Демо горим
Авах
0.08
22.04.2024 14:15:00
2349.35
2344.83
0.00
0.00
Ашиг
-0.36 USD
XAUUSD
Нээх огноо цаг
22.04.2024 14:15:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2349.35
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.36 USD
Арилжааны хэмжээ
0.08
Одоогийн үнэ
2344.83
Take profit
0.00
Авах
0.02
22.04.2024 10:30:00
1.06572
1.06383
0.00000
0.00000
Ашиг
-0.04 USD
EURUSD
Нээх огноо цаг
22.04.2024 10:30:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.06572
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.04 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.06383
Take profit
0.00000
Авах
0.06
22.04.2024 06:15:00
2367.74
2344.83
0.00
0.00
Ашиг
-1.37 USD
XAUUSD
Нээх огноо цаг
22.04.2024 06:15:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2367.74
Stop loss
0.00
Ашиг
-1.37 USD
Арилжааны хэмжээ
0.06
Одоогийн үнэ
2344.83
Take profit
0.00
Авах
0.04
22.04.2024 04:45:00
2377.30
2344.83
0.00
0.00
Ашиг
-1.30 USD
XAUUSD
Нээх огноо цаг
22.04.2024 04:45:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2377.30
Stop loss
0.00
Ашиг
-1.30 USD
Арилжааны хэмжээ
0.04
Одоогийн үнэ
2344.83
Take profit
0.00
Авах
0.02
22.04.2024 01:15:00
2383.33
2344.83
0.00
0.00
Ашиг
-0.77 USD
XAUUSD
Нээх огноо цаг
22.04.2024 01:15:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2383.33
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.77 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
2344.83
Take profit
0.00
Авах
2.1
19.04.2024 21:40:00
17042.5
17157.7
0.0
0.0
Ашиг
2.42 USD
NQ
Нээх огноо цаг
19.04.2024 21:40:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
17042.5
Stop loss
0.0
Ашиг
2.42 USD
Арилжааны хэмжээ
2.1
Одоогийн үнэ
17157.7
Take profit
0.0
Авах
5
19.04.2024 19:05:01
484.43
480.76
0.00
0.00
Ашиг
-0.18 USD
#META
Нээх огноо цаг
19.04.2024 19:05:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
484.43
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.18 USD
Арилжааны хэмжээ
5
Одоогийн үнэ
480.76
Take profit
0.00
Авах
63
19.04.2024 16:35:01
165.95
164.83
0.00
0.00
Ашиг
-0.71 USD
#AAPL
Нээх огноо цаг
19.04.2024 16:35:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
165.95
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.71 USD
Арилжааны хэмжээ
63
Одоогийн үнэ
164.83
Take profit
0.00
Авах
1
19.04.2024 02:20:00
17368.6
17157.7
0.0
0.0
Ашиг
-2.11 USD
NQ
Нээх огноо цаг
19.04.2024 02:20:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
17368.6
Stop loss
0.0
Ашиг
-2.11 USD
Арилжааны хэмжээ
1
Одоогийн үнэ
17157.7
Take profit
0.0
Авах
10
18.04.2024 22:00:01
270.12
269.54
0.00
0.00
Ашиг
-0.06 USD
#V
Нээх огноо цаг
18.04.2024 22:00:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
270.12
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.06 USD
Арилжааны хэмжээ
10
Одоогийн үнэ
269.54
Take profit
0.00
Авах
3
18.04.2024 20:15:03
505.82
480.76
0.00
0.00
Ашиг
-0.75 USD
#META
Нээх огноо цаг
18.04.2024 20:15:03
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
505.82
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.75 USD
Арилжааны хэмжээ
3
Одоогийн үнэ
480.76
Take profit
0.00
Авах
5
18.04.2024 19:35:00
408.98
398.44
0.00
0.00
Ашиг
-0.53 USD
#MSFT
Нээх огноо цаг
18.04.2024 19:35:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
408.98
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.53 USD
Арилжааны хэмжээ
5
Одоогийн үнэ
398.44
Take profit
0.00
Авах
10
18.04.2024 16:35:01
161.59
157.46
0.00
0.00
Ашиг
-0.41 USD
#QCOM
Нээх огноо цаг
18.04.2024 16:35:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
161.59
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.41 USD
Арилжааны хэмжээ
10
Одоогийн үнэ
157.46
Take profit
0.00
Авах
8
17.04.2024 18:25:02
90.40
90.59
0.00
0.00
Ашиг
0.02 USD
#MS
Нээх огноо цаг
17.04.2024 18:25:02
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
90.40
Stop loss
0.00
Ашиг
0.02 USD
Арилжааны хэмжээ
8
Одоогийн үнэ
90.59
Take profit
0.00
Авах
63
16.04.2024 20:50:00
57.05
59.08
0.00
0.00
Ашиг
1.28 USD
#C
Нээх огноо цаг
16.04.2024 20:50:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
57.05
Stop loss
0.00
Ашиг
1.28 USD
Арилжааны хэмжээ
63
Одоогийн үнэ
59.08
Take profit
0.00
Авах
0.5
15.04.2024 22:20:00
17695.1
17157.7
0.0
0.0
Ашиг
-2.69 USD
NQ
Нээх огноо цаг
15.04.2024 22:20:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
17695.1
Stop loss
0.0
Ашиг
-2.69 USD
Арилжааны хэмжээ
0.5
Одоогийн үнэ
17157.7
Take profit
0.0
Авах
1
15.04.2024 22:20:00
37665.5
38211.9
0.0
0.0
Ашиг
5.46 USD
YM
Нээх огноо цаг
15.04.2024 22:20:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
37665.5
Stop loss
0.0
Ашиг
5.46 USD
Арилжааны хэмжээ
1
Одоогийн үнэ
38211.9
Take profit
0.0
Авах
31
15.04.2024 20:25:00
58.99
59.08
0.00
0.00
Ашиг
0.03 USD
#C
Нээх огноо цаг
15.04.2024 20:25:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
58.99
Stop loss
0.00
Ашиг
0.03 USD
Арилжааны хэмжээ
31
Одоогийн үнэ
59.08
Take profit
0.00
Авах
0.3
15.04.2024 17:10:00
18089.3
17157.7
0.0
0.0
Ашиг
-2.79 USD
NQ
Нээх огноо цаг
15.04.2024 17:10:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
18089.3
Stop loss
0.0
Ашиг
-2.79 USD
Арилжааны хэмжээ
0.3
Одоогийн үнэ
17157.7
Take profit
0.0
Авах
41
09.04.2024 17:50:01
794.04
797.44
0.00
0.00
Ашиг
1.48 USD
#MC
Нээх огноо цаг
09.04.2024 17:50:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
794.04
Stop loss
0.00
Ашиг
1.48 USD
Арилжааны хэмжээ
41
Одоогийн үнэ
797.44
Take profit
0.00
Авах
15
05.04.2024 16:40:00
60.62
59.08
0.00
0.00
Ашиг
-0.23 USD
#C
Нээх огноо цаг
05.04.2024 16:40:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
60.62
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.23 USD
Арилжааны хэмжээ
15
Одоогийн үнэ
59.08
Take profit
0.00
Авах
41
05.04.2024 16:35:00
270.07
271.68
0.00
0.00
Ашиг
0.66 USD
#MCD
Нээх огноо цаг
05.04.2024 16:35:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
270.07
Stop loss
0.00
Ашиг
0.66 USD
Арилжааны хэмжээ
41
Одоогийн үнэ
271.68
Take profit
0.00
Авах
0.5
04.04.2024 21:45:01
38745.0
38211.9
0.0
0.0
Ашиг
-2.67 USD
YM
Нээх огноо цаг
04.04.2024 21:45:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
38745.0
Stop loss
0.0
Ашиг
-2.67 USD
Арилжааны хэмжээ
0.5
Одоогийн үнэ
38211.9
Take profit
0.0
Авах
20
04.04.2024 10:05:00
815.56
797.44
0.00
0.00
Ашиг
-3.86 USD
#MC
Нээх огноо цаг
04.04.2024 10:05:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
815.56
Stop loss
0.00
Ашиг
-3.86 USD
Арилжааны хэмжээ
20
Одоогийн үнэ
797.44
Take profit
0.00
Авах
5
03.04.2024 21:30:00
276.93
269.54
0.00
0.00
Ашиг
-0.37 USD
#V
Нээх огноо цаг
03.04.2024 21:30:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
276.93
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.37 USD
Арилжааны хэмжээ
5
Одоогийн үнэ
269.54
Take profit
0.00
Авах
8
02.04.2024 16:35:00
62.89
59.08
0.00
0.00
Ашиг
-0.30 USD
#C
Нээх огноо цаг
02.04.2024 16:35:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
62.89
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.30 USD
Арилжааны хэмжээ
8
Одоогийн үнэ
59.08
Take profit
0.00
Авах
0.3
21.03.2024 20:40:00
39803.0
38211.9
0.0
0.0
Ашиг
-4.77 USD
YM
Нээх огноо цаг
21.03.2024 20:40:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
39803.0
Stop loss
0.0
Ашиг
-4.77 USD
Арилжааны хэмжээ
0.3
Одоогийн үнэ
38211.9
Take profit
0.0
Авах
10
20.03.2024 10:05:00
836.77
797.44
0.00
0.00
Ашиг
-4.18 USD
#MC
Нээх огноо цаг
20.03.2024 10:05:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
836.77
Stop loss
0.00
Ашиг
-4.18 USD
Арилжааны хэмжээ
10
Одоогийн үнэ
797.44
Take profit
0.00
Авах
5
18.03.2024 16:05:00
856.79
797.44
0.00
0.00
Ашиг
-3.16 USD
#MC
Нээх огноо цаг
18.03.2024 16:05:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
856.79
Stop loss
0.00
Ашиг
-3.16 USD
Арилжааны хэмжээ
5
Одоогийн үнэ
797.44
Take profit
0.00
Авах
19
15.03.2024 21:40:02
278.95
271.68
0.00
0.00
Ашиг
-1.38 USD
#MCD
Нээх огноо цаг
15.03.2024 21:40:02
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
278.95
Stop loss
0.00
Ашиг
-1.38 USD
Арилжааны хэмжээ
19
Одоогийн үнэ
271.68
Take profit
0.00
Авах
2
14.03.2024 18:10:01
424.38
398.44
0.00
0.00
Ашиг
-0.52 USD
#MSFT
Нээх огноо цаг
14.03.2024 18:10:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
424.38
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.52 USD
Арилжааны хэмжээ
2
Одоогийн үнэ
398.44
Take profit
0.00
Авах
2
14.03.2024 15:10:02
879.31
797.44
0.00
0.00
Ашиг
-1.74 USD
#MC
Нээх огноо цаг
14.03.2024 15:10:02
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
879.31
Stop loss
0.00
Ашиг
-1.74 USD
Арилжааны хэмжээ
2
Одоогийн үнэ
797.44
Take profit
0.00
Авах
9
13.03.2024 21:30:14
284.10
271.68
0.00
0.00
Ашиг
-1.12 USD
#MCD
Нээх огноо цаг
13.03.2024 21:30:14
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
284.10
Stop loss
0.00
Ашиг
-1.12 USD
Арилжааны хэмжээ
9
Одоогийн үнэ
271.68
Take profit
0.00
Авах
5
11.03.2024 15:35:02
168.44
157.46
0.00
0.00
Ашиг
-0.55 USD
#QCOM
Нээх огноо цаг
11.03.2024 15:35:02
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
168.44
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.55 USD
Арилжааны хэмжээ
5
Одоогийн үнэ
157.46
Take profit
0.00
Авах
2
07.03.2024 21:05:06
176.11
157.46
0.00
0.00
Ашиг
-0.37 USD
#QCOM
Нээх огноо цаг
07.03.2024 21:05:06
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
176.11
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.37 USD
Арилжааны хэмжээ
2
Одоогийн үнэ
157.46
Take profit
0.00
Авах
27
05.03.2024 16:35:00
171.70
164.83
0.00
0.00
Ашиг
-1.85 USD
#AAPL
Нээх огноо цаг
05.03.2024 16:35:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
171.70
Stop loss
0.00
Ашиг
-1.85 USD
Арилжааны хэмжээ
27
Одоогийн үнэ
164.83
Take profit
0.00
Авах
2
29.02.2024 21:00:03
292.44
271.68
0.00
0.00
Ашиг
-0.42 USD
#MCD
Нээх огноо цаг
29.02.2024 21:00:03
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
292.44
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.42 USD
Арилжааны хэмжээ
2
Одоогийн үнэ
271.68
Take profit
0.00
Авах
1
26.02.2024 17:20:00
297.78
271.68
0.00
0.00
Ашиг
-0.26 USD
#MCD
Нээх огноо цаг
26.02.2024 17:20:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
297.78
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.26 USD
Арилжааны хэмжээ
1
Одоогийн үнэ
271.68
Take profit
0.00
Авах
1
23.02.2024 20:40:02
283.95
269.54
0.00
0.00
Ашиг
-0.14 USD
#V
Нээх огноо цаг
23.02.2024 20:40:02
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
283.95
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.14 USD
Арилжааны хэмжээ
1
Одоогийн үнэ
269.54
Take profit
0.00
Авах
9
02.02.2024 16:35:00
181.60
164.83
0.00
0.00
Ашиг
-1.51 USD
#AAPL
Нээх огноо цаг
02.02.2024 16:35:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
181.60
Stop loss
0.00
Ашиг
-1.51 USD
Арилжааны хэмжээ
9
Одоогийн үнэ
164.83
Take profit
0.00
Авах
4
30.01.2024 20:00:01
188.24
164.83
0.00
0.00
Ашиг
-0.94 USD
#AAPL
Нээх огноо цаг
30.01.2024 20:00:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
188.24
Stop loss
0.00
Ашиг
-0.94 USD
Арилжааны хэмжээ
4
Одоогийн үнэ
164.83
Take profit
0.00
Авах
4
22.01.2024 22:20:01
193.96
164.83
0.00
0.00
Ашиг
-1.17 USD
#AAPL
Нээх огноо цаг
22.01.2024 22:20:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
193.96
Stop loss
0.00
Ашиг
-1.17 USD
Арилжааны хэмжээ
4
Одоогийн үнэ
164.83
Take profit
0.00