21.03.2024 11:04:35
21.03.2024 11:25:09
ขาย
0.01
2200.82
2205.02
กำไร
-4.25 USD
XAUUSD
ดีล
#63684059
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 11:04:35
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2200.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.03.2024 11:25:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2205.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
-4.25 USD
13.12.2023 08:53:40
28.02.2024 09:31:20
คัดลอก
0%
3.47%
กำไร
30.60 USD
Maximum_Profit
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2023 08:53:40
จุดเริ่มต้น
0%
ประเภท
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
28.02.2024 09:31:20
ออก
3.47%
กำไร
30.60 USD
03.02.2024 19:25:20
28.02.2024 09:31:13
คัดลอก
-0.03%
-0.03%
กำไร
0.00 USD
Amsterdam
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2024 19:25:20
จุดเริ่มต้น
-0.03%
ประเภท
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
28.02.2024 09:31:13
ออก
-0.03%
กำไร
0.00 USD
24.08.2022 10:54:17
04.12.2023 02:29:27
คัดลอก
4.83%
6.45%
กำไร
7.17 USD
TraderMexico
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2022 10:54:17
จุดเริ่มต้น
4.83%
ประเภท
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 02:29:27
ออก
6.45%
กำไร
7.17 USD
01.03.2023 05:59:48
01.03.2023 12:34:36
ขาย
0.01
1.20387
1.203
กำไร
0.77 USD
GBPUSD
ดีล
#56916420
วันและเวลาเปิดทำการ
01.03.2023 05:59:48
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20387
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.03.2023 12:34:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.77 USD
01.03.2023 05:59:47
01.03.2023 12:34:36
ขาย
0.01
1.20387
1.203
กำไร
0.77 USD
GBPUSD
ดีล
#56916419
วันและเวลาเปิดทำการ
01.03.2023 05:59:47
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20387
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.03.2023 12:34:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.77 USD
01.03.2023 05:59:46
01.03.2023 12:34:36
ขาย
0.01
1.20386
1.203
กำไร
0.76 USD
GBPUSD
ดีล
#56916418
วันและเวลาเปิดทำการ
01.03.2023 05:59:46
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20386
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.03.2023 12:34:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.76 USD
01.03.2023 05:59:44
01.03.2023 12:34:36
ขาย
0.01
1.20386
1.203
กำไร
0.76 USD
GBPUSD
ดีล
#56916417
วันและเวลาเปิดทำการ
01.03.2023 05:59:44
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20386
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.03.2023 12:34:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.76 USD
01.03.2023 05:59:43
01.03.2023 12:34:36
ขาย
0.01
1.20386
1.203
กำไร
0.76 USD
GBPUSD
ดีล
#56916416
วันและเวลาเปิดทำการ
01.03.2023 05:59:43
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20386
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.03.2023 12:34:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.76 USD
28.02.2023 05:00:17
28.02.2023 13:01:43
ขาย
0.01
1.35751
1.3565
กำไร
0.64 USD
USDCAD
ดีล
#56878185
วันและเวลาเปิดทำการ
28.02.2023 05:00:17
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.35751
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.02.2023 13:01:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3565
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.64 USD
28.02.2023 05:00:15
28.02.2023 13:01:43
ขาย
0.01
1.35751
1.3565
กำไร
0.64 USD
USDCAD
ดีล
#56878183
วันและเวลาเปิดทำการ
28.02.2023 05:00:15
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.35751
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.02.2023 13:01:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3565
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.64 USD
28.02.2023 05:00:14
28.02.2023 13:01:43
ขาย
0.01
1.35748
1.3565
กำไร
0.62 USD
USDCAD
ดีล
#56878182
วันและเวลาเปิดทำการ
28.02.2023 05:00:14
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.35748
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.02.2023 13:01:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3565
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.62 USD
28.02.2023 05:00:12
28.02.2023 13:01:43
ขาย
0.01
1.35748
1.3565
กำไร
0.62 USD
USDCAD
ดีล
#56878180
วันและเวลาเปิดทำการ
28.02.2023 05:00:12
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.35748
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.02.2023 13:01:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3565
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.62 USD
28.02.2023 05:00:07
28.02.2023 13:01:43
ขาย
0.01
1.35748
1.3565
กำไร
0.62 USD
USDCAD
ดีล
#56878178
วันและเวลาเปิดทำการ
28.02.2023 05:00:07
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.35748
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.02.2023 13:01:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3565
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.62 USD
27.02.2023 05:59:34
27.02.2023 07:33:34
ขาย
0.01
1.19447
1.1936
กำไร
0.77 USD
GBPUSD
ดีล
#56852619
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2023 05:59:34
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19447
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2023 07:33:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1936
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.77 USD
27.02.2023 05:59:33
27.02.2023 07:33:34
ขาย
0.01
1.19447
1.1936
กำไร
0.77 USD
GBPUSD
ดีล
#56852617
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2023 05:59:33
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19447
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2023 07:33:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1936
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.77 USD
27.02.2023 05:59:40
27.02.2023 07:33:34
ขาย
0.01
1.19447
1.1936
กำไร
0.77 USD
GBPUSD
ดีล
#56852623
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2023 05:59:40
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19447
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2023 07:33:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1936
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.77 USD
27.02.2023 05:59:39
27.02.2023 07:33:34
ขาย
0.01
1.19447
1.1936
กำไร
0.77 USD
GBPUSD
ดีล
#56852622
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2023 05:59:39
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19447
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2023 07:33:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1936
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.77 USD
27.02.2023 05:59:37
27.02.2023 07:33:34
ขาย
0.01
1.19448
1.1936
กำไร
0.78 USD
GBPUSD
ดีล
#56852620
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2023 05:59:37
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19448
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.02.2023 07:33:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1936
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.78 USD
23.02.2023 03:59:49
23.02.2023 10:05:27
ขาย
0.01
1.20572
1.2049
กำไร
0.72 USD
GBPUSD
ดีล
#56793276
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2023 03:59:49
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20572
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.02.2023 10:05:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2049
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.72 USD
23.02.2023 03:59:47
23.02.2023 10:05:27
ขาย
0.01
1.20572
1.2049
กำไร
0.72 USD
GBPUSD
ดีล
#56793275
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2023 03:59:47
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20572
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.02.2023 10:05:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2049
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.72 USD
23.02.2023 03:59:46
23.02.2023 10:05:27
ขาย
0.01
1.20572
1.2049
กำไร
0.72 USD
GBPUSD
ดีล
#56793274
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2023 03:59:46
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20572
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.02.2023 10:05:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2049
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.72 USD
23.02.2023 03:59:45
23.02.2023 10:05:27
ขาย
0.01
1.20572
1.2049
กำไร
0.72 USD
GBPUSD
ดีล
#56793273
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2023 03:59:45
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20572
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.02.2023 10:05:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2049
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.72 USD
23.02.2023 03:59:43
23.02.2023 10:05:27
ขาย
0.01
1.20572
1.2049
กำไร
0.72 USD
GBPUSD
ดีล
#56793272
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2023 03:59:43
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20572
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.02.2023 10:05:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2049
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.72 USD
21.02.2023 02:06:12
21.02.2023 11:47:31
ขาย
0.01
1.34574
1.345
กำไร
0.45 USD
USDCAD
ดีล
#56733900
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2023 02:06:12
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.34574
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.02.2023 11:47:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.45 USD
21.02.2023 02:06:10
21.02.2023 11:47:31
ขาย
0.01
1.34573
1.345
กำไร
0.44 USD
USDCAD
ดีล
#56733899
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2023 02:06:10
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.34573
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.02.2023 11:47:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.44 USD
21.02.2023 02:06:09
21.02.2023 11:47:31
ขาย
0.01
1.34572
1.345
กำไร
0.44 USD
USDCAD
ดีล
#56733898
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2023 02:06:09
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.34572
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.02.2023 11:47:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.44 USD
21.02.2023 02:06:07
21.02.2023 11:47:31
ขาย
0.01
1.34572
1.345
กำไร
0.44 USD
USDCAD
ดีล
#56733897
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2023 02:06:07
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.34572
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.02.2023 11:47:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.44 USD
21.02.2023 02:06:06
21.02.2023 11:47:31
ขาย
0.01
1.34572
1.345
กำไร
0.44 USD
USDCAD
ดีล
#56733896
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2023 02:06:06
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.34572
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.02.2023 11:47:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.44 USD
16.02.2023 03:00:07
16.02.2023 15:32:14
ขาย
0.01
1.2018
1.20176
กำไร
-0.06 USD
GBPUSD
ดีล
#56658442
วันและเวลาเปิดทำการ
16.02.2023 03:00:07
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2018
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.02.2023 15:32:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20176
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.06 USD
16.02.2023 03:00:05
16.02.2023 15:32:13
ขาย
0.01
1.20179
1.20157
กำไร
0.12 USD
GBPUSD
ดีล
#56658441
วันและเวลาเปิดทำการ
16.02.2023 03:00:05
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20179
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.02.2023 15:32:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20157
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.12 USD
16.02.2023 03:00:08
16.02.2023 15:32:12
ขาย
0.01
1.20182
1.20155
กำไร
0.17 USD
GBPUSD
ดีล
#56658443
วันและเวลาเปิดทำการ
16.02.2023 03:00:08
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20182
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.02.2023 15:32:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20155
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.17 USD
16.02.2023 03:00:11
16.02.2023 15:32:11
ขาย
0.01
1.20181
1.2015
กำไร
0.21 USD
GBPUSD
ดีล
#56658445
วันและเวลาเปิดทำการ
16.02.2023 03:00:11
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20181
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.02.2023 15:32:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2015
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.21 USD
16.02.2023 03:00:09
16.02.2023 15:32:11
ขาย
0.01
1.20182
1.20151
กำไร
0.21 USD
GBPUSD
ดีล
#56658444
วันและเวลาเปิดทำการ
16.02.2023 03:00:09
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20182
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.02.2023 15:32:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.20151
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.21 USD
08.02.2023 01:00:03
08.02.2023 08:45:10
ขาย
0.01
1.33924
1.33887
กำไร
0.18 USD
USDCAD
ดีล
#56430057
วันและเวลาเปิดทำการ
08.02.2023 01:00:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33924
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.02.2023 08:45:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.33887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.18 USD
08.02.2023 01:00:22
08.02.2023 08:45:09
ขาย
0.01
1.33932
1.33887
กำไร
0.24 USD
USDCAD
ดีล
#56430062
วันและเวลาเปิดทำการ
08.02.2023 01:00:22
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33932
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.02.2023 08:45:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.33887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.24 USD
08.02.2023 01:00:29
08.02.2023 08:45:07
ขาย
0.01
1.33932
1.33886
กำไร
0.24 USD
USDCAD
ดีล
#56430069
วันและเวลาเปิดทำการ
08.02.2023 01:00:29
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33932
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.02.2023 08:45:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.33886
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.24 USD
08.02.2023 01:00:26
08.02.2023 08:45:07
ขาย
0.01
1.33932
1.33887
กำไร
0.24 USD
USDCAD
ดีล
#56430065
วันและเวลาเปิดทำการ
08.02.2023 01:00:26
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33932
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.02.2023 08:45:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.33887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.24 USD
08.02.2023 01:00:31
08.02.2023 08:45:06
ขาย
0.01
1.33932
1.33886
กำไร
0.24 USD
USDCAD
ดีล
#56430070
วันและเวลาเปิดทำการ
08.02.2023 01:00:31
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.33932
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.02.2023 08:45:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.33886
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.24 USD
06.02.2023 01:29:16
06.02.2023 01:39:36
ขาย
0.01
1.20537
1.2044
กำไร
0.87 USD
GBPUSD
ดีล
#56341620
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2023 01:29:16
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20537
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.02.2023 01:39:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2044
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.87 USD
06.02.2023 01:29:15
06.02.2023 01:39:36
ขาย
0.01
1.20539
1.2044
กำไร
0.89 USD
GBPUSD
ดีล
#56341619
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2023 01:29:15
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20539
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.02.2023 01:39:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2044
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.89 USD
06.02.2023 01:29:13
06.02.2023 01:39:36
ขาย
0.01
1.20537
1.2044
กำไร
0.87 USD
GBPUSD
ดีล
#56341618
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2023 01:29:13
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20537
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.02.2023 01:39:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2044
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.87 USD
06.02.2023 01:29:11
06.02.2023 01:39:36
ขาย
0.01
1.20538
1.2044
กำไร
0.88 USD
GBPUSD
ดีล
#56341617
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2023 01:29:11
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20538
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.02.2023 01:39:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2044
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.88 USD
06.02.2023 01:29:07
06.02.2023 01:39:36
ขาย
0.01
1.20538
1.2044
กำไร
0.88 USD
GBPUSD
ดีล
#56341615
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2023 01:29:07
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20538
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.02.2023 01:39:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2044
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.88 USD
03.02.2023 02:59:50
03.02.2023 04:14:23
ซื้อ
0.01
1.3326
1.3335
กำไร
0.57 USD
USDCAD
ดีล
#56291953
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2023 02:59:50
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3326
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.02.2023 04:14:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3335
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.57 USD
03.02.2023 02:59:49
03.02.2023 04:14:23
ซื้อ
0.01
1.3326
1.3335
กำไร
0.57 USD
USDCAD
ดีล
#56291952
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2023 02:59:49
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3326
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.02.2023 04:14:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3335
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.57 USD
03.02.2023 02:59:47
03.02.2023 04:14:23
ซื้อ
0.01
1.3326
1.3335
กำไร
0.57 USD
USDCAD
ดีล
#56291951
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2023 02:59:47
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3326
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.02.2023 04:14:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3335
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.57 USD
03.02.2023 02:59:46
03.02.2023 04:14:23
ซื้อ
0.01
1.3326
1.3335
กำไร
0.57 USD
USDCAD
ดีล
#56291949
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2023 02:59:46
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3326
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.02.2023 04:14:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3335
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.57 USD
03.02.2023 02:59:45
03.02.2023 04:14:23
ซื้อ
0.01
1.3326
1.3335
กำไร
0.57 USD
USDCAD
ดีล
#56291948
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2023 02:59:45
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3326
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.02.2023 04:14:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3335
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.57 USD
27.01.2023 02:36:58
30.01.2023 09:15:33
ซื้อ
0.01
1.24172
1.23941
กำไร
-2.41 USD
GBPUSD
ดีล
#56047002
วันและเวลาเปิดทำการ
27.01.2023 02:36:58
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24172
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.01.2023 09:15:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.23941
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.41 USD