Sotish
0.01
27.02.2024 20:03:14
1.26884
1.26894
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 20:03:14
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.26884
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.26894
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
27.02.2024 18:08:16
1.26856
1.26863
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 18:08:16
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.26856
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.26863
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
27.02.2024 17:58:22
1.26826
1.26863
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 17:58:22
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.26826
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.26863
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
27.02.2024 17:58:20
1.26827
1.26863
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 17:58:20
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.26827
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.26863
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
27.02.2024 17:57:02
1.26847
1.26863
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 17:57:02
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.26847
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.26863
Take profit
0.00000
Sotish
0.04
27.02.2024 17:56:00
1.26826
1.26863
0.00000
0.00000
Daromad
-0.01 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 17:56:00
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.26826
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.01 USD
Bitim hajmi
0.04
Joriy narxi
1.26863
Take profit
0.00000
Sotish
0.04
27.02.2024 17:55:55
1.26822
1.26863
0.00000
0.00000
Daromad
-0.02 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 17:55:55
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.26822
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.02 USD
Bitim hajmi
0.04
Joriy narxi
1.26863
Take profit
0.00000
Sotish
0.04
27.02.2024 17:55:52
1.26823
1.26863
0.00000
0.00000
Daromad
-0.02 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 17:55:52
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.26823
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.02 USD
Bitim hajmi
0.04
Joriy narxi
1.26863
Take profit
0.00000
Sotish
0.04
27.02.2024 17:55:50
1.26814
1.26863
0.00000
0.00000
Daromad
-0.02 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 17:55:50
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.26814
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.02 USD
Bitim hajmi
0.04
Joriy narxi
1.26863
Take profit
0.00000
Sotish
0.04
27.02.2024 17:54:59
1.26837
1.26863
0.00000
0.00000
Daromad
-0.01 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 17:54:59
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.26837
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.01 USD
Bitim hajmi
0.04
Joriy narxi
1.26863
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
27.02.2024 17:50:03
0.65382
0.65440
0.67910
0.65080
Daromad
-0.01 USD
AUDUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 17:50:03
Turi
Sotish
Ochilish narxi
0.65382
Stop-loss
0.67910
Daromad
-0.01 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
0.65440
Take profit
0.65080
Sotish narxi
0.01
27.02.2024 17:50:03
0.65592
0.65382
0.68122
0.65292
Daromad
0.00 USD
AUDUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 17:50:03
Turi
Sotish narxi
Ochilish narxi
0.65592
Stop-loss
0.68122
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
0.65382
Take profit
0.65292
Sotib olish narxi
0.01
27.02.2024 17:45:03
0.65110
0.65326
0.62580
0.65410
Daromad
0.00 USD
AUDUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 17:45:03
Turi
Sotib olish narxi
Ochilish narxi
0.65110
Stop-loss
0.62580
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
0.65326
Take profit
0.65410
Xarid qilish
0.01
27.02.2024 17:44:59
0.65320
0.65430
0.62790
0.65620
Daromad
0.01 USD
AUDUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 17:44:59
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
0.65320
Stop-loss
0.62790
Daromad
0.01 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
0.65430
Take profit
0.65620
Sotib olish narxi
0.01
27.02.2024 12:32:47
0.65275
0.65486
0.62745
0.65575
Daromad
0.00 USD
AUDUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 12:32:47
Turi
Sotib olish narxi
Ochilish narxi
0.65275
Stop-loss
0.62745
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
0.65486
Take profit
0.65575
Xarid qilish
0.01
27.02.2024 12:32:46
0.65485
0.65430
0.62954
0.65784
Daromad
-0.01 USD
AUDUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 12:32:46
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
0.65485
Stop-loss
0.62954
Daromad
-0.01 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
0.65430
Take profit
0.65784
Xarid qilish
0.01
27.02.2024 09:25:02
0.65530
0.65430
0.62999
0.65829
Daromad
-0.01 USD
AUDUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 09:25:02
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
0.65530
Stop-loss
0.62999
Daromad
-0.01 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
0.65430
Take profit
0.65829
Sotish narxi
0.01
27.02.2024 09:12:42
0.65735
0.65525
0.68265
0.65435
Daromad
0.00 USD
AUDUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 09:12:42
Turi
Sotish narxi
Ochilish narxi
0.65735
Stop-loss
0.68265
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
0.65525
Take profit
0.65435
Sotish
0.01
27.02.2024 09:12:41
0.65525
0.65440
0.68056
0.65226
Daromad
0.01 USD
AUDUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 09:12:41
Turi
Sotish
Ochilish narxi
0.65525
Stop-loss
0.68056
Daromad
0.01 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
0.65440
Take profit
0.65226
Xarid qilish
0.04
27.02.2024 09:12:40
0.65537
0.65430
0.00000
0.00000
Daromad
-0.04 USD
AUDUSD
Ochish vaqti va sanasi
27.02.2024 09:12:40
Turi
Xarid qilish
Ochilish narxi
0.65537
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.04 USD
Bitim hajmi
0.04
Joriy narxi
0.65430
Take profit
0.00000