Chế độ demo
08.03.2023 05:59:45
04.06.2024 19:41:55
Bán
0.01
1.18114
1.27843
Lợi nhuận
-97.39 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57054292
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2023 05:59:45
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.18114
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-97.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2024 19:41:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27843
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-97.39 USD
08.03.2023 05:59:46
04.06.2024 19:41:52
Bán
0.01
1.18112
1.27843
Lợi nhuận
-97.41 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57054293
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2023 05:59:46
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.18112
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-97.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2024 19:41:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27843
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-97.41 USD
08.03.2023 05:59:47
04.06.2024 19:41:48
Bán
0.01
1.18111
1.27844
Lợi nhuận
-97.43 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57054294
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2023 05:59:47
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.18111
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-97.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2024 19:41:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27844
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-97.43 USD
08.03.2023 05:59:49
04.06.2024 19:41:43
Bán
0.01
1.18113
1.27845
Lợi nhuận
-97.42 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57054295
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2023 05:59:49
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.18113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-97.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2024 19:41:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27845
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-97.42 USD
08.03.2023 05:59:50
04.06.2024 19:41:39
Bán
0.01
1.18114
1.27845
Lợi nhuận
-97.41 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57054297
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2023 05:59:50
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.18114
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-97.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2024 19:41:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27845
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-97.41 USD
10.03.2023 10:35:02
04.06.2024 19:41:35
Bán
0.01
1.19421
1.27842
Lợi nhuận
-84.31 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#57103257
Ngày và giờ mở cửa
10.03.2023 10:35:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.19421
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-84.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2024 19:41:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27842
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-84.31 USD
21.03.2024 11:04:35
21.03.2024 11:25:09
Bán
0.01
2200.82
2205.02
Lợi nhuận
-4.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#63684059
Ngày và giờ mở cửa
21.03.2024 11:04:35
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2200.82
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.03.2024 11:25:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2205.02
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-4.25 USD
13.12.2023 08:53:40
28.02.2024 09:31:20
Sao chép
0%
3.47%
Lợi nhuận
30.60 USD
Maximum_Profit
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2023 08:53:40
Điểm vào lệnh
0%
Kiểu
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2024 09:31:20
Thoát
3.47%
Lợi nhuận
30.60 USD
03.02.2024 19:25:20
28.02.2024 09:31:13
Sao chép
-0.03%
-0.03%
Lợi nhuận
0.00 USD
Amsterdam
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2024 19:25:20
Điểm vào lệnh
-0.03%
Kiểu
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2024 09:31:13
Thoát
-0.03%
Lợi nhuận
0.00 USD
24.08.2022 10:54:17
04.12.2023 02:29:27
Sao chép
4.83%
6.45%
Lợi nhuận
7.17 USD
TraderMexico
Ngày và giờ mở cửa
24.08.2022 10:54:17
Điểm vào lệnh
4.83%
Kiểu
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2023 02:29:27
Thoát
6.45%
Lợi nhuận
7.17 USD
01.03.2023 05:59:48
01.03.2023 12:34:36
Bán
0.01
1.20387
1.203
Lợi nhuận
0.77 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56916420
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2023 05:59:48
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20387
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2023 12:34:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.203
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
01.03.2023 05:59:47
01.03.2023 12:34:36
Bán
0.01
1.20387
1.203
Lợi nhuận
0.77 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56916419
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2023 05:59:47
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20387
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2023 12:34:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.203
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
01.03.2023 05:59:46
01.03.2023 12:34:36
Bán
0.01
1.20386
1.203
Lợi nhuận
0.76 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56916418
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2023 05:59:46
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20386
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2023 12:34:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.203
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
01.03.2023 05:59:44
01.03.2023 12:34:36
Bán
0.01
1.20386
1.203
Lợi nhuận
0.76 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56916417
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2023 05:59:44
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20386
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2023 12:34:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.203
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
01.03.2023 05:59:43
01.03.2023 12:34:36
Bán
0.01
1.20386
1.203
Lợi nhuận
0.76 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56916416
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2023 05:59:43
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20386
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2023 12:34:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.203
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
28.02.2023 05:00:17
28.02.2023 13:01:43
Bán
0.01
1.35751
1.3565
Lợi nhuận
0.64 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#56878185
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2023 05:00:17
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.35751
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2023 13:01:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3565
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.64 USD
28.02.2023 05:00:15
28.02.2023 13:01:43
Bán
0.01
1.35751
1.3565
Lợi nhuận
0.64 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#56878183
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2023 05:00:15
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.35751
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2023 13:01:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3565
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.64 USD
28.02.2023 05:00:14
28.02.2023 13:01:43
Bán
0.01
1.35748
1.3565
Lợi nhuận
0.62 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#56878182
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2023 05:00:14
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.35748
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2023 13:01:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3565
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
28.02.2023 05:00:12
28.02.2023 13:01:43
Bán
0.01
1.35748
1.3565
Lợi nhuận
0.62 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#56878180
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2023 05:00:12
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.35748
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2023 13:01:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3565
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
28.02.2023 05:00:07
28.02.2023 13:01:43
Bán
0.01
1.35748
1.3565
Lợi nhuận
0.62 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#56878178
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2023 05:00:07
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.35748
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2023 13:01:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3565
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
27.02.2023 05:59:39
27.02.2023 07:33:34
Bán
0.01
1.19447
1.1936
Lợi nhuận
0.77 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56852622
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2023 05:59:39
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.19447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2023 07:33:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1936
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
27.02.2023 05:59:37
27.02.2023 07:33:34
Bán
0.01
1.19448
1.1936
Lợi nhuận
0.78 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56852620
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2023 05:59:37
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.19448
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2023 07:33:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1936
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.78 USD
27.02.2023 05:59:34
27.02.2023 07:33:34
Bán
0.01
1.19447
1.1936
Lợi nhuận
0.77 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56852619
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2023 05:59:34
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.19447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2023 07:33:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1936
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
27.02.2023 05:59:33
27.02.2023 07:33:34
Bán
0.01
1.19447
1.1936
Lợi nhuận
0.77 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56852617
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2023 05:59:33
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.19447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2023 07:33:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1936
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
27.02.2023 05:59:40
27.02.2023 07:33:34
Bán
0.01
1.19447
1.1936
Lợi nhuận
0.77 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56852623
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2023 05:59:40
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.19447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2023 07:33:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1936
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
23.02.2023 03:59:49
23.02.2023 10:05:27
Bán
0.01
1.20572
1.2049
Lợi nhuận
0.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56793276
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2023 03:59:49
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20572
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2023 10:05:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2049
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
23.02.2023 03:59:47
23.02.2023 10:05:27
Bán
0.01
1.20572
1.2049
Lợi nhuận
0.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56793275
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2023 03:59:47
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20572
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2023 10:05:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2049
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
23.02.2023 03:59:46
23.02.2023 10:05:27
Bán
0.01
1.20572
1.2049
Lợi nhuận
0.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56793274
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2023 03:59:46
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20572
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2023 10:05:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2049
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
23.02.2023 03:59:45
23.02.2023 10:05:27
Bán
0.01
1.20572
1.2049
Lợi nhuận
0.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56793273
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2023 03:59:45
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20572
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2023 10:05:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2049
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
23.02.2023 03:59:43
23.02.2023 10:05:27
Bán
0.01
1.20572
1.2049
Lợi nhuận
0.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56793272
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2023 03:59:43
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20572
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2023 10:05:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2049
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
21.02.2023 02:06:12
21.02.2023 11:47:31
Bán
0.01
1.34574
1.345
Lợi nhuận
0.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#56733900
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2023 02:06:12
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.34574
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2023 11:47:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.345
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
21.02.2023 02:06:10
21.02.2023 11:47:31
Bán
0.01
1.34573
1.345
Lợi nhuận
0.44 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#56733899
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2023 02:06:10
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.34573
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2023 11:47:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.345
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
21.02.2023 02:06:09
21.02.2023 11:47:31
Bán
0.01
1.34572
1.345
Lợi nhuận
0.44 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#56733898
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2023 02:06:09
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.34572
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2023 11:47:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.345
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
21.02.2023 02:06:07
21.02.2023 11:47:31
Bán
0.01
1.34572
1.345
Lợi nhuận
0.44 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#56733897
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2023 02:06:07
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.34572
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2023 11:47:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.345
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
21.02.2023 02:06:06
21.02.2023 11:47:31
Bán
0.01
1.34572
1.345
Lợi nhuận
0.44 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#56733896
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2023 02:06:06
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.34572
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2023 11:47:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.345
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
16.02.2023 03:00:07
16.02.2023 15:32:14
Bán
0.01
1.2018
1.20176
Lợi nhuận
-0.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56658442
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2023 03:00:07
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.2018
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.02.2023 15:32:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20176
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.06 USD
16.02.2023 03:00:05
16.02.2023 15:32:13
Bán
0.01
1.20179
1.20157
Lợi nhuận
0.12 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56658441
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2023 03:00:05
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.02.2023 15:32:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20157
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
16.02.2023 03:00:08
16.02.2023 15:32:12
Bán
0.01
1.20182
1.20155
Lợi nhuận
0.17 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56658443
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2023 03:00:08
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20182
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.02.2023 15:32:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20155
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
16.02.2023 03:00:11
16.02.2023 15:32:11
Bán
0.01
1.20181
1.2015
Lợi nhuận
0.21 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56658445
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2023 03:00:11
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20181
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.02.2023 15:32:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2015
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
16.02.2023 03:00:09
16.02.2023 15:32:11
Bán
0.01
1.20182
1.20151
Lợi nhuận
0.21 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56658444
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2023 03:00:09
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20182
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.02.2023 15:32:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20151
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
08.02.2023 01:00:03
08.02.2023 08:45:10
Bán
0.01
1.33924
1.33887
Lợi nhuận
0.18 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#56430057
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2023 01:00:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.33924
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2023 08:45:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33887
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
08.02.2023 01:00:22
08.02.2023 08:45:09
Bán
0.01
1.33932
1.33887
Lợi nhuận
0.24 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#56430062
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2023 01:00:22
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.33932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2023 08:45:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33887
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
08.02.2023 01:00:29
08.02.2023 08:45:07
Bán
0.01
1.33932
1.33886
Lợi nhuận
0.24 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#56430069
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2023 01:00:29
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.33932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2023 08:45:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33886
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
08.02.2023 01:00:26
08.02.2023 08:45:07
Bán
0.01
1.33932
1.33887
Lợi nhuận
0.24 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#56430065
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2023 01:00:26
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.33932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2023 08:45:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33887
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
08.02.2023 01:00:31
08.02.2023 08:45:06
Bán
0.01
1.33932
1.33886
Lợi nhuận
0.24 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#56430070
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2023 01:00:31
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.33932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2023 08:45:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33886
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
06.02.2023 01:29:16
06.02.2023 01:39:36
Bán
0.01
1.20537
1.2044
Lợi nhuận
0.87 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56341620
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2023 01:29:16
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20537
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.02.2023 01:39:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2044
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.87 USD
06.02.2023 01:29:15
06.02.2023 01:39:36
Bán
0.01
1.20539
1.2044
Lợi nhuận
0.89 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56341619
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2023 01:29:15
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20539
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.02.2023 01:39:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2044
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.89 USD
06.02.2023 01:29:13
06.02.2023 01:39:36
Bán
0.01
1.20537
1.2044
Lợi nhuận
0.87 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56341618
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2023 01:29:13
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20537
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.02.2023 01:39:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2044
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.87 USD
06.02.2023 01:29:11
06.02.2023 01:39:36
Bán
0.01
1.20538
1.2044
Lợi nhuận
0.88 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56341617
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2023 01:29:11
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20538
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.02.2023 01:39:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2044
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
06.02.2023 01:29:07
06.02.2023 01:39:36
Bán
0.01
1.20538
1.2044
Lợi nhuận
0.88 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#56341615
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2023 01:29:07
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.20538
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.02.2023 01:39:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2044
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.88 USD