คัดลอก
217 597.64 USD
30.07.2023 17:21:19
39.75%
566.04%
0.00
0.00
กำไร
172 005.26 USD
Unicorn-Forex
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2023 17:21:19
ประเภท
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
172 005.26 USD
ปริมาณเทรด
217 597.64 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00