ကူးယူခြင်း
217 597.64 USD
၃၀.၀၇.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၁၉
39.75%
566.24%
0.00
0.00
အမြတ်
172 005.26 USD
Unicorn-Forex
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၁၉
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
172 005.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
217 597.64 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00