حالت آزمایشی
فروش
0.03
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۵:۰۱
1.27094
1.27235
0.00000
1.26664
سود
‪-0.04 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۵:۰۱
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.27094
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.04 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.27235
Take profit
1.26664
فروش
0.02
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۰۰
1.26794
1.27235
0.00000
1.26664
سود
‪-0.09 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۰۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26794
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.09 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.27235
Take profit
1.26664
فروش
0.02
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۰۰
1.26464
1.27235
0.00000
1.26664
سود
‪-0.15 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۰۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26464
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.15 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.27235
Take profit
1.26664
فروش
0.01
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۵:۰۲
1.26150
1.27235
0.00000
1.26664
سود
‪-0.11 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۵:۰۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.26150
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.11 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.27235
Take profit
1.26664