Демо горим

@chullian

-70.50 %
ашигтай байдал
Шимтгэл 50%

Ерөнхий хураангуй

Өмнөд Солонгос
Улс
224 days
Зэрэглэлээр
~2 200 USD
Хувийн хөрөнгө
~63 000 USD
Копи арилжаачны хөрөнгө
7
Копи арилжаачдын тоо
4 эрсдэл
0%
7-р сар 2023
0%
8-р сар 2023
0%
9-р сар 2023
0%
10-р сар 2023
-16.7%
11-р сар 2023
-81.85%
12-р сар 2023
65.81%
1-р сар 2024
29.76%
2-р сар 2024
-12.17%
3-р сар 2024
-27.48%
4-р сар 2024
33.11%
5-р сар 2024
6.96%
6-р сар 2024
эрсдэл0
7-р сар 2023
эрсдэл0
8-р сар 2023
эрсдэл0
9-р сар 2023
эрсдэл0
10-р сар 2023
эрсдэл6
11-р сар 2023
эрсдэл8
12-р сар 2023
эрсдэл9
1-р сар 2024
эрсдэл6
2-р сар 2024
эрсдэл5
3-р сар 2024
эрсдэл7
4-р сар 2024
эрсдэл6
5-р сар 2024
эрсдэл4
6-р сар 2024
0
7-р сар 2023
0
8-р сар 2023
0
9-р сар 2023
0
10-р сар 2023
1
11-р сар 2023
8
12-р сар 2023
10
1-р сар 2024
10
2-р сар 2024
9
3-р сар 2024
8
4-р сар 2024
8
5-р сар 2024
7
6-р сар 2024

Түгээмэл хэрэгслүүд

EURUSD_k
Euro vs US Dollar
537
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
89.2%
Ашигтай

Нийт хөрөнгийн бүрэлдэхүүнүүд

537
Нийт арилжаанууд
100%
Валюутууд