ซื้อ
2
08.12.2023 21:32:00
2001.44
2004.13
0.00
0.00
กำไร
5.38 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 21:32:00
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2001.44
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
5.38 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
2004.13
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
08.12.2023 17:51:00
2008.31
2004.13
0.00
2023.27
กำไร
-8.36 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 17:51:00
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2008.31
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-8.36 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
2004.13
รับกำไร (Take profit)
2023.27
ซื้อ
2
08.12.2023 17:40:00
2011.85
2004.13
0.00
2023.27
กำไร
-15.44 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 17:40:00
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2011.85
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-15.44 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
2004.13
รับกำไร (Take profit)
2023.27
ซื้อ
2
08.12.2023 16:05:00
2015.12
2004.13
0.00
2023.27
กำไร
-21.98 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 16:05:00
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2015.12
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-21.98 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
2004.13
รับกำไร (Take profit)
2023.27
ซื้อ
2
08.12.2023 15:31:00
2018.21
2004.13
0.00
2023.27
กำไร
-28.16 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 15:31:00
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2018.21
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-28.16 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
2004.13
รับกำไร (Take profit)
2023.27
ซื้อ
2
08.12.2023 10:05:00
2029.17
2004.13
0.00
2023.27
กำไร
-50.08 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 10:05:00
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2029.17
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-50.08 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
2004.13
รับกำไร (Take profit)
2023.27
ซื้อ
1.69
07.12.2023 16:17:00
2032.32
2004.13
0.00
2023.27
กำไร
-47.64 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.12.2023 16:17:00
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2032.32
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-47.64 USD
ปริมาณเทรด
1.69
ราคาปัจจุบัน
2004.13
รับกำไร (Take profit)
2023.27
ซื้อ
1.3
07.12.2023 16:04:00
2035.50
2004.13
0.00
2023.27
กำไร
-40.78 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.12.2023 16:04:00
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2035.50
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-40.78 USD
ปริมาณเทรด
1.3
ราคาปัจจุบัน
2004.13
รับกำไร (Take profit)
2023.27
ซื้อ
1
07.12.2023 15:42:00
2038.51
2004.13
0.00
2023.27
กำไร
-34.38 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.12.2023 15:42:00
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2038.51
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-34.38 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
2004.13
รับกำไร (Take profit)
2023.27