04.12.2023 19:24:24
04.12.2023 20:24:56
ซื้อ
400
237.21
236.66
กำไร
-320.00 USD
#TSLA
ดีล
#194619317
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 19:24:24
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
237.21
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-220.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 20:24:56
ปริมาณเทรด
400
ออก
236.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-100.00 USD
กำไร
-320.00 USD
04.12.2023 19:53:53
04.12.2023 20:20:42
ซื้อ
1000
73.46
73.02
กำไร
-690.00 USD
#BABA
ดีล
#194620573
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 19:53:53
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
73.46
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-440.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 20:20:42
ปริมาณเทรด
1000
ออก
73.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-250.00 USD
กำไร
-690.00 USD
04.12.2023 19:34:07
04.12.2023 20:20:42
ซื้อ
1000
73.52
73.02
กำไร
-750.00 USD
#BABA
ดีล
#194619872
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 19:34:07
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
73.52
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-500.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 20:20:42
ปริมาณเทรด
1000
ออก
73.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-250.00 USD
กำไร
-750.00 USD
04.12.2023 19:22:38
04.12.2023 20:20:42
ซื้อ
1000
73.7
73.02
กำไร
-930.00 USD
#BABA
ดีล
#194619158
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 19:22:38
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
73.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-680.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 20:20:42
ปริมาณเทรด
1000
ออก
73.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-250.00 USD
กำไร
-930.00 USD
04.12.2023 18:14:05
04.12.2023 20:20:42
ซื้อ
1000
73.26
73.02
กำไร
-490.00 USD
#BABA
ดีล
#194613922
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 18:14:05
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
73.26
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-240.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 20:20:42
ปริมาณเทรด
1000
ออก
73.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-250.00 USD
กำไร
-490.00 USD
04.12.2023 18:12:34
04.12.2023 20:20:42
ซื้อ
1000
73.18
73.02
กำไร
-410.00 USD
#BABA
ดีล
#194613808
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 18:12:34
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
73.18
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-160.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 20:20:42
ปริมาณเทรด
1000
ออก
73.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-250.00 USD
กำไร
-410.00 USD
04.12.2023 18:11:48
04.12.2023 20:20:42
ซื้อ
1000
73.14
73.02
กำไร
-370.00 USD
#BABA
ดีล
#194613742
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 18:11:48
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
73.14
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-120.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 20:20:42
ปริมาณเทรด
1000
ออก
73.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-250.00 USD
กำไร
-370.00 USD
04.12.2023 18:10:41
04.12.2023 20:20:42
ซื้อ
1000
73.1
73.02
กำไร
-330.00 USD
#BABA
ดีล
#194613634
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 18:10:41
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
73.1
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-80.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 20:20:42
ปริมาณเทรด
1000
ออก
73.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-250.00 USD
กำไร
-330.00 USD
04.12.2023 18:02:48
04.12.2023 20:20:42
ซื้อ
400
73.33
73.02
กำไร
-224.00 USD
#BABA
ดีล
#194612821
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 18:02:48
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
73.33
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-124.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 20:20:42
ปริมาณเทรด
400
ออก
73.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-100.00 USD
กำไร
-224.00 USD
04.12.2023 18:02:13
04.12.2023 20:20:41
ซื้อ
1000
73.38
73.02
กำไร
-610.00 USD
#BABA
ดีล
#194612746
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 18:02:13
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
73.38
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-360.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 20:20:41
ปริมาณเทรด
1000
ออก
73.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-250.00 USD
กำไร
-610.00 USD
30.11.2023 17:51:52
04.12.2023 16:36:18
ซื้อ
400
241.44
235.59
กำไร
-2 503.75 USD
#TSLA
ดีล
#194419037
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2023 17:51:52
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
241.44
สวอป (Swap)
-63.75 USD
ทั้งหมด
-2 340.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 16:36:18
ปริมาณเทรด
400
ออก
235.59
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-100.00 USD
กำไร
-2 503.75 USD
30.11.2023 17:15:17
04.12.2023 16:36:14
ซื้อ
400
243.4
235.07
กำไร
-3 495.75 USD
#TSLA
ดีล
#194414254
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2023 17:15:17
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
243.4
สวอป (Swap)
-63.75 USD
ทั้งหมด
-3 332.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 16:36:14
ปริมาณเทรด
400
ออก
235.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-100.00 USD
กำไร
-3 495.75 USD
01.12.2023 20:34:15
04.12.2023 16:35:01
ซื้อ
1000
73.58
72.59
กำไร
-1 277.01 USD
#BABA
ดีล
#194522279
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2023 20:34:15
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
73.58
สวอป (Swap)
-37.01 USD
ทั้งหมด
-990.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 16:35:01
ปริมาณเทรด
1000
ออก
72.59
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-250.00 USD
กำไร
-1 277.01 USD
01.12.2023 19:06:34
04.12.2023 16:35:01
ซื้อ
1000
73.33
72.59
กำไร
-1 027.01 USD
#BABA
ดีล
#194515156
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2023 19:06:34
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
73.33
สวอป (Swap)
-37.01 USD
ทั้งหมด
-740.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 16:35:01
ปริมาณเทรด
1000
ออก
72.59
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-250.00 USD
กำไร
-1 027.01 USD
01.12.2023 17:08:13
04.12.2023 16:35:01
ซื้อ
3000
73.12
72.59
กำไร
-2 451.02 USD
#BABA
ดีล
#194496910
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2023 17:08:13
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
73.12
สวอป (Swap)
-111.02 USD
ทั้งหมด
-1 590.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 16:35:01
ปริมาณเทรด
3000
ออก
72.59
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-750.00 USD
กำไร
-2 451.02 USD
23.11.2023 17:28:01
04.12.2023 16:29:20
ซื้อ
2
3.052
2.656
กำไร
-10 940.17 USD
XNGUSD
ดีล
#194007344
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2023 17:28:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
3.052
สวอป (Swap)
-2 980.17 USD
ทั้งหมด
-7 920.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 16:29:20
ปริมาณเทรด
2
ออก
2.656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-40.00 USD
กำไร
-10 940.17 USD
24.11.2023 18:03:42
04.12.2023 16:29:09
ซื้อ
1000
32.72
30.79
กำไร
-2 396.17 USD
#BAYN
ดีล
#194070098
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 18:03:42
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
32.72
สวอป (Swap)
-57.50 USD
ทั้งหมด
-2 088.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 16:29:09
ปริมาณเทรด
1000
ออก
30.79
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-250.00 USD
กำไร
-2 396.17 USD
23.11.2023 16:42:01
04.12.2023 16:29:02
ซื้อ
100
17883.8
16665.5
กำไร
-16 337.72 USD
HK50
ดีล
#194004398
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2023 16:42:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
17883.8
สวอป (Swap)
-251.06 USD
ทั้งหมด
-15 586.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 16:29:02
ปริมาณเทรด
100
ออก
16665.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-500.00 USD
กำไร
-16 337.72 USD
21.11.2023 10:20:26
04.12.2023 16:28:54
ซื้อ
3000
34.23
30.78
กำไร
-12 178.85 USD
#BAYN
ดีล
#193824138
วันและเวลาเปิดทำการ
21.11.2023 10:20:26
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
34.23
สวอป (Swap)
-226.94 USD
ทั้งหมด
-11 201.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 16:28:54
ปริมาณเทรด
3000
ออก
30.78
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-750.00 USD
กำไร
-12 178.85 USD
04.12.2023 03:24:37
04.12.2023 15:08:36
ขาย
5
40551.7
41902.2
กำไร
-6 995.81 USD
BTCUSD
ดีล
#194565357
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 03:24:37
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
40551.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6 752.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 15:08:36
ปริมาณเทรด
5
ออก
41902.2
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-243.31 USD
กำไร
-6 995.81 USD
23.11.2023 17:15:29
04.12.2023 11:35:00
ซื้อ
50
1525.5
1489.42
กำไร
-2 472.69 USD
#BRBY
ดีล
#194006693
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2023 17:15:29
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1525.5
สวอป (Swap)
-173.19 USD
ทั้งหมด
-2 287.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 11:35:00
ปริมาณเทรด
50
ออก
1489.42
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-12.50 USD
กำไร
-2 472.69 USD
16.11.2023 12:10:33
04.12.2023 11:34:48
ซื้อ
50
1587
1489.5
กำไร
-6 479.23 USD
#BRBY
ดีล
#193823838
วันและเวลาเปิดทำการ
16.11.2023 12:10:33
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1587
สวอป (Swap)
-286.84 USD
ทั้งหมด
-6 179.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 11:34:48
ปริมาณเทรด
50
ออก
1489.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-12.50 USD
กำไร
-6 479.23 USD
04.12.2023 03:24:37
04.12.2023 10:42:21
ขาย
5
40551.7
41591.11
กำไร
-5 440.36 USD
BTCUSD
ดีล
#194541690
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 03:24:37
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
40551.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5 197.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 10:42:21
ปริมาณเทรด
5
ออก
41591.11
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-243.31 USD
กำไร
-5 440.36 USD
04.12.2023 03:11:08
04.12.2023 03:15:09
ขาย
10
40185.82
40267.99
กำไร
-1 303.93 USD
BTCUSD
ดีล
#194541350
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 03:11:08
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
40185.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-821.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 03:15:09
ปริมาณเทรด
10
ออก
40267.99
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-482.23 USD
กำไร
-1 303.93 USD
04.12.2023 02:04:04
04.12.2023 02:16:52
ขาย
10
39999
40113.1
กำไร
-1 620.99 USD
BTCUSD
ดีล
#194538155
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 02:04:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
39999
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 141.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 02:16:52
ปริมาณเทรด
10
ออก
40113.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-479.99 USD
กำไร
-1 620.99 USD
04.12.2023 01:57:49
04.12.2023 01:58:44
ขาย
6
2127.14
2120.69
กำไร
3 750.00 USD
XAUUSD
ดีล
#194537688
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 01:57:49
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2127.14
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3 870.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 01:58:44
ปริมาณเทรด
6
ออก
2120.69
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-120.00 USD
กำไร
3 750.00 USD
04.12.2023 01:40:56
04.12.2023 01:47:39
ขาย
3
2133.15
2121.32
กำไร
3 489.00 USD
XAUUSD
ดีล
#194537005
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 01:40:56
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2133.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3 549.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 01:47:39
ปริมาณเทรด
3
ออก
2121.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-60.00 USD
กำไร
3 489.00 USD
04.12.2023 01:20:24
04.12.2023 01:47:35
ขาย
1
2085.39
2121.32
กำไร
-3 613.00 USD
XAUUSD
ดีล
#194535350
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 01:20:24
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2085.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3 593.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 01:47:35
ปริมาณเทรด
1
ออก
2121.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-20.00 USD
กำไร
-3 613.00 USD
04.12.2023 01:20:12
04.12.2023 01:47:30
ขาย
1
2085.39
2121.32
กำไร
-3 613.00 USD
XAUUSD
ดีล
#194535341
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 01:20:12
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2085.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3 593.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 01:47:30
ปริมาณเทรด
1
ออก
2121.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-20.00 USD
กำไร
-3 613.00 USD
04.12.2023 01:41:56
04.12.2023 01:46:21
ขาย
3
2133.15
2121.32
กำไร
3 489.00 USD
XAUUSD
ดีล
#194537051
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 01:41:56
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2133.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3 549.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 01:46:21
ปริมาณเทรด
3
ออก
2121.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-60.00 USD
กำไร
3 489.00 USD
04.12.2023 01:40:08
04.12.2023 01:46:14
ขาย
3
2133.15
2121.32
กำไร
3 489.00 USD
XAUUSD
ดีล
#194536967
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 01:40:08
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2133.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3 549.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 01:46:14
ปริมาณเทรด
3
ออก
2121.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-60.00 USD
กำไร
3 489.00 USD
04.12.2023 01:38:39
04.12.2023 01:45:51
ขาย
3
2133.15
2121.32
กำไร
3 489.00 USD
XAUUSD
ดีล
#194536935
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 01:38:39
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2133.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3 549.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 01:45:51
ปริมาณเทรด
3
ออก
2121.32
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-60.00 USD
กำไร
3 489.00 USD
04.12.2023 01:23:03
04.12.2023 01:34:15
ขาย
1
2112.64
2133.85
กำไร
-2 141.00 USD
XAUUSD
ดีล
#194535762
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 01:23:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2112.64
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2 121.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 01:34:15
ปริมาณเทรด
1
ออก
2133.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-20.00 USD
กำไร
-2 141.00 USD
04.12.2023 01:22:48
04.12.2023 01:34:09
ขาย
1
2112.64
2133.85
กำไร
-2 141.00 USD
XAUUSD
ดีล
#194535739
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 01:22:48
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2112.64
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2 121.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 01:34:09
ปริมาณเทรด
1
ออก
2133.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-20.00 USD
กำไร
-2 141.00 USD
04.12.2023 01:30:51
04.12.2023 01:33:41
ขาย
1
2133.15
2133.85
กำไร
-90.00 USD
XAUUSD
ดีล
#194536590
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 01:30:51
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2133.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-70.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 01:33:41
ปริมาณเทรด
1
ออก
2133.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-20.00 USD
กำไร
-90.00 USD
04.12.2023 01:32:37
04.12.2023 01:33:37
ขาย
1
2133.15
2133.85
กำไร
-90.00 USD
XAUUSD
ดีล
#194536663
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2023 01:32:37
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2133.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-70.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.12.2023 01:33:37
ปริมาณเทรด
1
ออก
2133.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-20.00 USD
กำไร
-90.00 USD
21.11.2023 22:39:11
01.12.2023 19:05:35
ขาย
150
372.28
372.92
กำไร
-94.10 USD
#MSFT
ดีล
#193948114
วันและเวลาเปิดทำการ
21.11.2023 22:39:11
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
372.28
สวอป (Swap)
39.40 USD
ทั้งหมด
-96.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 19:05:35
ปริมาณเทรด
150
ออก
372.92
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-37.50 USD
กำไร
-94.10 USD
24.11.2023 10:22:11
01.12.2023 16:52:54
ซื้อ
1000
32.99
30.93
กำไร
-2 524.33 USD
#BAYN
ดีล
#194031700
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 10:22:11
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
32.99
สวอป (Swap)
-40.55 USD
ทั้งหมด
-2 233.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:52:54
ปริมาณเทรด
1000
ออก
30.93
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-250.00 USD
กำไร
-2 524.33 USD
30.11.2023 18:36:01
01.12.2023 16:50:59
ซื้อ
500
240.06
233.04
กำไร
-3 655.02 USD
#TSLA
ดีล
#194424242
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2023 18:36:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
240.06
สวอป (Swap)
-20.02 USD
ทั้งหมด
-3 510.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:50:59
ปริมาณเทรด
500
ออก
233.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-125.00 USD
กำไร
-3 655.02 USD
29.11.2023 19:05:46
01.12.2023 16:47:31
ซื้อ
1000
74.79
72.72
กำไร
-2 344.92 USD
#BABA
ดีล
#194338549
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2023 19:05:46
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
74.79
สวอป (Swap)
-24.92 USD
ทั้งหมด
-2 070.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:47:31
ปริมาณเทรด
1000
ออก
72.72
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-250.00 USD
กำไร
-2 344.92 USD
29.11.2023 19:06:03
01.12.2023 16:47:05
ซื้อ
1000
74.96
72.62
กำไร
-2 614.92 USD
#BABA
ดีล
#194338572
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2023 19:06:03
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
74.96
สวอป (Swap)
-24.92 USD
ทั้งหมด
-2 340.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:47:05
ปริมาณเทรด
1000
ออก
72.62
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-250.00 USD
กำไร
-2 614.92 USD
29.11.2023 19:42:51
01.12.2023 16:46:57
ซื้อ
1000
75.01
72.54
กำไร
-2 744.92 USD
#BABA
ดีล
#194340363
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2023 19:42:51
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
75.01
สวอป (Swap)
-24.92 USD
ทั้งหมด
-2 470.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:46:57
ปริมาณเทรด
1000
ออก
72.54
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-250.00 USD
กำไร
-2 744.92 USD
30.11.2023 20:57:05
01.12.2023 16:46:37
ซื้อ
1000
239.22
233.45
กำไร
-6 060.03 USD
#TSLA
ดีล
#194432688
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2023 20:57:05
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
239.22
สวอป (Swap)
-40.03 USD
ทั้งหมด
-5 770.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:46:37
ปริมาณเทรด
1000
ออก
233.45
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-250.00 USD
กำไร
-6 060.03 USD
29.11.2023 18:34:43
01.12.2023 16:42:24
ซื้อ
10000
74.8
72.16
กำไร
-29 149.20 USD
#BABA
ดีล
#194337020
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2023 18:34:43
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
74.8
สวอป (Swap)
-249.20 USD
ทั้งหมด
-26 400.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:42:24
ปริมาณเทรด
10000
ออก
72.16
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2 500.00 USD
กำไร
-29 149.20 USD
28.11.2023 16:58:19
01.12.2023 16:39:35
ซื้อ
10000
7.06
6.89
กำไร
-4 236.07 USD
#NIO
ดีล
#194232240
วันและเวลาเปิดทำการ
28.11.2023 16:58:19
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
7.06
สวอป (Swap)
-36.07 USD
ทั้งหมด
-1 700.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:39:35
ปริมาณเทรด
10000
ออก
6.89
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-2 500.00 USD
กำไร
-4 236.07 USD
30.11.2023 17:58:11
01.12.2023 16:37:38
ซื้อ
5000
57.65
57.58
กำไร
-1 648.04 USD
#PYPL
ดีล
#194419976
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2023 17:58:11
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
57.65
สวอป (Swap)
-48.04 USD
ทั้งหมด
-350.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:37:38
ปริมาณเทรด
5000
ออก
57.58
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-1 250.00 USD
กำไร
-1 648.04 USD
30.11.2023 23:15:07
01.12.2023 16:31:41
ซื้อ
2.5
0.57856
0.5791
กำไร
114.44 USD
AUDCHF
ดีล
#194436261
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2023 23:15:07
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.57856
สวอป (Swap)
10.35 USD
ทั้งหมด
154.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:31:41
ปริมาณเทรด
2.5
ออก
0.5791
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-50.00 USD
กำไร
114.44 USD
30.11.2023 23:14:27
01.12.2023 16:31:34
ขาย
2.5
169.295
169.162
กำไร
161.61 USD
CHFJPY
ดีล
#194436249
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2023 23:14:27
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
169.295
สวอป (Swap)
-12.74 USD
ทั้งหมด
224.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:31:34
ปริมาณเทรด
2.5
ออก
169.162
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-50.00 USD
กำไร
161.61 USD
29.11.2023 12:26:54
01.12.2023 16:25:58
ซื้อ
5
2.812
2.731
กำไร
-7 461.31 USD
XNGUSD
ดีล
#194301862
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2023 12:26:54
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2.812
สวอป (Swap)
-3 311.31 USD
ทั้งหมด
-4 050.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:25:58
ปริมาณเทรด
5
ออก
2.731
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-100.00 USD
กำไร
-7 461.31 USD
30.11.2023 23:14:02
01.12.2023 16:25:45
ซื้อ
2.5
0.64542
0.64805
กำไร
711.86 USD
CADCHF
ดีล
#194436240
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2023 23:14:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.64542
สวอป (Swap)
11.43 USD
ทั้งหมด
750.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.12.2023 16:25:45
ปริมาณเทรด
2.5
ออก
0.64805
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-50.00 USD
กำไร
711.86 USD