Демо горим
12.07.2024 19:10:00
12.07.2024 19:57:08
Авах
0.4
20383.5
20433.9
Ашиг
0.20 USD
NQ
Гэрээ
#73962538
Нээх огноо цаг
12.07.2024 19:10:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
20383.5
Солих
0.00 USD
Нийт
0.20 USD
Хаах огноо цаг
12.07.2024 19:57:08
Арилжааны хэмжээ
0.4
Гарах
20433.9
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.20 USD
11.07.2024 20:05:00
12.07.2024 17:39:12
Авах
0.8
20240.7
20422.1
Ашиг
1.45 USD
NQ
Гэрээ
#73903596
Нээх огноо цаг
11.07.2024 20:05:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
20240.7
Солих
0.00 USD
Нийт
1.45 USD
Хаах огноо цаг
12.07.2024 17:39:12
Арилжааны хэмжээ
0.8
Гарах
20422.1
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.45 USD
11.07.2024 17:10:00
12.07.2024 17:39:11
Авах
0.4
20632.4
20422
Ашиг
-0.84 USD
NQ
Гэрээ
#73891725
Нээх огноо цаг
11.07.2024 17:10:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
20632.4
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.84 USD
Хаах огноо цаг
12.07.2024 17:39:11
Арилжааны хэмжээ
0.4
Гарах
20422
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.84 USD
11.07.2024 18:45:00
12.07.2024 16:43:37
Авах
12
104.58
105.66
Ашиг
0.13 USD
#MS
Гэрээ
#73899355
Нээх огноо цаг
11.07.2024 18:45:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
104.58
Солих
0.00 USD
Нийт
0.13 USD
Хаах огноо цаг
12.07.2024 16:43:37
Арилжааны хэмжээ
12
Гарах
105.66
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.13 USD
11.07.2024 03:15:02
12.07.2024 16:35:11
Авах
0.4
39685
39887.6
Ашиг
0.81 USD
YM
Гэрээ
#73846325
Нээх огноо цаг
11.07.2024 03:15:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
39685
Солих
0.00 USD
Нийт
0.81 USD
Хаах огноо цаг
12.07.2024 16:35:11
Арилжааны хэмжээ
0.4
Гарах
39887.6
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.81 USD
12.07.2024 15:45:00
12.07.2024 16:09:23
Авах
0.06
2392.88
2403.37
Ашиг
0.63 USD
XAUUSD
Гэрээ
#73943896
Нээх огноо цаг
12.07.2024 15:45:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
2392.88
Солих
0.00 USD
Нийт
0.63 USD
Хаах огноо цаг
12.07.2024 16:09:23
Арилжааны хэмжээ
0.06
Гарах
2403.37
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.63 USD
12.07.2024 10:30:00
12.07.2024 16:09:23
Авах
0.04
2401.34
2403.47
Ашиг
0.09 USD
XAUUSD
Гэрээ
#73928791
Нээх огноо цаг
12.07.2024 10:30:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
2401.34
Солих
0.00 USD
Нийт
0.09 USD
Хаах огноо цаг
12.07.2024 16:09:23
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
2403.47
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.09 USD
12.07.2024 04:30:02
12.07.2024 16:09:23
Авах
0.02
2409.05
2403.47
Ашиг
-0.11 USD
XAUUSD
Гэрээ
#73920937
Нээх огноо цаг
12.07.2024 04:30:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
2409.05
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.11 USD
Хаах огноо цаг
12.07.2024 16:09:23
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
2403.47
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.11 USD
09.07.2024 10:15:02
12.07.2024 10:09:06
Авах
8
694.06
718.49
Ашиг
2.12 USD
#MC
Гэрээ
#73763935
Нээх огноо цаг
09.07.2024 10:15:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
694.06
Солих
0.00 USD
Нийт
2.12 USD
Хаах огноо цаг
12.07.2024 10:09:06
Арилжааны хэмжээ
8
Гарах
718.49
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.12 USD
05.07.2024 16:40:01
12.07.2024 10:09:06
Авах
4
721.08
718.39
Ашиг
-0.12 USD
#MC
Гэрээ
#73667399
Нээх огноо цаг
05.07.2024 16:40:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
721.08
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.12 USD
Хаах огноо цаг
12.07.2024 10:09:06
Арилжааны хэмжээ
4
Гарах
718.39
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.12 USD
12.07.2024 02:30:01
12.07.2024 10:07:15
Зарах
0.02
1.08712
1.08633
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#73912794
Нээх огноо цаг
12.07.2024 02:30:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08712
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
12.07.2024 10:07:15
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08633
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
11.07.2024 15:45:00
11.07.2024 20:02:07
Зарах
0.08
1.08964
1.0863
Ашиг
0.27 USD
EURUSD
Гэрээ
#73875617
Нээх огноо цаг
11.07.2024 15:45:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08964
Солих
0.00 USD
Нийт
0.27 USD
Хаах огноо цаг
11.07.2024 20:02:07
Арилжааны хэмжээ
0.08
Гарах
1.0863
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.27 USD
11.07.2024 11:45:00
11.07.2024 20:02:07
Зарах
0.04
1.08435
1.0863
Ашиг
-0.08 USD
EURUSD
Гэрээ
#73859562
Нээх огноо цаг
11.07.2024 11:45:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08435
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.08 USD
Хаах огноо цаг
11.07.2024 20:02:07
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.0863
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.08 USD
10.07.2024 06:00:21
11.07.2024 20:02:06
Зарах
0.02
1.08164
1.08629
Ашиг
-0.09 USD
EURUSD
Гэрээ
#73806185
Нээх огноо цаг
10.07.2024 06:00:21
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08164
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.09 USD
Хаах огноо цаг
11.07.2024 20:02:06
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08629
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.09 USD
09.07.2024 21:55:05
11.07.2024 16:35:02
Авах
12
102.39
104.21
Ашиг
0.22 USD
#MS
Гэрээ
#73797575
Нээх огноо цаг
09.07.2024 21:55:05
Төрөл
Авах
Орох цэг
102.39
Солих
0.00 USD
Нийт
0.22 USD
Хаах огноо цаг
11.07.2024 16:35:02
Арилжааны хэмжээ
12
Гарах
104.21
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.22 USD
11.07.2024 03:25:03
11.07.2024 15:30:03
Авах
0.4
20690.4
20754.3
Ашиг
0.26 USD
NQ
Гэрээ
#73846420
Нээх огноо цаг
11.07.2024 03:25:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
20690.4
Солих
0.00 USD
Нийт
0.26 USD
Хаах огноо цаг
11.07.2024 15:30:03
Арилжааны хэмжээ
0.4
Гарах
20754.3
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.26 USD
08.07.2024 21:45:01
11.07.2024 02:16:04
Авах
0.02
1.08254
1.08356
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#73748473
Нээх огноо цаг
08.07.2024 21:45:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08254
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
11.07.2024 02:16:04
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08356
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
08.07.2024 18:20:00
10.07.2024 22:50:22
Авах
0.4
39461.7
39664.9
Ашиг
0.81 USD
YM
Гэрээ
#73739612
Нээх огноо цаг
08.07.2024 18:20:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
39461.7
Солих
0.00 USD
Нийт
0.81 USD
Хаах огноо цаг
10.07.2024 22:50:22
Арилжааны хэмжээ
0.4
Гарах
39664.9
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.81 USD
09.07.2024 18:40:14
10.07.2024 21:59:35
Авах
8
244.1
249.06
Ашиг
0.40 USD
#MCD
Гэрээ
#73790325
Нээх огноо цаг
09.07.2024 18:40:14
Төрөл
Авах
Орох цэг
244.1
Солих
0.00 USD
Нийт
0.40 USD
Хаах огноо цаг
10.07.2024 21:59:35
Арилжааны хэмжээ
8
Гарах
249.06
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.40 USD
05.07.2024 17:05:00
10.07.2024 21:59:35
Авах
4
249.33
249.06
Ашиг
-0.01 USD
#MCD
Гэрээ
#73670439
Нээх огноо цаг
05.07.2024 17:05:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
249.33
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
10.07.2024 21:59:35
Арилжааны хэмжээ
4
Гарах
249.06
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
08.07.2024 16:50:14
10.07.2024 21:46:46
Авах
4
533.2
538.31
Ашиг
0.20 USD
#META
Гэрээ
#73733866
Нээх огноо цаг
08.07.2024 16:50:14
Төрөл
Авах
Орох цэг
533.2
Солих
0.00 USD
Нийт
0.20 USD
Хаах огноо цаг
10.07.2024 21:46:46
Арилжааны хэмжээ
4
Гарах
538.31
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.20 USD
10.07.2024 18:05:00
10.07.2024 19:15:37
Авах
0.4
20535.8
20585.9
Ашиг
0.20 USD
NQ
Гэрээ
#73833191
Нээх огноо цаг
10.07.2024 18:05:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
20535.8
Солих
0.00 USD
Нийт
0.20 USD
Хаах огноо цаг
10.07.2024 19:15:37
Арилжааны хэмжээ
0.4
Гарах
20585.9
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.20 USD
09.07.2024 04:50:00
10.07.2024 16:49:34
Авах
0.4
20531.6
20582.6
Ашиг
0.20 USD
NQ
Гэрээ
#73756301
Нээх огноо цаг
09.07.2024 04:50:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
20531.6
Солих
0.00 USD
Нийт
0.20 USD
Хаах огноо цаг
10.07.2024 16:49:34
Арилжааны хэмжээ
0.4
Гарах
20582.6
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.20 USD
08.07.2024 16:45:00
10.07.2024 16:35:03
Авах
6
224.49
230.16
Ашиг
0.34 USD
#AAPL
Гэрээ
#73733511
Нээх огноо цаг
08.07.2024 16:45:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
224.49
Солих
0.00 USD
Нийт
0.34 USD
Хаах огноо цаг
10.07.2024 16:35:03
Арилжааны хэмжээ
6
Гарах
230.16
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.34 USD
09.07.2024 18:15:00
10.07.2024 03:13:57
Авах
0.06
2352.79
2366.12
Ашиг
0.80 USD
XAUUSD
Гэрээ
#73788453
Нээх огноо цаг
09.07.2024 18:15:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
2352.79
Солих
0.00 USD
Нийт
0.80 USD
Хаах огноо цаг
10.07.2024 03:13:57
Арилжааны хэмжээ
0.06
Гарах
2366.12
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.80 USD
08.07.2024 18:45:00
10.07.2024 03:13:57
Авах
0.04
2364.07
2366
Ашиг
0.08 USD
XAUUSD
Гэрээ
#73741132
Нээх огноо цаг
08.07.2024 18:45:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
2364.07
Солих
0.00 USD
Нийт
0.08 USD
Хаах огноо цаг
10.07.2024 03:13:57
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
2366
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.08 USD
08.07.2024 10:00:00
10.07.2024 03:13:56
Авах
0.02
2377.18
2366.14
Ашиг
-0.22 USD
XAUUSD
Гэрээ
#73711915
Нээх огноо цаг
08.07.2024 10:00:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
2377.18
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.22 USD
Хаах огноо цаг
10.07.2024 03:13:56
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
2366.14
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.22 USD
08.07.2024 20:30:01
09.07.2024 18:47:22
Авах
12
100.65
101.73
Ашиг
0.13 USD
#MS
Гэрээ
#73746820
Нээх огноо цаг
08.07.2024 20:30:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
100.65
Солих
0.00 USD
Нийт
0.13 USD
Хаах огноо цаг
09.07.2024 18:47:22
Арилжааны хэмжээ
12
Гарах
101.73
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.13 USD
05.07.2024 16:45:04
09.07.2024 18:04:49
Авах
12
64.4
66.25
Ашиг
0.22 USD
#C
Гэрээ
#73667899
Нээх огноо цаг
05.07.2024 16:45:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
64.4
Солих
0.00 USD
Нийт
0.22 USD
Хаах огноо цаг
09.07.2024 18:04:49
Арилжааны хэмжээ
12
Гарах
66.25
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.22 USD
09.07.2024 02:15:01
09.07.2024 10:45:12
Зарах
0.02
1.08276
1.08199
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#73753268
Нээх огноо цаг
09.07.2024 02:15:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08276
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
09.07.2024 10:45:12
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08199
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
08.07.2024 21:45:00
08.07.2024 22:55:13
Авах
0.4
20425.7
20475.8
Ашиг
0.20 USD
NQ
Гэрээ
#73748453
Нээх огноо цаг
08.07.2024 21:45:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
20425.7
Солих
0.00 USD
Нийт
0.20 USD
Хаах огноо цаг
08.07.2024 22:55:13
Арилжааны хэмжээ
0.4
Гарах
20475.8
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.20 USD
08.07.2024 17:40:01
08.07.2024 18:23:35
Авах
0.4
20417.7
20468.1
Ашиг
0.20 USD
NQ
Гэрээ
#73737127
Нээх огноо цаг
08.07.2024 17:40:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
20417.7
Солих
0.00 USD
Нийт
0.20 USD
Хаах огноо цаг
08.07.2024 18:23:35
Арилжааны хэмжээ
0.4
Гарах
20468.1
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.20 USD
05.07.2024 16:50:03
08.07.2024 17:36:48
Авах
12
99.75
100.99
Ашиг
0.15 USD
#MS
Гэрээ
#73668398
Нээх огноо цаг
05.07.2024 16:50:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
99.75
Солих
0.00 USD
Нийт
0.15 USD
Хаах огноо цаг
08.07.2024 17:36:48
Арилжааны хэмжээ
12
Гарах
100.99
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.15 USD
08.07.2024 03:00:01
08.07.2024 16:50:59
Авах
0.4
20397.6
20448.2
Ашиг
0.20 USD
NQ
Гэрээ
#73697790
Нээх огноо цаг
08.07.2024 03:00:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
20397.6
Солих
0.00 USD
Нийт
0.20 USD
Хаах огноо цаг
08.07.2024 16:50:59
Арилжааны хэмжээ
0.4
Гарах
20448.2
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.20 USD
08.07.2024 03:00:00
08.07.2024 16:30:39
Авах
0.4
39308.1
39507.3
Ашиг
0.80 USD
YM
Гэрээ
#73697774
Нээх огноо цаг
08.07.2024 03:00:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
39308.1
Солих
0.00 USD
Нийт
0.80 USD
Хаах огноо цаг
08.07.2024 16:30:39
Арилжааны хэмжээ
0.4
Гарах
39507.3
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.80 USD
08.07.2024 11:15:00
08.07.2024 13:09:09
Зарах
0.02
1.08411
1.08332
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#73716100
Нээх огноо цаг
08.07.2024 11:15:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08411
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
08.07.2024 13:09:09
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08332
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
08.07.2024 09:15:00
08.07.2024 09:41:04
Авах
0.02
1.08173
1.08256
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#73710020
Нээх огноо цаг
08.07.2024 09:15:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08173
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
08.07.2024 09:41:04
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08256
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
08.07.2024 06:30:01
08.07.2024 08:22:53
Зарах
0.02
1.08323
1.08243
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#73704078
Нээх огноо цаг
08.07.2024 06:30:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08323
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
08.07.2024 08:22:53
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08243
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
08.07.2024 00:15:02
08.07.2024 01:00:28
Авах
0.02
1.08172
1.08253
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#73693352
Нээх огноо цаг
08.07.2024 00:15:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08172
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
08.07.2024 01:00:28
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08253
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
05.07.2024 22:00:01
08.07.2024 00:06:01
Зарах
0.02
1.08361
1.0812
Ашиг
0.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#73682843
Нээх огноо цаг
05.07.2024 22:00:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08361
Солих
0.00 USD
Нийт
0.05 USD
Хаах огноо цаг
08.07.2024 00:06:01
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.0812
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.05 USD
05.07.2024 17:10:00
05.07.2024 22:51:14
Авах
0.4
39171.2
39372
Ашиг
0.80 USD
YM
Гэрээ
#73670872
Нээх огноо цаг
05.07.2024 17:10:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
39171.2
Солих
0.00 USD
Нийт
0.80 USD
Хаах огноо цаг
05.07.2024 22:51:14
Арилжааны хэмжээ
0.4
Гарах
39372
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.80 USD
05.07.2024 17:15:00
05.07.2024 17:33:27
Авах
0.02
1.08157
1.08238
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#73671221
Нээх огноо цаг
05.07.2024 17:15:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08157
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
05.07.2024 17:33:27
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08238
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
24.06.2024 19:55:02
05.07.2024 16:35:54
Авах
0.4
39478.3
39256
Ашиг
-0.89 USD
YM
Гэрээ
#73134852
Нээх огноо цаг
24.06.2024 19:55:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
39478.3
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.89 USD
Хаах огноо цаг
05.07.2024 16:35:54
Арилжааны хэмжээ
0.4
Гарах
39256
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.89 USD
05.07.2024 16:05:01
05.07.2024 16:35:53
Авах
0.4
20215.2
20246.2
Ашиг
0.12 USD
NQ
Гэрээ
#73664316
Нээх огноо цаг
05.07.2024 16:05:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
20215.2
Солих
0.00 USD
Нийт
0.12 USD
Хаах огноо цаг
05.07.2024 16:35:53
Арилжааны хэмжээ
0.4
Гарах
20246.2
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.12 USD
05.07.2024 03:30:02
05.07.2024 16:35:52
Зарах
0.16
1.08138
1.08317
Ашиг
-0.29 USD
EURUSD
Гэрээ
#73632421
Нээх огноо цаг
05.07.2024 03:30:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08138
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.29 USD
Хаах огноо цаг
05.07.2024 16:35:52
Арилжааны хэмжээ
0.16
Гарах
1.08317
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.29 USD
12.06.2024 21:40:00
05.07.2024 16:35:51
Авах
20
60.35
64.31
Ашиг
0.79 USD
#C
Гэрээ
#72677037
Нээх огноо цаг
12.06.2024 21:40:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
60.35
Солих
0.00 USD
Нийт
0.79 USD
Хаах огноо цаг
05.07.2024 16:35:51
Арилжааны хэмжээ
20
Гарах
64.31
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.79 USD
23.04.2024 21:55:01
05.07.2024 16:35:50
Авах
8
62.43
64.39
Ашиг
0.16 USD
#C
Гэрээ
#70423376
Нээх огноо цаг
23.04.2024 21:55:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
62.43
Солих
0.00 USD
Нийт
0.16 USD
Хаах огноо цаг
05.07.2024 16:35:50
Арилжааны хэмжээ
8
Гарах
64.39
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.16 USD
26.06.2024 12:10:04
05.07.2024 16:35:48
Авах
4
738.09
720.79
Ашиг
-0.75 USD
#MC
Гэрээ
#73226619
Нээх огноо цаг
26.06.2024 12:10:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
738.09
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.75 USD
Хаах огноо цаг
05.07.2024 16:35:48
Арилжааны хэмжээ
4
Гарах
720.79
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.75 USD
27.06.2024 15:55:04
05.07.2024 16:35:47
Авах
7
717.98
720.89
Ашиг
0.22 USD
#MC
Гэрээ
#73298113
Нээх огноо цаг
27.06.2024 15:55:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
717.98
Солих
0.00 USD
Нийт
0.22 USD
Хаах огноо цаг
05.07.2024 16:35:47
Арилжааны хэмжээ
7
Гарах
720.89
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.22 USD
21.06.2024 18:25:02
05.07.2024 16:35:45
Авах
3
258.85
250.55
Ашиг
-0.25 USD
#MCD
Гэрээ
#73076679
Нээх огноо цаг
21.06.2024 18:25:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
258.85
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.25 USD
Хаах огноо цаг
05.07.2024 16:35:45
Арилжааны хэмжээ
3
Гарах
250.55
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.25 USD