၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၀၀:၁၇
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၀၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.25
1.08573
1.08553
အမြတ်
5.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21500073
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၀၀:၁၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.08553
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.00 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၃၄:၄၃
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၂၇:၂၄
ရောင်းချမှု
0.25
1.08656
1.08632
အမြတ်
6.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21452298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၃၄:၄၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08656
လဲလှယ်ခြင်း
0.28 USD
စုစုပေါင်း
6.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၂၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.08632
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.28 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၈:၁၁
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၂၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.25
1.08742
1.08723
အမြတ်
4.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21450848
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၈:၁၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၂၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.08723
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.75 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၀၀:၁၉
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၀၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.08461
1.08422
အမြတ်
-9.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21438025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၀၀:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08461
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.08422
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.75 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၀၈:၅၁:၁၀
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၄၅
ရောင်းချမှု
0.25
1.08588
1.08568
အမြတ်
5.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21433615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၀၈:၅၁:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.08568
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.00 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၀၈:၃၀:၂၇
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၀၈:၃၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.0858
1.08581
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21433293
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၀၈:၃၀:၂၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0858
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၀၈:၃၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.08581
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၁၆:၁၀
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၂၈:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.08629
1.08659
အမြတ်
7.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21420088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၁၆:၁၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08629
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၂၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.08659
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.50 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၀၈:၂၀
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၂၇:၂၉
ရောင်းချမှု
0.25
1.0872
1.08698
အမြတ်
5.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21412404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၀၈:၂၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0872
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၂၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.08698
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.50 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၄၉:၂၄
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၂၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.25
1.08682
1.08676
အမြတ်
2.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21397980
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၄၉:၂၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08682
လဲလှယ်ခြင်း
0.83 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၂၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.08676
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.33 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၀၃:၀၇
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၁၉:၁၉
ရောင်းချမှု
0.25
1.08736
1.08706
အမြတ်
7.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21410782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၀၃:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၁၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.08706
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.50 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၄၁:၃၀
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၂၂:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.08787
1.0879
အမြတ်
0.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21408736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၄၁:၃၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၂၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.0879
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၂၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၆:၅၅:၅၁
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၀၁:၅၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.0879
1.08887
အမြတ်
-93.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20090538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၆:၅၅:၅၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0879
လဲလှယ်ခြင်း
-117.60 USD
စုစုပေါင်း
24.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၀၁:၅၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.08887
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-93.35 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၄၀:၅၉
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၁၁:၄၄
ရောင်းချမှု
0.25
1.0868
1.08607
အမြတ်
18.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21395839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၄၀:၅၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၁၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.08607
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.25 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၀၀:၁၆
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၀၃:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.08312
1.08313
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21377682
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၀၀:၁၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၀၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.08313
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၀၆:၃၈:၁၁
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၃၀:၄၃
ရောင်းချမှု
0.25
1.08254
1.08233
အမြတ်
5.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21370554
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၀၆:၃၈:၁၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08254
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.08233
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.25 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၁၆:၂၆
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.25
1.0792
1.07919
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21348400
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၁၆:၂၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.07919
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၂၁:၄၁
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၅၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.07927
1.07928
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21346905
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၂၁:၄၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07927
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၅၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.07928
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၁:၄၅
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၃:၄၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.08014
1.07962
အမြတ်
5.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21331142
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၁:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08014
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.07962
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.20 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၃၃:၂၉
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၅၈:၀၀
ရောင်းချမှု
0.25
1.07828
1.078
အမြတ်
7.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21288338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၃၃:၂၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.078
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.00 USD
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၃၄:၃၇
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၅၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.5
1.07742
1.0772
အမြတ်
11.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21269105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၃၄:၃၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၅၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.0772
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.00 USD
၀၈.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၀၉:၂၈
၀၈.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၁၅:၁၀
ရောင်းချမှု
0.5
1.075
1.07482
အမြတ်
9.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21228650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၀၉:၂၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.075
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၁၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.07482
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.00 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၁၉:၁၅
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၅၂:၀၃
ရောင်းချမှု
0.25
1.07651
1.0765
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21201278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၁၉:၁၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07651
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.0765
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၃၀:၅၀
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၁၀
ရောင်းချမှု
0.25
1.0764
1.07618
အမြတ်
5.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21195565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၃၀:၅၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0764
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.07618
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.50 USD
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၀၆:၄၂:၀၄
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၃၀:၂၈
ရောင်းချမှု
0.25
1.07663
1.07662
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21191890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၀၆:၄၂:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.07662
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၃၀:၀၅
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၁၃:၁၇
ရောင်းချမှု
0.25
1.07739
1.07735
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21186075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၃၀:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07739
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.07735
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၄၅:၂၉
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၅၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.25
1.07631
1.0763
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21169942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၄၅:၂၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၅၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.0763
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၃၄:၁၀
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၅၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.25
1.0747
1.0746
အမြတ်
2.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21142869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၃၄:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0747
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.0746
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.50 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၅၀:၂၈
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၁၆:၅၇
ရောင်းချမှု
0.25
1.07327
1.07326
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21135881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၅၀:၂၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07327
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၁၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.07326
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၀၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၅၂:၁၀
၀၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၅၄:၅၉
ရောင်းချမှု
0.25
1.07046
1.07
အမြတ်
11.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21118156
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၅၂:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၅၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.50 USD
၀၁.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၁၅:၄၅
၀၁.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၅၆:၁၈
ရောင်းချမှု
0.25
1.06724
1.06745
အမြတ်
-5.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21082803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၁၅:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၅၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.06745
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.25 USD
၀၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၀၄:၄၁
၀၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၄၅:၅၉
ရောင်းချမှု
0.25
1.06547
1.06541
အမြတ်
1.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21073856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၀၄:၄၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၄၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.06541
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.50 USD
၃၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၄၈:၃၂
၃၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၀၀:၄၁
ရောင်းချမှု
0.25
1.07297
1.07266
အမြတ်
7.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21049317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၄၈:၃၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07297
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.07266
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.75 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၂:၄၁
၂၉.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၀၃:၀၈
ရောင်းချမှု
0.25
1.07167
1.07165
အမြတ်
0.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21029794
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၂:၄၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07167
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၀၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.07165
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၂၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၅၉:၀၀
၂၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၀၀:၀၀
ရောင်းချမှု
0.25
1.07168
1.07148
အမြတ်
5.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#21007510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၅၉:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.07148
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.00 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၅၄:၀၄
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၀၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.25
1.07108
1.07094
အမြတ်
3.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20961127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၅၄:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07108
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.07094
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.50 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၄၅:၂၂
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.25
1.07156
1.07037
အမြတ်
29.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20944448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၄၅:၂၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07156
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.07037
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
29.75 USD
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၀:၀၅
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၄၄:၂၁
ရောင်းချမှု
0.25
1.07234
1.07207
အမြတ်
6.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20945958
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၀:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07234
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၄၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.07207
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.75 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၅၆:၀၉
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၄၄:၂၇
ရောင်းချမှု
0.25
1.06827
1.06826
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20922755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၅၆:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06827
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၄၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.06826
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၀၄:၂၄
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၃၈:၀၄
ရောင်းချမှု
0.25
1.06909
1.06908
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20926255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၀၄:၂၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၃၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.06908
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၄:၀၆
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၀၁:၄၈
ရောင်းချမှု
0.25
1.06955
1.06943
အမြတ်
3.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20925300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၄:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၀၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.06943
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၄:၀၇
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၂:၂၇
ရောင်းချမှု
0.25
1.06977
1.06954
အမြတ်
5.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20912496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၄:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06977
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.06954
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.75 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၄၂:၂၅
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၄၆:၁၆
ရောင်းချမှု
0.25
1.06985
1.06945
အမြတ်
10.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20902238
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၄၂:၂၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06985
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၄၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.06945
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.00 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၀၀:၁၃
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၁၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.25
1.06437
1.06433
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20867564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၀၀:၁၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06437
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၁၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.06433
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၅၈:၁၇
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၀၇:၀၅
ရောင်းချမှု
0.25
1.06307
1.06378
အမြတ်
-17.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20865397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၅၈:၁၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၀၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.06378
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-17.75 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၀၉:၁၃
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၂၅:၂၀
ရောင်းချမှု
0.5
1.06369
1.0633
အမြတ်
19.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20863033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၀၉:၁၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၂၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.0633
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
19.50 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၃:၄၁:၂၄
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၁၁:၁၈
ရောင်းချမှု
0.25
1.06367
1.06345
အမြတ်
5.78 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20797810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၃:၄၁:၂၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06367
လဲလှယ်ခြင်း
0.28 USD
စုစုပေါင်း
5.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၁၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.06345
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.78 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၀၃
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၃၁:၂၄
ရောင်းချမှု
0.25
1.06435
1.06392
အမြတ်
11.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20811686
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06435
လဲလှယ်ခြင်း
0.28 USD
စုစုပေါင်း
10.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၃၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.06392
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.03 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၂၂
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၁၇:၄၉
ရောင်းချမှု
0.25
1.06515
1.06514
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20810461
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၂၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06515
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၁၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.06514
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၄၂:၁၅
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၁၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.25
1.06451
1.06447
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20792537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၄၂:၁၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06451
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၁၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.06447
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၄၇:၁၂
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၀၇:၁၉
ရောင်းချမှု
0.25
1.06528
1.06516
အမြတ်
3.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#20791075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၄၇:၁၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06528
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၀၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.06516
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD