Chế độ demo
Mua
0.02
20.05.2024 00:06:01
1.08708
1.08727
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2024 00:06:01
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
1.08708
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.08727
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
17.05.2024 16:15:00
1.08503
1.08737
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.05 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2024 16:15:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08503
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.08737
Chốt lời
0.00000
Mua
3
16.05.2024 21:05:02
274.73
272.04
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.08 USD
#MCD
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 21:05:02
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
274.73
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.08 USD
Khối lượng giao dịch
3
Giá hiện tại
272.04
Chốt lời
0.00
Mua
3
16.05.2024 20:25:01
422.31
419.62
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.08 USD
#MSFT
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 20:25:01
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
422.31
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.08 USD
Khối lượng giao dịch
3
Giá hiện tại
419.62
Chốt lời
0.00
Mua
0.3
16.05.2024 20:25:00
39910.7
40036.7
0.0
0.0
Lợi nhuận
0.38 USD
YM
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 20:25:00
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
39910.7
Dừng lỗ
0.0
Lợi nhuận
0.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.3
Giá hiện tại
40036.7
Chốt lời
0.0
Mua
5
16.05.2024 18:25:04
189.92
189.71
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.01 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 18:25:04
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
189.92
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.01 USD
Khối lượng giao dịch
5
Giá hiện tại
189.71
Chốt lời
0.00
Mua
3
16.05.2024 16:35:00
477.76
471.44
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.19 USD
#META
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 16:35:00
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
477.76
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.19 USD
Khối lượng giao dịch
3
Giá hiện tại
471.44
Chốt lời
0.00
Mua
0.3
16.05.2024 08:15:00
18641.6
18591.7
0.0
0.0
Lợi nhuận
-0.15 USD
NQ
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 08:15:00
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
18641.6
Dừng lỗ
0.0
Lợi nhuận
-0.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.3
Giá hiện tại
18591.7
Chốt lời
0.0
Mua
3
15.05.2024 22:45:01
194.34
193.67
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.02 USD
#QCOM
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 22:45:01
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
194.34
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.02 USD
Khối lượng giao dịch
3
Giá hiện tại
193.67
Chốt lời
0.00
Mua
10
15.05.2024 18:40:03
100.64
100.10
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.05 USD
#MS
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 18:40:03
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
100.64
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.05 USD
Khối lượng giao dịch
10
Giá hiện tại
100.10
Chốt lời
0.00
Mua
3
13.05.2024 18:35:02
280.15
279.84
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.01 USD
#V
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2024 18:35:02
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
280.15
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.01 USD
Khối lượng giao dịch
3
Giá hiện tại
279.84
Chốt lời
0.00
Mua
3
10.05.2024 15:40:01
792.84
782.25
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.35 USD
#MC
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2024 15:40:01
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
792.84
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.35 USD
Khối lượng giao dịch
3
Giá hiện tại
782.25
Chốt lời
0.00
Mua
8
23.04.2024 21:55:01
62.43
64.02
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.13 USD
#C
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2024 21:55:01
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
62.43
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.13 USD
Khối lượng giao dịch
8
Giá hiện tại
64.02
Chốt lời
0.00