ขาย
0.05
12.07.2024 15:21:41
1.08910
1.09014
0.00000
1.08600
กำไร
-5.20 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2024 15:21:41
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08910
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.20 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08600
ขาย
0.05
12.07.2024 15:21:37
1.08908
1.09014
0.00000
1.08600
กำไร
-5.30 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2024 15:21:37
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08908
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.30 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08600
ขาย
0.05
12.07.2024 15:21:34
1.08911
1.09014
0.00000
1.08600
กำไร
-5.15 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2024 15:21:34
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08911
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.15 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08600
ขาย
0.05
12.07.2024 11:31:53
1.08820
1.09014
0.00000
1.08400
กำไร
-9.70 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2024 11:31:53
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08820
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.70 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08400
ขาย
0.05
12.07.2024 11:31:48
1.08821
1.09014
0.00000
1.08400
กำไร
-9.65 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2024 11:31:48
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08821
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.65 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08400
ขาย
0.05
12.07.2024 11:31:41
1.08833
1.09014
0.00000
1.08400
กำไร
-9.05 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2024 11:31:41
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08833
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.05 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08400
ขาย
0.05
12.07.2024 11:31:33
1.08831
1.09014
0.00000
1.08400
กำไร
-9.15 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2024 11:31:33
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08831
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.15 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08400
ขาย
0.05
12.07.2024 11:31:27
1.08826
1.09014
0.00000
1.08400
กำไร
-9.40 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2024 11:31:27
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08826
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.40 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08400
ขาย
0.05
11.07.2024 18:26:24
1.08700
1.09014
0.00000
1.08300
กำไร
-15.70 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.07.2024 18:26:24
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08700
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.70 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08300
ขาย
0.05
11.07.2024 15:36:32
1.08751
1.09014
0.00000
1.08300
กำไร
-13.15 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.07.2024 15:36:32
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08751
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.15 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08300
ขาย
0.05
11.07.2024 15:36:28
1.08732
1.09014
0.00000
1.08300
กำไร
-14.10 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.07.2024 15:36:28
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08732
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-14.10 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08300
ขาย
0.05
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.09014
0.00000
1.08200
กำไร
-20.70 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.07.2024 15:30:08
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08600
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.70 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08200
ขาย
0.05
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.09014
0.00000
1.08200
กำไร
-20.70 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.07.2024 15:30:08
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08600
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.70 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08200
ขาย
0.05
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.09014
0.00000
1.08200
กำไร
-20.70 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.07.2024 15:30:08
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08600
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.70 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08200
ขาย
0.05
11.07.2024 12:10:45
1.08507
1.09014
0.00000
1.08000
กำไร
-25.35 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.07.2024 12:10:45
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08507
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-25.35 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08000
ขาย
0.05
11.07.2024 12:10:40
1.08508
1.09014
0.00000
1.08000
กำไร
-25.30 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.07.2024 12:10:40
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08508
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-25.30 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08000
ขาย
0.05
11.07.2024 12:10:37
1.08512
1.09014
0.00000
1.08000
กำไร
-25.10 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.07.2024 12:10:37
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08512
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-25.10 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.08000
ขาย
0.05
10.07.2024 22:55:48
1.08281
1.09014
0.00000
1.07800
กำไร
-36.65 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2024 22:55:48
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08281
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-36.65 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.07800
ขาย
0.05
10.07.2024 22:55:44
1.08281
1.09014
0.00000
1.07800
กำไร
-36.65 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2024 22:55:44
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08281
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-36.65 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.07800
ขาย
0.05
10.07.2024 22:55:40
1.08282
1.09014
0.00000
1.07800
กำไร
-36.60 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2024 22:55:40
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08282
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-36.60 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.07800
ขาย
0.05
04.07.2024 19:23:10
1.08127
1.09014
0.00000
1.07700
กำไร
-44.35 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2024 19:23:10
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08127
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-44.35 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.07700
ขาย
0.05
04.07.2024 19:23:06
1.08126
1.09014
0.00000
1.07700
กำไร
-44.40 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2024 19:23:06
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08126
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-44.40 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.07700
ขาย
0.05
04.07.2024 19:23:02
1.08126
1.09014
0.00000
1.07700
กำไร
-44.40 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2024 19:23:02
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08126
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-44.40 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.07700
ขาย
0.05
04.07.2024 10:49:24
1.07944
1.09014
0.00000
1.07600
กำไร
-53.50 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2024 10:49:24
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07944
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-53.50 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.05
04.07.2024 10:49:20
1.07944
1.09014
0.00000
1.07600
กำไร
-53.50 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2024 10:49:20
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07944
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-53.50 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.05
04.07.2024 10:49:16
1.07950
1.09014
0.00000
1.07600
กำไร
-53.20 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2024 10:49:16
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07950
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-53.20 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.05
03.07.2024 16:31:09
1.07836
1.09014
0.00000
1.07600
กำไร
-58.90 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2024 16:31:09
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07836
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-58.90 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.05
03.07.2024 16:31:04
1.07837
1.09014
0.00000
1.07600
กำไร
-58.85 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2024 16:31:04
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07837
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-58.85 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.05
03.07.2024 16:30:57
1.07834
1.09014
0.00000
1.07600
กำไร
-59.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2024 16:30:57
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07834
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-59.00 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09014
รับกำไร (Take profit)
1.07600
คัดลอก
20 000.00 USD
21.02.2024 05:01:42
387.54%
590.64%
0.00
0.00
กำไร
0.00 USD
Unicorn-Forex
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2024 05:01:42
ประเภท
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
20 000.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00