Демо горим
17.05.2024 18:08:11
17.05.2024 18:28:33
Зарах
0.25
1.08742
1.08723
Ашиг
4.75 USD
EURUSD
Гэрээ
#21450848
Нээх огноо цаг
17.05.2024 18:08:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08742
Солих
0.00 USD
Нийт
4.75 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 18:28:33
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.08723
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
4.75 USD
17.05.2024 12:00:19
17.05.2024 15:00:15
Авах
0.25
1.08461
1.08422
Ашиг
-9.75 USD
EURUSD
Гэрээ
#21438025
Нээх огноо цаг
17.05.2024 12:00:19
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08461
Солих
0.00 USD
Нийт
-9.75 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 15:00:15
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.08422
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-9.75 USD
17.05.2024 08:51:10
17.05.2024 11:04:45
Зарах
0.25
1.08588
1.08568
Ашиг
5.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#21433615
Нээх огноо цаг
17.05.2024 08:51:10
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08588
Солих
0.00 USD
Нийт
5.00 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 11:04:45
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.08568
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.00 USD
17.05.2024 08:30:27
17.05.2024 08:35:08
Авах
0.25
1.0858
1.08581
Ашиг
0.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#21433293
Нээх огноо цаг
17.05.2024 08:30:27
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.0858
Солих
0.00 USD
Нийт
0.25 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 08:35:08
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.08581
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.25 USD
16.05.2024 16:16:10
16.05.2024 16:28:55
Авах
0.25
1.08629
1.08659
Ашиг
7.50 USD
EURUSD
Гэрээ
#21420088
Нээх огноо цаг
16.05.2024 16:16:10
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08629
Солих
0.00 USD
Нийт
7.50 USD
Хаах огноо цаг
16.05.2024 16:28:55
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.08659
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
7.50 USD
16.05.2024 12:08:20
16.05.2024 12:27:29
Зарах
0.25
1.0872
1.08698
Ашиг
5.50 USD
EURUSD
Гэрээ
#21412404
Нээх огноо цаг
16.05.2024 12:08:20
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0872
Солих
0.00 USD
Нийт
5.50 USD
Хаах огноо цаг
16.05.2024 12:27:29
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.08698
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.50 USD
15.05.2024 19:49:24
16.05.2024 11:23:05
Зарах
0.25
1.08682
1.08676
Ашиг
2.33 USD
EURUSD
Гэрээ
#21397980
Нээх огноо цаг
15.05.2024 19:49:24
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08682
Солих
0.83 USD
Нийт
1.50 USD
Хаах огноо цаг
16.05.2024 11:23:05
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.08676
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.33 USD
16.05.2024 11:03:07
16.05.2024 11:19:19
Зарах
0.25
1.08736
1.08706
Ашиг
7.50 USD
EURUSD
Гэрээ
#21410782
Нээх огноо цаг
16.05.2024 11:03:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08736
Солих
0.00 USD
Нийт
7.50 USD
Хаах огноо цаг
16.05.2024 11:19:19
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.08706
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
7.50 USD
16.05.2024 09:41:30
16.05.2024 10:22:07
Авах
0.25
1.08787
1.0879
Ашиг
0.75 USD
EURUSD
Гэрээ
#21408736
Нээх огноо цаг
16.05.2024 09:41:30
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08787
Солих
0.00 USD
Нийт
0.75 USD
Хаах огноо цаг
16.05.2024 10:22:07
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.0879
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.75 USD
21.03.2024 16:55:51
16.05.2024 01:58:32
Авах
0.25
1.0879
1.08887
Ашиг
-93.35 USD
EURUSD
Гэрээ
#20090538
Нээх огноо цаг
21.03.2024 16:55:51
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.0879
Солих
-117.60 USD
Нийт
24.25 USD
Хаах огноо цаг
16.05.2024 01:58:32
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.08887
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-93.35 USD
15.05.2024 18:40:59
15.05.2024 19:11:44
Зарах
0.25
1.0868
1.08607
Ашиг
18.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#21395839
Нээх огноо цаг
15.05.2024 18:40:59
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0868
Солих
0.00 USD
Нийт
18.25 USD
Хаах огноо цаг
15.05.2024 19:11:44
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.08607
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
18.25 USD
15.05.2024 12:00:16
15.05.2024 15:03:36
Авах
0.25
1.08312
1.08313
Ашиг
0.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#21377682
Нээх огноо цаг
15.05.2024 12:00:16
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08312
Солих
0.00 USD
Нийт
0.25 USD
Хаах огноо цаг
15.05.2024 15:03:36
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.08313
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.25 USD
15.05.2024 06:38:11
15.05.2024 07:30:43
Зарах
0.25
1.08254
1.08233
Ашиг
5.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#21370554
Нээх огноо цаг
15.05.2024 06:38:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08254
Солих
0.00 USD
Нийт
5.25 USD
Хаах огноо цаг
15.05.2024 07:30:43
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.08233
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.25 USD
14.05.2024 13:16:26
14.05.2024 15:30:01
Зарах
0.25
1.0792
1.07919
Ашиг
0.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#21348400
Нээх огноо цаг
14.05.2024 13:16:26
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0792
Солих
0.00 USD
Нийт
0.25 USD
Хаах огноо цаг
14.05.2024 15:30:01
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.07919
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.25 USD
14.05.2024 12:21:41
14.05.2024 12:55:59
Авах
0.25
1.07927
1.07928
Ашиг
0.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#21346905
Нээх огноо цаг
14.05.2024 12:21:41
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07927
Солих
0.00 USD
Нийт
0.25 USD
Хаах огноо цаг
14.05.2024 12:55:59
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.07928
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.25 USD
13.05.2024 18:01:45
13.05.2024 18:03:42
Зарах
0.1
1.08014
1.07962
Ашиг
5.20 USD
EURUSD
Гэрээ
#21331142
Нээх огноо цаг
13.05.2024 18:01:45
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08014
Солих
0.00 USD
Нийт
5.20 USD
Хаах огноо цаг
13.05.2024 18:03:42
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
1.07962
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.20 USD
10.05.2024 12:33:29
10.05.2024 12:58:00
Зарах
0.25
1.07828
1.078
Ашиг
7.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#21288338
Нээх огноо цаг
10.05.2024 12:33:29
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07828
Солих
0.00 USD
Нийт
7.00 USD
Хаах огноо цаг
10.05.2024 12:58:00
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.078
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
7.00 USD
09.05.2024 17:34:37
09.05.2024 18:52:49
Зарах
0.5
1.07742
1.0772
Ашиг
11.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#21269105
Нээх огноо цаг
09.05.2024 17:34:37
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07742
Солих
0.00 USD
Нийт
11.00 USD
Хаах огноо цаг
09.05.2024 18:52:49
Арилжааны хэмжээ
0.5
Гарах
1.0772
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
11.00 USD
08.05.2024 13:09:28
08.05.2024 14:15:10
Зарах
0.5
1.075
1.07482
Ашиг
9.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#21228650
Нээх огноо цаг
08.05.2024 13:09:28
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.075
Солих
0.00 USD
Нийт
9.00 USD
Хаах огноо цаг
08.05.2024 14:15:10
Арилжааны хэмжээ
0.5
Гарах
1.07482
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
9.00 USD
07.05.2024 14:19:15
07.05.2024 14:52:03
Зарах
0.25
1.07651
1.0765
Ашиг
0.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#21201278
Нээх огноо цаг
07.05.2024 14:19:15
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07651
Солих
0.00 USD
Нийт
0.25 USD
Хаах огноо цаг
07.05.2024 14:52:03
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.0765
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.25 USD
07.05.2024 10:30:50
07.05.2024 11:04:10
Зарах
0.25
1.0764
1.07618
Ашиг
5.50 USD
EURUSD
Гэрээ
#21195565
Нээх огноо цаг
07.05.2024 10:30:50
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0764
Солих
0.00 USD
Нийт
5.50 USD
Хаах огноо цаг
07.05.2024 11:04:10
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.07618
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.50 USD
07.05.2024 06:42:04
07.05.2024 07:30:28
Зарах
0.25
1.07663
1.07662
Ашиг
0.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#21191890
Нээх огноо цаг
07.05.2024 06:42:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07663
Солих
0.00 USD
Нийт
0.25 USD
Хаах огноо цаг
07.05.2024 07:30:28
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.07662
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.25 USD
06.05.2024 20:30:05
06.05.2024 21:13:17
Зарах
0.25
1.07739
1.07735
Ашиг
1.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#21186075
Нээх огноо цаг
06.05.2024 20:30:05
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07739
Солих
0.00 USD
Нийт
1.00 USD
Хаах огноо цаг
06.05.2024 21:13:17
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.07735
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.00 USD
06.05.2024 10:45:29
06.05.2024 10:50:20
Зарах
0.25
1.07631
1.0763
Ашиг
0.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#21169942
Нээх огноо цаг
06.05.2024 10:45:29
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07631
Солих
0.00 USD
Нийт
0.25 USD
Хаах огноо цаг
06.05.2024 10:50:20
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.0763
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.25 USD
03.05.2024 14:34:10
03.05.2024 14:57:31
Зарах
0.25
1.0747
1.0746
Ашиг
2.50 USD
EURUSD
Гэрээ
#21142869
Нээх огноо цаг
03.05.2024 14:34:10
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0747
Солих
0.00 USD
Нийт
2.50 USD
Хаах огноо цаг
03.05.2024 14:57:31
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.0746
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.50 USD
03.05.2024 07:50:28
03.05.2024 09:16:57
Зарах
0.25
1.07327
1.07326
Ашиг
0.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#21135881
Нээх огноо цаг
03.05.2024 07:50:28
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07327
Солих
0.00 USD
Нийт
0.25 USD
Хаах огноо цаг
03.05.2024 09:16:57
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.07326
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.25 USD
02.05.2024 15:52:10
02.05.2024 15:54:59
Зарах
0.25
1.07046
1.07
Ашиг
11.50 USD
EURUSD
Гэрээ
#21118156
Нээх огноо цаг
02.05.2024 15:52:10
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07046
Солих
0.00 USD
Нийт
11.50 USD
Хаах огноо цаг
02.05.2024 15:54:59
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.07
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
11.50 USD
01.05.2024 15:15:45
01.05.2024 19:56:18
Зарах
0.25
1.06724
1.06745
Ашиг
-5.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#21082803
Нээх огноо цаг
01.05.2024 15:15:45
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06724
Солих
0.00 USD
Нийт
-5.25 USD
Хаах огноо цаг
01.05.2024 19:56:18
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.06745
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-5.25 USD
01.05.2024 09:04:41
01.05.2024 09:45:59
Зарах
0.25
1.06547
1.06541
Ашиг
1.50 USD
EURUSD
Гэрээ
#21073856
Нээх огноо цаг
01.05.2024 09:04:41
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06547
Солих
0.00 USD
Нийт
1.50 USD
Хаах огноо цаг
01.05.2024 09:45:59
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.06541
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.50 USD
30.04.2024 12:48:32
30.04.2024 13:00:41
Зарах
0.25
1.07297
1.07266
Ашиг
7.75 USD
EURUSD
Гэрээ
#21049317
Нээх огноо цаг
30.04.2024 12:48:32
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07297
Солих
0.00 USD
Нийт
7.75 USD
Хаах огноо цаг
30.04.2024 13:00:41
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.07266
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
7.75 USD
29.04.2024 18:22:41
29.04.2024 22:03:08
Зарах
0.25
1.07167
1.07165
Ашиг
0.50 USD
EURUSD
Гэрээ
#21029794
Нээх огноо цаг
29.04.2024 18:22:41
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07167
Солих
0.00 USD
Нийт
0.50 USD
Хаах огноо цаг
29.04.2024 22:03:08
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.07165
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.50 USD
29.04.2024 05:59:00
29.04.2024 10:00:00
Зарах
0.25
1.07168
1.07148
Ашиг
5.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#21007510
Нээх огноо цаг
29.04.2024 05:59:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07168
Солих
0.00 USD
Нийт
5.00 USD
Хаах огноо цаг
29.04.2024 10:00:00
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.07148
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.00 USD
25.04.2024 17:54:04
25.04.2024 18:05:00
Зарах
0.25
1.07108
1.07094
Ашиг
3.50 USD
EURUSD
Гэрээ
#20961127
Нээх огноо цаг
25.04.2024 17:54:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07108
Солих
0.00 USD
Нийт
3.50 USD
Хаах огноо цаг
25.04.2024 18:05:00
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.07094
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.50 USD
25.04.2024 10:45:22
25.04.2024 15:33:58
Зарах
0.25
1.07156
1.07037
Ашиг
29.75 USD
EURUSD
Гэрээ
#20944448
Нээх огноо цаг
25.04.2024 10:45:22
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07156
Солих
0.00 USD
Нийт
29.75 USD
Хаах огноо цаг
25.04.2024 15:33:58
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.07037
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
29.75 USD
25.04.2024 11:30:05
25.04.2024 14:44:21
Зарах
0.25
1.07234
1.07207
Ашиг
6.75 USD
EURUSD
Гэрээ
#20945958
Нээх огноо цаг
25.04.2024 11:30:05
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07234
Солих
0.00 USD
Нийт
6.75 USD
Хаах огноо цаг
25.04.2024 14:44:21
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.07207
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
6.75 USD
24.04.2024 15:56:09
24.04.2024 18:44:27
Зарах
0.25
1.06827
1.06826
Ашиг
0.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#20922755
Нээх огноо цаг
24.04.2024 15:56:09
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06827
Солих
0.00 USD
Нийт
0.25 USD
Хаах огноо цаг
24.04.2024 18:44:27
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.06826
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.25 USD
24.04.2024 17:04:24
24.04.2024 17:38:04
Зарах
0.25
1.06909
1.06908
Ашиг
0.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#20926255
Нээх огноо цаг
24.04.2024 17:04:24
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06909
Солих
0.00 USD
Нийт
0.25 USD
Хаах огноо цаг
24.04.2024 17:38:04
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.06908
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.25 USD
24.04.2024 16:44:06
24.04.2024 17:01:48
Зарах
0.25
1.06955
1.06943
Ашиг
3.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#20925300
Нээх огноо цаг
24.04.2024 16:44:06
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06955
Солих
0.00 USD
Нийт
3.00 USD
Хаах огноо цаг
24.04.2024 17:01:48
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.06943
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.00 USD
24.04.2024 09:44:07
24.04.2024 09:52:27
Зарах
0.25
1.06977
1.06954
Ашиг
5.75 USD
EURUSD
Гэрээ
#20912496
Нээх огноо цаг
24.04.2024 09:44:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06977
Солих
0.00 USD
Нийт
5.75 USD
Хаах огноо цаг
24.04.2024 09:52:27
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.06954
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.75 USD
23.04.2024 18:42:25
23.04.2024 18:46:16
Зарах
0.25
1.06985
1.06945
Ашиг
10.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#20902238
Нээх огноо цаг
23.04.2024 18:42:25
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06985
Солих
0.00 USD
Нийт
10.00 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 18:46:16
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.06945
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
10.00 USD
22.04.2024 18:00:13
22.04.2024 18:14:02
Зарах
0.25
1.06437
1.06433
Ашиг
1.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#20867564
Нээх огноо цаг
22.04.2024 18:00:13
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06437
Солих
0.00 USD
Нийт
1.00 USD
Хаах огноо цаг
22.04.2024 18:14:02
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.06433
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.00 USD
22.04.2024 16:58:17
22.04.2024 17:07:05
Зарах
0.25
1.06307
1.06378
Ашиг
-17.75 USD
EURUSD
Гэрээ
#20865397
Нээх огноо цаг
22.04.2024 16:58:17
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06307
Солих
0.00 USD
Нийт
-17.75 USD
Хаах огноо цаг
22.04.2024 17:07:05
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.06378
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-17.75 USD
22.04.2024 16:09:13
22.04.2024 16:25:20
Зарах
0.5
1.06369
1.0633
Ашиг
19.50 USD
EURUSD
Гэрээ
#20863033
Нээх огноо цаг
22.04.2024 16:09:13
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06369
Солих
0.00 USD
Нийт
19.50 USD
Хаах огноо цаг
22.04.2024 16:25:20
Арилжааны хэмжээ
0.5
Гарах
1.0633
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
19.50 USD
19.04.2024 03:41:24
22.04.2024 15:11:18
Зарах
0.25
1.06367
1.06345
Ашиг
5.78 USD
EURUSD
Гэрээ
#20797810
Нээх огноо цаг
19.04.2024 03:41:24
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06367
Солих
0.28 USD
Нийт
5.50 USD
Хаах огноо цаг
22.04.2024 15:11:18
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.06345
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.78 USD
19.04.2024 11:45:03
22.04.2024 14:31:24
Зарах
0.25
1.06435
1.06392
Ашиг
11.03 USD
EURUSD
Гэрээ
#20811686
Нээх огноо цаг
19.04.2024 11:45:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06435
Солих
0.28 USD
Нийт
10.75 USD
Хаах огноо цаг
22.04.2024 14:31:24
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.06392
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
11.03 USD
19.04.2024 11:04:22
19.04.2024 11:17:49
Зарах
0.25
1.06515
1.06514
Ашиг
0.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#20810461
Нээх огноо цаг
19.04.2024 11:04:22
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06515
Солих
0.00 USD
Нийт
0.25 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 11:17:49
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.06514
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.25 USD
18.04.2024 20:42:15
18.04.2024 22:16:06
Зарах
0.25
1.06451
1.06447
Ашиг
1.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#20792537
Нээх огноо цаг
18.04.2024 20:42:15
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06451
Солих
0.00 USD
Нийт
1.00 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 22:16:06
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.06447
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.00 USD
18.04.2024 19:47:12
18.04.2024 20:07:19
Зарах
0.25
1.06528
1.06516
Ашиг
3.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#20791075
Нээх огноо цаг
18.04.2024 19:47:12
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06528
Солих
0.00 USD
Нийт
3.00 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 20:07:19
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.06516
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.00 USD
18.04.2024 18:29:11
18.04.2024 18:40:00
Зарах
0.25
1.06606
1.06594
Ашиг
3.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#20789053
Нээх огноо цаг
18.04.2024 18:29:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06606
Солих
0.00 USD
Нийт
3.00 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 18:40:00
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.06594
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.00 USD
18.04.2024 17:52:44
18.04.2024 17:57:33
Зарах
0.25
1.06581
1.0656
Ашиг
5.25 USD
EURUSD
Гэрээ
#20787643
Нээх огноо цаг
18.04.2024 17:52:44
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06581
Солих
0.00 USD
Нийт
5.25 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 17:57:33
Арилжааны хэмжээ
0.25
Гарах
1.0656
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.25 USD