حالت آزمایشی
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۲۵:۰۰
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۳:۱۴:۲۵
فروش
4
2085.34
2084.05
سود
‪5.16 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556885431
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۰۹:۲۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2085.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۳:۱۴:۲۵
حجم معامله
4
خروج
2084.05
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.16 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۲۰:۱۶:۰۰
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۰۵:۴۶:۲۲
فروش
4
2085.46
2081.35
سود
‪16.44 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556868286
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۲۰:۱۶:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2085.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۰۵:۴۶:۲۲
حجم معامله
4
خروج
2081.35
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.44 USD‬
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۰۰
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۲۶
فروش
4
2045.87
2044.5
سود
‪5.48 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556781588
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2045.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۰۳:۳۲:۲۶
حجم معامله
4
خروج
2044.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.48 USD‬
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۲۱:۴۷
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۲۱
فروش
4
2048.11
2047.54
سود
‪2.28 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556785898
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۲۱:۴۷
نوع
فروش
نقطه ورود
2048.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۲۱
حجم معامله
4
خروج
2047.54
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.28 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۱۷:۰۰
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۵۲:۳۵
فروش
4
2032.68
2030.57
سود
‪8.44 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556725258
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۱۷:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2032.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۵۲:۳۵
حجم معامله
4
خروج
2030.57
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.44 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۲۳:۴۸
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۵۸:۱۱
فروش
4
2034.13
2033.95
سود
‪0.72 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556730632
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۲۳:۴۸
نوع
فروش
نقطه ورود
2034.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۵۸:۱۱
حجم معامله
4
خروج
2033.95
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۳۶:۰۰
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۲۲:۴۵
فروش
4
2027.14
2025.73
سود
‪5.64 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556579735
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۴:۳۶:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2027.14
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۲۲:۴۵
حجم معامله
4
خروج
2025.73
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.64 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۴۸:۰۰
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۲۲:۳۸
فروش
4
2033.26
2025.64
سود
‪30.48 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556693271
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۴۸:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2033.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪30.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۱:۲۲:۳۸
حجم معامله
4
خروج
2025.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪30.48 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۰۳:۰۰
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۴۹:۲۶
فروش
4
2033.56
2030.64
سود
‪11.68 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556681004
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۰۳:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2033.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۴۹:۲۶
حجم معامله
4
خروج
2030.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.68 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۳۳:۰۱
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۳۵
فروش
4
2033.17
2031.13
سود
‪8.16 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556644932
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۳۳:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
2033.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۳۵
حجم معامله
4
خروج
2031.13
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.16 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۵۲:۰۰
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۲۹
فروش
4
2039.34
2031.11
سود
‪32.92 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556657333
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۵۲:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2039.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪32.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۲۹
حجم معامله
4
خروج
2031.11
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪32.92 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۳۰:۰۰
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۳۷:۴۱
فروش
4
2033.2
2032.08
سود
‪4.48 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556609146
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۳۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2033.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۲:۳۷:۴۱
حجم معامله
4
خروج
2032.08
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.48 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۱۴:۰۰
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۰۷:۵۶
فروش
4
2033.97
2031.53
سود
‪9.76 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556590255
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۱۴:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2033.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۰۷:۵۶
حجم معامله
4
خروج
2031.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.76 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۵۱:۰۰
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۰۷:۵۱
فروش
4
2040.69
2031.64
سود
‪36.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556594766
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۵۱:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2040.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪36.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۰۷:۵۱
حجم معامله
4
خروج
2031.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪36.20 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۲۰:۰۵
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۳۱:۲۷
فروش
2
2021
2020.32
سود
‪1.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556411043
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۲۰:۰۵
نوع
فروش
نقطه ورود
2021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۳۱:۲۷
حجم معامله
2
خروج
2020.32
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.36 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۴۲:۰۱
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۴۴:۳۱
فروش
2
2028.11
2023.02
سود
‪10.18 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556456920
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۴:۴۲:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
2028.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۴۴:۳۱
حجم معامله
2
خروج
2023.02
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.18 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۲۸:۰۲
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۳۰:۳۱
فروش
2
2028.04
2025.57
سود
‪4.94 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556430025
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۲۸:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
2028.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۳۰:۳۱
حجم معامله
2
خروج
2025.57
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.94 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۴۹:۲۲
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۴۹:۰۰
خرید
1
2025.38
2026.04
سود
‪0.66 USD‬
XAUUSD
معامله
#1555965261
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۰۱:۴۹:۲۲
نوع
خرید
نقطه ورود
2025.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۱۳:۴۹:۰۰
حجم معامله
1
خروج
2026.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۴۶:۰۲
۱۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۴۶:۱۲
فروش
2
2021.17
2019.74
سود
‪2.86 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556382998
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۴ ۰۷:۴۶:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
2021.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۴۶:۱۲
حجم معامله
2
خروج
2019.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.86 USD‬
۱۵.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۳:۰۰
۱۵.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۸:۱۹
فروش
2
2007.22
2001.46
سود
‪11.52 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556311054
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۳:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2007.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۸:۱۹
حجم معامله
2
خروج
2001.46
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.52 USD‬
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۳۲:۰۰
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۱۱:۱۳
فروش
1
1986.63
1985.01
سود
‪1.62 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556257918
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۳۲:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1986.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۱۱:۱۳
حجم معامله
1
خروج
1985.01
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.62 USD‬
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۴:۰۰
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۳۱:۱۳
فروش
1
1987.89
1986.47
سود
‪1.42 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556256460
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۴:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1987.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۳۱:۱۳
حجم معامله
1
خروج
1986.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.42 USD‬
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۶:۰۰
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۳:۲۳
فروش
1
1989.22
1988.04
سود
‪1.18 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556244157
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۶:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1989.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۰:۱۳:۲۳
حجم معامله
1
خروج
1988.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.18 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۰۰
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۵۴
فروش
1
1990.96
1989.68
سود
‪1.28 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556226543
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1990.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۵۴
حجم معامله
1
خروج
1989.68
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.28 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۵:۰۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۱۰
فروش
1
1993.86
1992.42
سود
‪1.44 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556224705
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1993.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۱۰
حجم معامله
1
خروج
1992.42
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.44 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۳:۰۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۴:۱۰
فروش
1
1995.66
1994.29
سود
‪1.37 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556222364
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۳:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1995.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۵۴:۱۰
حجم معامله
1
خروج
1994.29
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.37 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۰۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۳۹
فروش
1
1997.73
1996.16
سود
‪1.57 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556222150
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1997.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۲:۳۹
حجم معامله
1
خروج
1996.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.57 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۰۹:۰۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۱:۰۰
فروش
1
2001.35
2000.11
سود
‪1.24 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556219010
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۰۹:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2001.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۱:۰۰
حجم معامله
1
خروج
2000.11
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۵۸:۰۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۰۸:۰۸
فروش
1
2003.49
2001.73
سود
‪1.76 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556215810
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۵۸:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2003.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۰۸:۰۸
حجم معامله
1
خروج
2001.73
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.76 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۵۶:۰۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۵۷:۵۵
فروش
1
2005.56
2003.93
سود
‪1.63 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556215519
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۵۶:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2005.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۵۷:۵۵
حجم معامله
1
خروج
2003.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.63 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۸:۰۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۵۵:۰۴
فروش
1
2007.42
2005.86
سود
‪1.56 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556213786
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۸:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2007.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۵۵:۰۴
حجم معامله
1
خروج
2005.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.56 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۲:۰۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۲۵
فروش
1
2012.1
2007.86
سود
‪4.24 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556212102
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۲:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2012.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۲۵
حجم معامله
1
خروج
2007.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.24 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۳:۰۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۲:۰۰
فروش
2
2024.22
2012.48
سود
‪23.48 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556189095
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۰۳:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2024.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۲:۰۰
حجم معامله
2
خروج
2012.48
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪23.48 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۶:۰۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۵۹
فروش
1.69
2017.18
2012.74
سود
‪7.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556173532
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۶:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2017.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۵۹
حجم معامله
1.69
خروج
2012.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.50 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۰۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۵۹
فروش
0.97
2010.07
2012.74
سود
‪-2.59 USD‬
XAUUSD
معامله
#1555854746
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۴ ۰۲:۵۴:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2010.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۵۹
حجم معامله
0.97
خروج
2012.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.59 USD‬
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۲۰:۱۷:۰۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۵۹
فروش
0.75
2002.85
2012.74
سود
‪-7.42 USD‬
XAUUSD
معامله
#1555854745
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۴ ۲۰:۱۷:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2002.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۵۹
حجم معامله
0.75
خروج
2012.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.42 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۵۹
فروش
2
2018.05
2012.74
سود
‪10.62 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556206789
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2018.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۵۹
حجم معامله
2
خروج
2012.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.62 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۴۴:۴۸
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۴۷:۴۵
خرید
1
2015.57
2020.11
سود
‪4.54 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556172628
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۴۴:۴۸
نوع
خرید
نقطه ورود
2015.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۴۷:۴۵
حجم معامله
1
خروج
2020.11
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.54 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۰
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۴۴:۱۸
فروش
1.69
2017.5
2015.67
سود
‪3.09 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556166444
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2017.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۴۴:۱۸
حجم معامله
1.69
خروج
2015.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.09 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۲۶:۰۰
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۱۰
فروش
1.69
2017.73
2016.56
سود
‪1.98 USD‬
XAUUSD
معامله
#1555948730
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۲۶:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2017.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۱۰
حجم معامله
1.69
خروج
2016.56
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.98 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۱۲:۰۰
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۸
فروش
2
2024.83
2016.53
سود
‪16.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556161744
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۱۲:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2024.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۸
حجم معامله
2
خروج
2016.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.60 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۵۱:۰۰
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۵۴:۰۳
فروش
2
2024.89
2020.95
سود
‪7.88 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556150008
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۵۱:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2024.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۱۲:۵۴:۰۳
حجم معامله
2
خروج
2020.95
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.88 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۹:۰۴
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۱۱
خرید
1
2020.97
2022.18
سود
‪1.21 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556133053
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۹:۰۴
نوع
خرید
نقطه ورود
2020.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۱۱
حجم معامله
1
خروج
2022.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.21 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۱۰:۰۰
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۰۲
فروش
2
2024.85
2022.5
سود
‪4.70 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556137074
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۲۱:۱۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2024.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۴ ۰۵:۰۳:۰۲
حجم معامله
2
خروج
2022.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.70 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۰۱:۰۱
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۳۰:۵۰
فروش
2
2024.83
2024.3
سود
‪1.06 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556135851
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۰۱:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
2024.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۲۰:۳۰:۵۰
حجم معامله
2
خروج
2024.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۴۳:۰۰
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۰۹
فروش
2
2024.85
2020.83
سود
‪8.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#1555961877
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۴۳:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2024.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۸:۰۸:۰۹
حجم معامله
2
خروج
2020.83
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.04 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۰۰
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۵۳:۵۸
فروش
2
2031.88
2027.19
سود
‪9.38 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556089370
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2031.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۴ ۱۵:۵۳:۵۸
حجم معامله
2
خروج
2027.19
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.38 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۸:۰۰
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۱۳:۵۱
فروش
2
2031.97
2028.94
سود
‪6.06 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556084621
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۸:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2031.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۱۳:۵۱
حجم معامله
2
خروج
2028.94
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.06 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۸:۰۰
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
فروش
2
2032.86
2030.86
سود
‪4.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1555994920
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۸:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2032.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۰۱
حجم معامله
2
خروج
2030.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۴:۰۰
۰۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۳۸:۰۲
فروش
2
2040.17
2035.9
سود
‪8.54 USD‬
XAUUSD
معامله
#1556038190
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۶:۴۴:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
2040.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۳۸:۰۲
حجم معامله
2
خروج
2035.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.54 USD‬