Демо горим
21.03.2024 11:04:35
21.03.2024 11:25:09
Зарах
0.01
2200.82
2205.02
Ашиг
-4.25 USD
XAUUSD
Гэрээ
#63684059
Нээх огноо цаг
21.03.2024 11:04:35
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2200.82
Солих
0.00 USD
Нийт
-4.20 USD
Хаах огноо цаг
21.03.2024 11:25:09
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
2205.02
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
-4.25 USD
13.12.2023 08:53:40
28.02.2024 09:31:20
Копи
0%
3.47%
Ашиг
30.60 USD
Maximum_Profit
Нээх огноо цаг
13.12.2023 08:53:40
Орох цэг
0%
Төрөл
Копи
Хаах огноо цаг
28.02.2024 09:31:20
Гарах
3.47%
Ашиг
30.60 USD
03.02.2024 19:25:20
28.02.2024 09:31:13
Копи
-0.03%
-0.03%
Ашиг
0.00 USD
Amsterdam
Нээх огноо цаг
03.02.2024 19:25:20
Орох цэг
-0.03%
Төрөл
Копи
Хаах огноо цаг
28.02.2024 09:31:13
Гарах
-0.03%
Ашиг
0.00 USD
24.08.2022 10:54:17
04.12.2023 02:29:27
Копи
4.83%
6.45%
Ашиг
7.17 USD
TraderMexico
Нээх огноо цаг
24.08.2022 10:54:17
Орох цэг
4.83%
Төрөл
Копи
Хаах огноо цаг
04.12.2023 02:29:27
Гарах
6.45%
Ашиг
7.17 USD
01.03.2023 05:59:48
01.03.2023 12:34:36
Зарах
0.01
1.20387
1.203
Ашиг
0.77 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56916420
Нээх огноо цаг
01.03.2023 05:59:48
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20387
Солих
0.00 USD
Нийт
0.87 USD
Хаах огноо цаг
01.03.2023 12:34:36
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.203
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.77 USD
01.03.2023 05:59:47
01.03.2023 12:34:36
Зарах
0.01
1.20387
1.203
Ашиг
0.77 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56916419
Нээх огноо цаг
01.03.2023 05:59:47
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20387
Солих
0.00 USD
Нийт
0.87 USD
Хаах огноо цаг
01.03.2023 12:34:36
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.203
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.77 USD
01.03.2023 05:59:46
01.03.2023 12:34:36
Зарах
0.01
1.20386
1.203
Ашиг
0.76 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56916418
Нээх огноо цаг
01.03.2023 05:59:46
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20386
Солих
0.00 USD
Нийт
0.86 USD
Хаах огноо цаг
01.03.2023 12:34:36
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.203
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.76 USD
01.03.2023 05:59:44
01.03.2023 12:34:36
Зарах
0.01
1.20386
1.203
Ашиг
0.76 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56916417
Нээх огноо цаг
01.03.2023 05:59:44
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20386
Солих
0.00 USD
Нийт
0.86 USD
Хаах огноо цаг
01.03.2023 12:34:36
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.203
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.76 USD
01.03.2023 05:59:43
01.03.2023 12:34:36
Зарах
0.01
1.20386
1.203
Ашиг
0.76 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56916416
Нээх огноо цаг
01.03.2023 05:59:43
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20386
Солих
0.00 USD
Нийт
0.86 USD
Хаах огноо цаг
01.03.2023 12:34:36
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.203
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.76 USD
28.02.2023 05:00:17
28.02.2023 13:01:43
Зарах
0.01
1.35751
1.3565
Ашиг
0.64 USD
USDCAD
Гэрээ
#56878185
Нээх огноо цаг
28.02.2023 05:00:17
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.35751
Солих
0.00 USD
Нийт
0.74 USD
Хаах огноо цаг
28.02.2023 13:01:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.3565
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.64 USD
28.02.2023 05:00:15
28.02.2023 13:01:43
Зарах
0.01
1.35751
1.3565
Ашиг
0.64 USD
USDCAD
Гэрээ
#56878183
Нээх огноо цаг
28.02.2023 05:00:15
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.35751
Солих
0.00 USD
Нийт
0.74 USD
Хаах огноо цаг
28.02.2023 13:01:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.3565
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.64 USD
28.02.2023 05:00:14
28.02.2023 13:01:43
Зарах
0.01
1.35748
1.3565
Ашиг
0.62 USD
USDCAD
Гэрээ
#56878182
Нээх огноо цаг
28.02.2023 05:00:14
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.35748
Солих
0.00 USD
Нийт
0.72 USD
Хаах огноо цаг
28.02.2023 13:01:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.3565
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.62 USD
28.02.2023 05:00:12
28.02.2023 13:01:43
Зарах
0.01
1.35748
1.3565
Ашиг
0.62 USD
USDCAD
Гэрээ
#56878180
Нээх огноо цаг
28.02.2023 05:00:12
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.35748
Солих
0.00 USD
Нийт
0.72 USD
Хаах огноо цаг
28.02.2023 13:01:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.3565
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.62 USD
28.02.2023 05:00:07
28.02.2023 13:01:43
Зарах
0.01
1.35748
1.3565
Ашиг
0.62 USD
USDCAD
Гэрээ
#56878178
Нээх огноо цаг
28.02.2023 05:00:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.35748
Солих
0.00 USD
Нийт
0.72 USD
Хаах огноо цаг
28.02.2023 13:01:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.3565
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.62 USD
27.02.2023 05:59:34
27.02.2023 07:33:34
Зарах
0.01
1.19447
1.1936
Ашиг
0.77 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56852619
Нээх огноо цаг
27.02.2023 05:59:34
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.19447
Солих
0.00 USD
Нийт
0.87 USD
Хаах огноо цаг
27.02.2023 07:33:34
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.1936
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.77 USD
27.02.2023 05:59:33
27.02.2023 07:33:34
Зарах
0.01
1.19447
1.1936
Ашиг
0.77 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56852617
Нээх огноо цаг
27.02.2023 05:59:33
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.19447
Солих
0.00 USD
Нийт
0.87 USD
Хаах огноо цаг
27.02.2023 07:33:34
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.1936
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.77 USD
27.02.2023 05:59:40
27.02.2023 07:33:34
Зарах
0.01
1.19447
1.1936
Ашиг
0.77 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56852623
Нээх огноо цаг
27.02.2023 05:59:40
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.19447
Солих
0.00 USD
Нийт
0.87 USD
Хаах огноо цаг
27.02.2023 07:33:34
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.1936
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.77 USD
27.02.2023 05:59:39
27.02.2023 07:33:34
Зарах
0.01
1.19447
1.1936
Ашиг
0.77 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56852622
Нээх огноо цаг
27.02.2023 05:59:39
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.19447
Солих
0.00 USD
Нийт
0.87 USD
Хаах огноо цаг
27.02.2023 07:33:34
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.1936
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.77 USD
27.02.2023 05:59:37
27.02.2023 07:33:34
Зарах
0.01
1.19448
1.1936
Ашиг
0.78 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56852620
Нээх огноо цаг
27.02.2023 05:59:37
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.19448
Солих
0.00 USD
Нийт
0.88 USD
Хаах огноо цаг
27.02.2023 07:33:34
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.1936
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.78 USD
23.02.2023 03:59:49
23.02.2023 10:05:27
Зарах
0.01
1.20572
1.2049
Ашиг
0.72 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56793276
Нээх огноо цаг
23.02.2023 03:59:49
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20572
Солих
0.00 USD
Нийт
0.82 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2023 10:05:27
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.2049
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.72 USD
23.02.2023 03:59:47
23.02.2023 10:05:27
Зарах
0.01
1.20572
1.2049
Ашиг
0.72 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56793275
Нээх огноо цаг
23.02.2023 03:59:47
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20572
Солих
0.00 USD
Нийт
0.82 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2023 10:05:27
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.2049
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.72 USD
23.02.2023 03:59:46
23.02.2023 10:05:27
Зарах
0.01
1.20572
1.2049
Ашиг
0.72 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56793274
Нээх огноо цаг
23.02.2023 03:59:46
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20572
Солих
0.00 USD
Нийт
0.82 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2023 10:05:27
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.2049
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.72 USD
23.02.2023 03:59:45
23.02.2023 10:05:27
Зарах
0.01
1.20572
1.2049
Ашиг
0.72 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56793273
Нээх огноо цаг
23.02.2023 03:59:45
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20572
Солих
0.00 USD
Нийт
0.82 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2023 10:05:27
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.2049
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.72 USD
23.02.2023 03:59:43
23.02.2023 10:05:27
Зарах
0.01
1.20572
1.2049
Ашиг
0.72 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56793272
Нээх огноо цаг
23.02.2023 03:59:43
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20572
Солих
0.00 USD
Нийт
0.82 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2023 10:05:27
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.2049
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.72 USD
21.02.2023 02:06:12
21.02.2023 11:47:31
Зарах
0.01
1.34574
1.345
Ашиг
0.45 USD
USDCAD
Гэрээ
#56733900
Нээх огноо цаг
21.02.2023 02:06:12
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.34574
Солих
0.00 USD
Нийт
0.55 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2023 11:47:31
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.345
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.45 USD
21.02.2023 02:06:10
21.02.2023 11:47:31
Зарах
0.01
1.34573
1.345
Ашиг
0.44 USD
USDCAD
Гэрээ
#56733899
Нээх огноо цаг
21.02.2023 02:06:10
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.34573
Солих
0.00 USD
Нийт
0.54 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2023 11:47:31
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.345
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.44 USD
21.02.2023 02:06:09
21.02.2023 11:47:31
Зарах
0.01
1.34572
1.345
Ашиг
0.44 USD
USDCAD
Гэрээ
#56733898
Нээх огноо цаг
21.02.2023 02:06:09
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.34572
Солих
0.00 USD
Нийт
0.54 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2023 11:47:31
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.345
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.44 USD
21.02.2023 02:06:07
21.02.2023 11:47:31
Зарах
0.01
1.34572
1.345
Ашиг
0.44 USD
USDCAD
Гэрээ
#56733897
Нээх огноо цаг
21.02.2023 02:06:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.34572
Солих
0.00 USD
Нийт
0.54 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2023 11:47:31
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.345
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.44 USD
21.02.2023 02:06:06
21.02.2023 11:47:31
Зарах
0.01
1.34572
1.345
Ашиг
0.44 USD
USDCAD
Гэрээ
#56733896
Нээх огноо цаг
21.02.2023 02:06:06
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.34572
Солих
0.00 USD
Нийт
0.54 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2023 11:47:31
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.345
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.44 USD
16.02.2023 03:00:07
16.02.2023 15:32:14
Зарах
0.01
1.2018
1.20176
Ашиг
-0.06 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56658442
Нээх огноо цаг
16.02.2023 03:00:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.2018
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
16.02.2023 15:32:14
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.20176
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
-0.06 USD
16.02.2023 03:00:05
16.02.2023 15:32:13
Зарах
0.01
1.20179
1.20157
Ашиг
0.12 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56658441
Нээх огноо цаг
16.02.2023 03:00:05
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20179
Солих
0.00 USD
Нийт
0.22 USD
Хаах огноо цаг
16.02.2023 15:32:13
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.20157
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.12 USD
16.02.2023 03:00:08
16.02.2023 15:32:12
Зарах
0.01
1.20182
1.20155
Ашиг
0.17 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56658443
Нээх огноо цаг
16.02.2023 03:00:08
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20182
Солих
0.00 USD
Нийт
0.27 USD
Хаах огноо цаг
16.02.2023 15:32:12
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.20155
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.17 USD
16.02.2023 03:00:11
16.02.2023 15:32:11
Зарах
0.01
1.20181
1.2015
Ашиг
0.21 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56658445
Нээх огноо цаг
16.02.2023 03:00:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20181
Солих
0.00 USD
Нийт
0.31 USD
Хаах огноо цаг
16.02.2023 15:32:11
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.2015
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.21 USD
16.02.2023 03:00:09
16.02.2023 15:32:11
Зарах
0.01
1.20182
1.20151
Ашиг
0.21 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56658444
Нээх огноо цаг
16.02.2023 03:00:09
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20182
Солих
0.00 USD
Нийт
0.31 USD
Хаах огноо цаг
16.02.2023 15:32:11
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.20151
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.21 USD
08.02.2023 01:00:03
08.02.2023 08:45:10
Зарах
0.01
1.33924
1.33887
Ашиг
0.18 USD
USDCAD
Гэрээ
#56430057
Нээх огноо цаг
08.02.2023 01:00:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.33924
Солих
0.00 USD
Нийт
0.28 USD
Хаах огноо цаг
08.02.2023 08:45:10
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.33887
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.18 USD
08.02.2023 01:00:22
08.02.2023 08:45:09
Зарах
0.01
1.33932
1.33887
Ашиг
0.24 USD
USDCAD
Гэрээ
#56430062
Нээх огноо цаг
08.02.2023 01:00:22
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.33932
Солих
0.00 USD
Нийт
0.34 USD
Хаах огноо цаг
08.02.2023 08:45:09
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.33887
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.24 USD
08.02.2023 01:00:29
08.02.2023 08:45:07
Зарах
0.01
1.33932
1.33886
Ашиг
0.24 USD
USDCAD
Гэрээ
#56430069
Нээх огноо цаг
08.02.2023 01:00:29
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.33932
Солих
0.00 USD
Нийт
0.34 USD
Хаах огноо цаг
08.02.2023 08:45:07
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.33886
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.24 USD
08.02.2023 01:00:26
08.02.2023 08:45:07
Зарах
0.01
1.33932
1.33887
Ашиг
0.24 USD
USDCAD
Гэрээ
#56430065
Нээх огноо цаг
08.02.2023 01:00:26
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.33932
Солих
0.00 USD
Нийт
0.34 USD
Хаах огноо цаг
08.02.2023 08:45:07
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.33887
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.24 USD
08.02.2023 01:00:31
08.02.2023 08:45:06
Зарах
0.01
1.33932
1.33886
Ашиг
0.24 USD
USDCAD
Гэрээ
#56430070
Нээх огноо цаг
08.02.2023 01:00:31
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.33932
Солих
0.00 USD
Нийт
0.34 USD
Хаах огноо цаг
08.02.2023 08:45:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.33886
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.24 USD
06.02.2023 01:29:16
06.02.2023 01:39:36
Зарах
0.01
1.20537
1.2044
Ашиг
0.87 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56341620
Нээх огноо цаг
06.02.2023 01:29:16
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20537
Солих
0.00 USD
Нийт
0.97 USD
Хаах огноо цаг
06.02.2023 01:39:36
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.2044
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.87 USD
06.02.2023 01:29:15
06.02.2023 01:39:36
Зарах
0.01
1.20539
1.2044
Ашиг
0.89 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56341619
Нээх огноо цаг
06.02.2023 01:29:15
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20539
Солих
0.00 USD
Нийт
0.99 USD
Хаах огноо цаг
06.02.2023 01:39:36
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.2044
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.89 USD
06.02.2023 01:29:13
06.02.2023 01:39:36
Зарах
0.01
1.20537
1.2044
Ашиг
0.87 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56341618
Нээх огноо цаг
06.02.2023 01:29:13
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20537
Солих
0.00 USD
Нийт
0.97 USD
Хаах огноо цаг
06.02.2023 01:39:36
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.2044
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.87 USD
06.02.2023 01:29:11
06.02.2023 01:39:36
Зарах
0.01
1.20538
1.2044
Ашиг
0.88 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56341617
Нээх огноо цаг
06.02.2023 01:29:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20538
Солих
0.00 USD
Нийт
0.98 USD
Хаах огноо цаг
06.02.2023 01:39:36
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.2044
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.88 USD
06.02.2023 01:29:07
06.02.2023 01:39:36
Зарах
0.01
1.20538
1.2044
Ашиг
0.88 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56341615
Нээх огноо цаг
06.02.2023 01:29:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.20538
Солих
0.00 USD
Нийт
0.98 USD
Хаах огноо цаг
06.02.2023 01:39:36
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.2044
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.88 USD
03.02.2023 02:59:50
03.02.2023 04:14:23
Авах
0.01
1.3326
1.3335
Ашиг
0.57 USD
USDCAD
Гэрээ
#56291953
Нээх огноо цаг
03.02.2023 02:59:50
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.3326
Солих
0.00 USD
Нийт
0.67 USD
Хаах огноо цаг
03.02.2023 04:14:23
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.3335
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.57 USD
03.02.2023 02:59:49
03.02.2023 04:14:23
Авах
0.01
1.3326
1.3335
Ашиг
0.57 USD
USDCAD
Гэрээ
#56291952
Нээх огноо цаг
03.02.2023 02:59:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.3326
Солих
0.00 USD
Нийт
0.67 USD
Хаах огноо цаг
03.02.2023 04:14:23
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.3335
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.57 USD
03.02.2023 02:59:47
03.02.2023 04:14:23
Авах
0.01
1.3326
1.3335
Ашиг
0.57 USD
USDCAD
Гэрээ
#56291951
Нээх огноо цаг
03.02.2023 02:59:47
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.3326
Солих
0.00 USD
Нийт
0.67 USD
Хаах огноо цаг
03.02.2023 04:14:23
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.3335
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.57 USD
03.02.2023 02:59:46
03.02.2023 04:14:23
Авах
0.01
1.3326
1.3335
Ашиг
0.57 USD
USDCAD
Гэрээ
#56291949
Нээх огноо цаг
03.02.2023 02:59:46
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.3326
Солих
0.00 USD
Нийт
0.67 USD
Хаах огноо цаг
03.02.2023 04:14:23
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.3335
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.57 USD
03.02.2023 02:59:45
03.02.2023 04:14:23
Авах
0.01
1.3326
1.3335
Ашиг
0.57 USD
USDCAD
Гэрээ
#56291948
Нээх огноо цаг
03.02.2023 02:59:45
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.3326
Солих
0.00 USD
Нийт
0.67 USD
Хаах огноо цаг
03.02.2023 04:14:23
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.3335
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.57 USD
27.01.2023 02:36:58
30.01.2023 09:15:33
Авах
0.01
1.24172
1.23941
Ашиг
-2.41 USD
GBPUSD
Гэрээ
#56047002
Нээх огноо цаг
27.01.2023 02:36:58
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24172
Солих
0.00 USD
Нийт
-2.31 USD
Хаах огноо цаг
30.01.2023 09:15:33
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.23941
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
-2.41 USD