Chế độ demo
21.06.2024 13:57:12
21.06.2024 14:13:28
Mua
0.25
1.0683
1.06851
Lợi nhuận
5.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#22193106
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 13:57:12
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.0683
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 14:13:28
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.06851
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.25 USD
20.06.2024 20:44:45
20.06.2024 21:10:12
Mua
0.25
1.07081
1.07096
Lợi nhuận
3.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#22180660
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 20:44:45
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07081
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 21:10:12
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.07096
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.75 USD
20.06.2024 17:10:35
20.06.2024 17:19:06
Bán
0.25
1.07248
1.07242
Lợi nhuận
1.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#22174598
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 17:10:35
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07248
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2024 17:19:06
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.07242
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.50 USD
19.06.2024 14:17:30
19.06.2024 15:25:27
Bán
0.25
1.07486
1.07466
Lợi nhuận
5.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#22145535
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2024 14:17:30
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07486
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2024 15:25:27
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.07466
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.00 USD
18.06.2024 16:16:00
18.06.2024 21:36:09
Bán
0.25
1.07329
1.07328
Lợi nhuận
0.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#22123536
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2024 16:16:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 21:36:09
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.07328
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
18.06.2024 05:35:17
18.06.2024 09:21:51
Mua
0.25
1.07278
1.07293
Lợi nhuận
3.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#22109281
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2024 05:35:17
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 09:21:51
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.07293
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.75 USD
14.06.2024 08:22:15
18.06.2024 01:42:16
Mua
0.25
1.07377
1.07378
Lợi nhuận
-3.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#22053135
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2024 08:22:15
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07377
Phí qua đêm
-4.20 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2024 01:42:16
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.07378
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.95 USD
17.06.2024 11:37:17
17.06.2024 13:24:40
Bán
0.25
1.0704
1.07032
Lợi nhuận
2.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#22090980
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2024 11:37:17
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0704
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2024 13:24:40
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.07032
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.00 USD
14.06.2024 11:09:15
17.06.2024 12:13:33
Mua
0.25
1.07107
1.07126
Lợi nhuận
2.65 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#22057852
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2024 11:09:15
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07107
Phí qua đêm
-2.10 USD
Tổng cộng
4.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2024 12:13:33
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.07126
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.65 USD
14.06.2024 18:49:28
17.06.2024 09:05:01
Bán
0.25
1.06948
1.06914
Lợi nhuận
8.78 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#22075951
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2024 18:49:28
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06948
Phí qua đêm
0.28 USD
Tổng cộng
8.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2024 09:05:01
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.06914
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.78 USD
02.05.2024 19:12:15
14.06.2024 13:10:11
Bán
0.25
1.07036
1.06868
Lợi nhuận
53.98 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21127012
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2024 19:12:15
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07036
Phí qua đêm
11.98 USD
Tổng cộng
42.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.06.2024 13:10:11
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.06868
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
53.98 USD
13.06.2024 12:00:10
13.06.2024 12:58:00
Bán
0.25
1.08051
1.08031
Lợi nhuận
5.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#22027476
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2024 12:00:10
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08051
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.06.2024 12:58:00
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08031
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.00 USD
13.06.2024 10:56:26
13.06.2024 11:15:03
Bán
0.25
1.08116
1.081
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#22025928
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2024 10:56:26
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08116
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.06.2024 11:15:03
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.081
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
13.06.2024 05:06:59
13.06.2024 10:14:19
Mua
0.25
1.08068
1.0809
Lợi nhuận
5.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#22021014
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2024 05:06:59
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.06.2024 10:14:19
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.0809
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.50 USD
12.06.2024 21:01:00
12.06.2024 21:02:37
Bán
0.25
1.08288
1.08268
Lợi nhuận
5.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#22013183
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2024 21:01:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08288
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2024 21:02:37
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08268
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.00 USD
11.06.2024 11:44:18
12.06.2024 14:07:41
Mua
0.25
1.07613
1.07623
Lợi nhuận
0.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21966609
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2024 11:44:18
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07613
Phí qua đêm
-2.10 USD
Tổng cộng
2.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2024 14:07:41
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.07623
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
11.06.2024 13:41:10
12.06.2024 11:04:10
Mua
0.25
1.07457
1.07477
Lợi nhuận
2.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21969659
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2024 13:41:10
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07457
Phí qua đêm
-2.10 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2024 11:04:10
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.07477
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.90 USD
11.06.2024 04:58:28
11.06.2024 10:14:27
Bán
0.25
1.07654
1.07649
Lợi nhuận
1.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21960862
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2024 04:58:28
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2024 10:14:27
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.07649
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
10.06.2024 15:30:03
10.06.2024 15:37:16
Bán
0.25
1.0756
1.0754
Lợi nhuận
5.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21949400
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2024 15:30:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0756
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2024 15:37:16
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.0754
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.00 USD
10.06.2024 12:17:20
10.06.2024 15:20:16
Mua
0.25
1.07577
1.07578
Lợi nhuận
0.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21944274
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2024 12:17:20
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07577
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2024 15:20:16
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.07578
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
10.06.2024 13:48:36
10.06.2024 14:24:46
Mua
0.25
1.07371
1.0748
Lợi nhuận
27.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21946251
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2024 13:48:36
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07371
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
27.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2024 14:24:46
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.0748
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
27.25 USD
10.06.2024 11:11:07
10.06.2024 11:32:14
Bán
0.25
1.0762
1.07619
Lợi nhuận
0.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21942834
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2024 11:11:07
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0762
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2024 11:32:14
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.07619
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
30.05.2024 10:37:18
10.06.2024 00:06:00
Bán
0.25
1.07981
1.07951
Lợi nhuận
10.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21713685
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2024 10:37:18
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07981
Phí qua đêm
2.51 USD
Tổng cộng
7.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.06.2024 00:06:00
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.07951
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.01 USD
07.06.2024 12:57:15
07.06.2024 13:59:31
Bán
0.25
1.08917
1.08891
Lợi nhuận
6.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21909851
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2024 12:57:15
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08917
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2024 13:59:31
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08891
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.50 USD
07.06.2024 05:15:10
07.06.2024 08:13:15
Bán
0.25
1.08944
1.08937
Lợi nhuận
1.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21898445
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2024 05:15:10
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08944
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.06.2024 08:13:15
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08937
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.75 USD
06.06.2024 16:59:44
06.06.2024 17:11:24
Bán
0.25
1.08837
1.08826
Lợi nhuận
2.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21887132
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2024 16:59:44
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08837
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2024 17:11:24
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08826
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.75 USD
06.06.2024 12:21:04
06.06.2024 13:40:27
Bán
0.25
1.08777
1.08778
Lợi nhuận
-0.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21876895
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2024 12:21:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08777
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2024 13:40:27
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08778
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.25 USD
06.06.2024 04:46:27
06.06.2024 07:41:24
Bán
0.25
1.0889
1.08875
Lợi nhuận
3.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21869319
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2024 04:46:27
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.06.2024 07:41:24
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08875
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.75 USD
03.06.2024 11:26:08
03.06.2024 11:31:18
Mua
0.5
1.08381
1.08392
Lợi nhuận
5.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21782880
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2024 11:26:08
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08381
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2024 11:31:18
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.08392
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.50 USD
31.05.2024 16:45:30
31.05.2024 17:09:32
Mua
0.25
1.08752
1.08753
Lợi nhuận
0.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21756856
Ngày và giờ mở cửa
31.05.2024 16:45:30
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08752
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.05.2024 17:09:32
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08753
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
31.05.2024 09:04:17
31.05.2024 09:12:32
Bán
0.25
1.08196
1.08176
Lợi nhuận
5.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21741822
Ngày và giờ mở cửa
31.05.2024 09:04:17
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08196
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.05.2024 09:12:32
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08176
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.00 USD
30.05.2024 15:30:40
30.05.2024 15:33:52
Mua
0.25
1.08197
1.08223
Lợi nhuận
6.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21722807
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2024 15:30:40
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08197
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.05.2024 15:33:52
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08223
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.50 USD
29.05.2024 17:02:13
29.05.2024 17:17:37
Bán
0.25
1.08366
1.08358
Lợi nhuận
2.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21696016
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2024 17:02:13
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08366
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2024 17:17:37
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08358
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.00 USD
29.05.2024 15:03:06
29.05.2024 15:54:00
Bán
0.25
1.08515
1.085
Lợi nhuận
3.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21690386
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2024 15:03:06
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08515
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2024 15:54:00
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.75 USD
29.05.2024 13:01:05
29.05.2024 13:11:57
Bán
0.25
1.085
1.0848
Lợi nhuận
5.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21686910
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2024 13:01:05
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.085
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2024 13:11:57
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.0848
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.00 USD
24.05.2024 17:16:35
29.05.2024 11:03:31
Bán
0.5
1.0845
1.08401
Lợi nhuận
26.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21611804
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2024 17:16:35
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0845
Phí qua đêm
1.65 USD
Tổng cộng
24.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2024 11:03:31
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.08401
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
26.15 USD
23.05.2024 13:15:29
23.05.2024 16:45:01
Bán
0.5
1.0845
1.0842
Lợi nhuận
15.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21572770
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 13:15:29
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0845
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 16:45:01
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.0842
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.00 USD
22.05.2024 11:43:59
23.05.2024 12:22:55
Mua
0.25
1.08505
1.08327
Lợi nhuận
-50.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21535199
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 11:43:59
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08505
Phí qua đêm
-6.30 USD
Tổng cộng
-44.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 12:22:55
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08327
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-50.80 USD
22.05.2024 11:00:37
22.05.2024 11:13:48
Bán
0.25
1.08562
1.08531
Lợi nhuận
7.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21533774
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 11:00:37
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08562
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2024 11:13:48
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08531
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.75 USD
21.05.2024 17:27:25
21.05.2024 20:01:43
Bán
0.25
1.0853
1.0852
Lợi nhuận
2.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21516695
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 17:27:25
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 20:01:43
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.0852
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.50 USD
21.05.2024 09:00:17
21.05.2024 16:00:01
Bán
0.25
1.08573
1.08553
Lợi nhuận
5.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21500073
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 09:00:17
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08573
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 16:00:01
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08553
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.00 USD
17.05.2024 18:34:43
20.05.2024 14:27:24
Bán
0.25
1.08656
1.08632
Lợi nhuận
6.28 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21452298
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2024 18:34:43
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08656
Phí qua đêm
0.28 USD
Tổng cộng
6.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2024 14:27:24
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08632
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.28 USD
17.05.2024 18:08:11
17.05.2024 18:28:33
Bán
0.25
1.08742
1.08723
Lợi nhuận
4.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21450848
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2024 18:08:11
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08742
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2024 18:28:33
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08723
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.75 USD
17.05.2024 12:00:19
17.05.2024 15:00:15
Mua
0.25
1.08461
1.08422
Lợi nhuận
-9.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21438025
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2024 12:00:19
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08461
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2024 15:00:15
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08422
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.75 USD
17.05.2024 08:51:10
17.05.2024 11:04:45
Bán
0.25
1.08588
1.08568
Lợi nhuận
5.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21433615
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2024 08:51:10
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08588
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2024 11:04:45
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08568
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.00 USD
17.05.2024 08:30:27
17.05.2024 08:35:08
Mua
0.25
1.0858
1.08581
Lợi nhuận
0.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21433293
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2024 08:30:27
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.0858
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2024 08:35:08
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08581
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
16.05.2024 16:16:10
16.05.2024 16:28:55
Mua
0.25
1.08629
1.08659
Lợi nhuận
7.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21420088
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 16:16:10
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08629
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2024 16:28:55
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08659
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.50 USD
16.05.2024 12:08:20
16.05.2024 12:27:29
Bán
0.25
1.0872
1.08698
Lợi nhuận
5.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21412404
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 12:08:20
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0872
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2024 12:27:29
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08698
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.50 USD
15.05.2024 19:49:24
16.05.2024 11:23:05
Bán
0.25
1.08682
1.08676
Lợi nhuận
2.33 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21397980
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 19:49:24
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08682
Phí qua đêm
0.83 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2024 11:23:05
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08676
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.33 USD
16.05.2024 11:03:07
16.05.2024 11:19:19
Bán
0.25
1.08736
1.08706
Lợi nhuận
7.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#21410782
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 11:03:07
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08736
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2024 11:19:19
Khối lượng giao dịch
0.25
Thoát
1.08706
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.50 USD