ซื้อ
1000
29.11.2023 19:03:42
74.73
72.15
0.00
0.00
กำไร
-2 976.23 USD
#BABA
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2023 19:03:42
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
74.73
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-2 976.23 USD
ปริมาณเทรด
1000
ราคาปัจจุบัน
72.15
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1000
29.11.2023 19:03:33
74.73
72.15
0.00
0.00
กำไร
-2 976.23 USD
#BABA
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2023 19:03:33
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
74.73
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-2 976.23 USD
ปริมาณเทรด
1000
ราคาปัจจุบัน
72.15
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1000
29.11.2023 18:36:06
74.87
72.15
0.00
0.00
กำไร
-3 116.23 USD
#BABA
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2023 18:36:06
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
74.87
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-3 116.23 USD
ปริมาณเทรด
1000
ราคาปัจจุบัน
72.15
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1000
27.11.2023 17:22:29
77.82
72.15
0.00
0.00
กำไร
-6 091.94 USD
#BABA
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2023 17:22:29
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
77.82
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-6 091.94 USD
ปริมาณเทรด
1000
ราคาปัจจุบัน
72.15
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1000
27.11.2023 16:39:53
77.55
72.15
0.00
0.00
กำไร
-5 821.94 USD
#BABA
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2023 16:39:53
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
77.55
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-5 821.94 USD
ปริมาณเทรด
1000
ราคาปัจจุบัน
72.15
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1000
24.11.2023 19:56:20
78.50
72.15
0.00
0.00
กำไร
-6 811.19 USD
#BABA
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 19:56:20
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
78.50
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-6 811.19 USD
ปริมาณเทรด
1000
ราคาปัจจุบัน
72.15
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2000
24.11.2023 18:04:02
78.78
72.15
0.00
0.00
กำไร
-14 182.34 USD
#BABA
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 18:04:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
78.78
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-14 182.34 USD
ปริมาณเทรด
2000
ราคาปัจจุบัน
72.15
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
4000
22.11.2023 21:00:44
78.74
72.15
0.00
0.00
กำไร
-28 309.92 USD
#BABA
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 21:00:44
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
78.74
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-28 309.92 USD
ปริมาณเทรด
4000
ราคาปัจจุบัน
72.15
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2000
21.11.2023 22:41:12
79.09
72.15
0.00
0.00
กำไร
-14 881.27 USD
#BABA
วันและเวลาเปิดทำการ
21.11.2023 22:41:12
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
79.09
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-14 881.27 USD
ปริมาณเทรด
2000
ราคาปัจจุบัน
72.15
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
5000
21.11.2023 18:01:07
7.50
7.38
0.00
0.00
กำไร
-1 972.47 USD
#NIO
วันและเวลาเปิดทำการ
21.11.2023 18:01:07
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
7.50
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1 972.47 USD
ปริมาณเทรด
5000
ราคาปัจจุบัน
7.38
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
5000
21.11.2023 17:02:52
7.63
7.38
0.00
0.00
กำไร
-2 622.47 USD
#NIO
วันและเวลาเปิดทำการ
21.11.2023 17:02:52
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
7.63
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-2 622.47 USD
ปริมาณเทรด
5000
ราคาปัจจุบัน
7.38
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
5000
20.11.2023 16:51:38
8.00
7.38
6.70
0.00
กำไร
-4 478.97 USD
#NIO
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2023 16:51:38
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
8.00
หยุดขาดทุน (Stop loss)
6.70
กำไร
-4 478.97 USD
ปริมาณเทรด
5000
ราคาปัจจุบัน
7.38
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
5000
15.11.2023 16:51:23
7.87
7.38
0.00
0.00
กำไร
-3 860.20 USD
#NIO
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2023 16:51:23
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
7.87
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-3 860.20 USD
ปริมาณเทรด
5000
ราคาปัจจุบัน
7.38
รับกำไร (Take profit)
0.00