19.04.2024 19:30:00
19.04.2024 19:44:23
ซื้อ
0.02
1.06412
1.06496
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#70280229
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 19:30:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06412
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2024 19:44:23
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.06496
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
19.04.2024 15:30:00
19.04.2024 19:09:49
ขาย
0.02
1.06615
1.06537
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#70263201
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 15:30:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.06615
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2024 19:09:49
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.06537
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
19.04.2024 14:15:00
19.04.2024 14:48:35
ซื้อ
0.02
2374.55
2379.53
กำไร
0.10 USD
XAUUSD
ดีล
#70259969
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 14:15:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2374.55
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2024 14:48:35
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
2379.53
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
19.04.2024 02:00:01
19.04.2024 12:31:42
ซื้อ
0.04
1.0641
1.06599
กำไร
0.08 USD
EURUSD
ดีล
#70218490
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 02:00:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0641
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2024 12:31:42
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.06599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
18.04.2024 12:45:05
19.04.2024 12:31:42
ซื้อ
0.02
1.06726
1.06599
กำไร
-0.03 USD
EURUSD
ดีล
#70180772
วันและเวลาเปิดทำการ
18.04.2024 12:45:05
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06726
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2024 12:31:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.06599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
19.04.2024 11:00:00
19.04.2024 11:20:37
ขาย
0.02
1.06546
1.06466
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#70248987
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 11:00:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.06546
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2024 11:20:37
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.06466
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
19.04.2024 03:15:01
19.04.2024 04:02:19
ซื้อ
0.02
2376.1
2381.18
กำไร
0.10 USD
XAUUSD
ดีล
#70220285
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 03:15:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2376.1
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2024 04:02:19
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
2381.18
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
15.04.2024 20:30:02
18.04.2024 18:25:11
ซื้อ
10
499.7
511.5
กำไร
1.18 USD
#META
ดีล
#70024902
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2024 20:30:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
499.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.04.2024 18:25:11
ปริมาณเทรด
10
ออก
511.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.18 USD
12.04.2024 21:40:02
18.04.2024 18:25:10
ซื้อ
5
510.82
511.5
กำไร
0.03 USD
#META
ดีล
#69959197
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 21:40:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
510.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.04.2024 18:25:10
ปริมาณเทรด
5
ออก
511.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
08.04.2024 19:15:01
18.04.2024 18:25:09
ซื้อ
3
520.82
511.5
กำไร
-0.28 USD
#META
ดีล
#69711868
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2024 19:15:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
520.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.04.2024 18:25:09
ปริมาณเทรด
3
ออก
511.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.28 USD
18.04.2024 09:30:08
18.04.2024 15:30:19
ขาย
0.04
1.06882
1.06674
กำไร
0.08 USD
EURUSD
ดีล
#70173715
วันและเวลาเปิดทำการ
18.04.2024 09:30:08
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.06882
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.04.2024 15:30:19
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.06674
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
17.04.2024 19:30:00
18.04.2024 15:30:18
ขาย
0.02
1.06502
1.06674
กำไร
-0.03 USD
EURUSD
ดีล
#70143068
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2024 19:30:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.06502
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.04.2024 15:30:18
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.06674
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
18.04.2024 03:15:01
18.04.2024 05:13:42
ซื้อ
0.02
1.06655
1.06736
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#70162950
วันและเวลาเปิดทำการ
18.04.2024 03:15:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06655
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.04.2024 05:13:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.06736
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
17.04.2024 19:45:00
17.04.2024 19:59:05
ซื้อ
0.02
2366.33
2371.2
กำไร
0.10 USD
XAUUSD
ดีล
#70144398
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2024 19:45:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2366.33
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2024 19:59:05
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
2371.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
16.04.2024 20:50:01
17.04.2024 16:35:06
ซื้อ
8
89.24
90.86
กำไร
0.13 USD
#MS
ดีล
#70087650
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 20:50:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
89.24
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2024 16:35:06
ปริมาณเทรด
8
ออก
90.86
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
17.04.2024 11:30:00
17.04.2024 14:56:40
ขาย
0.02
1.06417
1.06337
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#70116543
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2024 11:30:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.06417
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2024 14:56:40
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.06337
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
17.04.2024 08:30:00
17.04.2024 09:37:10
ซื้อ
0.02
1.06178
1.06259
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#70106352
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2024 08:30:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06178
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2024 09:37:10
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.06259
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
17.04.2024 04:30:00
17.04.2024 08:19:40
ขาย
0.02
1.06273
1.06192
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#70101072
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2024 04:30:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.06273
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2024 08:19:40
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.06192
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
16.04.2024 20:30:01
16.04.2024 21:07:11
ซื้อ
0.02
1.06149
1.06235
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#70085991
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 20:30:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06149
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 21:07:11
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.06235
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
12.04.2024 20:40:01
16.04.2024 17:05:58
ซื้อ
31
85.71
89.9
กำไร
1.30 USD
#MS
ดีล
#69956801
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 20:40:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
85.71
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 17:05:58
ปริมาณเทรด
31
ออก
89.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.30 USD
10.04.2024 16:35:00
16.04.2024 17:05:57
ซื้อ
16
91.69
89.9
กำไร
-0.29 USD
#MS
ดีล
#69805716
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 16:35:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
91.69
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 17:05:57
ปริมาณเทรด
16
ออก
89.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.29 USD
09.04.2024 21:00:01
16.04.2024 17:05:56
ซื้อ
8
93.72
89.9
กำไร
-0.31 USD
#MS
ดีล
#69767170
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2024 21:00:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
93.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 17:05:56
ปริมาณเทรด
8
ออก
89.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.31 USD
16.04.2024 15:00:00
16.04.2024 16:13:08
ขาย
0.02
1.06416
1.06337
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#70064267
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 15:00:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.06416
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 16:13:08
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.06337
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
16.04.2024 09:45:00
16.04.2024 15:44:08
ซื้อ
0.02
2370.81
2375.62
กำไร
0.10 USD
XAUUSD
ดีล
#70051495
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 09:45:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2370.81
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 15:44:08
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
2375.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
16.04.2024 04:00:00
16.04.2024 15:38:46
ซื้อ
0.08
1.06189
1.0652
กำไร
0.26 USD
EURUSD
ดีล
#70039777
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 04:00:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06189
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 15:38:46
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.0652
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
15.04.2024 15:30:02
16.04.2024 15:38:45
ซื้อ
0.04
1.06472
1.0652
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#70003244
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2024 15:30:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06472
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 15:38:45
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.0652
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
12.04.2024 03:30:00
16.04.2024 15:38:45
ซื้อ
0.02
1.07237
1.0652
กำไร
-0.14 USD
EURUSD
ดีล
#69900006
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 03:30:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07237
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 15:38:45
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.0652
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
16.04.2024 12:15:01
16.04.2024 12:24:10
ขาย
0.02
1.06323
1.06243
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#70058244
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 12:15:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.06323
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 12:24:10
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.06243
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
15.04.2024 17:15:00
15.04.2024 17:31:18
ซื้อ
0.02
2332.75
2337.99
กำไร
0.10 USD
XAUUSD
ดีล
#70013412
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2024 17:15:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2332.75
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2024 17:31:18
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
2337.99
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
12.04.2024 19:40:00
15.04.2024 15:36:14
ซื้อ
0.5
18015.1
18182.8
กำไร
0.84 USD
NQ
ดีล
#69953346
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 19:40:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
18015.1
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2024 15:36:14
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
18182.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.84 USD
12.04.2024 02:50:00
15.04.2024 15:36:13
ซื้อ
0.3
18322.2
18182.8
กำไร
-0.42 USD
NQ
ดีล
#69899097
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 02:50:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
18322.2
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2024 15:36:13
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
18182.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.42 USD
15.04.2024 09:00:00
15.04.2024 15:30:00
ขาย
0.02
1.06566
1.06485
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#69988959
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2024 09:00:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.06566
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2024 15:30:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.06485
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
15.04.2024 11:45:00
15.04.2024 11:58:48
ซื้อ
0.02
2346.53
2351.52
กำไร
0.10 USD
XAUUSD
ดีล
#69995815
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2024 11:45:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2346.53
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2024 11:58:48
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
2351.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
11.04.2024 17:30:01
11.04.2024 18:59:11
ซื้อ
0.02
1.07114
1.07202
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#69874812
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 17:30:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07114
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2024 18:59:11
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.07202
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
11.04.2024 17:15:00
11.04.2024 18:03:13
ซื้อ
0.3
18049.1
18099.5
กำไร
0.15 USD
NQ
ดีล
#69873111
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 17:15:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
18049.1
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2024 18:03:13
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
18099.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
11.04.2024 16:30:00
11.04.2024 16:32:46
ขาย
0.02
1.07544
1.07464
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#69868727
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 16:30:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07544
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2024 16:32:46
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.07464
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
11.04.2024 09:00:03
11.04.2024 16:27:22
ซื้อ
0.02
1.07432
1.07517
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#69843608
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 09:00:03
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07432
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2024 16:27:22
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.07517
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
11.04.2024 09:10:02
11.04.2024 15:38:38
ซื้อ
0.3
18034.2
18085.1
กำไร
0.15 USD
NQ
ดีล
#69844126
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 09:10:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
18034.2
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2024 15:38:38
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
18085.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
11.04.2024 09:15:00
11.04.2024 15:34:29
ซื้อ
0.02
2337.14
2342.18
กำไร
0.10 USD
XAUUSD
ดีล
#69844279
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 09:15:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2337.14
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2024 15:34:29
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
2342.18
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
11.04.2024 05:00:01
11.04.2024 09:09:30
ขาย
0.02
1.07455
1.07375
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#69839614
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 05:00:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07455
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2024 09:09:30
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.07375
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
11.04.2024 02:15:01
11.04.2024 08:02:02
ซื้อ
0.3
17991.2
18041.4
กำไร
0.15 USD
NQ
ดีล
#69836905
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 02:15:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
17991.2
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2024 08:02:02
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
18041.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
10.04.2024 16:15:00
10.04.2024 17:07:16
ซื้อ
0.04
2323.32
2337.52
กำไร
0.57 USD
XAUUSD
ดีล
#69803553
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 16:15:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2323.32
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.04.2024 17:07:16
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
2337.52
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.57 USD
10.04.2024 12:30:00
10.04.2024 17:07:15
ซื้อ
0.02
2350.08
2337.6
กำไร
-0.25 USD
XAUUSD
ดีล
#69787746
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 12:30:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2350.08
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.04.2024 17:07:15
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
2337.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.25 USD
10.04.2024 15:35:00
10.04.2024 16:38:35
ซื้อ
0.3
17967.3
18016.4
กำไร
0.15 USD
NQ
ดีล
#69796116
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 15:35:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
17967.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.04.2024 16:38:35
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
18016.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
10.04.2024 15:45:00
10.04.2024 15:47:15
ซื้อ
0.02
1.07818
1.07899
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#69797959
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 15:45:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07818
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.04.2024 15:47:15
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.07899
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
08.04.2024 21:30:05
10.04.2024 15:30:11
ขาย
0.04
1.08611
1.08305
กำไร
0.12 USD
EURUSD
ดีล
#69716420
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2024 21:30:05
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08611
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.04.2024 15:30:11
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.08305
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
08.04.2024 16:15:00
10.04.2024 15:30:07
ขาย
0.02
1.08363
1.08321
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#69700426
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2024 16:15:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08363
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.04.2024 15:30:07
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.08321
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
10.04.2024 03:00:02
10.04.2024 15:29:47
ซื้อ
0.3
18203.3
18271.1
กำไร
0.20 USD
NQ
ดีล
#69776208
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 03:00:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
18203.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.04.2024 15:29:47
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
18271.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
10.04.2024 04:30:01
10.04.2024 12:50:51
ซื้อ
0.02
1.08546
1.08631
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#69777429
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 04:30:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08546
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.04.2024 12:50:51
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.08631
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
09.04.2024 17:30:00
09.04.2024 22:31:12
ซื้อ
0.3
18110.5
18161.5
กำไร
0.15 USD
NQ
ดีล
#69755636
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2024 17:30:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
18110.5
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2024 22:31:12
ปริมาณเทรด
0.3
ออก
18161.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD