Демо горим
22.04.2024 01:15:00
22.04.2024 11:11:23
Зарах
0.02
1.06605
1.06525
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70302784
Нээх огноо цаг
22.04.2024 01:15:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06605
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
22.04.2024 11:11:23
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06525
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
19.04.2024 19:30:00
19.04.2024 19:44:23
Авах
0.02
1.06412
1.06496
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70280229
Нээх огноо цаг
19.04.2024 19:30:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06412
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 19:44:23
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06496
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
19.04.2024 15:30:00
19.04.2024 19:09:49
Зарах
0.02
1.06615
1.06537
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70263201
Нээх огноо цаг
19.04.2024 15:30:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06615
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 19:09:49
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06537
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
19.04.2024 14:15:00
19.04.2024 14:48:35
Авах
0.02
2374.55
2379.53
Ашиг
0.10 USD
XAUUSD
Гэрээ
#70259969
Нээх огноо цаг
19.04.2024 14:15:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
2374.55
Солих
0.00 USD
Нийт
0.10 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 14:48:35
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
2379.53
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.10 USD
19.04.2024 02:00:01
19.04.2024 12:31:42
Авах
0.04
1.0641
1.06599
Ашиг
0.08 USD
EURUSD
Гэрээ
#70218490
Нээх огноо цаг
19.04.2024 02:00:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.0641
Солих
0.00 USD
Нийт
0.08 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 12:31:42
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.06599
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.08 USD
18.04.2024 12:45:05
19.04.2024 12:31:42
Авах
0.02
1.06726
1.06599
Ашиг
-0.03 USD
EURUSD
Гэрээ
#70180772
Нээх огноо цаг
18.04.2024 12:45:05
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06726
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.03 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 12:31:42
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06599
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.03 USD
19.04.2024 11:00:00
19.04.2024 11:20:37
Зарах
0.02
1.06546
1.06466
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70248987
Нээх огноо цаг
19.04.2024 11:00:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06546
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 11:20:37
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06466
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
19.04.2024 03:15:01
19.04.2024 04:02:19
Авах
0.02
2376.1
2381.18
Ашиг
0.10 USD
XAUUSD
Гэрээ
#70220285
Нээх огноо цаг
19.04.2024 03:15:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
2376.1
Солих
0.00 USD
Нийт
0.10 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 04:02:19
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
2381.18
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.10 USD
15.04.2024 20:30:02
18.04.2024 18:25:11
Авах
10
499.7
511.5
Ашиг
1.18 USD
#META
Гэрээ
#70024902
Нээх огноо цаг
15.04.2024 20:30:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
499.7
Солих
0.00 USD
Нийт
1.18 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 18:25:11
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
511.5
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.18 USD
12.04.2024 21:40:02
18.04.2024 18:25:10
Авах
5
510.82
511.5
Ашиг
0.03 USD
#META
Гэрээ
#69959197
Нээх огноо цаг
12.04.2024 21:40:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
510.82
Солих
0.00 USD
Нийт
0.03 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 18:25:10
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
511.5
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
08.04.2024 19:15:01
18.04.2024 18:25:09
Авах
3
520.82
511.5
Ашиг
-0.28 USD
#META
Гэрээ
#69711868
Нээх огноо цаг
08.04.2024 19:15:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
520.82
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.28 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 18:25:09
Арилжааны хэмжээ
3
Гарах
511.5
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.28 USD
18.04.2024 09:30:08
18.04.2024 15:30:19
Зарах
0.04
1.06882
1.06674
Ашиг
0.08 USD
EURUSD
Гэрээ
#70173715
Нээх огноо цаг
18.04.2024 09:30:08
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06882
Солих
0.00 USD
Нийт
0.08 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 15:30:19
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.06674
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.08 USD
17.04.2024 19:30:00
18.04.2024 15:30:18
Зарах
0.02
1.06502
1.06674
Ашиг
-0.03 USD
EURUSD
Гэрээ
#70143068
Нээх огноо цаг
17.04.2024 19:30:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06502
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.03 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 15:30:18
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06674
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.03 USD
18.04.2024 03:15:01
18.04.2024 05:13:42
Авах
0.02
1.06655
1.06736
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70162950
Нээх огноо цаг
18.04.2024 03:15:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06655
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 05:13:42
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06736
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
17.04.2024 19:45:00
17.04.2024 19:59:05
Авах
0.02
2366.33
2371.2
Ашиг
0.10 USD
XAUUSD
Гэрээ
#70144398
Нээх огноо цаг
17.04.2024 19:45:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
2366.33
Солих
0.00 USD
Нийт
0.10 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 19:59:05
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
2371.2
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.10 USD
16.04.2024 20:50:01
17.04.2024 16:35:06
Авах
8
89.24
90.86
Ашиг
0.13 USD
#MS
Гэрээ
#70087650
Нээх огноо цаг
16.04.2024 20:50:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
89.24
Солих
0.00 USD
Нийт
0.13 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 16:35:06
Арилжааны хэмжээ
8
Гарах
90.86
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.13 USD
17.04.2024 11:30:00
17.04.2024 14:56:40
Зарах
0.02
1.06417
1.06337
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70116543
Нээх огноо цаг
17.04.2024 11:30:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06417
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 14:56:40
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06337
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
17.04.2024 08:30:00
17.04.2024 09:37:10
Авах
0.02
1.06178
1.06259
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70106352
Нээх огноо цаг
17.04.2024 08:30:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06178
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 09:37:10
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06259
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
17.04.2024 04:30:00
17.04.2024 08:19:40
Зарах
0.02
1.06273
1.06192
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70101072
Нээх огноо цаг
17.04.2024 04:30:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06273
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 08:19:40
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06192
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
16.04.2024 20:30:01
16.04.2024 21:07:11
Авах
0.02
1.06149
1.06235
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70085991
Нээх огноо цаг
16.04.2024 20:30:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06149
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 21:07:11
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06235
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
12.04.2024 20:40:01
16.04.2024 17:05:58
Авах
31
85.71
89.9
Ашиг
1.30 USD
#MS
Гэрээ
#69956801
Нээх огноо цаг
12.04.2024 20:40:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
85.71
Солих
0.00 USD
Нийт
1.30 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 17:05:58
Арилжааны хэмжээ
31
Гарах
89.9
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.30 USD
10.04.2024 16:35:00
16.04.2024 17:05:57
Авах
16
91.69
89.9
Ашиг
-0.29 USD
#MS
Гэрээ
#69805716
Нээх огноо цаг
10.04.2024 16:35:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
91.69
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.29 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 17:05:57
Арилжааны хэмжээ
16
Гарах
89.9
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.29 USD
09.04.2024 21:00:01
16.04.2024 17:05:56
Авах
8
93.72
89.9
Ашиг
-0.31 USD
#MS
Гэрээ
#69767170
Нээх огноо цаг
09.04.2024 21:00:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
93.72
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.31 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 17:05:56
Арилжааны хэмжээ
8
Гарах
89.9
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.31 USD
16.04.2024 15:00:00
16.04.2024 16:13:08
Зарах
0.02
1.06416
1.06337
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70064267
Нээх огноо цаг
16.04.2024 15:00:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06416
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 16:13:08
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06337
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
16.04.2024 09:45:00
16.04.2024 15:44:08
Авах
0.02
2370.81
2375.62
Ашиг
0.10 USD
XAUUSD
Гэрээ
#70051495
Нээх огноо цаг
16.04.2024 09:45:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
2370.81
Солих
0.00 USD
Нийт
0.10 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 15:44:08
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
2375.62
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.10 USD
16.04.2024 04:00:00
16.04.2024 15:38:46
Авах
0.08
1.06189
1.0652
Ашиг
0.26 USD
EURUSD
Гэрээ
#70039777
Нээх огноо цаг
16.04.2024 04:00:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06189
Солих
0.00 USD
Нийт
0.26 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 15:38:46
Арилжааны хэмжээ
0.08
Гарах
1.0652
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.26 USD
15.04.2024 15:30:02
16.04.2024 15:38:45
Авах
0.04
1.06472
1.0652
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70003244
Нээх огноо цаг
15.04.2024 15:30:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06472
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 15:38:45
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.0652
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
12.04.2024 03:30:00
16.04.2024 15:38:45
Авах
0.02
1.07237
1.0652
Ашиг
-0.14 USD
EURUSD
Гэрээ
#69900006
Нээх огноо цаг
12.04.2024 03:30:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07237
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 15:38:45
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.0652
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
16.04.2024 12:15:01
16.04.2024 12:24:10
Зарах
0.02
1.06323
1.06243
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70058244
Нээх огноо цаг
16.04.2024 12:15:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06323
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 12:24:10
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06243
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
15.04.2024 17:15:00
15.04.2024 17:31:18
Авах
0.02
2332.75
2337.99
Ашиг
0.10 USD
XAUUSD
Гэрээ
#70013412
Нээх огноо цаг
15.04.2024 17:15:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
2332.75
Солих
0.00 USD
Нийт
0.10 USD
Хаах огноо цаг
15.04.2024 17:31:18
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
2337.99
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.10 USD
12.04.2024 19:40:00
15.04.2024 15:36:14
Авах
0.5
18015.1
18182.8
Ашиг
0.84 USD
NQ
Гэрээ
#69953346
Нээх огноо цаг
12.04.2024 19:40:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
18015.1
Солих
0.00 USD
Нийт
0.84 USD
Хаах огноо цаг
15.04.2024 15:36:14
Арилжааны хэмжээ
0.5
Гарах
18182.8
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.84 USD
12.04.2024 02:50:00
15.04.2024 15:36:13
Авах
0.3
18322.2
18182.8
Ашиг
-0.42 USD
NQ
Гэрээ
#69899097
Нээх огноо цаг
12.04.2024 02:50:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
18322.2
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.42 USD
Хаах огноо цаг
15.04.2024 15:36:13
Арилжааны хэмжээ
0.3
Гарах
18182.8
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.42 USD
15.04.2024 09:00:00
15.04.2024 15:30:00
Зарах
0.02
1.06566
1.06485
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#69988959
Нээх огноо цаг
15.04.2024 09:00:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06566
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
15.04.2024 15:30:00
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06485
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
15.04.2024 11:45:00
15.04.2024 11:58:48
Авах
0.02
2346.53
2351.52
Ашиг
0.10 USD
XAUUSD
Гэрээ
#69995815
Нээх огноо цаг
15.04.2024 11:45:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
2346.53
Солих
0.00 USD
Нийт
0.10 USD
Хаах огноо цаг
15.04.2024 11:58:48
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
2351.52
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.10 USD
11.04.2024 17:30:01
11.04.2024 18:59:11
Авах
0.02
1.07114
1.07202
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#69874812
Нээх огноо цаг
11.04.2024 17:30:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07114
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
11.04.2024 18:59:11
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.07202
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
11.04.2024 17:15:00
11.04.2024 18:03:13
Авах
0.3
18049.1
18099.5
Ашиг
0.15 USD
NQ
Гэрээ
#69873111
Нээх огноо цаг
11.04.2024 17:15:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
18049.1
Солих
0.00 USD
Нийт
0.15 USD
Хаах огноо цаг
11.04.2024 18:03:13
Арилжааны хэмжээ
0.3
Гарах
18099.5
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.15 USD
11.04.2024 16:30:00
11.04.2024 16:32:46
Зарах
0.02
1.07544
1.07464
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#69868727
Нээх огноо цаг
11.04.2024 16:30:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07544
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
11.04.2024 16:32:46
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.07464
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
11.04.2024 09:00:03
11.04.2024 16:27:22
Авах
0.02
1.07432
1.07517
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#69843608
Нээх огноо цаг
11.04.2024 09:00:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07432
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
11.04.2024 16:27:22
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.07517
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
11.04.2024 09:10:02
11.04.2024 15:38:38
Авах
0.3
18034.2
18085.1
Ашиг
0.15 USD
NQ
Гэрээ
#69844126
Нээх огноо цаг
11.04.2024 09:10:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
18034.2
Солих
0.00 USD
Нийт
0.15 USD
Хаах огноо цаг
11.04.2024 15:38:38
Арилжааны хэмжээ
0.3
Гарах
18085.1
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.15 USD
11.04.2024 09:15:00
11.04.2024 15:34:29
Авах
0.02
2337.14
2342.18
Ашиг
0.10 USD
XAUUSD
Гэрээ
#69844279
Нээх огноо цаг
11.04.2024 09:15:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
2337.14
Солих
0.00 USD
Нийт
0.10 USD
Хаах огноо цаг
11.04.2024 15:34:29
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
2342.18
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.10 USD
11.04.2024 05:00:01
11.04.2024 09:09:30
Зарах
0.02
1.07455
1.07375
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#69839614
Нээх огноо цаг
11.04.2024 05:00:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07455
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
11.04.2024 09:09:30
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.07375
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
11.04.2024 02:15:01
11.04.2024 08:02:02
Авах
0.3
17991.2
18041.4
Ашиг
0.15 USD
NQ
Гэрээ
#69836905
Нээх огноо цаг
11.04.2024 02:15:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
17991.2
Солих
0.00 USD
Нийт
0.15 USD
Хаах огноо цаг
11.04.2024 08:02:02
Арилжааны хэмжээ
0.3
Гарах
18041.4
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.15 USD
10.04.2024 16:15:00
10.04.2024 17:07:16
Авах
0.04
2323.32
2337.52
Ашиг
0.57 USD
XAUUSD
Гэрээ
#69803553
Нээх огноо цаг
10.04.2024 16:15:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
2323.32
Солих
0.00 USD
Нийт
0.57 USD
Хаах огноо цаг
10.04.2024 17:07:16
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
2337.52
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.57 USD
10.04.2024 12:30:00
10.04.2024 17:07:15
Авах
0.02
2350.08
2337.6
Ашиг
-0.25 USD
XAUUSD
Гэрээ
#69787746
Нээх огноо цаг
10.04.2024 12:30:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
2350.08
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.25 USD
Хаах огноо цаг
10.04.2024 17:07:15
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
2337.6
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.25 USD
10.04.2024 15:35:00
10.04.2024 16:38:35
Авах
0.3
17967.3
18016.4
Ашиг
0.15 USD
NQ
Гэрээ
#69796116
Нээх огноо цаг
10.04.2024 15:35:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
17967.3
Солих
0.00 USD
Нийт
0.15 USD
Хаах огноо цаг
10.04.2024 16:38:35
Арилжааны хэмжээ
0.3
Гарах
18016.4
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.15 USD
10.04.2024 15:45:00
10.04.2024 15:47:15
Авах
0.02
1.07818
1.07899
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#69797959
Нээх огноо цаг
10.04.2024 15:45:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07818
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
10.04.2024 15:47:15
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.07899
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
08.04.2024 21:30:05
10.04.2024 15:30:11
Зарах
0.04
1.08611
1.08305
Ашиг
0.12 USD
EURUSD
Гэрээ
#69716420
Нээх огноо цаг
08.04.2024 21:30:05
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08611
Солих
0.00 USD
Нийт
0.12 USD
Хаах огноо цаг
10.04.2024 15:30:11
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.08305
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.12 USD
08.04.2024 16:15:00
10.04.2024 15:30:07
Зарах
0.02
1.08363
1.08321
Ашиг
0.01 USD
EURUSD
Гэрээ
#69700426
Нээх огноо цаг
08.04.2024 16:15:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08363
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
10.04.2024 15:30:07
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08321
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
10.04.2024 03:00:02
10.04.2024 15:29:47
Авах
0.3
18203.3
18271.1
Ашиг
0.20 USD
NQ
Гэрээ
#69776208
Нээх огноо цаг
10.04.2024 03:00:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
18203.3
Солих
0.00 USD
Нийт
0.20 USD
Хаах огноо цаг
10.04.2024 15:29:47
Арилжааны хэмжээ
0.3
Гарах
18271.1
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.20 USD
10.04.2024 04:30:01
10.04.2024 12:50:51
Авах
0.02
1.08546
1.08631
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#69777429
Нээх огноо цаг
10.04.2024 04:30:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08546
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
10.04.2024 12:50:51
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08631
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD