Chế độ demo
20.12.2023 22:54:39
21.12.2023 16:35:00
Bán
51
162.07
167.71
Lợi nhuận
-299.82 USD
#COIN
Thỏa thuận
#195506793
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2023 22:54:39
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
162.07
Phí qua đêm
0.57 USD
Tổng cộng
-287.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2023 16:35:00
Khối lượng giao dịch
51
Thoát
167.71
Phí hoa hồng
-12.75 USD
Lợi nhuận
-299.82 USD
20.12.2023 22:04:56
20.12.2023 22:17:17
Bán
100
160.44
163.7
Lợi nhuận
-351.00 USD
#COIN
Thỏa thuận
#195504772
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2023 22:04:56
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
160.44
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-326.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 22:17:17
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
163.7
Phí hoa hồng
-25.00 USD
Lợi nhuận
-351.00 USD
20.12.2023 21:59:46
20.12.2023 22:17:17
Bán
100
162.22
163.7
Lợi nhuận
-173.00 USD
#COIN
Thỏa thuận
#195504356
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2023 21:59:46
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
162.22
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-148.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 22:17:17
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
163.7
Phí hoa hồng
-25.00 USD
Lợi nhuận
-173.00 USD
20.12.2023 21:56:18
20.12.2023 22:17:17
Bán
100
163.68
163.7
Lợi nhuận
-27.00 USD
#COIN
Thỏa thuận
#195504157
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2023 21:56:18
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
163.68
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 22:17:17
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
163.7
Phí hoa hồng
-25.00 USD
Lợi nhuận
-27.00 USD
20.12.2023 21:46:23
20.12.2023 22:17:17
Bán
100
164.27
163.7
Lợi nhuận
32.00 USD
#COIN
Thỏa thuận
#195503322
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2023 21:46:23
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
164.27
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
57.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 22:17:17
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
163.7
Phí hoa hồng
-25.00 USD
Lợi nhuận
32.00 USD
13.12.2023 22:59:22
20.12.2023 21:39:41
Mua
50
71.46
74.21
Lợi nhuận
120.69 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195165731
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2023 22:59:22
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
71.46
Phí qua đêm
-4.31 USD
Tổng cộng
137.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:41
Khối lượng giao dịch
50
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-12.50 USD
Lợi nhuận
120.69 USD
13.12.2023 22:58:25
20.12.2023 21:39:41
Mua
40
71.4
74.21
Lợi nhuận
98.96 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195165644
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2023 22:58:25
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
71.4
Phí qua đêm
-3.44 USD
Tổng cộng
112.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:41
Khối lượng giao dịch
40
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
98.96 USD
15.12.2023 20:23:49
20.12.2023 21:39:41
Mua
101
74.89
74.21
Lợi nhuận
-100.20 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195302624
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2023 20:23:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
74.89
Phí qua đêm
-6.27 USD
Tổng cộng
-68.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:41
Khối lượng giao dịch
101
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-25.25 USD
Lợi nhuận
-100.20 USD
15.12.2023 20:23:15
20.12.2023 21:39:41
Mua
101
74.87
74.21
Lợi nhuận
-98.18 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195302583
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2023 20:23:15
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
74.87
Phí qua đêm
-6.27 USD
Tổng cộng
-66.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:41
Khối lượng giao dịch
101
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-25.25 USD
Lợi nhuận
-98.18 USD
14.12.2023 18:06:59
20.12.2023 21:39:41
Mua
1000
72.75
74.21
Lợi nhuận
1 135.78 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195232756
Ngày và giờ mở cửa
14.12.2023 18:06:59
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
72.75
Phí qua đêm
-74.22 USD
Tổng cộng
1 460.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:41
Khối lượng giao dịch
1000
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-250.00 USD
Lợi nhuận
1 135.78 USD
13.12.2023 22:06:22
20.12.2023 21:39:40
Mua
20
71.34
74.21
Lợi nhuận
50.67 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195161570
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2023 22:06:22
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
71.34
Phí qua đêm
-1.73 USD
Tổng cộng
57.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:40
Khối lượng giao dịch
20
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
50.67 USD
13.12.2023 22:06:00
20.12.2023 21:39:40
Mua
20
71.32
74.21
Lợi nhuận
51.07 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195161531
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2023 22:06:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
71.32
Phí qua đêm
-1.73 USD
Tổng cộng
57.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:40
Khối lượng giao dịch
20
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
51.07 USD
13.12.2023 22:05:49
20.12.2023 21:39:40
Mua
20
71.3
74.21
Lợi nhuận
51.47 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195161519
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2023 22:05:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
71.3
Phí qua đêm
-1.73 USD
Tổng cộng
58.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:40
Khối lượng giao dịch
20
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
51.47 USD
13.12.2023 22:03:04
20.12.2023 21:39:40
Mua
200
71.28
74.21
Lợi nhuận
518.78 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195161332
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2023 22:03:04
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
71.28
Phí qua đêm
-17.22 USD
Tổng cộng
586.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:40
Khối lượng giao dịch
200
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-50.00 USD
Lợi nhuận
518.78 USD
13.12.2023 21:55:46
20.12.2023 21:39:40
Mua
20
70.97
74.21
Lợi nhuận
58.07 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195160532
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2023 21:55:46
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
70.97
Phí qua đêm
-1.73 USD
Tổng cộng
64.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:40
Khối lượng giao dịch
20
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
58.07 USD
13.12.2023 16:38:53
20.12.2023 21:39:40
Mua
400
70.94
74.21
Lợi nhuận
1 173.56 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195134338
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2023 16:38:53
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
70.94
Phí qua đêm
-34.44 USD
Tổng cộng
1 308.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:40
Khối lượng giao dịch
400
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-100.00 USD
Lợi nhuận
1 173.56 USD
13.12.2023 16:37:55
20.12.2023 21:39:40
Mua
500
71.17
74.21
Lợi nhuận
1 351.93 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195134165
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2023 16:37:55
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
71.17
Phí qua đêm
-43.07 USD
Tổng cộng
1 520.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:40
Khối lượng giao dịch
500
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-125.00 USD
Lợi nhuận
1 351.93 USD
12.12.2023 20:48:09
20.12.2023 21:39:40
Mua
20
71.37
74.21
Lợi nhuận
49.83 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195085530
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2023 20:48:09
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
71.37
Phí qua đêm
-1.97 USD
Tổng cộng
56.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:40
Khối lượng giao dịch
20
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
49.83 USD
12.12.2023 20:47:50
20.12.2023 21:39:40
Mua
20
71.36
74.21
Lợi nhuận
50.03 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195085517
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2023 20:47:50
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
71.36
Phí qua đêm
-1.97 USD
Tổng cộng
57.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:40
Khối lượng giao dịch
20
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
50.03 USD
12.12.2023 20:46:04
20.12.2023 21:39:40
Mua
50
71.34
74.21
Lợi nhuận
126.10 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195085460
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2023 20:46:04
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
71.34
Phí qua đêm
-4.90 USD
Tổng cộng
143.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:40
Khối lượng giao dịch
50
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-12.50 USD
Lợi nhuận
126.10 USD
12.12.2023 20:44:22
20.12.2023 21:39:40
Mua
20
71.3
74.21
Lợi nhuận
51.23 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195085386
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2023 20:44:22
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
71.3
Phí qua đêm
-1.97 USD
Tổng cộng
58.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:40
Khối lượng giao dịch
20
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
51.23 USD
12.12.2023 20:41:49
20.12.2023 21:39:40
Mua
30
71.29
74.21
Lợi nhuận
77.15 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195085269
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2023 20:41:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
71.29
Phí qua đêm
-2.95 USD
Tổng cộng
87.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:40
Khối lượng giao dịch
30
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-7.50 USD
Lợi nhuận
77.15 USD
12.12.2023 20:39:43
20.12.2023 21:39:40
Mua
20
71.27
74.21
Lợi nhuận
51.83 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195085190
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2023 20:39:43
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
71.27
Phí qua đêm
-1.97 USD
Tổng cộng
58.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:39:40
Khối lượng giao dịch
20
Thoát
74.21
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
51.83 USD
18.12.2023 16:38:16
20.12.2023 21:02:37
Mua
200
73.94
74.32
Lợi nhuận
21.03 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195356626
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2023 16:38:16
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
73.94
Phí qua đêm
-4.97 USD
Tổng cộng
76.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:02:37
Khối lượng giao dịch
200
Thoát
74.32
Phí hoa hồng
-50.00 USD
Lợi nhuận
21.03 USD
18.12.2023 16:38:02
20.12.2023 21:02:37
Mua
200
73.71
74.32
Lợi nhuận
67.03 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195356607
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2023 16:38:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
73.71
Phí qua đêm
-4.97 USD
Tổng cộng
122.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:02:37
Khối lượng giao dịch
200
Thoát
74.32
Phí hoa hồng
-50.00 USD
Lợi nhuận
67.03 USD
18.12.2023 16:37:20
20.12.2023 21:02:37
Mua
50
73.65
74.32
Lợi nhuận
19.75 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195356538
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2023 16:37:20
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
73.65
Phí qua đêm
-1.25 USD
Tổng cộng
33.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:02:37
Khối lượng giao dịch
50
Thoát
74.32
Phí hoa hồng
-12.50 USD
Lợi nhuận
19.75 USD
18.12.2023 17:06:16
20.12.2023 21:02:37
Mua
100
74.01
74.32
Lợi nhuận
3.51 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195359207
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2023 17:06:16
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
74.01
Phí qua đêm
-2.49 USD
Tổng cộng
31.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:02:37
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
74.32
Phí hoa hồng
-25.00 USD
Lợi nhuận
3.51 USD
18.12.2023 17:02:20
20.12.2023 21:02:37
Mua
200
73.98
74.32
Lợi nhuận
13.03 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195358810
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2023 17:02:20
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
73.98
Phí qua đêm
-4.97 USD
Tổng cộng
68.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:02:37
Khối lượng giao dịch
200
Thoát
74.32
Phí hoa hồng
-50.00 USD
Lợi nhuận
13.03 USD
18.12.2023 16:36:28
20.12.2023 21:02:36
Mua
50
73.77
74.32
Lợi nhuận
13.75 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195356451
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2023 16:36:28
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
73.77
Phí qua đêm
-1.25 USD
Tổng cộng
27.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:02:36
Khối lượng giao dịch
50
Thoát
74.32
Phí hoa hồng
-12.50 USD
Lợi nhuận
13.75 USD
18.12.2023 19:29:20
20.12.2023 21:00:50
Mua
400
74.31
74.47
Lợi nhuận
-45.94 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195368059
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2023 19:29:20
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
74.31
Phí qua đêm
-9.94 USD
Tổng cộng
64.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 21:00:50
Khối lượng giao dịch
400
Thoát
74.47
Phí hoa hồng
-100.00 USD
Lợi nhuận
-45.94 USD
19.12.2023 20:18:50
20.12.2023 16:41:02
Mua
500
75.48
74.8
Lợi nhuận
-471.28 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195437498
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2023 20:18:50
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
75.48
Phí qua đêm
-6.28 USD
Tổng cộng
-340.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 16:41:02
Khối lượng giao dịch
500
Thoát
74.8
Phí hoa hồng
-125.00 USD
Lợi nhuận
-471.28 USD
19.12.2023 20:11:56
20.12.2023 16:40:51
Mua
500
75.49
74.8
Lợi nhuận
-476.28 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195437180
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2023 20:11:56
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
75.49
Phí qua đêm
-6.28 USD
Tổng cộng
-345.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 16:40:51
Khối lượng giao dịch
500
Thoát
74.8
Phí hoa hồng
-125.00 USD
Lợi nhuận
-476.28 USD
19.12.2023 16:37:10
20.12.2023 16:40:40
Bán
200
153.93
165.64
Lợi nhuận
-2 389.76 USD
#COIN
Thỏa thuận
#195419769
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2023 16:37:10
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
153.93
Phí qua đêm
2.24 USD
Tổng cộng
-2 342.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 16:40:40
Khối lượng giao dịch
200
Thoát
165.64
Phí hoa hồng
-50.00 USD
Lợi nhuận
-2 389.76 USD
19.12.2023 16:35:10
20.12.2023 16:40:20
Bán
500
154.61
165.64
Lợi nhuận
-5 634.41 USD
#COIN
Thỏa thuận
#195419465
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2023 16:35:10
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
154.61
Phí qua đêm
5.59 USD
Tổng cộng
-5 515.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 16:40:20
Khối lượng giao dịch
500
Thoát
165.64
Phí hoa hồng
-125.00 USD
Lợi nhuận
-5 634.41 USD
19.12.2023 20:42:03
20.12.2023 16:39:32
Bán
100
157.03
165.64
Lợi nhuận
-884.88 USD
#COIN
Thỏa thuận
#195438245
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2023 20:42:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
157.03
Phí qua đêm
1.12 USD
Tổng cộng
-861.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 16:39:32
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
165.64
Phí hoa hồng
-25.00 USD
Lợi nhuận
-884.88 USD
15.12.2023 20:21:11
20.12.2023 16:39:25
Mua
501
74.65
74.8
Lợi nhuận
-81.22 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195302432
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2023 20:21:11
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
74.65
Phí qua đêm
-31.12 USD
Tổng cộng
75.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 16:39:25
Khối lượng giao dịch
501
Thoát
74.8
Phí hoa hồng
-125.25 USD
Lợi nhuận
-81.22 USD
18.12.2023 16:37:42
20.12.2023 16:39:14
Mua
100
73.73
74.8
Lợi nhuận
79.51 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195356579
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2023 16:37:42
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
73.73
Phí qua đêm
-2.49 USD
Tổng cộng
107.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 16:39:14
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
74.8
Phí hoa hồng
-25.00 USD
Lợi nhuận
79.51 USD
18.12.2023 16:37:50
20.12.2023 16:39:09
Mua
100
73.77
74.8
Lợi nhuận
75.51 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195356594
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2023 16:37:50
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
73.77
Phí qua đêm
-2.49 USD
Tổng cộng
103.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 16:39:09
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
74.8
Phí hoa hồng
-25.00 USD
Lợi nhuận
75.51 USD
18.12.2023 17:08:03
20.12.2023 16:39:03
Mua
100
74.12
74.8
Lợi nhuận
40.51 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195359397
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2023 17:08:03
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
74.12
Phí qua đêm
-2.49 USD
Tổng cộng
68.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 16:39:03
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
74.8
Phí hoa hồng
-25.00 USD
Lợi nhuận
40.51 USD
18.12.2023 19:12:23
20.12.2023 16:38:59
Mua
100
74.06
74.8
Lợi nhuận
46.51 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195367382
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2023 19:12:23
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
74.06
Phí qua đêm
-2.49 USD
Tổng cộng
74.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 16:38:59
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
74.8
Phí hoa hồng
-25.00 USD
Lợi nhuận
46.51 USD
15.12.2023 20:22:39
20.12.2023 16:38:54
Mua
101
74.73
74.8
Lợi nhuận
-24.45 USD
#BABA
Thỏa thuận
#195302538
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2023 20:22:39
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
74.73
Phí qua đêm
-6.27 USD
Tổng cộng
7.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 16:38:54
Khối lượng giao dịch
101
Thoát
74.8
Phí hoa hồng
-25.25 USD
Lợi nhuận
-24.45 USD
19.12.2023 21:27:34
20.12.2023 16:38:09
Bán
51
157.75
165.64
Lợi nhuận
-414.57 USD
#COIN
Thỏa thuận
#195439375
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2023 21:27:34
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
157.75
Phí qua đêm
0.57 USD
Tổng cộng
-402.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 16:38:09
Khối lượng giao dịch
51
Thoát
165.64
Phí hoa hồng
-12.75 USD
Lợi nhuận
-414.57 USD
19.12.2023 19:43:01
20.12.2023 15:13:25
Bán
1
166.883
166.164
Lợi nhuận
475.59 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#195436116
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2023 19:43:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
166.883
Phí qua đêm
-5.25 USD
Tổng cộng
500.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2023 15:13:25
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
166.164
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
475.59 USD
19.12.2023 19:33:49
19.12.2023 21:38:39
Bán
0.5
166.877
167.187
Lợi nhuận
-117.71 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#195435870
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2023 19:33:49
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
166.877
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-107.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.12.2023 21:38:39
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
167.187
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-117.71 USD
19.12.2023 16:35:38
19.12.2023 20:03:51
Bán
200
154.85
155.91
Lợi nhuận
-262.00 USD
#COIN
Thỏa thuận
#195419604
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2023 16:35:38
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
154.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-212.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.12.2023 20:03:51
Khối lượng giao dịch
200
Thoát
155.91
Phí hoa hồng
-50.00 USD
Lợi nhuận
-262.00 USD
19.12.2023 16:35:30
19.12.2023 20:03:38
Bán
100
154.63
155.66
Lợi nhuận
-128.00 USD
#COIN
Thỏa thuận
#195419592
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2023 16:35:30
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
154.63
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-103.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.12.2023 20:03:38
Khối lượng giao dịch
100
Thoát
155.66
Phí hoa hồng
-25.00 USD
Lợi nhuận
-128.00 USD
15.12.2023 17:25:44
18.12.2023 16:37:06
Mua
1501
26.65
26.96
Lợi nhuận
70.12 USD
#PFE
Thỏa thuận
#195356326
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2023 17:25:44
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
26.65
Phí qua đêm
-19.94 USD
Tổng cộng
465.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2023 16:37:06
Khối lượng giao dịch
1501
Thoát
26.96
Phí hoa hồng
-375.25 USD
Lợi nhuận
70.12 USD
15.12.2023 19:23:02
18.12.2023 16:35:41
Mua
251
133.25
134.64
Lợi nhuận
269.36 USD
#GOOG
Thỏa thuận
#195356364
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2023 19:23:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
133.25
Phí qua đêm
-16.78 USD
Tổng cộng
348.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2023 16:35:41
Khối lượng giao dịch
251
Thoát
134.64
Phí hoa hồng
-62.75 USD
Lợi nhuận
269.36 USD
15.12.2023 19:23:02
18.12.2023 16:35:32
Mua
250
133.25
134.62
Lợi nhuận
263.29 USD
#GOOG
Thỏa thuận
#195300368
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2023 19:23:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
133.25
Phí qua đêm
-16.71 USD
Tổng cộng
342.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2023 16:35:32
Khối lượng giao dịch
250
Thoát
134.62
Phí hoa hồng
-62.50 USD
Lợi nhuận
263.29 USD
15.12.2023 17:25:44
18.12.2023 16:35:17
Mua
1500
26.65
27.08
Lợi nhuận
250.07 USD
#PFE
Thỏa thuận
#195293608
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2023 17:25:44
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
26.65
Phí qua đêm
-19.93 USD
Tổng cộng
645.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2023 16:35:17
Khối lượng giao dịch
1500
Thoát
27.08
Phí hoa hồng
-375.00 USD
Lợi nhuận
250.07 USD