Демо горим
Авах
2
08.12.2023 21:32:00
2001.44
2004.13
0.00
0.00
Ашиг
5.38 USD
XAUUSD
Нээх огноо цаг
08.12.2023 21:32:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2001.44
Stop loss
0.00
Ашиг
5.38 USD
Арилжааны хэмжээ
2
Одоогийн үнэ
2004.13
Take profit
0.00
Авах
2
08.12.2023 17:51:00
2008.31
2004.13
0.00
2023.27
Ашиг
-8.36 USD
XAUUSD
Нээх огноо цаг
08.12.2023 17:51:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2008.31
Stop loss
0.00
Ашиг
-8.36 USD
Арилжааны хэмжээ
2
Одоогийн үнэ
2004.13
Take profit
2023.27
Авах
2
08.12.2023 17:40:00
2011.85
2004.13
0.00
2023.27
Ашиг
-15.44 USD
XAUUSD
Нээх огноо цаг
08.12.2023 17:40:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2011.85
Stop loss
0.00
Ашиг
-15.44 USD
Арилжааны хэмжээ
2
Одоогийн үнэ
2004.13
Take profit
2023.27
Авах
2
08.12.2023 16:05:00
2015.12
2004.13
0.00
2023.27
Ашиг
-21.98 USD
XAUUSD
Нээх огноо цаг
08.12.2023 16:05:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2015.12
Stop loss
0.00
Ашиг
-21.98 USD
Арилжааны хэмжээ
2
Одоогийн үнэ
2004.13
Take profit
2023.27
Авах
2
08.12.2023 15:31:00
2018.21
2004.13
0.00
2023.27
Ашиг
-28.16 USD
XAUUSD
Нээх огноо цаг
08.12.2023 15:31:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2018.21
Stop loss
0.00
Ашиг
-28.16 USD
Арилжааны хэмжээ
2
Одоогийн үнэ
2004.13
Take profit
2023.27
Авах
2
08.12.2023 10:05:00
2029.17
2004.13
0.00
2023.27
Ашиг
-50.08 USD
XAUUSD
Нээх огноо цаг
08.12.2023 10:05:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2029.17
Stop loss
0.00
Ашиг
-50.08 USD
Арилжааны хэмжээ
2
Одоогийн үнэ
2004.13
Take profit
2023.27
Авах
1.69
07.12.2023 16:17:00
2032.32
2004.13
0.00
2023.27
Ашиг
-47.64 USD
XAUUSD
Нээх огноо цаг
07.12.2023 16:17:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2032.32
Stop loss
0.00
Ашиг
-47.64 USD
Арилжааны хэмжээ
1.69
Одоогийн үнэ
2004.13
Take profit
2023.27
Авах
1.3
07.12.2023 16:04:00
2035.50
2004.13
0.00
2023.27
Ашиг
-40.78 USD
XAUUSD
Нээх огноо цаг
07.12.2023 16:04:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2035.50
Stop loss
0.00
Ашиг
-40.78 USD
Арилжааны хэмжээ
1.3
Одоогийн үнэ
2004.13
Take profit
2023.27
Авах
1
07.12.2023 15:42:00
2038.51
2004.13
0.00
2023.27
Ашиг
-34.38 USD
XAUUSD
Нээх огноо цаг
07.12.2023 15:42:00
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
2038.51
Stop loss
0.00
Ашиг
-34.38 USD
Арилжааны хэмжээ
1
Одоогийн үнэ
2004.13
Take profit
2023.27