حالت آزمایشی
فروش
0.08
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۲۳:۲۹
1.06674
1.06656
0.00000
1.06574
سود
‪1.70 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۲۳:۲۹
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.06674
Stop loss
0.00000
سود
‪1.70 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.06656
Take profit
1.06574
فروش
0.05
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۱۱:۵۵
1.06423
1.06656
0.00000
1.06321
سود
‪-11.48 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۱۱:۵۵
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.06423
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.48 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.06656
Take profit
1.06321
فروش
0.03
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۷:۴۰
1.06170
1.06656
0.00000
0.00000
سود
‪-14.45 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۷:۴۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.06170
Stop loss
0.00000
سود
‪-14.45 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.06656
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۹:۵۰
1.06046
1.06656
0.00000
0.00000
سود
‪-12.11 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۲۹:۵۰
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.06046
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.11 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.06656
Take profit
0.00000
خرید
0.18
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۲۵:۰۱
1.06571
1.06644
0.00000
0.00000
سود
‪4.07 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۲۵:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.06571
Stop loss
0.00000
سود
‪4.07 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1.06644
Take profit
0.00000
خرید
0.12
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۴:۱۷
1.07293
1.06644
0.00000
1.07393
سود
‪-84.94 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۴:۱۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07293
Stop loss
0.00000
سود
‪-84.94 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.06644
Take profit
1.07393
خرید
0.08
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۱:۳۹
1.07544
1.06644
0.00000
1.07644
سود
‪-78.72 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۱:۳۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07544
Stop loss
0.00000
سود
‪-78.72 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.06644
Take profit
1.07644
خرید
0.05
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۸
1.08147
1.06644
0.00000
1.08229
سود
‪-79.35 USD‬
EURUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۸
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08147
Stop loss
0.00000
سود
‪-79.35 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.06644
Take profit
1.08229
کپی
‪5 078.46 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۸:۲۴:۵۸
‪133.20%‪
‪165.77%‪
0.00
0.00
سود
‪174.92 USD‬
vietnamtrader10
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۴ ۰۸:۲۴:۵۸
نوع
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪174.92 USD‬
حجم معامله
‪5 078.46 USD‬
Take profit
0.00