د ډیمو حالت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۱۱
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۲۸:۳۳
خرڅول
0.25
1.08742
1.08723
ګټه
‪4.75 USD‬
EURUSD
سودا
#21450848
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۱۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08742
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪4.75 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۲۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.08723
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪4.75 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۱۹
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۱۵
خریداری کول
0.25
1.08461
1.08422
ګټه
‪-9.75 USD‬
EURUSD
سودا
#21438025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۱۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08461
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-9.75 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.08422
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-9.75 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۵۱:۱۰
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۴۵
خرڅول
0.25
1.08588
1.08568
ګټه
‪5.00 USD‬
EURUSD
سودا
#21433615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۵۱:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08588
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪5.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.08568
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪5.00 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۳۰:۲۷
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۳۵:۰۸
خریداری کول
0.25
1.0858
1.08581
ګټه
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21433293
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۳۰:۲۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0858
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۳۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.08581
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.25 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۶:۱۰
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۲۸:۵۵
خریداری کول
0.25
1.08629
1.08659
ګټه
‪7.50 USD‬
EURUSD
سودا
#21420088
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۶:۱۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08629
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪7.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۲۸:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.08659
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪7.50 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۰۸:۲۰
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۲۷:۲۹
خرڅول
0.25
1.0872
1.08698
ګټه
‪5.50 USD‬
EURUSD
سودا
#21412404
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۰۸:۲۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0872
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪5.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۲۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.08698
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪5.50 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۴۹:۲۴
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۲۳:۰۵
خرڅول
0.25
1.08682
1.08676
ګټه
‪2.33 USD‬
EURUSD
سودا
#21397980
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۴۹:۲۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08682
ګټنه
‪0.83 USD‬
ټوله
‪1.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۲۳:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.08676
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪2.33 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۳:۰۷
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۹:۱۹
خرڅول
0.25
1.08736
1.08706
ګټه
‪7.50 USD‬
EURUSD
سودا
#21410782
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۳:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08736
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪7.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۹:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.08706
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪7.50 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۴۱:۳۰
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۲۲:۰۷
خریداری کول
0.25
1.08787
1.0879
ګټه
‪0.75 USD‬
EURUSD
سودا
#21408736
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۴۱:۳۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08787
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.75 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۲۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.0879
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.75 USD‬
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۵۵:۵۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۱:۵۸:۳۲
خریداری کول
0.25
1.0879
1.08887
ګټه
‪-93.35 USD‬
EURUSD
سودا
#20090538
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۵۵:۵۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0879
ګټنه
‪-117.60 USD‬
ټوله
‪24.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۱:۵۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.08887
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-93.35 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۴۰:۵۹
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۱۱:۴۴
خرڅول
0.25
1.0868
1.08607
ګټه
‪18.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21395839
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۴۰:۵۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0868
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪18.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۱۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.08607
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪18.25 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۱۶
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۳:۳۶
خریداری کول
0.25
1.08312
1.08313
ګټه
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21377682
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۱۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08312
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.08313
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.25 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۳۸:۱۱
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۰:۴۳
خرڅول
0.25
1.08254
1.08233
ګټه
‪5.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21370554
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۳۸:۱۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08254
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪5.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۰:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.08233
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪5.25 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۶:۲۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۱
خرڅول
0.25
1.0792
1.07919
ګټه
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21348400
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۶:۲۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0792
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.07919
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.25 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۲۱:۴۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۵۹
خریداری کول
0.25
1.07927
1.07928
ګټه
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21346905
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۲۱:۴۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07927
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.07928
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.25 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۱:۴۵
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۳:۴۲
خرڅول
0.1
1.08014
1.07962
ګټه
‪5.20 USD‬
EURUSD
سودا
#21331142
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۱:۴۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08014
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪5.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۳:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.07962
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪5.20 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۳۳:۲۹
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۸:۰۰
خرڅول
0.25
1.07828
1.078
ګټه
‪7.00 USD‬
EURUSD
سودا
#21288338
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۳۳:۲۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07828
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪7.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.078
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪7.00 USD‬
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۳۴:۳۷
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۲:۴۹
خرڅول
0.5
1.07742
1.0772
ګټه
‪11.00 USD‬
EURUSD
سودا
#21269105
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۳۴:۳۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07742
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪11.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.0772
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪11.00 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۹:۲۸
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۱۵:۱۰
خرڅول
0.5
1.075
1.07482
ګټه
‪9.00 USD‬
EURUSD
سودا
#21228650
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۹:۲۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.075
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪9.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۱۵:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.07482
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪9.00 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۱۹:۱۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۲:۰۳
خرڅول
0.25
1.07651
1.0765
ګټه
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21201278
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۱۹:۱۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07651
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۲:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.0765
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.25 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۳۰:۵۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۱۰
خرڅول
0.25
1.0764
1.07618
ګټه
‪5.50 USD‬
EURUSD
سودا
#21195565
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۳۰:۵۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0764
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪5.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.07618
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪5.50 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۴۲:۰۴
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۰:۲۸
خرڅول
0.25
1.07663
1.07662
ګټه
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21191890
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۴۲:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07663
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۳۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.07662
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.25 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۳۰:۰۵
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۱۳:۱۷
خرڅول
0.25
1.07739
1.07735
ګټه
‪1.00 USD‬
EURUSD
سودا
#21186075
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۳۰:۰۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07739
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۱۳:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.07735
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۴۵:۲۹
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۵۰:۲۰
خرڅول
0.25
1.07631
1.0763
ګټه
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21169942
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۴۵:۲۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07631
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۵۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.0763
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.25 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۳۴:۱۰
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۳۱
خرڅول
0.25
1.0747
1.0746
ګټه
‪2.50 USD‬
EURUSD
سودا
#21142869
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۳۴:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0747
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۵۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.0746
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪2.50 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۰:۲۸
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۱۶:۵۷
خرڅول
0.25
1.07327
1.07326
ګټه
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21135881
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۵۰:۲۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07327
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۱۶:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.07326
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.25 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۲:۱۰
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۴:۵۹
خرڅول
0.25
1.07046
1.07
ګټه
‪11.50 USD‬
EURUSD
سودا
#21118156
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۲:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07046
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪11.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۵۴:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.07
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪11.50 USD‬
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۴۵
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۵۶:۱۸
خرڅول
0.25
1.06724
1.06745
ګټه
‪-5.25 USD‬
EURUSD
سودا
#21082803
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۴۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06724
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-5.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۵۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.06745
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-5.25 USD‬
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۰۴:۴۱
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۵۹
خرڅول
0.25
1.06547
1.06541
ګټه
‪1.50 USD‬
EURUSD
سودا
#21073856
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۰۴:۴۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06547
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.06541
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.50 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۴۸:۳۲
۳۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۰۰:۴۱
خرڅول
0.25
1.07297
1.07266
ګټه
‪7.75 USD‬
EURUSD
سودا
#21049317
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۴۸:۳۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07297
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪7.75 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۳:۰۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.07266
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪7.75 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۲:۴۱
۲۹.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۰۳:۰۸
خرڅول
0.25
1.07167
1.07165
ګټه
‪0.50 USD‬
EURUSD
سودا
#21029794
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۲:۴۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07167
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۰۳:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.07165
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.50 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۵۹:۰۰
۲۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۰۰:۰۰
خرڅول
0.25
1.07168
1.07148
ګټه
‪5.00 USD‬
EURUSD
سودا
#21007510
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۵۹:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07168
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪5.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.07148
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪5.00 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۰۴
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۰۵:۰۰
خرڅول
0.25
1.07108
1.07094
ګټه
‪3.50 USD‬
EURUSD
سودا
#20961127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07108
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪3.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.07094
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪3.50 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۴۵:۲۲
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۵۸
خرڅول
0.25
1.07156
1.07037
ګټه
‪29.75 USD‬
EURUSD
سودا
#20944448
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۴۵:۲۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07156
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪29.75 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.07037
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪29.75 USD‬
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۰:۰۵
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۴۴:۲۱
خرڅول
0.25
1.07234
1.07207
ګټه
‪6.75 USD‬
EURUSD
سودا
#20945958
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۰:۰۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07234
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪6.75 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۴۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.07207
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪6.75 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۵۶:۰۹
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۴:۲۷
خرڅول
0.25
1.06827
1.06826
ګټه
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#20922755
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۵۶:۰۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06827
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۴:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.06826
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.25 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۲۴
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۳۸:۰۴
خرڅول
0.25
1.06909
1.06908
ګټه
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#20926255
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۲۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06909
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۳۸:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.06908
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.25 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۴:۰۶
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۱:۴۸
خرڅول
0.25
1.06955
1.06943
ګټه
‪3.00 USD‬
EURUSD
سودا
#20925300
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۴:۰۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06955
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪3.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.06943
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪3.00 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۴:۰۷
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۲:۲۷
خرڅول
0.25
1.06977
1.06954
ګټه
‪5.75 USD‬
EURUSD
سودا
#20912496
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۴:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06977
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪5.75 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۵۲:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.06954
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪5.75 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۲:۲۵
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۶:۱۶
خرڅول
0.25
1.06985
1.06945
ګټه
‪10.00 USD‬
EURUSD
سودا
#20902238
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۲:۲۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06985
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪10.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.06945
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪10.00 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰:۱۳
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۱۴:۰۲
خرڅول
0.25
1.06437
1.06433
ګټه
‪1.00 USD‬
EURUSD
سودا
#20867564
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰:۱۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06437
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۱۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.06433
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.00 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۵۸:۱۷
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۷:۰۵
خرڅول
0.25
1.06307
1.06378
ګټه
‪-17.75 USD‬
EURUSD
سودا
#20865397
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۵۸:۱۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06307
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-17.75 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.06378
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-17.75 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۰۹:۱۳
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۲۵:۲۰
خرڅول
0.5
1.06369
1.0633
ګټه
‪19.50 USD‬
EURUSD
سودا
#20863033
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۰۹:۱۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06369
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪19.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۲۵:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.0633
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪19.50 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۴۱:۲۴
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۱:۱۸
خرڅول
0.25
1.06367
1.06345
ګټه
‪5.78 USD‬
EURUSD
سودا
#20797810
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۴۱:۲۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06367
ګټنه
‪0.28 USD‬
ټوله
‪5.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.06345
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪5.78 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۰۳
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۳۱:۲۴
خرڅول
0.25
1.06435
1.06392
ګټه
‪11.03 USD‬
EURUSD
سودا
#20811686
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06435
ګټنه
‪0.28 USD‬
ټوله
‪10.75 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۳۱:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.06392
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪11.03 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۲۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۱۷:۴۹
خرڅول
0.25
1.06515
1.06514
ګټه
‪0.25 USD‬
EURUSD
سودا
#20810461
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۲۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06515
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۱۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.06514
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.25 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۴۲:۱۵
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۱۶:۰۶
خرڅول
0.25
1.06451
1.06447
ګټه
‪1.00 USD‬
EURUSD
سودا
#20792537
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۴۲:۱۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06451
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۱۶:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.06447
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.00 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۷:۱۲
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۰۷:۱۹
خرڅول
0.25
1.06528
1.06516
ګټه
‪3.00 USD‬
EURUSD
سودا
#20791075
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۷:۱۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06528
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪3.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۰۷:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.06516
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪3.00 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۹:۱۱
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۰:۰۰
خرڅول
0.25
1.06606
1.06594
ګټه
‪3.00 USD‬
EURUSD
سودا
#20789053
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۹:۱۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06606
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪3.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.06594
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪3.00 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۵۲:۴۴
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۳۳
خرڅول
0.25
1.06581
1.0656
ګټه
‪5.25 USD‬
EURUSD
سودا
#20787643
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۵۲:۴۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06581
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪5.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۵۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
1.0656
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪5.25 USD‬