16.11.2023 10:48:56
01.12.2023 17:32:53
ขาย
0.05
1.08494
1.0844
กำไร
3.58 USD
EURUSD
ดีล
#112293302
วันและเวลาเปิดทำการ
16.11.2023 10:48:56
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08494
สวอป (Swap)
0.88 USD
ทั้งหมด
2.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 17:32:53
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.0844
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.58 USD
16.11.2023 10:48:58
01.12.2023 17:32:52
ขาย
0.05
1.08494
1.08441
กำไร
3.53 USD
EURUSD
ดีล
#112293308
วันและเวลาเปิดทำการ
16.11.2023 10:48:58
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08494
สวอป (Swap)
0.88 USD
ทั้งหมด
2.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 17:32:52
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08441
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.53 USD
16.11.2023 10:48:57
01.12.2023 17:32:52
ขาย
0.05
1.08494
1.08442
กำไร
3.48 USD
EURUSD
ดีล
#112293304
วันและเวลาเปิดทำการ
16.11.2023 10:48:57
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08494
สวอป (Swap)
0.88 USD
ทั้งหมด
2.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 17:32:52
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08442
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.48 USD
17.11.2023 11:15:27
01.12.2023 16:46:44
ขาย
0.05
1.0856
1.08513
กำไร
3.17 USD
EURUSD
ดีล
#112326644
วันและเวลาเปิดทำการ
17.11.2023 11:15:27
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0856
สวอป (Swap)
0.82 USD
ทั้งหมด
2.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:46:44
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08513
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.17 USD
17.11.2023 11:15:29
01.12.2023 16:46:43
ขาย
0.05
1.08559
1.08515
กำไร
3.02 USD
EURUSD
ดีล
#112326648
วันและเวลาเปิดทำการ
17.11.2023 11:15:29
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08559
สวอป (Swap)
0.82 USD
ทั้งหมด
2.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:46:43
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08515
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.02 USD
17.11.2023 11:15:31
01.12.2023 16:46:41
ขาย
0.05
1.0856
1.08516
กำไร
3.02 USD
EURUSD
ดีล
#112326650
วันและเวลาเปิดทำการ
17.11.2023 11:15:31
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0856
สวอป (Swap)
0.82 USD
ทั้งหมด
2.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:46:41
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08516
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.02 USD
17.11.2023 11:15:33
01.12.2023 16:46:40
ขาย
0.05
1.0856
1.08516
กำไร
3.02 USD
EURUSD
ดีล
#112326658
วันและเวลาเปิดทำการ
17.11.2023 11:15:33
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0856
สวอป (Swap)
0.82 USD
ทั้งหมด
2.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:46:40
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08516
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.02 USD
17.11.2023 12:19:52
01.12.2023 16:46:39
ขาย
0.05
1.08617
1.08511
กำไร
6.12 USD
EURUSD
ดีล
#112328544
วันและเวลาเปิดทำการ
17.11.2023 12:19:52
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08617
สวอป (Swap)
0.82 USD
ทั้งหมด
5.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:46:39
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08511
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.12 USD
17.11.2023 12:19:54
01.12.2023 16:46:38
ขาย
0.05
1.08618
1.08509
กำไร
6.27 USD
EURUSD
ดีล
#112328547
วันและเวลาเปิดทำการ
17.11.2023 12:19:54
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08618
สวอป (Swap)
0.82 USD
ทั้งหมด
5.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:46:38
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08509
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.27 USD
01.12.2023 15:44:29
01.12.2023 16:46:36
ขาย
0.05
1.08681
1.08506
กำไร
8.75 USD
EURUSD
ดีล
#112704856
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2023 15:44:29
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08681
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:46:36
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08506
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.75 USD
01.12.2023 15:44:30
01.12.2023 16:46:34
ขาย
0.05
1.08685
1.08514
กำไร
8.55 USD
EURUSD
ดีล
#112704858
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2023 15:44:30
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08685
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:46:34
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08514
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.55 USD
23.11.2023 02:53:41
01.12.2023 15:41:44
ขาย
0.05
1.08912
1.08708
กำไร
10.67 USD
EURUSD
ดีล
#112461718
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2023 02:53:41
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08912
สวอป (Swap)
0.47 USD
ทั้งหมด
10.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 15:41:44
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08708
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.67 USD
23.11.2023 02:53:42
01.12.2023 15:41:41
ขาย
0.05
1.0891
1.08722
กำไร
9.87 USD
EURUSD
ดีล
#112461720
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2023 02:53:42
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0891
สวอป (Swap)
0.47 USD
ทั้งหมด
9.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 15:41:41
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08722
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.87 USD
23.11.2023 02:53:43
01.12.2023 15:41:40
ขาย
0.05
1.0891
1.08726
กำไร
9.67 USD
EURUSD
ดีล
#112461723
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2023 02:53:43
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0891
สวอป (Swap)
0.47 USD
ทั้งหมด
9.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 15:41:40
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08726
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.67 USD
23.11.2023 02:53:44
01.12.2023 15:41:38
ขาย
0.05
1.0891
1.0872
กำไร
9.97 USD
EURUSD
ดีล
#112461725
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2023 02:53:44
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0891
สวอป (Swap)
0.47 USD
ทั้งหมด
9.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 15:41:38
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.0872
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.97 USD
23.11.2023 02:53:44
01.12.2023 15:41:36
ขาย
0.05
1.0891
1.08719
กำไร
10.02 USD
EURUSD
ดีล
#112461727
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2023 02:53:44
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0891
สวอป (Swap)
0.47 USD
ทั้งหมด
9.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 15:41:36
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08719
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.02 USD
23.11.2023 02:53:45
01.12.2023 15:41:35
ขาย
0.05
1.0891
1.08719
กำไร
10.02 USD
EURUSD
ดีล
#112461729
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2023 02:53:45
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0891
สวอป (Swap)
0.47 USD
ทั้งหมด
9.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 15:41:35
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08719
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.02 USD
23.11.2023 02:53:46
01.12.2023 15:41:33
ขาย
0.05
1.0891
1.08721
กำไร
9.92 USD
EURUSD
ดีล
#112461731
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2023 02:53:46
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0891
สวอป (Swap)
0.47 USD
ทั้งหมด
9.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 15:41:33
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08721
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.92 USD
24.11.2023 04:50:14
01.12.2023 12:42:45
ขาย
0.05
1.0895
1.08881
กำไร
3.86 USD
EURUSD
ดีล
#112490100
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 04:50:14
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0895
สวอป (Swap)
0.41 USD
ทั้งหมด
3.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 12:42:45
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08881
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.86 USD
24.11.2023 04:50:13
01.12.2023 12:42:45
ขาย
0.05
1.0895
1.08881
กำไร
3.86 USD
EURUSD
ดีล
#112490098
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 04:50:13
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0895
สวอป (Swap)
0.41 USD
ทั้งหมด
3.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 12:42:45
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08881
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.86 USD
24.11.2023 04:50:14
01.12.2023 12:42:44
ขาย
0.05
1.0895
1.08881
กำไร
3.86 USD
EURUSD
ดีล
#112490102
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 04:50:14
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0895
สวอป (Swap)
0.41 USD
ทั้งหมด
3.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 12:42:44
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08881
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.86 USD
01.12.2023 11:47:02
01.12.2023 12:42:44
ขาย
0.05
1.08982
1.08881
กำไร
5.05 USD
EURUSD
ดีล
#112696886
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2023 11:47:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08982
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 12:42:44
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08881
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.05 USD
01.12.2023 11:47:03
01.12.2023 12:42:43
ขาย
0.05
1.08981
1.08881
กำไร
5.00 USD
EURUSD
ดีล
#112696890
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2023 11:47:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08981
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 12:42:43
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08881
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.00 USD
01.12.2023 11:47:04
01.12.2023 12:42:42
ขาย
0.05
1.08981
1.08886
กำไร
4.75 USD
EURUSD
ดีล
#112696893
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2023 11:47:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08981
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 12:42:42
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08886
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.75 USD
01.12.2023 04:01:02
01.12.2023 10:00:10
ขาย
0.05
1.09067
1.08971
กำไร
4.80 USD
EURUSD
ดีล
#112684637
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2023 04:01:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 10:00:10
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08971
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.80 USD
01.12.2023 04:01:02
01.12.2023 10:00:08
ขาย
0.05
1.09067
1.0897
กำไร
4.85 USD
EURUSD
ดีล
#112684639
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2023 04:01:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 10:00:08
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.0897
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.85 USD
01.12.2023 04:01:03
01.12.2023 10:00:07
ขาย
0.05
1.09067
1.08967
กำไร
5.00 USD
EURUSD
ดีล
#112684641
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2023 04:01:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 10:00:07
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08967
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.00 USD
01.12.2023 04:01:05
01.12.2023 10:00:05
ขาย
0.05
1.09069
1.08961
กำไร
5.40 USD
EURUSD
ดีล
#112684645
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2023 04:01:05
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09069
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 10:00:05
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08961
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.40 USD
01.12.2023 04:01:04
01.12.2023 10:00:05
ขาย
0.05
1.09069
1.08962
กำไร
5.35 USD
EURUSD
ดีล
#112684643
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2023 04:01:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09069
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 10:00:05
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08962
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.35 USD
24.11.2023 08:33:52
01.12.2023 01:57:34
ขาย
0.05
1.09053
1.08931
กำไร
6.51 USD
EURUSD
ดีล
#112493647
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 08:33:52
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09053
สวอป (Swap)
0.41 USD
ทั้งหมด
6.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 01:57:34
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08931
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.51 USD
24.11.2023 08:33:53
01.12.2023 01:57:33
ขาย
0.05
1.09053
1.08931
กำไร
6.51 USD
EURUSD
ดีล
#112493649
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 08:33:53
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09053
สวอป (Swap)
0.41 USD
ทั้งหมด
6.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 01:57:33
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08931
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.51 USD
24.11.2023 08:33:54
01.12.2023 01:57:32
ขาย
0.05
1.09053
1.08931
กำไร
6.51 USD
EURUSD
ดีล
#112493651
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 08:33:54
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09053
สวอป (Swap)
0.41 USD
ทั้งหมด
6.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 01:57:32
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08931
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.51 USD
24.11.2023 08:33:55
01.12.2023 01:57:31
ขาย
0.05
1.09053
1.08932
กำไร
6.46 USD
EURUSD
ดีล
#112493656
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 08:33:55
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09053
สวอป (Swap)
0.41 USD
ทั้งหมด
6.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 01:57:31
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08932
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.46 USD
24.11.2023 08:33:55
01.12.2023 01:57:31
ขาย
0.05
1.09053
1.08932
กำไร
6.46 USD
EURUSD
ดีล
#112493653
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 08:33:55
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09053
สวอป (Swap)
0.41 USD
ทั้งหมด
6.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 01:57:31
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08932
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.46 USD
24.11.2023 13:23:23
30.11.2023 16:42:04
ขาย
0.05
1.09135
1.09
กำไร
7.10 USD
EURUSD
ดีล
#112500930
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 13:23:23
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09135
สวอป (Swap)
0.35 USD
ทั้งหมด
6.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2023 16:42:04
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.09
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.10 USD
24.11.2023 13:23:23
30.11.2023 16:42:04
ขาย
0.05
1.09135
1.09
กำไร
7.10 USD
EURUSD
ดีล
#112500928
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 13:23:23
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09135
สวอป (Swap)
0.35 USD
ทั้งหมด
6.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2023 16:42:04
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.09
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.10 USD
24.11.2023 13:23:22
30.11.2023 16:42:04
ขาย
0.05
1.09136
1.09
กำไร
7.15 USD
EURUSD
ดีล
#112500926
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 13:23:22
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09136
สวอป (Swap)
0.35 USD
ทั้งหมด
6.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2023 16:42:04
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.09
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.15 USD
24.11.2023 13:23:21
30.11.2023 16:42:04
ขาย
0.05
1.09136
1.09
กำไร
7.15 USD
EURUSD
ดีล
#112500924
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 13:23:21
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09136
สวอป (Swap)
0.35 USD
ทั้งหมด
6.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2023 16:42:04
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.09
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.15 USD
30.11.2023 15:09:35
30.11.2023 15:51:05
ขาย
0.05
1.09295
1.092
กำไร
4.75 USD
EURUSD
ดีล
#112663823
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2023 15:09:35
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09295
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2023 15:51:05
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.092
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.75 USD
30.11.2023 15:09:36
30.11.2023 15:51:04
ขาย
0.05
1.09295
1.09199
กำไร
4.80 USD
EURUSD
ดีล
#112663825
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2023 15:09:36
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09295
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2023 15:51:04
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.09199
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.80 USD
30.11.2023 15:23:02
30.11.2023 15:51:02
ขาย
0.05
1.09365
1.09199
กำไร
8.30 USD
EURUSD
ดีล
#112664278
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2023 15:23:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09365
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2023 15:51:02
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.09199
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.30 USD
30.11.2023 15:09:37
30.11.2023 15:51:02
ขาย
0.05
1.09296
1.09201
กำไร
4.75 USD
EURUSD
ดีล
#112663827
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2023 15:09:37
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09296
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2023 15:51:02
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.09201
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.75 USD
30.11.2023 15:23:03
30.11.2023 15:51:00
ขาย
0.05
1.09366
1.09202
กำไร
8.20 USD
EURUSD
ดีล
#112664280
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2023 15:23:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09366
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2023 15:51:00
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.09202
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.20 USD
30.11.2023 15:23:04
30.11.2023 15:50:58
ขาย
0.05
1.09369
1.09208
กำไร
8.05 USD
EURUSD
ดีล
#112664282
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2023 15:23:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09369
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
8.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2023 15:50:58
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.09208
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.05 USD
24.11.2023 16:23:34
30.11.2023 12:29:11
ขาย
0.05
1.09232
1.09146
กำไร
4.65 USD
EURUSD
ดีล
#112507311
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 16:23:34
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09232
สวอป (Swap)
0.35 USD
ทั้งหมด
4.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2023 12:29:11
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.09146
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.65 USD
24.11.2023 16:23:36
30.11.2023 12:29:10
ขาย
0.05
1.09229
1.09147
กำไร
4.45 USD
EURUSD
ดีล
#112507316
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 16:23:36
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09229
สวอป (Swap)
0.35 USD
ทั้งหมด
4.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2023 12:29:10
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.09147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.45 USD
24.11.2023 16:23:35
30.11.2023 12:29:10
ขาย
0.05
1.09232
1.09147
กำไร
4.60 USD
EURUSD
ดีล
#112507313
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 16:23:35
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09232
สวอป (Swap)
0.35 USD
ทั้งหมด
4.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2023 12:29:10
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.09147
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.60 USD
24.11.2023 16:23:38
30.11.2023 12:29:09
ขาย
0.05
1.09232
1.09146
กำไร
4.65 USD
EURUSD
ดีล
#112507320
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 16:23:38
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09232
สวอป (Swap)
0.35 USD
ทั้งหมด
4.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2023 12:29:09
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.09146
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.65 USD
24.11.2023 16:23:37
30.11.2023 12:29:08
ขาย
0.05
1.0923
1.09148
กำไร
4.45 USD
EURUSD
ดีล
#112507318
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 16:23:37
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0923
สวอป (Swap)
0.35 USD
ทั้งหมด
4.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2023 12:29:08
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.09148
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.45 USD
30.11.2023 11:25:32
30.11.2023 12:29:08
ขาย
0.05
1.09336
1.09143
กำไร
9.65 USD
EURUSD
ดีล
#112657528
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2023 11:25:32
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09336
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.11.2023 12:29:08
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.09143
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.65 USD