ซื้อ
0.02
20.05.2024 00:06:01
1.08708
1.08717
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2024 00:06:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08708
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08717
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
17.05.2024 16:15:00
1.08503
1.08727
0.00000
0.00000
กำไร
-0.04 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 16:15:00
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08503
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.04 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08727
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
3
16.05.2024 21:05:02
274.73
272.04
0.00
0.00
กำไร
-0.08 USD
#MCD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 21:05:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
274.73
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.08 USD
ปริมาณเทรด
3
ราคาปัจจุบัน
272.04
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
3
16.05.2024 20:25:01
422.31
419.62
0.00
0.00
กำไร
-0.08 USD
#MSFT
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 20:25:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
422.31
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.08 USD
ปริมาณเทรด
3
ราคาปัจจุบัน
419.62
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.3
16.05.2024 20:25:00
39910.7
40032.6
0.0
0.0
กำไร
0.37 USD
YM
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 20:25:00
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
39910.7
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
0.37 USD
ปริมาณเทรด
0.3
ราคาปัจจุบัน
40032.6
รับกำไร (Take profit)
0.0
ซื้อ
5
16.05.2024 18:25:04
189.92
189.71
0.00
0.00
กำไร
-0.01 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 18:25:04
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
189.92
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
5
ราคาปัจจุบัน
189.71
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
3
16.05.2024 16:35:00
477.76
471.44
0.00
0.00
กำไร
-0.19 USD
#META
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 16:35:00
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
477.76
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.19 USD
ปริมาณเทรด
3
ราคาปัจจุบัน
471.44
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.3
16.05.2024 08:15:00
18641.6
18589.7
0.0
0.0
กำไร
-0.16 USD
NQ
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 08:15:00
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
18641.6
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
-0.16 USD
ปริมาณเทรด
0.3
ราคาปัจจุบัน
18589.7
รับกำไร (Take profit)
0.0
ซื้อ
3
15.05.2024 22:45:01
194.34
193.67
0.00
0.00
กำไร
-0.02 USD
#QCOM
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 22:45:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
194.34
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.02 USD
ปริมาณเทรด
3
ราคาปัจจุบัน
193.67
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
10
15.05.2024 18:40:03
100.64
100.10
0.00
0.00
กำไร
-0.05 USD
#MS
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 18:40:03
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
100.64
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.05 USD
ปริมาณเทรด
10
ราคาปัจจุบัน
100.10
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
3
13.05.2024 18:35:02
280.15
279.84
0.00
0.00
กำไร
-0.01 USD
#V
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2024 18:35:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
280.15
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
3
ราคาปัจจุบัน
279.84
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
3
10.05.2024 15:40:01
792.84
782.25
0.00
0.00
กำไร
-0.35 USD
#MC
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2024 15:40:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
792.84
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.35 USD
ปริมาณเทรด
3
ราคาปัจจุบัน
782.25
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
8
23.04.2024 21:55:01
62.43
64.02
0.00
0.00
กำไร
0.13 USD
#C
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2024 21:55:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
62.43
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.13 USD
ปริมาณเทรด
8
ราคาปัจจุบัน
64.02
รับกำไร (Take profit)
0.00