 16:23:54
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
1.1823
Шимтгэл
-10.00 USD
Ашиг
309.57 USD
04.09.2020 14:52:23
04.09.2020 18:03:13
Зарах
4
1.18479
1.17917
Ашиг
2 208.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#146042800
Нээх огноо цаг
04.09.2020 14:52:23
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.18479
Солих
0.00 USD
Нийт
2 248.00 USD
Хаах огноо цаг
04.09.2020 18:03:13
Арилжааны хэмжээ
4
Гарах
1.17917
Шимтгэл
-40.00 USD
Ашиг
2 208.00 USD
03.09.2020 17:21:59
04.09.2020 14:52:11
Зарах
2
1.18282
1.18474
Ашиг
-401.42 USD
EURUSD
Гэрээ
#145919945
Нээх огноо цаг
03.09.2020 17:21:59
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.18282
Солих
2.58 USD
Нийт
-384.00 USD
Хаах огноо цаг
04.09.2020 14:52:11
Арилжааны хэмжээ
2
Гарах
1.18474
Шимтгэл
-20.00 USD
Ашиг
-401.42 USD
04.11.2019 12:04:41
18.11.2019 00:18:07
Копи
-2.52%
35.76%
Ашиг
927.22 USD
DL-RED
Нээх огноо цаг
04.11.2019 12:04:41
Орох цэг
-2.52%
Төрөл
Копи
Хаах огноо цаг
18.11.2019 00:18:07
Гарах
35.76%
Ашиг
927.22 USD
04.11.2019 10:11:53
04.11.2019 11:52:56
Копи
-20.79%
-2.52%
Ашиг
3 103.24 USD
DL-RED
Нээх огноо цаг
04.11.2019 10:11:53
Орох цэг
-20.79%
Төрөл
Копи
Хаах огноо цаг
04.11.2019 11:52:56
Гарах
-2.52%
Ашиг
3 103.24 USD
01.11.2019 12:34:48
01.11.2019 15:50:12
Копи
10.13%
-44.49%
Ашиг
111.80 USD
DL-RED
Нээх огноо цаг
01.11.2019 12:34:48
Орох цэг
10.13%
Төрөл
Копи
Хаах огноо цаг
01.11.2019 15:50:12
Гарах
-44.49%
Ашиг
111.80 USD
31.10.2019 09:35:32
01.11.2019 12:30:28
Копи
-69.47%
10.13%
Ашиг
-2 996.62 USD
DL-RED
Нээх огноо цаг
31.10.2019 09:35:32
Орох цэг
-69.47%
Төрөл
Копи
Хаах огноо цаг
01.11.2019 12:30:28
Гарах
10.13%
Ашиг
-2 996.62 USD
17.10.2019 16:23:13
31.10.2019 09:05:59
Копи
87.16%
-69.47%
Ашиг
-1 915.91 USD
DL-RED
Нээх огноо цаг
17.10.2019 16:23:13
Орох цэг
87.16%
Төрөл
Копи
Хаах огноо цаг
31.10.2019 09:05:59
Гарах
-69.47%
Ашиг
-1 915.91 USD
14.02.2019 13:06:07
14.02.2019 13:11:43
Копи
159.94%
160%
Ашиг
-3.57 USD
DL-YELLOW
Нээх огноо цаг
14.02.2019 13:06:07
Орох цэг
159.94%
Төрөл
Копи
Хаах огноо цаг
14.02.2019 13:11:43
Гарах
160%
Ашиг
-3.57 USD
28.06.2017 12:05:45
19.10.2017 03:17:16
Копи
0%
0%
Ашиг
4 306.61 USD
SoLoMoN
Нээх огноо цаг
28.06.2017 12:05:45
Орох цэг
0%
Төрөл
Копи
Хаах огноо цаг
19.10.2017 03:17:16
Гарах
0%
Ашиг
4 306.61 USD