Демо горим
Зарах
0.05
16.07.2024 15:28:58
1.09018
1.08891
0.00000
0.00000
Ашиг
6.35 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
16.07.2024 15:28:58
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.09018
Stop loss
0.00000
Ашиг
6.35 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
0.00000
Зарах
0.05
16.07.2024 15:28:54
1.09019
1.08891
0.00000
0.00000
Ашиг
6.40 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
16.07.2024 15:28:54
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.09019
Stop loss
0.00000
Ашиг
6.40 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
0.00000
Зарах
0.05
16.07.2024 15:28:50
1.09019
1.08891
0.00000
0.00000
Ашиг
6.40 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
16.07.2024 15:28:50
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.09019
Stop loss
0.00000
Ашиг
6.40 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
0.00000
Зарах
0.05
12.07.2024 15:21:41
1.08910
1.08891
0.00000
1.08600
Ашиг
0.95 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.07.2024 15:21:41
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08910
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.95 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08600
Зарах
0.05
12.07.2024 15:21:37
1.08908
1.08891
0.00000
1.08600
Ашиг
0.85 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.07.2024 15:21:37
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08908
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.85 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08600
Зарах
0.05
12.07.2024 15:21:34
1.08911
1.08891
0.00000
1.08600
Ашиг
1.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.07.2024 15:21:34
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08911
Stop loss
0.00000
Ашиг
1.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08600
Зарах
0.05
12.07.2024 11:31:53
1.08820
1.08891
0.00000
1.08400
Ашиг
-3.55 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.07.2024 11:31:53
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08820
Stop loss
0.00000
Ашиг
-3.55 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08400
Зарах
0.05
12.07.2024 11:31:48
1.08821
1.08891
0.00000
1.08400
Ашиг
-3.50 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.07.2024 11:31:48
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08821
Stop loss
0.00000
Ашиг
-3.50 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08400
Зарах
0.05
12.07.2024 11:31:41
1.08833
1.08891
0.00000
1.08400
Ашиг
-2.90 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.07.2024 11:31:41
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08833
Stop loss
0.00000
Ашиг
-2.90 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08400
Зарах
0.05
12.07.2024 11:31:33
1.08831
1.08891
0.00000
1.08400
Ашиг
-3.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.07.2024 11:31:33
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08831
Stop loss
0.00000
Ашиг
-3.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08400
Зарах
0.05
12.07.2024 11:31:27
1.08826
1.08891
0.00000
1.08400
Ашиг
-3.25 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.07.2024 11:31:27
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08826
Stop loss
0.00000
Ашиг
-3.25 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08400
Зарах
0.05
11.07.2024 18:26:24
1.08700
1.08891
0.00000
1.08300
Ашиг
-9.55 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 18:26:24
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08700
Stop loss
0.00000
Ашиг
-9.55 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08300
Зарах
0.05
11.07.2024 15:36:32
1.08751
1.08891
0.00000
1.08300
Ашиг
-7.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 15:36:32
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08751
Stop loss
0.00000
Ашиг
-7.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08300
Зарах
0.05
11.07.2024 15:36:28
1.08732
1.08891
0.00000
1.08300
Ашиг
-7.95 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 15:36:28
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08732
Stop loss
0.00000
Ашиг
-7.95 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08300
Зарах
0.05
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08891
0.00000
1.08200
Ашиг
-14.55 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 15:30:08
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08600
Stop loss
0.00000
Ашиг
-14.55 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08200
Зарах
0.05
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08891
0.00000
1.08200
Ашиг
-14.55 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 15:30:08
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08600
Stop loss
0.00000
Ашиг
-14.55 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08200
Зарах
0.05
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08891
0.00000
1.08200
Ашиг
-14.55 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 15:30:08
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08600
Stop loss
0.00000
Ашиг
-14.55 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08200
Зарах
0.05
11.07.2024 12:10:45
1.08507
1.08891
0.00000
1.08000
Ашиг
-19.20 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 12:10:45
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08507
Stop loss
0.00000
Ашиг
-19.20 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08000
Зарах
0.05
11.07.2024 12:10:40
1.08508
1.08891
0.00000
1.08000
Ашиг
-19.15 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 12:10:40
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08508
Stop loss
0.00000
Ашиг
-19.15 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08000
Зарах
0.05
11.07.2024 12:10:37
1.08512
1.08891
0.00000
1.08000
Ашиг
-18.95 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 12:10:37
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08512
Stop loss
0.00000
Ашиг
-18.95 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.08000
Зарах
0.05
10.07.2024 22:55:48
1.08281
1.08891
0.00000
1.07800
Ашиг
-30.50 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
10.07.2024 22:55:48
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08281
Stop loss
0.00000
Ашиг
-30.50 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.07800
Зарах
0.05
10.07.2024 22:55:44
1.08281
1.08891
0.00000
1.07800
Ашиг
-30.50 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
10.07.2024 22:55:44
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08281
Stop loss
0.00000
Ашиг
-30.50 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.07800
Зарах
0.05
10.07.2024 22:55:40
1.08282
1.08891
0.00000
1.07800
Ашиг
-30.45 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
10.07.2024 22:55:40
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08282
Stop loss
0.00000
Ашиг
-30.45 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.07800
Зарах
0.05
04.07.2024 19:23:10
1.08127
1.08891
0.00000
1.07700
Ашиг
-38.20 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
04.07.2024 19:23:10
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08127
Stop loss
0.00000
Ашиг
-38.20 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.07700
Зарах
0.05
04.07.2024 19:23:06
1.08126
1.08891
0.00000
1.07700
Ашиг
-38.25 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
04.07.2024 19:23:06
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08126
Stop loss
0.00000
Ашиг
-38.25 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.07700
Зарах
0.05
04.07.2024 19:23:02
1.08126
1.08891
0.00000
1.07700
Ашиг
-38.25 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
04.07.2024 19:23:02
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08126
Stop loss
0.00000
Ашиг
-38.25 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.07700
Зарах
0.05
04.07.2024 10:49:24
1.07944
1.08891
0.00000
1.07600
Ашиг
-47.35 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
04.07.2024 10:49:24
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07944
Stop loss
0.00000
Ашиг
-47.35 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.07600
Зарах
0.05
04.07.2024 10:49:20
1.07944
1.08891
0.00000
1.07600
Ашиг
-47.35 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
04.07.2024 10:49:20
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07944
Stop loss
0.00000
Ашиг
-47.35 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.07600
Зарах
0.05
04.07.2024 10:49:16
1.07950
1.08891
0.00000
1.07600
Ашиг
-47.05 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
04.07.2024 10:49:16
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07950
Stop loss
0.00000
Ашиг
-47.05 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.07600
Зарах
0.05
03.07.2024 16:31:09
1.07836
1.08891
0.00000
1.07600
Ашиг
-52.75 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
03.07.2024 16:31:09
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07836
Stop loss
0.00000
Ашиг
-52.75 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.07600
Зарах
0.05
03.07.2024 16:31:04
1.07837
1.08891
0.00000
1.07600
Ашиг
-52.70 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
03.07.2024 16:31:04
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07837
Stop loss
0.00000
Ашиг
-52.70 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.07600
Зарах
0.05
03.07.2024 16:30:57
1.07834
1.08891
0.00000
1.07600
Ашиг
-52.85 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
03.07.2024 16:30:57
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07834
Stop loss
0.00000
Ашиг
-52.85 USD
Арилжааны хэмжээ
0.05
Одоогийн үнэ
1.08891
Take profit
1.07600
Копи
20 000.00 USD
21.02.2024 05:01:42
387.54%
588.97%
0.00
0.00
Ашиг
0.00 USD
Unicorn-Forex
Нээх огноо цаг
21.02.2024 05:01:42
Төрөл
Копи
Stop loss
0.00
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
20 000.00 USD
Take profit
0.00