د ډیمو حالت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۱۳
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۲۶
خریداری کول
2
1.18343
1.16341
ګټه
‪-4 172.59 USD‬
EURUSD
سودا
#149821651
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۱۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18343
ګټنه
‪-148.59 USD‬
ټوله
‪-4 004.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.16341
د کمیشن لګښتونه
‪-20.00 USD‬
ګټه
‪-4 172.59 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۲۹
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۰۸
خریداری کول
1
1.18617
1.18337
ګټه
‪-319.71 USD‬
EURUSD
سودا
#149747839
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۲۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18617
ګټنه
‪-29.71 USD‬
ټوله
‪-280.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18337
د کمیشن لګښتونه
‪-10.00 USD‬
ګټه
‪-319.71 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۵۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۶
خریداری کول
1
1.17357
1.18567
ګټه
‪1 170.28 USD‬
EURUSD
سودا
#149235844
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۵۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17357
ګټنه
‪-29.72 USD‬
ټوله
‪1 210.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18567
د کمیشن لګښتونه
‪-10.00 USD‬
ګټه
‪1 170.28 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۲۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۴۲
خرڅول
6
1.17549
1.17356
ګټه
‪1 121.18 USD‬
EURUSD
سودا
#149145563
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۲۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17549
ګټنه
‪23.18 USD‬
ټوله
‪1 158.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۴۲
د سوداګرۍ حجم
6
بهر(وتل)
1.17356
د کمیشن لګښتونه
‪-60.00 USD‬
ګټه
‪1 121.18 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۴۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۶
خریداری کول
4
1.17974
1.17594
ګټه
‪-1 589.71 USD‬
EURUSD
سودا
#149025640
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۴۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17974
ګټنه
‪-29.71 USD‬
ټوله
‪-1 520.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.17594
د کمیشن لګښتونه
‪-40.00 USD‬
ګټه
‪-1 589.71 USD‬
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۱۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
خرڅول
1
1.17915
1.17973
ګټه
‪-65.42 USD‬
EURUSD
سودا
#148843528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۱۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17915
ګټنه
‪2.58 USD‬
ټوله
‪-58.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.17973
د کمیشن لګښتونه
‪-10.00 USD‬
ګټه
‪-65.42 USD‬
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۱
خرڅول
1
1.17916
1.1797
ګټه
‪-61.42 USD‬
EURUSD
سودا
#148843532
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17916
ګټنه
‪2.58 USD‬
ټوله
‪-54.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.1797
د کمیشن لګښتونه
‪-10.00 USD‬
ګټه
‪-61.42 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۲۹
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۸
خرڅول
1
1.17666
1.17922
ګټه
‪-264.71 USD‬
EURUSD
سودا
#148733426
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۲۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17666
ګټنه
‪1.29 USD‬
ټوله
‪-256.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.17922
د کمیشن لګښتونه
‪-10.00 USD‬
ګټه
‪-264.71 USD‬
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۱۷
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۵۵
خریداری کول
4
1.17261
1.17762
ګټه
‪1 934.29 USD‬
EURUSD
سودا
#148305276
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۱۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17261
ګټنه
‪-29.71 USD‬
ټوله
‪2 004.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.17762
د کمیشن لګښتونه
‪-40.00 USD‬
ګټه
‪1 934.29 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۴۷
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۰۴
خریداری کول
2
1.17454
1.17251
ګټه
‪-440.86 USD‬
EURUSD
سودا
#148276610
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۴۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17454
ګټنه
‪-14.86 USD‬
ټوله
‪-406.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.17251
د کمیشن لګښتونه
‪-20.00 USD‬
ګټه
‪-440.86 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۰۶
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۳۶
خرڅول
1
1.17146
1.17454
ګټه
‪-314.14 USD‬
EURUSD
سودا
#148120372
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۰۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17146
ګټنه
‪3.86 USD‬
ټوله
‪-308.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.17454
د کمیشن لګښتونه
‪-10.00 USD‬
ګټه
‪-314.14 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۲۹
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۴۹
خریداری کول
6
1.17045
1.17143
ګټه
‪483.43 USD‬
EURUSD
سودا
#147950993
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۲۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17045
ګټنه
‪-44.57 USD‬
ټوله
‪588.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
6
بهر(وتل)
1.17143
د کمیشن لګښتونه
‪-60.00 USD‬
ګټه
‪483.43 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۰۷
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۱۵
خرڅول
4
1.16431
1.1704
ګټه
‪-2 470.85 USD‬
EURUSD
سودا
#147814871
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16431
ګټنه
‪5.15 USD‬
ټوله
‪-2 436.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.1704
د کمیشن لګښتونه
‪-40.00 USD‬
ګټه
‪-2 470.85 USD‬
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۱۲
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۳
خرڅول
2
1.16158
1.16433
ګټه
‪-567.42 USD‬
EURUSD
سودا
#147747581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۱۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16158
ګټنه
‪2.58 USD‬
ټوله
‪-550.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.16433
د کمیشن لګښتونه
‪-20.00 USD‬
ګټه
‪-567.42 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۱۶
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۵۶
خریداری کول
1
1.1715
1.16145
ګټه
‪-1 052.14 USD‬
EURUSD
سودا
#147459469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۱۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1715
ګټنه
‪-37.14 USD‬
ټوله
‪-1 005.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.16145
د کمیشن لګښتونه
‪-10.00 USD‬
ګټه
‪-1 052.14 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۲:۳۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۰۲
خرڅول
4
1.17654
1.17149
ګټه
‪1 980.00 USD‬
EURUSD
سودا
#147343142
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۲:۳۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17654
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2 020.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.17149
د کمیشن لګښتونه
‪-40.00 USD‬
ګټه
‪1 980.00 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۱
خرڅول
2
1.18036
1.18349
ګټه
‪-640.84 USD‬
EURUSD
سودا
#147123406
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18036
ګټنه
‪5.16 USD‬
ټوله
‪-626.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18349
د کمیشن لګښتونه
‪-20.00 USD‬
ګټه
‪-640.84 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۵۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۹
خریداری کول
1
1.18476
1.18034
ګټه
‪-481.71 USD‬
EURUSD
سودا
#146975647
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۵۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18476
ګټنه
‪-29.71 USD‬
ټوله
‪-442.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18034
د کمیشن لګښتونه
‪-10.00 USD‬
ګټه
‪-481.71 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۲۷
خرڅول
1
1.18718
1.18476
ګټه
‪233.29 USD‬
EURUSD
سودا
#146822257
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18718
ګټنه
‪1.29 USD‬
ټوله
‪242.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18476
د کمیشن لګښتونه
‪-10.00 USD‬
ګټه
‪233.29 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۱۲
خریداری کول
2
1.18549
1.18753
ګټه
‪373.14 USD‬
EURUSD
سودا
#146698886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18549
ګټنه
‪-14.86 USD‬
ټوله
‪408.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18753
د کمیشن لګښتونه
‪-20.00 USD‬
ګټه
‪373.14 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۹
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۲
خرڅول
1
1.18117
1.18545
ګټه
‪-436.71 USD‬
EURUSD
سودا
#146656445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18117
ګټنه
‪1.29 USD‬
ټوله
‪-428.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18545
د کمیشن لګښتونه
‪-10.00 USD‬
ګټه
‪-436.71 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۴۸
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۰۹
خریداری کول
2
1.17969
1.18117
ګټه
‪216.57 USD‬
EURUSD
سودا
#146301370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۴۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17969
ګټنه
‪-59.43 USD‬
ټوله
‪296.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18117
د کمیشن لګښتونه
‪-20.00 USD‬
ګټه
‪216.57 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۲
خریداری کول
1
1.18223
1.17969
ګټه
‪-271.43 USD‬
EURUSD
سودا
#146165746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18223
ګټنه
‪-7.43 USD‬
ټوله
‪-254.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.17969
د کمیشن لګښتونه
‪-10.00 USD‬
ګټه
‪-271.43 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۳۴
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۴
خریداری کول
1
1.17903
1.1823
ګټه
‪309.57 USD‬
EURUSD
سودا
#146059971
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۳۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17903
ګټنه
‪-7.43 USD‬
ټوله
‪327.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.1823
د کمیشن لګښتونه
‪-10.00 USD‬
ګټه
‪309.57 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۲۳
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۱۳
خرڅول
4
1.18479
1.17917
ګټه
‪2 208.00 USD‬
EURUSD
سودا
#146042800
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۲۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18479
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2 248.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.17917
د کمیشن لګښتونه
‪-40.00 USD‬
ګټه
‪2 208.00 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۹
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۱۱
خرڅول
2
1.18282
1.18474
ګټه
‪-401.42 USD‬
EURUSD
سودا
#145919945
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18282
ګټنه
‪2.58 USD‬
ټوله
‪-384.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18474
د کمیشن لګښتونه
‪-20.00 USD‬
ګټه
‪-401.42 USD‬
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۴۱
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۸:۰۷
کاپی
‪-2.52%‪
‪35.76%‪
ګټه
‪927.22 USD‬
DL-RED
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۴۱
د ننوتلو ځای
‪-2.52%‪
ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۸:۰۷
بهر(وتل)
‪35.76%‪
ګټه
‪927.22 USD‬
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۵۳
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۲:۵۶
کاپی
‪-20.79%‪
‪-2.52%‪
ګټه
‪3 103.24 USD‬
DL-RED
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۵۳
د ننوتلو ځای
‪-20.79%‪
ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۲:۵۶
بهر(وتل)
‪-2.52%‪
ګټه
‪3 103.24 USD‬
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۴۸
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۱۲
کاپی
‪10.13%‪
‪-44.49%‪
ګټه
‪111.80 USD‬
DL-RED
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۴۸
د ننوتلو ځای
‪10.13%‪
ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۱۲
بهر(وتل)
‪-44.49%‪
ګټه
‪111.80 USD‬
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۵:۳۲
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۲۸
کاپی
‪-69.47%‪
‪10.13%‪
ګټه
‪-2 996.62 USD‬
DL-RED
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۵:۳۲
د ننوتلو ځای
‪-69.47%‪
ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۲۸
بهر(وتل)
‪10.13%‪
ګټه
‪-2 996.62 USD‬
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۱۳
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۵:۵۹
کاپی
‪87.16%‪
‪-69.47%‪
ګټه
‪-1 915.91 USD‬
DL-RED
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۱۳
د ننوتلو ځای
‪87.16%‪
ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۵:۵۹
بهر(وتل)
‪-69.47%‪
ګټه
‪-1 915.91 USD‬
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۶:۰۷
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۴۳
کاپی
‪159.94%‪
‪160%‪
ګټه
‪-3.57 USD‬
DL-YELLOW
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۶:۰۷
د ننوتلو ځای
‪159.94%‪
ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۴۳
بهر(وتل)
‪160%‪
ګټه
‪-3.57 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۱۷ ۱۲:۰۵:۴۵
۱۹.۱۰.۲۰۱۷ ۰۳:۱۷:۱۶
کاپی
‪0%‪
‪0%‪
ګټه
‪4 306.61 USD‬
SoLoMoN
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۱۷ ۱۲:۰۵:۴۵
د ننوتلو ځای
‪0%‪
ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۱۷ ۰۳:۱۷:۱۶
بهر(وتل)
‪0%‪
ګټه
‪4 306.61 USD‬