Sotish
0.05
12.07.2024 15:21:41
1.08910
1.08992
0.00000
1.08600
Daromad
-4.10 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 15:21:41
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08910
Stop-loss
0.00000
Daromad
-4.10 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08600
Sotish
0.05
12.07.2024 15:21:37
1.08908
1.08992
0.00000
1.08600
Daromad
-4.20 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 15:21:37
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08908
Stop-loss
0.00000
Daromad
-4.20 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08600
Sotish
0.05
12.07.2024 15:21:34
1.08911
1.08992
0.00000
1.08600
Daromad
-4.05 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 15:21:34
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08911
Stop-loss
0.00000
Daromad
-4.05 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08600
Sotish
0.05
12.07.2024 11:31:53
1.08820
1.08992
0.00000
1.08400
Daromad
-8.60 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 11:31:53
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08820
Stop-loss
0.00000
Daromad
-8.60 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08400
Sotish
0.05
12.07.2024 11:31:48
1.08821
1.08992
0.00000
1.08400
Daromad
-8.55 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 11:31:48
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08821
Stop-loss
0.00000
Daromad
-8.55 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08400
Sotish
0.05
12.07.2024 11:31:41
1.08833
1.08992
0.00000
1.08400
Daromad
-7.95 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 11:31:41
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08833
Stop-loss
0.00000
Daromad
-7.95 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08400
Sotish
0.05
12.07.2024 11:31:33
1.08831
1.08992
0.00000
1.08400
Daromad
-8.05 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 11:31:33
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08831
Stop-loss
0.00000
Daromad
-8.05 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08400
Sotish
0.05
12.07.2024 11:31:27
1.08826
1.08992
0.00000
1.08400
Daromad
-8.30 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 11:31:27
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08826
Stop-loss
0.00000
Daromad
-8.30 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08400
Sotish
0.05
11.07.2024 18:26:24
1.08700
1.08992
0.00000
1.08300
Daromad
-14.60 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 18:26:24
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08700
Stop-loss
0.00000
Daromad
-14.60 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08300
Sotish
0.05
11.07.2024 15:36:32
1.08751
1.08992
0.00000
1.08300
Daromad
-12.05 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 15:36:32
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08751
Stop-loss
0.00000
Daromad
-12.05 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08300
Sotish
0.05
11.07.2024 15:36:28
1.08732
1.08992
0.00000
1.08300
Daromad
-13.00 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 15:36:28
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08732
Stop-loss
0.00000
Daromad
-13.00 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08300
Sotish
0.05
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08992
0.00000
1.08200
Daromad
-19.60 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 15:30:08
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08600
Stop-loss
0.00000
Daromad
-19.60 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08200
Sotish
0.05
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08992
0.00000
1.08200
Daromad
-19.60 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 15:30:08
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08600
Stop-loss
0.00000
Daromad
-19.60 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08200
Sotish
0.05
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08992
0.00000
1.08200
Daromad
-19.60 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 15:30:08
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08600
Stop-loss
0.00000
Daromad
-19.60 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08200
Sotish
0.05
11.07.2024 12:10:45
1.08507
1.08992
0.00000
1.08000
Daromad
-24.25 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 12:10:45
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08507
Stop-loss
0.00000
Daromad
-24.25 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08000
Sotish
0.05
11.07.2024 12:10:40
1.08508
1.08992
0.00000
1.08000
Daromad
-24.20 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 12:10:40
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08508
Stop-loss
0.00000
Daromad
-24.20 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08000
Sotish
0.05
11.07.2024 12:10:37
1.08512
1.08992
0.00000
1.08000
Daromad
-24.00 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 12:10:37
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08512
Stop-loss
0.00000
Daromad
-24.00 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.08000
Sotish
0.05
10.07.2024 22:55:48
1.08281
1.08992
0.00000
1.07800
Daromad
-35.55 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
10.07.2024 22:55:48
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08281
Stop-loss
0.00000
Daromad
-35.55 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.07800
Sotish
0.05
10.07.2024 22:55:44
1.08281
1.08992
0.00000
1.07800
Daromad
-35.55 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
10.07.2024 22:55:44
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08281
Stop-loss
0.00000
Daromad
-35.55 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.07800
Sotish
0.05
10.07.2024 22:55:40
1.08282
1.08992
0.00000
1.07800
Daromad
-35.50 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
10.07.2024 22:55:40
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08282
Stop-loss
0.00000
Daromad
-35.50 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.07800
Sotish
0.05
04.07.2024 19:23:10
1.08127
1.08992
0.00000
1.07700
Daromad
-43.25 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 19:23:10
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08127
Stop-loss
0.00000
Daromad
-43.25 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.07700
Sotish
0.05
04.07.2024 19:23:06
1.08126
1.08992
0.00000
1.07700
Daromad
-43.30 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 19:23:06
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08126
Stop-loss
0.00000
Daromad
-43.30 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.07700
Sotish
0.05
04.07.2024 19:23:02
1.08126
1.08992
0.00000
1.07700
Daromad
-43.30 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 19:23:02
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08126
Stop-loss
0.00000
Daromad
-43.30 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.07700
Sotish
0.05
04.07.2024 10:49:24
1.07944
1.08992
0.00000
1.07600
Daromad
-52.40 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 10:49:24
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07944
Stop-loss
0.00000
Daromad
-52.40 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.07600
Sotish
0.05
04.07.2024 10:49:20
1.07944
1.08992
0.00000
1.07600
Daromad
-52.40 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 10:49:20
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07944
Stop-loss
0.00000
Daromad
-52.40 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.07600
Sotish
0.05
04.07.2024 10:49:16
1.07950
1.08992
0.00000
1.07600
Daromad
-52.10 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 10:49:16
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07950
Stop-loss
0.00000
Daromad
-52.10 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.07600
Sotish
0.05
03.07.2024 16:31:09
1.07836
1.08992
0.00000
1.07600
Daromad
-57.80 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
03.07.2024 16:31:09
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07836
Stop-loss
0.00000
Daromad
-57.80 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.07600
Sotish
0.05
03.07.2024 16:31:04
1.07837
1.08992
0.00000
1.07600
Daromad
-57.75 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
03.07.2024 16:31:04
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07837
Stop-loss
0.00000
Daromad
-57.75 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.07600
Sotish
0.05
03.07.2024 16:30:57
1.07834
1.08992
0.00000
1.07600
Daromad
-57.90 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
03.07.2024 16:30:57
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07834
Stop-loss
0.00000
Daromad
-57.90 USD
Bitim hajmi
0.05
Joriy narxi
1.08992
Take profit
1.07600
Nusxalash
20 000.00 USD
21.02.2024 05:01:42
387.54%
590.64%
0.00
0.00
Daromad
0.00 USD
Unicorn-Forex
Ochish vaqti va sanasi
21.02.2024 05:01:42
Turi
Nusxalash
Stop-loss
0.00
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
20 000.00 USD
Take profit
0.00