ซื้อ
0.05
08.12.2023 09:10:06
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-9.77 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 09:10:06
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07811
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.77 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
08.12.2023 09:10:05
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-9.77 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 09:10:05
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07811
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.77 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
08.12.2023 09:10:04
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-9.77 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 09:10:04
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07811
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.77 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
08.12.2023 09:10:04
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-9.77 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 09:10:04
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07811
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.77 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
08.12.2023 09:10:03
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-9.77 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 09:10:03
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07811
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.77 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
08.12.2023 09:10:02
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-9.77 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 09:10:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07811
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.77 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
08.12.2023 09:10:01
1.07811
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-9.77 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 09:10:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07811
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.77 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
08.12.2023 08:37:47
1.07877
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-13.07 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 08:37:47
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07877
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.07 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
08.12.2023 08:37:46
1.07877
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-13.07 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 08:37:46
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07877
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.07 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
08.12.2023 08:37:45
1.07876
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-13.02 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 08:37:45
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07876
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.02 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
08.12.2023 08:37:44
1.07873
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-12.87 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 08:37:44
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07873
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.87 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
06.12.2023 08:49:09
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-17.45 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2023 08:49:09
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07931
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.45 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
06.12.2023 08:49:09
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-17.45 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2023 08:49:09
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07931
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.45 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
06.12.2023 08:49:08
1.07931
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-17.45 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2023 08:49:08
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07931
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.45 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
06.12.2023 03:58:55
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-17.35 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2023 03:58:55
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07929
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.35 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
06.12.2023 03:58:54
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-17.35 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2023 03:58:54
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07929
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.35 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
06.12.2023 03:58:53
1.07929
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-17.35 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2023 03:58:53
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07929
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.35 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
05.12.2023 17:38:21
1.08150
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-28.82 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2023 17:38:21
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08150
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-28.82 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
05.12.2023 17:38:20
1.08146
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-28.62 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2023 17:38:20
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08146
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-28.62 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
05.12.2023 17:38:19
1.08150
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-28.82 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2023 17:38:19
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08150
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-28.82 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
05.12.2023 13:29:19
1.08282
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-35.42 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2023 13:29:19
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08282
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-35.42 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
05.12.2023 13:29:18
1.08282
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-35.42 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2023 13:29:18
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08282
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-35.42 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
05.12.2023 11:07:17
1.08338
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-38.22 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2023 11:07:17
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08338
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-38.22 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
05.12.2023 11:07:16
1.08338
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-38.22 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2023 11:07:16
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08338
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-38.22 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
05.12.2023 11:01:43
1.08369
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-39.77 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2023 11:01:43
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08369
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-39.77 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
ซื้อ
0.05
05.12.2023 11:01:42
1.08371
1.07624
0.00000
1.08500
กำไร
-39.87 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2023 11:01:42
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08371
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-39.87 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.08500
คัดลอก
163 514.24 USD
30.07.2023 17:21:19
39.75%
248.24%
0.00
0.00
กำไร
61 114.36 USD
Unicorn-Forex
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2023 17:21:19
ประเภท
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
61 114.36 USD
ปริมาณเทรด
163 514.24 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00