Xarid qilish
0.05
08.12.2023 09:10:06
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-9.77 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
08.12.2023 09:10:06
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07811
Stop-loss
0.00000
Daromad
-9.77 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
08.12.2023 09:10:05
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-9.77 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
08.12.2023 09:10:05
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07811
Stop-loss
0.00000
Daromad
-9.77 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
08.12.2023 09:10:04
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-9.77 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
08.12.2023 09:10:04
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07811
Stop-loss
0.00000
Daromad
-9.77 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
08.12.2023 09:10:04
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-9.77 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
08.12.2023 09:10:04
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07811
Stop-loss
0.00000
Daromad
-9.77 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
08.12.2023 09:10:03
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-9.77 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
08.12.2023 09:10:03
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07811
Stop-loss
0.00000
Daromad
-9.77 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
08.12.2023 09:10:02
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-9.77 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
08.12.2023 09:10:02
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07811
Stop-loss
0.00000
Daromad
-9.77 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
08.12.2023 09:10:01
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-9.77 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
08.12.2023 09:10:01
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07811
Stop-loss
0.00000
Daromad
-9.77 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
08.12.2023 08:37:47
1.07877
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-13.07 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
08.12.2023 08:37:47
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07877
Stop-loss
0.00000
Daromad
-13.07 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
08.12.2023 08:37:46
1.07877
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-13.07 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
08.12.2023 08:37:46
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07877
Stop-loss
0.00000
Daromad
-13.07 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
08.12.2023 08:37:45
1.07876
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-13.02 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
08.12.2023 08:37:45
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07876
Stop-loss
0.00000
Daromad
-13.02 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
08.12.2023 08:37:44
1.07873
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-12.87 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
08.12.2023 08:37:44
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07873
Stop-loss
0.00000
Daromad
-12.87 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
06.12.2023 08:49:09
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-17.45 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
06.12.2023 08:49:09
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07931
Stop-loss
0.00000
Daromad
-17.45 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
06.12.2023 08:49:09
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-17.45 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
06.12.2023 08:49:09
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07931
Stop-loss
0.00000
Daromad
-17.45 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
06.12.2023 08:49:08
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-17.45 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
06.12.2023 08:49:08
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07931
Stop-loss
0.00000
Daromad
-17.45 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
06.12.2023 03:58:55
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-17.35 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
06.12.2023 03:58:55
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07929
Stop-loss
0.00000
Daromad
-17.35 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
06.12.2023 03:58:54
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-17.35 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
06.12.2023 03:58:54
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07929
Stop-loss
0.00000
Daromad
-17.35 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
06.12.2023 03:58:53
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-17.35 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
06.12.2023 03:58:53
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.07929
Stop-loss
0.00000
Daromad
-17.35 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
05.12.2023 17:38:21
1.08150
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-28.82 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
05.12.2023 17:38:21
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.08150
Stop-loss
0.00000
Daromad
-28.82 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
05.12.2023 17:38:20
1.08146
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-28.62 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
05.12.2023 17:38:20
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.08146
Stop-loss
0.00000
Daromad
-28.62 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
05.12.2023 17:38:19
1.08150
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-28.82 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
05.12.2023 17:38:19
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.08150
Stop-loss
0.00000
Daromad
-28.82 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
05.12.2023 13:29:19
1.08282
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-35.42 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
05.12.2023 13:29:19
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.08282
Stop-loss
0.00000
Daromad
-35.42 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
05.12.2023 13:29:18
1.08282
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-35.42 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
05.12.2023 13:29:18
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.08282
Stop-loss
0.00000
Daromad
-35.42 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
05.12.2023 11:07:17
1.08338
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-38.22 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
05.12.2023 11:07:17
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.08338
Stop-loss
0.00000
Daromad
-38.22 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
05.12.2023 11:07:16
1.08338
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-38.22 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
05.12.2023 11:07:16
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.08338
Stop-loss
0.00000
Daromad
-38.22 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
05.12.2023 11:01:43
1.08369
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-39.77 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
05.12.2023 11:01:43
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.08369
Stop-loss
0.00000
Daromad
-39.77 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Xarid qilish
0.05
05.12.2023 11:01:42
1.08371
1.07624
0.00000
1.08500
Daromad
-39.87 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
05.12.2023 11:01:42
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
1.08371
Stop-loss
0.00000
Daromad
-39.87 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.07624
Take profit
1.08500
Nusxalash
163 514.24 USD
30.07.2023 17:21:19
39.75%
248.24%
0.00
0.00
Daromad
61 114.36 USD
Unicorn-Forex
Ochish vaqti va sanasi
30.07.2023 17:21:19
Turi
Nusxalash
Stop-loss
0.00
Daromad
61 114.36 USD
Bitim hajmi
163 514.24 USD
Take profit
0.00