Демо горим
Авах
0.3
13.06.2024 05:30:01
19620.3
19636.4
0.0
0.0
Ашиг
0.05 USD
NQ
Нээх огноо цаг
13.06.2024 05:30:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
19620.3
Stop loss
0.0
Ашиг
0.05 USD
Арилжааны хэмжээ
0.3
Одоогийн үнэ
19636.4
Take profit
0.0
Авах
0.02
13.06.2024 04:30:00
2311.95
2314.05
0.00
0.00
Ашиг
0.04 USD
XAUUSD
Нээх огноо цаг
13.06.2024 04:30:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2311.95
Stop loss
0.00
Ашиг
0.04 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
2314.05
Take profit
0.00
Авах
0.02
12.06.2024 21:45:00
1.08188
1.08058
0.00000
0.00000
Ашиг
-0.03 USD
EURUSD
Нээх огноо цаг
12.06.2024 21:45:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08188
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.03 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.08058
Take profit
0.00000
Авах
20
12.06.2024 21:40:00
60.35
59.95
0.00
0.00
Ашиг
-0.08 USD
#C
Нээх огноо цаг
12.06.2024 21:40:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
60.35
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.08 USD
Арилжааны хэмжээ
20
Одоогийн үнэ
59.95
Take profit
0.00
Авах
3
12.06.2024 21:05:09
508.40
508.22
0.00
0.00
Ашиг
-0.01 USD
#META
Нээх огноо цаг
12.06.2024 21:05:09
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
508.40
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
3
Одоогийн үнэ
508.22
Take profit
0.00
Авах
7
12.06.2024 19:35:29
255.47
254.14
0.00
0.00
Ашиг
-0.09 USD
#MCD
Нээх огноо цаг
12.06.2024 19:35:29
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
255.47
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.09 USD
Арилжааны хэмжээ
7
Одоогийн үнэ
254.14
Take profit
0.00
Авах
5
12.06.2024 19:30:00
215.52
212.85
0.00
0.00
Ашиг
-0.13 USD
#AAPL
Нээх огноо цаг
12.06.2024 19:30:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
215.52
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.13 USD
Арилжааны хэмжээ
5
Одоогийн үнэ
212.85
Take profit
0.00
Авах
3
05.06.2024 22:30:01
211.68
215.14
0.00
0.00
Ашиг
0.10 USD
#QCOM
Нээх огноо цаг
05.06.2024 22:30:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
211.68
Stop loss
0.00
Ашиг
0.10 USD
Арилжааны хэмжээ
3
Одоогийн үнэ
215.14
Take profit
0.00
Авах
3
05.06.2024 16:35:01
260.81
254.14
0.00
0.00
Ашиг
-0.20 USD
#MCD
Нээх огноо цаг
05.06.2024 16:35:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
260.81
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.20 USD
Арилжааны хэмжээ
3
Одоогийн үнэ
254.14
Take profit
0.00
Авах
39
29.05.2024 16:35:01
96.78
95.58
0.00
0.00
Ашиг
-0.47 USD
#MS
Нээх огноо цаг
29.05.2024 16:35:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
96.78
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.47 USD
Арилжааны хэмжээ
39
Одоогийн үнэ
95.58
Take profit
0.00
Авах
0.6
28.05.2024 20:00:00
38862.9
38693.1
0.0
0.0
Ашиг
-1.02 USD
YM
Нээх огноо цаг
28.05.2024 20:00:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
38862.9
Stop loss
0.0
Ашиг
-1.02 USD
Арилжааны хэмжээ
0.6
Одоогийн үнэ
38693.1
Take profit
0.0
Авах
6
28.05.2024 16:35:01
273.37
270.03
0.00
0.00
Ашиг
-0.20 USD
#V
Нээх огноо цаг
28.05.2024 16:35:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
273.37
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.20 USD
Арилжааны хэмжээ
6
Одоогийн үнэ
270.03
Take profit
0.00
Авах
13
24.05.2024 10:05:05
748.50
733.88
0.00
0.00
Ашиг
-2.06 USD
#MC
Нээх огноо цаг
24.05.2024 10:05:05
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
748.50
Stop loss
0.00
Ашиг
-2.06 USD
Арилжааны хэмжээ
13
Одоогийн үнэ
733.88
Take profit
0.00
Авах
19
23.05.2024 19:50:02
99.39
95.58
0.00
0.00
Ашиг
-0.72 USD
#MS
Нээх огноо цаг
23.05.2024 19:50:02
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
99.39
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.72 USD
Арилжааны хэмжээ
19
Одоогийн үнэ
95.58
Take profit
0.00
Авах
10
22.05.2024 17:15:00
101.42
95.58
0.00
0.00
Ашиг
-0.58 USD
#MS
Нээх огноо цаг
22.05.2024 17:15:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
101.42
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.58 USD
Арилжааны хэмжээ
10
Одоогийн үнэ
95.58
Take profit
0.00
Авах
6
21.05.2024 13:00:04
771.52
733.88
0.00
0.00
Ашиг
-2.45 USD
#MC
Нээх огноо цаг
21.05.2024 13:00:04
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
771.52
Stop loss
0.00
Ашиг
-2.45 USD
Арилжааны хэмжээ
6
Одоогийн үнэ
733.88
Take profit
0.00
Авах
0.3
16.05.2024 20:25:00
39910.7
38693.1
0.0
0.0
Ашиг
-3.65 USD
YM
Нээх огноо цаг
16.05.2024 20:25:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
39910.7
Stop loss
0.0
Ашиг
-3.65 USD
Арилжааны хэмжээ
0.3
Одоогийн үнэ
38693.1
Take profit
0.0
Авах
3
13.05.2024 18:35:02
280.15
270.03
0.00
0.00
Ашиг
-0.30 USD
#V
Нээх огноо цаг
13.05.2024 18:35:02
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
280.15
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.30 USD
Арилжааны хэмжээ
3
Одоогийн үнэ
270.03
Take profit
0.00
Авах
3
10.05.2024 15:40:01
792.84
733.88
0.00
0.00
Ашиг
-1.92 USD
#MC
Нээх огноо цаг
10.05.2024 15:40:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
792.84
Stop loss
0.00
Ашиг
-1.92 USD
Арилжааны хэмжээ
3
Одоогийн үнэ
733.88
Take profit
0.00
Авах
8
23.04.2024 21:55:01
62.43
59.95
0.00
0.00
Ашиг
-0.20 USD
#C
Нээх огноо цаг
23.04.2024 21:55:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
62.43
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.20 USD
Арилжааны хэмжээ
8
Одоогийн үнэ
59.95
Take profit
0.00