Демо горим
20.12.2023 22:54:39
21.12.2023 16:35:00
Зарах
51
162.07
167.71
Ашиг
-299.82 USD
#COIN
Гэрээ
#195506793
Нээх огноо цаг
20.12.2023 22:54:39
Төрөл
Зарах
Орох цэг
162.07
Солих
0.57 USD
Нийт
-287.64 USD
Хаах огноо цаг
21.12.2023 16:35:00
Арилжааны хэмжээ
51
Гарах
167.71
Шимтгэл
-12.75 USD
Ашиг
-299.82 USD
20.12.2023 22:04:56
20.12.2023 22:17:17
Зарах
100
160.44
163.7
Ашиг
-351.00 USD
#COIN
Гэрээ
#195504772
Нээх огноо цаг
20.12.2023 22:04:56
Төрөл
Зарах
Орох цэг
160.44
Солих
0.00 USD
Нийт
-326.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 22:17:17
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
163.7
Шимтгэл
-25.00 USD
Ашиг
-351.00 USD
20.12.2023 21:59:46
20.12.2023 22:17:17
Зарах
100
162.22
163.7
Ашиг
-173.00 USD
#COIN
Гэрээ
#195504356
Нээх огноо цаг
20.12.2023 21:59:46
Төрөл
Зарах
Орох цэг
162.22
Солих
0.00 USD
Нийт
-148.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 22:17:17
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
163.7
Шимтгэл
-25.00 USD
Ашиг
-173.00 USD
20.12.2023 21:56:18
20.12.2023 22:17:17
Зарах
100
163.68
163.7
Ашиг
-27.00 USD
#COIN
Гэрээ
#195504157
Нээх огноо цаг
20.12.2023 21:56:18
Төрөл
Зарах
Орох цэг
163.68
Солих
0.00 USD
Нийт
-2.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 22:17:17
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
163.7
Шимтгэл
-25.00 USD
Ашиг
-27.00 USD
20.12.2023 21:46:23
20.12.2023 22:17:17
Зарах
100
164.27
163.7
Ашиг
32.00 USD
#COIN
Гэрээ
#195503322
Нээх огноо цаг
20.12.2023 21:46:23
Төрөл
Зарах
Орох цэг
164.27
Солих
0.00 USD
Нийт
57.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 22:17:17
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
163.7
Шимтгэл
-25.00 USD
Ашиг
32.00 USD
15.12.2023 20:23:49
20.12.2023 21:39:41
Авах
101
74.89
74.21
Ашиг
-100.20 USD
#BABA
Гэрээ
#195302624
Нээх огноо цаг
15.12.2023 20:23:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
74.89
Солих
-6.27 USD
Нийт
-68.68 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:41
Арилжааны хэмжээ
101
Гарах
74.21
Шимтгэл
-25.25 USD
Ашиг
-100.20 USD
15.12.2023 20:23:15
20.12.2023 21:39:41
Авах
101
74.87
74.21
Ашиг
-98.18 USD
#BABA
Гэрээ
#195302583
Нээх огноо цаг
15.12.2023 20:23:15
Төрөл
Авах
Орох цэг
74.87
Солих
-6.27 USD
Нийт
-66.66 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:41
Арилжааны хэмжээ
101
Гарах
74.21
Шимтгэл
-25.25 USD
Ашиг
-98.18 USD
14.12.2023 18:06:59
20.12.2023 21:39:41
Авах
1000
72.75
74.21
Ашиг
1 135.78 USD
#BABA
Гэрээ
#195232756
Нээх огноо цаг
14.12.2023 18:06:59
Төрөл
Авах
Орох цэг
72.75
Солих
-74.22 USD
Нийт
1 460.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:41
Арилжааны хэмжээ
1000
Гарах
74.21
Шимтгэл
-250.00 USD
Ашиг
1 135.78 USD
13.12.2023 22:59:22
20.12.2023 21:39:41
Авах
50
71.46
74.21
Ашиг
120.69 USD
#BABA
Гэрээ
#195165731
Нээх огноо цаг
13.12.2023 22:59:22
Төрөл
Авах
Орох цэг
71.46
Солих
-4.31 USD
Нийт
137.50 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:41
Арилжааны хэмжээ
50
Гарах
74.21
Шимтгэл
-12.50 USD
Ашиг
120.69 USD
13.12.2023 22:58:25
20.12.2023 21:39:41
Авах
40
71.4
74.21
Ашиг
98.96 USD
#BABA
Гэрээ
#195165644
Нээх огноо цаг
13.12.2023 22:58:25
Төрөл
Авах
Орох цэг
71.4
Солих
-3.44 USD
Нийт
112.40 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:41
Арилжааны хэмжээ
40
Гарах
74.21
Шимтгэл
-10.00 USD
Ашиг
98.96 USD
13.12.2023 22:03:04
20.12.2023 21:39:40
Авах
200
71.28
74.21
Ашиг
518.78 USD
#BABA
Гэрээ
#195161332
Нээх огноо цаг
13.12.2023 22:03:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
71.28
Солих
-17.22 USD
Нийт
586.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:40
Арилжааны хэмжээ
200
Гарах
74.21
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
518.78 USD
13.12.2023 21:55:46
20.12.2023 21:39:40
Авах
20
70.97
74.21
Ашиг
58.07 USD
#BABA
Гэрээ
#195160532
Нээх огноо цаг
13.12.2023 21:55:46
Төрөл
Авах
Орох цэг
70.97
Солих
-1.73 USD
Нийт
64.80 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:40
Арилжааны хэмжээ
20
Гарах
74.21
Шимтгэл
-5.00 USD
Ашиг
58.07 USD
13.12.2023 16:38:53
20.12.2023 21:39:40
Авах
400
70.94
74.21
Ашиг
1 173.56 USD
#BABA
Гэрээ
#195134338
Нээх огноо цаг
13.12.2023 16:38:53
Төрөл
Авах
Орох цэг
70.94
Солих
-34.44 USD
Нийт
1 308.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:40
Арилжааны хэмжээ
400
Гарах
74.21
Шимтгэл
-100.00 USD
Ашиг
1 173.56 USD
13.12.2023 16:37:55
20.12.2023 21:39:40
Авах
500
71.17
74.21
Ашиг
1 351.93 USD
#BABA
Гэрээ
#195134165
Нээх огноо цаг
13.12.2023 16:37:55
Төрөл
Авах
Орох цэг
71.17
Солих
-43.07 USD
Нийт
1 520.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:40
Арилжааны хэмжээ
500
Гарах
74.21
Шимтгэл
-125.00 USD
Ашиг
1 351.93 USD
12.12.2023 20:48:09
20.12.2023 21:39:40
Авах
20
71.37
74.21
Ашиг
49.83 USD
#BABA
Гэрээ
#195085530
Нээх огноо цаг
12.12.2023 20:48:09
Төрөл
Авах
Орох цэг
71.37
Солих
-1.97 USD
Нийт
56.80 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:40
Арилжааны хэмжээ
20
Гарах
74.21
Шимтгэл
-5.00 USD
Ашиг
49.83 USD
12.12.2023 20:47:50
20.12.2023 21:39:40
Авах
20
71.36
74.21
Ашиг
50.03 USD
#BABA
Гэрээ
#195085517
Нээх огноо цаг
12.12.2023 20:47:50
Төрөл
Авах
Орох цэг
71.36
Солих
-1.97 USD
Нийт
57.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:40
Арилжааны хэмжээ
20
Гарах
74.21
Шимтгэл
-5.00 USD
Ашиг
50.03 USD
12.12.2023 20:46:04
20.12.2023 21:39:40
Авах
50
71.34
74.21
Ашиг
126.10 USD
#BABA
Гэрээ
#195085460
Нээх огноо цаг
12.12.2023 20:46:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
71.34
Солих
-4.90 USD
Нийт
143.50 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:40
Арилжааны хэмжээ
50
Гарах
74.21
Шимтгэл
-12.50 USD
Ашиг
126.10 USD
12.12.2023 20:44:22
20.12.2023 21:39:40
Авах
20
71.3
74.21
Ашиг
51.23 USD
#BABA
Гэрээ
#195085386
Нээх огноо цаг
12.12.2023 20:44:22
Төрөл
Авах
Орох цэг
71.3
Солих
-1.97 USD
Нийт
58.20 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:40
Арилжааны хэмжээ
20
Гарах
74.21
Шимтгэл
-5.00 USD
Ашиг
51.23 USD
12.12.2023 20:41:49
20.12.2023 21:39:40
Авах
30
71.29
74.21
Ашиг
77.15 USD
#BABA
Гэрээ
#195085269
Нээх огноо цаг
12.12.2023 20:41:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
71.29
Солих
-2.95 USD
Нийт
87.60 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:40
Арилжааны хэмжээ
30
Гарах
74.21
Шимтгэл
-7.50 USD
Ашиг
77.15 USD
12.12.2023 20:39:43
20.12.2023 21:39:40
Авах
20
71.27
74.21
Ашиг
51.83 USD
#BABA
Гэрээ
#195085190
Нээх огноо цаг
12.12.2023 20:39:43
Төрөл
Авах
Орох цэг
71.27
Солих
-1.97 USD
Нийт
58.80 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:40
Арилжааны хэмжээ
20
Гарах
74.21
Шимтгэл
-5.00 USD
Ашиг
51.83 USD
13.12.2023 22:06:22
20.12.2023 21:39:40
Авах
20
71.34
74.21
Ашиг
50.67 USD
#BABA
Гэрээ
#195161570
Нээх огноо цаг
13.12.2023 22:06:22
Төрөл
Авах
Орох цэг
71.34
Солих
-1.73 USD
Нийт
57.40 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:40
Арилжааны хэмжээ
20
Гарах
74.21
Шимтгэл
-5.00 USD
Ашиг
50.67 USD
13.12.2023 22:06:00
20.12.2023 21:39:40
Авах
20
71.32
74.21
Ашиг
51.07 USD
#BABA
Гэрээ
#195161531
Нээх огноо цаг
13.12.2023 22:06:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
71.32
Солих
-1.73 USD
Нийт
57.80 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:40
Арилжааны хэмжээ
20
Гарах
74.21
Шимтгэл
-5.00 USD
Ашиг
51.07 USD
13.12.2023 22:05:49
20.12.2023 21:39:40
Авах
20
71.3
74.21
Ашиг
51.47 USD
#BABA
Гэрээ
#195161519
Нээх огноо цаг
13.12.2023 22:05:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
71.3
Солих
-1.73 USD
Нийт
58.20 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:39:40
Арилжааны хэмжээ
20
Гарах
74.21
Шимтгэл
-5.00 USD
Ашиг
51.47 USD
18.12.2023 17:06:16
20.12.2023 21:02:37
Авах
100
74.01
74.32
Ашиг
3.51 USD
#BABA
Гэрээ
#195359207
Нээх огноо цаг
18.12.2023 17:06:16
Төрөл
Авах
Орох цэг
74.01
Солих
-2.49 USD
Нийт
31.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:02:37
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
74.32
Шимтгэл
-25.00 USD
Ашиг
3.51 USD
18.12.2023 17:02:20
20.12.2023 21:02:37
Авах
200
73.98
74.32
Ашиг
13.03 USD
#BABA
Гэрээ
#195358810
Нээх огноо цаг
18.12.2023 17:02:20
Төрөл
Авах
Орох цэг
73.98
Солих
-4.97 USD
Нийт
68.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:02:37
Арилжааны хэмжээ
200
Гарах
74.32
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
13.03 USD
18.12.2023 16:38:16
20.12.2023 21:02:37
Авах
200
73.94
74.32
Ашиг
21.03 USD
#BABA
Гэрээ
#195356626
Нээх огноо цаг
18.12.2023 16:38:16
Төрөл
Авах
Орох цэг
73.94
Солих
-4.97 USD
Нийт
76.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:02:37
Арилжааны хэмжээ
200
Гарах
74.32
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
21.03 USD
18.12.2023 16:38:02
20.12.2023 21:02:37
Авах
200
73.71
74.32
Ашиг
67.03 USD
#BABA
Гэрээ
#195356607
Нээх огноо цаг
18.12.2023 16:38:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
73.71
Солих
-4.97 USD
Нийт
122.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:02:37
Арилжааны хэмжээ
200
Гарах
74.32
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
67.03 USD
18.12.2023 16:37:20
20.12.2023 21:02:37
Авах
50
73.65
74.32
Ашиг
19.75 USD
#BABA
Гэрээ
#195356538
Нээх огноо цаг
18.12.2023 16:37:20
Төрөл
Авах
Орох цэг
73.65
Солих
-1.25 USD
Нийт
33.50 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:02:37
Арилжааны хэмжээ
50
Гарах
74.32
Шимтгэл
-12.50 USD
Ашиг
19.75 USD
18.12.2023 16:36:28
20.12.2023 21:02:36
Авах
50
73.77
74.32
Ашиг
13.75 USD
#BABA
Гэрээ
#195356451
Нээх огноо цаг
18.12.2023 16:36:28
Төрөл
Авах
Орох цэг
73.77
Солих
-1.25 USD
Нийт
27.50 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:02:36
Арилжааны хэмжээ
50
Гарах
74.32
Шимтгэл
-12.50 USD
Ашиг
13.75 USD
18.12.2023 19:29:20
20.12.2023 21:00:50
Авах
400
74.31
74.47
Ашиг
-45.94 USD
#BABA
Гэрээ
#195368059
Нээх огноо цаг
18.12.2023 19:29:20
Төрөл
Авах
Орох цэг
74.31
Солих
-9.94 USD
Нийт
64.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 21:00:50
Арилжааны хэмжээ
400
Гарах
74.47
Шимтгэл
-100.00 USD
Ашиг
-45.94 USD
19.12.2023 20:18:50
20.12.2023 16:41:02
Авах
500
75.48
74.8
Ашиг
-471.28 USD
#BABA
Гэрээ
#195437498
Нээх огноо цаг
19.12.2023 20:18:50
Төрөл
Авах
Орох цэг
75.48
Солих
-6.28 USD
Нийт
-340.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 16:41:02
Арилжааны хэмжээ
500
Гарах
74.8
Шимтгэл
-125.00 USD
Ашиг
-471.28 USD
19.12.2023 20:11:56
20.12.2023 16:40:51
Авах
500
75.49
74.8
Ашиг
-476.28 USD
#BABA
Гэрээ
#195437180
Нээх огноо цаг
19.12.2023 20:11:56
Төрөл
Авах
Орох цэг
75.49
Солих
-6.28 USD
Нийт
-345.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 16:40:51
Арилжааны хэмжээ
500
Гарах
74.8
Шимтгэл
-125.00 USD
Ашиг
-476.28 USD
19.12.2023 16:37:10
20.12.2023 16:40:40
Зарах
200
153.93
165.64
Ашиг
-2 389.76 USD
#COIN
Гэрээ
#195419769
Нээх огноо цаг
19.12.2023 16:37:10
Төрөл
Зарах
Орох цэг
153.93
Солих
2.24 USD
Нийт
-2 342.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 16:40:40
Арилжааны хэмжээ
200
Гарах
165.64
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
-2 389.76 USD
19.12.2023 16:35:10
20.12.2023 16:40:20
Зарах
500
154.61
165.64
Ашиг
-5 634.41 USD
#COIN
Гэрээ
#195419465
Нээх огноо цаг
19.12.2023 16:35:10
Төрөл
Зарах
Орох цэг
154.61
Солих
5.59 USD
Нийт
-5 515.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 16:40:20
Арилжааны хэмжээ
500
Гарах
165.64
Шимтгэл
-125.00 USD
Ашиг
-5 634.41 USD
19.12.2023 20:42:03
20.12.2023 16:39:32
Зарах
100
157.03
165.64
Ашиг
-884.88 USD
#COIN
Гэрээ
#195438245
Нээх огноо цаг
19.12.2023 20:42:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
157.03
Солих
1.12 USD
Нийт
-861.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 16:39:32
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
165.64
Шимтгэл
-25.00 USD
Ашиг
-884.88 USD
15.12.2023 20:21:11
20.12.2023 16:39:25
Авах
501
74.65
74.8
Ашиг
-81.22 USD
#BABA
Гэрээ
#195302432
Нээх огноо цаг
15.12.2023 20:21:11
Төрөл
Авах
Орох цэг
74.65
Солих
-31.12 USD
Нийт
75.15 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 16:39:25
Арилжааны хэмжээ
501
Гарах
74.8
Шимтгэл
-125.25 USD
Ашиг
-81.22 USD
18.12.2023 16:37:42
20.12.2023 16:39:14
Авах
100
73.73
74.8
Ашиг
79.51 USD
#BABA
Гэрээ
#195356579
Нээх огноо цаг
18.12.2023 16:37:42
Төрөл
Авах
Орох цэг
73.73
Солих
-2.49 USD
Нийт
107.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 16:39:14
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
74.8
Шимтгэл
-25.00 USD
Ашиг
79.51 USD
18.12.2023 16:37:50
20.12.2023 16:39:09
Авах
100
73.77
74.8
Ашиг
75.51 USD
#BABA
Гэрээ
#195356594
Нээх огноо цаг
18.12.2023 16:37:50
Төрөл
Авах
Орох цэг
73.77
Солих
-2.49 USD
Нийт
103.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 16:39:09
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
74.8
Шимтгэл
-25.00 USD
Ашиг
75.51 USD
18.12.2023 17:08:03
20.12.2023 16:39:03
Авах
100
74.12
74.8
Ашиг
40.51 USD
#BABA
Гэрээ
#195359397
Нээх огноо цаг
18.12.2023 17:08:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
74.12
Солих
-2.49 USD
Нийт
68.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 16:39:03
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
74.8
Шимтгэл
-25.00 USD
Ашиг
40.51 USD
18.12.2023 19:12:23
20.12.2023 16:38:59
Авах
100
74.06
74.8
Ашиг
46.51 USD
#BABA
Гэрээ
#195367382
Нээх огноо цаг
18.12.2023 19:12:23
Төрөл
Авах
Орох цэг
74.06
Солих
-2.49 USD
Нийт
74.00 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 16:38:59
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
74.8
Шимтгэл
-25.00 USD
Ашиг
46.51 USD
15.12.2023 20:22:39
20.12.2023 16:38:54
Авах
101
74.73
74.8
Ашиг
-24.45 USD
#BABA
Гэрээ
#195302538
Нээх огноо цаг
15.12.2023 20:22:39
Төрөл
Авах
Орох цэг
74.73
Солих
-6.27 USD
Нийт
7.07 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 16:38:54
Арилжааны хэмжээ
101
Гарах
74.8
Шимтгэл
-25.25 USD
Ашиг
-24.45 USD
19.12.2023 21:27:34
20.12.2023 16:38:09
Зарах
51
157.75
165.64
Ашиг
-414.57 USD
#COIN
Гэрээ
#195439375
Нээх огноо цаг
19.12.2023 21:27:34
Төрөл
Зарах
Орох цэг
157.75
Солих
0.57 USD
Нийт
-402.39 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 16:38:09
Арилжааны хэмжээ
51
Гарах
165.64
Шимтгэл
-12.75 USD
Ашиг
-414.57 USD
19.12.2023 19:43:01
20.12.2023 15:13:25
Зарах
1
166.883
166.164
Ашиг
475.59 USD
CHFJPY
Гэрээ
#195436116
Нээх огноо цаг
19.12.2023 19:43:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
166.883
Солих
-5.25 USD
Нийт
500.84 USD
Хаах огноо цаг
20.12.2023 15:13:25
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
166.164
Шимтгэл
-20.00 USD
Ашиг
475.59 USD
19.12.2023 19:33:49
19.12.2023 21:38:39
Зарах
0.5
166.877
167.187
Ашиг
-117.71 USD
CHFJPY
Гэрээ
#195435870
Нээх огноо цаг
19.12.2023 19:33:49
Төрөл
Зарах
Орох цэг
166.877
Солих
0.00 USD
Нийт
-107.71 USD
Хаах огноо цаг
19.12.2023 21:38:39
Арилжааны хэмжээ
0.5
Гарах
167.187
Шимтгэл
-10.00 USD
Ашиг
-117.71 USD
19.12.2023 16:35:38
19.12.2023 20:03:51
Зарах
200
154.85
155.91
Ашиг
-262.00 USD
#COIN
Гэрээ
#195419604
Нээх огноо цаг
19.12.2023 16:35:38
Төрөл
Зарах
Орох цэг
154.85
Солих
0.00 USD
Нийт
-212.00 USD
Хаах огноо цаг
19.12.2023 20:03:51
Арилжааны хэмжээ
200
Гарах
155.91
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
-262.00 USD
19.12.2023 16:35:30
19.12.2023 20:03:38
Зарах
100
154.63
155.66
Ашиг
-128.00 USD
#COIN
Гэрээ
#195419592
Нээх огноо цаг
19.12.2023 16:35:30
Төрөл
Зарах
Орох цэг
154.63
Солих
0.00 USD
Нийт
-103.00 USD
Хаах огноо цаг
19.12.2023 20:03:38
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
155.66
Шимтгэл
-25.00 USD
Ашиг
-128.00 USD
15.12.2023 17:25:44
18.12.2023 16:37:06
Авах
1501
26.65
26.96
Ашиг
70.12 USD
#PFE
Гэрээ
#195356326
Нээх огноо цаг
15.12.2023 17:25:44
Төрөл
Авах
Орох цэг
26.65
Солих
-19.94 USD
Нийт
465.31 USD
Хаах огноо цаг
18.12.2023 16:37:06
Арилжааны хэмжээ
1501
Гарах
26.96
Шимтгэл
-375.25 USD
Ашиг
70.12 USD
15.12.2023 19:23:02
18.12.2023 16:35:41
Авах
251
133.25
134.64
Ашиг
269.36 USD
#GOOG
Гэрээ
#195356364
Нээх огноо цаг
15.12.2023 19:23:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
133.25
Солих
-16.78 USD
Нийт
348.89 USD
Хаах огноо цаг
18.12.2023 16:35:41
Арилжааны хэмжээ
251
Гарах
134.64
Шимтгэл
-62.75 USD
Ашиг
269.36 USD
15.12.2023 19:23:02
18.12.2023 16:35:32
Авах
250
133.25
134.62
Ашиг
263.29 USD
#GOOG
Гэрээ
#195300368
Нээх огноо цаг
15.12.2023 19:23:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
133.25
Солих
-16.71 USD
Нийт
342.50 USD
Хаах огноо цаг
18.12.2023 16:35:32
Арилжааны хэмжээ
250
Гарах
134.62
Шимтгэл
-62.50 USD
Ашиг
263.29 USD
15.12.2023 17:25:44
18.12.2023 16:35:17
Авах
1500
26.65
27.08
Ашиг
250.07 USD
#PFE
Гэрээ
#195293608
Нээх огноо цаг
15.12.2023 17:25:44
Төрөл
Авах
Орох цэг
26.65
Солих
-19.93 USD
Нийт
645.00 USD
Хаах огноо цаг
18.12.2023 16:35:17
Арилжааны хэмжээ
1500
Гарах
27.08
Шимтгэл
-375.00 USD
Ашиг
250.07 USD